Xitsonga 1989 (TSO89)
37

Xikombelo xa Sedekiyasi eka Yeremiya

371

37:1
II Tih. 24:17
II Tikr. 36:10
Kutani Nebukadnetsara hosi ya le Babilona a veka Sedekiyasi n'wana Yosiyasi ku va hosi ya tiko ra Yuda ematshan'wini ya Yoyakini n'wana Yoyakimi. 2Kambe Sedekiyasi ni malandza ya yena ni vanhu va tiko ra yena, va ala ku yingisa marito ya HOSI Xikwembu lama humeke enon'weni wa muprofeta Yeremiya.

3Hosi Sedekiyasi a rhuma Yehukali n'wana Xelemiya, na Sofoniya n'wana Maaseya, va ya eka muprofeta Yeremiya va fika va ku: “Hi khongelele eka HOSI Xikwembu xa hina!” 4Enkarhini lowu, Yeremiya a a kota ku famba-famba exikarhi ka vanhu, hikuva a a nga si khomiwa a hoxiwa ekhotsweni. 5Naswona Vakalediya lava a va rhendzerile muti wa Yerusalema, a va sukile va famba, hikuva a va twile leswaku mavuthu ya Faro hosi ya le Egipta ma le ndleleni, ma ta.

6Kutani HOSI Xikwembu xi vulavula ni muprofeta Yeremiya xi ku: 7“Hlamula hosi ya Yuda, ni vanhu lava yi va rhumeke ku vutisa ku rhandza ka mina, u va byela leswaku mina HOSI Xikwembu xa Israele ndzi ni rito eka vona leri nge: ‘Yingisani! Mavuthu ya hosi Faro lawa a ma ta ku ta mi pfuna, sweswi ma le ku mukeni ma tlhelela le Egipta etikweni ra wona. 8Kutani Vakalediya va ta vuya ku ta hlasela muti lowu; va ta wu teka va wu hisa. 9Mina HOSI ndzi ri, mi nga tshuki mi tixisa hi ku vula leswaku Vakalediya va fambele makumu, hikuva ku vuya, va ta vuya! 10Hambiloko mi nga hlula mavuthu hinkwawo ya Vakalediya lava lwaka na n'wina, ku sala ntsena lava tlhaviweke enyimpini va etlele emintsongeni ya vona, siku rin'wana va ta pfuka, va ta va ta hisa muti lowu.’ ”

Ta ku khomiwa ka Yeremiya, a hoxiwa ekhotsweni

11Siku rin'wana, loko mavuthu ya Vakalediya ma ha fambile, ma tshikile ku rhendzela Yerusalema hi ku chava mavuthu ya Faro, 12Yeremiya a ringeta ku huma emutini, a ya etikweni ra ka Benjamini ku ya lulamisa ni va ka vona timhaka ta ndzhaka ya yena. 13Loko a ri karhi a huma hi Nyangwa-ya-Benjamini, a hlangana ni mufambisi wa varindzi, loyi a va ku i Yiriya n'wana Xelemiya wa Hananiya. Yiriya a yimisa Yeremiya, a ku ka yena: “Xana a wu le ndleleni ya ku ya tinyiketa eka Vakalediya xana?” 14Yeremiya a hlamula a ku: “E-e, a hi swona, a ndzi le ndleleni yo ya tinyiketa eka Vakalediya!” Kambe Yiriya a ala ku n'wi yingisa, kutani a n'wi khoma a n'wi yisa eka vakulukumba va muti. 15Vakulukumba lava va hlundzukela Yeremiya, va n'wi ba, kutani va n'wi yisa emutini wa Yonatani lowa matsalani, va n'wi pfalela kona, hikuva a ku ri ni khotso emutini wolowo, 16kutani va n'wi hoxa ekheleni leri enteke swinene, va n'wi tshika kona masiku layo tala.

17Kambe siku rin'wana, hosi Sedekiyasi a rhuma vanhu va ya teka Yeremiya, va vuya na yena entsindza; kutani Sedekiyasi a vitanela muprofeta endlwini ya yena, a vulavula na yena exihundleni, a n'wi vutisa a ku: “Xana u na wona mahungu lama humaka eka HOSI Xikwembu xana?” Yeremiya a hlamula a ku: “Ina, ma kona. Mahungu ya kona hileswaku wena u ta nyiketiwa eka hosi ya le Babilona!” 18Yeremiya a engeta a ku ka hosi Sedekiyasi: “Xana ndzi ku dyohele yini, wena ni malandza ya wena ni vanhu va tiko leri, leswi mi ndzi hoxeke ekhotsweni, xana? 19Namuntlha va kwihi vaprofeta lava va mi tshembiseke leswaku hosi ya le Babilona yi nga ka yi nga mi hlaseli kumbe ku hlasela tiko leri, xana? 20We hosi n'wini wanga, ndza ku kombela, yingisa xirilo xa mina, u nga ndzi tlheriseli emutini wa matsalani Yonatani, hikuva sweswo ku nga va ku ndzi dlaya!” 21Hiloko Sedekiyasi a lerisa leswaku Yeremiya a pfaleriwa exivaveni xa varindzi, ni leswaku a nyikiwa siku rin'wana ni rin'wana xinkwa xo huma eka lava va xi swekaka. Swi ve tano swakudya swi kondza swi hela, Yeremiya a ha tshamile exivaveni xa varindzi.

