Xitsonga 1989 (TSO89)
34

Ta Yeremiya loko a tsundzuxa hosi Sedekiyasi

341

34:1
II Tih. 25:1-11
II Tikr. 36:17-21
Siku rin'wana, Nebukadnetsara hosi ya Babilona a ta ni mavuthu ya yena hinkwawo ku ta hlasela muti wa Yerusalema, ni miti leyi nga kusuhi na wona; naswona a ta ni mavuthu ya matiko hinkwawo lama nga hansi ka yena. Kutani Yeremiya a rhwexiwa rito hi HOSI Xikwembu: 2Xi n'wi lerisa ku ya byela Sedekiyasi hosi ya Yuda marito ya xona lama nge: “Yingisa! Mina HOSI ndzi ri, ndzi ta nyiketa muti lowu emavokweni ya hosi ya Babilona, kutani yona yi ta wu hisa. 3Wena Sedekiyasi u nga ka u nga chupuki emavokweni ya hosi ya Babilona; hakunene u ta khomiwa, u nyiketiwa eka yona; yi ta ku tengisa hi yoxe, yi ku langutile. Kutani u ta yisiwa eBabilona. 4Hambiswiritano we Sedekiyasi hosi ya Yuda, yingisa! Mina HOSI ndzi vurisa sweswo ndzi ri, u nga ka u nga dlayiwi enyimpini, 5kambe u ta tietlelela hi ku rhula, kutani vanhu va ta rila nkosi va wena va ku: ‘Yo, n'wini wa hina!’ va ri karhi va ku hisela mirhi ya risuna, kukota leswi va swi endleleke vatata wa wena lava fumeke khale wena u nga si va kona.”

6Hiloko muprofeta Yeremiya a amukela timhaka leti hinkwato, a ya ti tivisa Sedekiyasi hosi ya Yuda va ri le Yerusalema. 7Enkarhini lowu, mavuthu ya hosi ya le Babilona a ma ri karhi ma hlasela muti wa Yerusalema, ma hlasela ni miti ya makhokholo ya Lakixi na Azeka, hikuva a ku sele yona ntsena etikweni ra Yuda leyi nga tekiwangiki hi va le Babilona.

Ta mahlonga lama ntshunxiweke ma tlhela ma khomiwa

8Rito ra HOSI Xikwembu ri tlhela ri ta eka Yeremiya. Enkarhini wolowo, hosi Sedekiyasi a a twananile ni vaaki hinkwavo va Yerusalema leswaku va ta ntshunxa mahlonga ya vona, va ma tivisa leswaku vuhlonga byi herile. 9Hinkwavo a va tibohile ku ntshunxa mahlonga ya vona ya xinuna ni ya xisati lama nga Vaheveru-kulobye, ni ku vona leswaku ku nga tshuki ku va ni munhu ni un'we wa tiko ra Yuda loyi a endliwaka hlonga hi warikwavo. 10Kutani varhangeri hinkwavo ni vaaki hinkwavo va Yerusalema va rhange va hlayisa ku tiboha ka vona, va ntshunxa mahlonga ya vona ya xinuna ni ya xisati, va ma humesa evuhlongeni. 11Kambe endzhaku ka nkarhinyana, va hundzuluxa makungu, va tlhela va khoma vavanuna ni vavasati lava a va va humesile evuhlongeni, kutani va va sindzisa ku tlhela va va mahlonga.

12Kutani HOSI Xikwembu xi vulavula na Yeremiya xi ku: 13“Mina HOSI Xikwembu xa Israele ndzi ri, ndzi endlile ntwanano ni vatata wa n'wina, siku ndzi va humeseke evuhlongeni le tikweni ra Egipta, ndzi ku ka vona: 14

34:14
Eks. 21:2
Dut. 15:12
‘Un'wana ni un'wana exikarhi ka n'wina loyi a xaveke Muheveru-kulobye leswaku a va hlonga ra yena a n'wi tirhela malembe ya 6, ú fanele ku n'wi ntshunxa hi lembe ra vu-7.’ Kambe vatata wa n'wina va arile ku rhiya ndleve va ndzi yingisa. 15A hi khale mi hundzukile mi endla leswi lulameke emahlweni ka mina: Mi byerile varikwenu lava a va ri mahlonga ya n'wina leswaku ma va ntshunxa! Mi tibohele sweswo mi ri endlwini leyi vito ra mina ri vuriwaka eka yona. 16Kambe sweswi mi nyamisile vito leri, hikuva vanhu va xinuna ni va xisati lava a mi va ntshunxile leswaku va tifambela, mi tlhele mi va sindzisa ku va mahlonga ya n'wina. 17Hikokwalaho mina HOSI ndzi ri, a mi ndzi yingisanga, hikuva a mi ntshunxanga varikwenu, a mi humesanga vamakwenu evuhlongeni. Kutani yingisani, mina HOSI ndzi ta mi nyiketa ku dlawa hi matlhari ni mintungu ni tindlala. Vanhu va matiko hinkwawo va ta vona khombo ra n'wina lero chavisa. 18-19Varhangeri va Yuda ni va Yerusalema, ni lava tirhaka entsindza, ni vaprista, ni vanhu hinkwavo va tiko, va tibohile emahlweni ka mina hi ku pandza rhole, rihlanguti rin'wana ri langutana ni lerin'wana, kutani va hundza exikarhi ka swona. Kambe ku tiboha ka vona va ku tshikile, a va ku hlayisanga; hikokwalaho ndzi ta va fanisa ni rhole leri pandziweke leri! 20Ndzi ta va nyiketa emavokweni ya valala va vona lava navelaka ku va dlaya. Mintsumbu ya vona yi ta dyiwa hi makoti ni swiharhi swa nhova. 21Ndzi ta nyiketa Sedekiyasi hosi ya Yuda kun'we ni tindhuna ta yena emavokweni ya valala va vona lava navelaka ku va dlaya; ndzi ta va nyiketa eka mavuthu ya hosi ya le Babilona, hambileswi mavuthu ya kona ma ha ku sukaka la ka n'wina. 22Mina HOSI ndzi ta lerisa leswaku va le Babilona va tlhela va vuya emutini lowu, kutani va ta wu hlasela va wu teka, kutani va wu hisa. Miti ya Yuda yi ta hundzuka marhumbi, ku nga ha tshami munhu eka yona.”