Xitsonga 1989 (TSO89)
40

Ta Yeremiya loko a ya tshama na Gedaliya le Mispa

401HOSI Xikwembu xi vulavurile na Yeremiya enkarhini lowu Nebuzaradani, ndhuna ya vasirheleri, a n'wi ntshunxeke eRhama. Nebuzaradani ú kumile Yeremiya a bohiwile hi tinketani, a ri ni hinkwavo va le Yerusalema ni va ka Yuda lava a va yisiwa evukhumbini le Babilona. 2Kutani ndhuna leyi ya vasirheleri yi vitana Yeremiya, yi ku ka yena: “HOSI Xikwembu xa wena, hi xona xi vuleke leswaku xivandla lexi xi ta humeleriwa hi khombo lero tano. 3Kutani xi endlile hilaha xi vuleke hakona. Swilo leswi, n'wina mi lo tivangela, hikuva mi dyoherile HOSI Xikwembu, mi ala ku yingisa marito ya xona. 4Namuntlha ndzi ntshunxa tinketani leti va ku boheke mavoko ha tona. Loko u tsakela ku ya na mina le Babilona, a hi fambe ndzi ta ku hlayisa swinene. Kambe loko u nga swi tsakeli, na swona swi lulamile. Titwe u ntshunxekile, u ya laha u rhandzaka ku ya kona.” 5Loko Yeremiya a nga si hlamula, Nebuzaradani a engeta a ku: “Tlhelela eka GedaliyaVan'wana va ri: Loko u hlawula ku sala, tlhelela eka Gedaliya n'wana Ahikama wa Xafani, yena loyi hosi ya Babilona yi n'wi hlawuleke ku va mulanguteri wa miti ya Yuda. Famba u ya tshama na yena exikarhi ka varikwenu; kumbe u ya lomu u tsakelaka ku ya tshama kona.” Kutani ndhuna ya vasirheleri yi longela Yeremiya etimbuva, yi n'wi tamerisa ni nyiko yin'wana, kutani yi n'wi tshika a tifambela. 6Hiloko Yeremiya a ya eka Gedaliya n'wana Ahikama le Mispa, a ya tshama na yena exikarhi ka varikwavo lava saleke etikweni.

Ta Gedaliya mulanguteri wa tiko ra Yuda

(II Tih. 25:22-24)

7

40:7-9
II Tih. 25:22-24
Vafambisi hinkwavo va mavuthu lava a va ha tumberile enhoveni ni masocha ya vona, va twa leswaku hosi ya Babilona yi vekile Gedaliya n'wana Ahikama ku va mulanguteri wa tiko ra Yuda, a fuma vavanuna ni vavasati ni vana va vona, va nga vanhu va swisiwana lava a va nga yisiwanga evukhumbini le Babilona. 8Hiloko vafambisi lava va ya eka Gedaliya le Mispa. Lava yeke i Iximaele n'wana Netaniya, ni vana va Kariyaka va nga Yohanani na Yonatani, na Seraya n'wana Tanahumeti, ni vana va Efayi loyi wa Munetofa, na Yezaniya loyi wa ka Maaka, hinkwavo va ri ni malandza ya vona. 9Kutani Gedaliya n'wana Ahikama wa Xafani a hlambanyela vafambisi lava ni vanhu va vona, a ku: “Mi nga chavi ku tirhela Vakalediya.Van'wana va ri: Mi nga chavi tindhuna ta Vakalediya Tshamani etikweni leri mi tiveka ehansi ka hosi ya Babilona, kutani a mi nga xanisiwi hi nchumu. 10Mina ndzi ta tshama kwala Mispa, ndzi mi yimela emahlweni ka Vakalediya loko va tshuka va ta eka hina. N'wina mi ta hlengeleta vhinyo, ni mihandzu leyi vupfeke, ni mafurha, mi swi chela eswibyeni swa kona, kutani mi ya titshamela emitini leyi mi yi tekeke.”

11Va ka Yuda hinkwavo lava nga tikweni ra Mowabu, ni le xikarhi ka Vaamoni, ni le tikweni ra Edomu, ni le matikweni man'wana, na vona va twa leswaku hosi ya Babilona yi tshikile vanhu van'wana va titshamela etikweni ra Yuda, ni leswaku yi vekile Gedaliya n'wana Ahikama wa Xafani ku va mulanguteri wa vona. 12Hiloko va ka Yuda volavo va huma etindhawini leti a va hlongoriwile va ya eka tona, va tlhelela etikweni ra Yuda, va ya fika eka Gedaliya le Mispa. Kutani va hlengeleta vhinyo ni mihandzu leyo tala leyi vupfeke.

Ta ku dlayiwa ka Gedaliya

(II Tih. 25:25-26)

13Kutani Yohanani n'wana Kariyaka, ni vafambisi hinkwavo va mavuthu lama nga sala ma tumberile enhoveni, va ya eka Gedaliya le Mispa, 14va fika va n'wi vutisa va ku: “Xana wa swi tiva leswaku Baalisi hosi ya Vaamoni ú rhumile Iximaele n'wana Netaniya leswaku a ta ku dlaya xana?” Kambe Gedaliya n'wana Ahikama a nga yingisanga marito ya vona. 15Hiloko Yohanani n'wana Kariyaka a vulavula na Gedaliya le Mispa va ri vambirhi exihundleni, a ku: “Ndzi tshike ndzi ya dlaya Iximaele n'wana Netaniya; mhaka leyi a yi nga tivi hi munhu. Hi fanele ku n'wi sivela ku ku dlaya, hikuva ú lava ntsena leswaku va ka Yuda hinkwavo lava hlengeletaneke laha ka wena va tlhela va hangalasiwa ematikweni, kutani masalela ya va ka Yuda ma heriseriwa makumu.” 16Kambe Gedaliya n'wana Ahikama a hlamula Yohanani n'wana Kariyaka a ku: “Mhaka leyi u nga tshuki u yi endla, hikuva leswi u swi vulaka, u lumbeta Iximaele!”