38

Ta Yeremiya loko a tlhela a hoxiwa ekheleni rin'wana

381Xefatiya n'wana Matani, na Gedaliya n'wana Paxahuru, na Yukala n'wana Xelemiya, na Paxahuru n'wana Malikiya, va twa Yeremiya loko a vulavula ni ntshungu hinkwawo, 2a wu byela marito ya HOSI Xikwembu lama nge: “Lava nga ta sala emutini lowu va ta dlawa hi matlhari ni tindlala ni mintungu. Kambe lava humaka va ya tinyiketa eka Vakalediya va nge dlayiwi, va ta ponisa vutomi bya vona. 3HOSI Xikwembu xi vula leswaku hakunene xi ta nyiketa muti lowu eka mavuthu ya hosi ya le Babilona, ma wu teka.” 4Kutani vakulukumba va ya byela hosi Sedekiyasi va ku: “Wanuna loyi ú fanele ku dlawa, hikuva ku vulavula ka yena ku lolohisa masocha hinkwawo lama saleke emutini, ni vanhu van'wana hinkwavo. Munhu loyi ú va navelela leswo biha ematshan'wini ya leswo saseka.” 5Hosi Sedekiyasi a ku: “Wanuna loyi ú le mavokweni ya n'wina. Mina hosi ndzi hava lexi ndzi nga xi endlaka ku mi sivela.” 6Kutani va teka Yeremiya va n'wi hoxa ekheleni ra Malikiya n'wana hosi, va n'wi ehlisa kona hi tintambhu. Khele leri a ri ri exivaveni xa varindzi; a ri nga ri na mati, kambe a ri ri ni ndzhope, kutani Yeremiya a bodlhomela endzhopeni.

Ta Ebede-Meleke loko a humesa Yeremiya ekheleni

7Muetiyopiya loyi va nge i Ebede-Meleke, un'wana wa vatirhi va le ntsindza, a twa leswaku Yeremiya ú hoxiwile ekheleni. Enkarhini wolowo hosi Sedekiyasi a a tshamile kusuhi ni Nyangwa-ya-Benjamini. 8Kutani Ebede-Meleke a suka entsindza a ya vulavula na hosi a ku: 9“We hosi n'wini wanga, vavanuna lava va endlile muprofeta Yeremiya emhaka leyo biha hi ku n'wi hoxa ekheleni; ú ta fela kona a dlawa hi ndlala, hikuva laha mutini a ka ha ri na swakudya.” 10Hiloko hosi yi lerisa Ebede-Meleke lowa Muetiyopiya, yi ku: “Teka vavanuna vanharhu,Van'wana va ri: Teka vavanuna va 30 u famba na vona, mi ya koka muprofeta Yeremiya a huma ekheleni, a nga si fa.” 11Kutani Ebede-Meleke a hlawula vavanuna vanharhu, a ya na vona entsindza, a nghena endlwini yo hlayisela tinhundzu, a ya teka swiambalo swa khale leswi hlakaleke, a swi bohelela, kutani a swi xikisela Yeremiya hi ntambhu ekheleni; 12kutani a lerisa muprofeta a ku: “Teka swiambalo leswi swa khale, u titsondzela hi swona swi ta hi le makheheleni, kutani u boha tintambhu ehenhla ka swona.” Yeremiya a endlisa sweswo, 13kutani va n'wi humesa ekheleni hi ku n'wi koka hi tintambhu. Kutani Yeremiya a tlhela a tshama exivaveni xa varindzi.

Sedekiyasi a vutisa rito ro huma eka Xikwembu

14Siku rin'wana, hosi Sedekiyasi a tlhela a rhuma vanhu ku ya vitana muprofeta Yeremiya, kutani a hlangana na yena kusuhi ni nyangwa ya vunharhu ya Tempele, a ku ka yena: “Ndzi lava ku tiva leswi HOSI Xikwembu xi ku byeleke swona. U nga ndzi fihleli mhaka ya kona!” 15Yeremiya a n'wi hlamula a ku: “Loko ndzi ku byela swona, u ta ndzi dlaya hakunene! Ni loko ndzi ringeta ku ku komba tindlela, a wu nga ndzi twi!” 16Hiloko hosi Sedekiyasi a hlambanyela Yeremiya va ri vambirhi exihundleni, a ku: “Ndzi tiyisa emahlweni ka HOSI Xikwembu lexi hanyaka, muendli wa hina, ndzi ri, ndzi nga ka ndzi nga ku dlayi, naswona a ndzi nga ku nyiketi eka vavanuna lava ringetaka ku ku dlaya.”

17Kutani Yeremiya a ku ka Sedekiyasi: “HOSI Xikwembu xa matimba hinkwawo, xona Xikwembu xa Israele, xi vula leswaku loko u huma eYerusalema u ya tinyiketa eka tindhuna ta hosi ya le Babilona, u ta ponisa vutomi bya wena, na wona muti lowu a wu nga hisiwi; u ta pona wena ni ndyangu wa wena hinkwawo. 18Kambe loko u ala ku ya tinyiketa eka tindhuna ta hosi ya le Babilona, muti wa Yerusalema wu ta wela emavokweni ya Vakalediya; va ta wu hisa, kutani na wena a wu nga phonyoki emavokweni ya vona.” 19Hosi Sedekiyasi a hlamula a ku ka Yeremiya: “Lava ndzi va chavaka, hi vona va ka Yuda lava tinyiketeke eka Vakalediya, hikuva loko ndzo tshuka ndzi werile emavokweni ya vona, va ta ndzi xanisa.” 20Yeremiya a ku: “Vanhu volavo, u nga ka u nga nyiketiwi emavokweni ya vona. Ndzi kombela leswaku u amukela leswi ndzi ku byelaka swona swi ri leswi humaka eka HOSI Xikwembu, kutani u ta kateka, u ponisa ni vutomi bya wena. 21Kambe loko u ala ku ya tinyiketa eka Vakalediya, ku ta humelela leswi Hosi Xikwembu xi ndzi kombeke swona hi xivono: 22Vavasati hinkwavo lava va ha saleke emutini wa wena we hosi ya Yuda, va ta humesiwa ka wona va yisiwa eka tindhuna ta hosi ya le Babilona; kutani va ta ku hlekula va ku:

“ ‘Vanhu lava a va ri vanghana va wena lavakulu,

va ku kotile hi vuxisi bya vona;

loko va ku vona u ri karhi u bodlhomela,

va ku komba xikosi va tifambela!’ ”

23Yeremiya a engeta a ku ka Sedekiyasi: “Vasati va wena ni vana va wena va xinuna na vona va ta humesiwa emutini va yisiwa eka Vakalediya. Loko u ri wena, u nga ka u nga poni emavokweni ya vona: Hosi ya le Babilona yi ta ku khoma, kutani muti wa Yerusalema wu ta hisiwa.”

24Kutani Sedekiyasi a ku ka Yeremiya: “U nga byeli munhu leswi hi swi vulavuleke laha, hikuva va nga ku dlaya! 25Varhangeri va muti va nga tshuka va twa leswaku ndzi vulavurile na wena, kutani va ku tela, va lava ku tiva leswi hi swi kaneleke mina na wena; va ta ku tshembisa leswaku a va nga ku dlayi, loko u va byela hinkwaswo u nga va fihleli nchumu. 26Wena u fanele ku va hlamula leswaku u lo tisa xirilo ntsena laha ka mina, u kombela leswaku ndzi nga ku tlheriseli emutini wa Yonatani, hikuva sweswo a swi ta ku dlayisa.”

27Hakunene vakulukumba hinkwavo va ya va ya vutisa Yeremiya, kutani yena a va hlamula hilaha hosi Sedekiyasi a n'wi leriseke hakona. Kutani va tsandzekisa sweswo ku yisa mhaka emahlweni, hikuva a ku ri hava munhu na un'we loyi a tweke ku vulavula ka Sedekiyasi na Yeremiya. 28

38:28
Ez. 33:21
Kutani Yeremiya a tshama exivaveni xa varindzi, ku kondza loko muti wa Yerusalema wu tekiwa hi valala.

39

Muti wa Yerusalema wu wela emavokweni ya Vakalediya

(II Tih. 24:20 – 25:21; II Tikr. 36:17-21; Yer. 52:3-30)

391[Leswi nga humelela loko valala va teka muti wa Yerusalema, hi leswi:]Van'wana va yisa marito lawa eku sunguleni ka 39:3

Hi lembe ra vu-9 ra ku fuma ka Sedekiyasi hosi ya Yuda, hi n'hweti ya vukhume, Nebukadnetsara hosi ya le Babilona a ta ni mavuthu ya yena hinkwawo ku ta hlasela Yerusalema, kutani a rhendzela muti. 2Kutani hi lembe ra vu-11 ra ku fuma ka Sedekiyasi, hi siku ra vu-9 ra n'hweti ya vumune, rirhangu ra muti ri boxiwa hi valala, 3kutani tindhuna hinkwato ta hosi ya le Babilona ti nghena, ti ya tshama kusuhi ni Nyangwa-ya-le-Xikarhi; a ku ri na Nergala-Sarezere, na Samigara-Nebo, na Sari-SekimiVan'wana va ri: Nergala-Sarezere wa le Simagari, na Nebuzara-Sekimi ndhunankulu, na Nergala-Sarezere lowa xandla xa hosi,ndhunankulu, kumbe: na Rhabi-Sarisi; xandla xa hosi, kumbe: na Rhabi-Maga ni tindhuna tin'wana hinkwato ta hosi ya le Babilona. 4Loko Sedekiyasi hosi ya Yuda ni masocha ya yena hinkwawo va vona leswi humelelaka,Van'wana va ri: Loko Sedekiyasi a vona vanhu lava va baleka nivusiku hi ndlela leyi hundzaka hi le ntangeni wa hosi, va huma emutini hi nyangwa leyi nga xikarhi ka makhumbi mambirhi, kutani va tsutsuma va kongomile enkoveni wa Yordani. 5Kambe mavuthu ya Vakalediya ma va hlongorisa, ma ya kuma Sedekiyasi erivaleni ra Yeriko. Loko Vakalediya va n'wi khomile, va n'wi yisa eka Nebukadnetsara hosi ya le Babilona, loyi a a ri eRibila etikweni ra Hamata, kutani Nebukadnetsara a n'wi vona nandzu. 6A lerisa leswaku vana va Sedekiyasi va dlayiwa emahlweni ka tata wa vona kwale Ribila, ku dlayiwa ni varhangeri hinkwavo va tiko ra Yuda. 7Sedekiyasi yena va n'wi boxa mahlo, va n'wi boha milenge hi tinketani, kutani va n'wi yisa eBabilona. 8Vakalediya van'wana va sala va hisa tindlu ta le ntsindza eYerusalema, ni tindlu ta vaaki van'wana va muti, va hirimuxa ni rirhangu ra Yerusalema. 9Vanhu lava a va sele emutini, ni lava a va tinyiketile eka Nebukadnetsara, ni masalela ya vavatli ni vaakiVan'wana va ri: swin'we ni masalela ya vanhu va tiko va yisiwa eBabilona evukhumbini hi Nebuzaradani ndhuna ya vasirheleri va hosi. 10Kambe loko va ri vanhu van'wana va swisiwana lava nga hava swa le mandleni, Nebuzaradani a va siya etikweni ra Yuda leswaku va ta sala va hlayisa mirhi ya mihandzu, va byala ni mavele.

Ta ku humesiwa ka Yeremiya ekhotsweni

11Kutani Nebukadnetsara hosi ya le Babilona a lerisa Nebuzaradani ndhuna ya vasirheleli va hosi hi tlhelo ra Yeremiya, a ku ka yena: 12“Teka muprofeta, u n'wi hlayisa swinene; u nga tshuki u n'wi xanisa, kambe u n'wi endlela leswi a swi kombelaka.” 13Hiloko Nebuzaradani ndhuna ya vasirheleri, na Nebuxazibani ndhunankulu, na Nergala-Sarezere xandla xa hosi, ni tindhuna tin'wana hinkwato ta hosi ya le Babilona 14va rhuma vanhu ku ya teka Yeremiya exivaveni xa varindzi, va vuya na yena. Kutani va kombela Gedaliya n'wana Ahikama wa Xafani leswaku a amukela muprofeta ekaya ka yena, a n'wi hlayisa. Kutani Yeremiya a tshama kona, exikarhi ka varikwavo.

Xitshembiso xa Xikwembu eka Ebede-Meleke

15Siku rin'wana, loko Yeremiya a ha pfaleriwile exivaveni xa varindzi, HOSI Xikwembu xi vulavula na yena, xi ku: 16“Yana u ya tivisa Ebede-Meleke lowa Muetiyopiya leswaku ndzi ni mahungu na yena, mina HOSI ya matimba hinkwawo Xikwembu xa Israele. Mahungu ya kona hi lama nge: ‘Yingisa wena Ebede-Meleke, ndzi ta hetisa leswi ndzi swi vuleke ehenhla ka muti lowu wa Yerusalema; ndzi ta wu ba, ku nga ri ku wu katekisa, kutani ku biwa loku ku ta endliwa sweswi-sweswi, u ri karhi u swi vona hi mahlo. 17Kambe loko a ri wena, mina HOSI ndzi ri, a ndzi nga ku nyiketi emavokweni ya lava u va chavaka, 18kambe ndzi ta ku sirhelela, kutani u nga ka u nga dlayiwi hi valala. U ta ponisa vutomi bya wena, hikuva u vekile ku tshemba ka wena eka mina. Ndzi vula sweswo mina HOSI.’ ”