Xitsonga 1989 (TSO89)
32

Ta Yeremiya loko a xava nsimu

321

32:1
II Tih. 25:1-7
HOSI Xikwembu xi vulavurile na Yeremiya hi lembe ra vukhume ra ku fuma ka Sedekiyasi hosi ya Yuda, ri nga lembe ra vu-18 ra ku fuma ka Nebukadnetsara hosi ya Babilona. 2Enkarhini wolowo, muti wa Yerusalema a wu rhendzeriwile hi mavuthu ya hosi ya Babilona; kutani muprofeta Yeremiya a a khomiwile a pfaleriwa exivaveni xa varindzi le ntsindza wa hosi ya Yuda. 3Hosi Sedekiyasi a a khomile Yeremiya hikuva a a vilela loko muprofeta a twarisa mahungu lawa a ma kumeke eka HOSI Xikwembu. Mahungu ya kona hi lawa: “Mina HOSI Xikwembu ndzi ri, yingisani! Ndzi ta nyiketa muti wa Yerusalema emavokweni ya hosi ya Babilona, yi wu hlasela. 4Sedekiyasi hosi ya Yuda a nga ka a nga chupuki emavokweni ya Vakalediya; hakunene ú ta nyiketiwa eka hosi ya Babilona, a yisiwa emahlweni ka yona, yi n'wi tengisa hi yoxe. 5Kutani Nebukadnetsara ú ta famba na Sedekiyasi le Babilona. Sedekiyasi ú ta tshama kona ku kondza ndzi n'wi avanyisa. Ndzi vula sweswo mina HOSI. Hakunene, loko mi lwa ni Vakalediya, va ta mi hlula.”

6Yeremiya ú ri: “Siku rin'wana HOSI Xikwembu xi vulavurile na mina, 7xi ndzi tivisa leswaku ku ta ta makwerhu Hanamele n'wana Xalumi, a ta ndzi xavisela nsimu ya yena leyi nga le Anatoto; hikuva hi nawu wa va ka hina, hi mina loyi a ndzi ri ni fanelo ya ku xava nsimu ya kona ni ku yi hlayisa. 8Kutani ku humelela leswi HOSI Xikwembu xi swi vuleke: Makwerhu Hanamele a ta eka mina le xivaveni xa varindzi, a ku ka mina: ‘Ndzi kombela leswaku u xava nsimu ya mina leyi nga le Anatoto, etikweni ra Benjamini, hikuva hi wena u nga ni fanelo ya ku kuma nsimu ya kona ni ku yi hlayisa. Tixavele yona!’ Hiloko ndzi swi vona leswaku mhaka ya kona yi fambisiwa hi HOSI Xikwembu.

9“Kutani ndzi xava nsimu leyi makwerhu Hanamele a a ri na yona le Anatoto, ndzi n'wi tshembisa mali ya silivhere ya 200 g. 10Ndzi tsala vito ra mina emapapileni ya vun'wini, ndzi fungha rin'we emahlweni ka timbhoni, kutani ndzi pima silivhere exikalwini. 11Ndzi teka papila leri funghiweke ra vun'wini leri kombaka milawu ni swiboho swa kona, ndzi teka ni leri nga funghiwangiki, 12kutani ndzi ma nyika Baruku n'wana Neriya wa Mahaseya, emahlweni ka makwerhu Hanamele, ni le mahlweni ka timbhoni leti nga tsala mavito ya tona emapapileni lawa, ni le mahlweni ka va ka Yuda hinkwavo lava a va ri exivaveni xa varindzi. 13Kavaloko ndzi lerisa Baruku va ri karhi va swi twa, ndzi ku: 14‘HOSI ya matimba hinkwawo, Xikwembu xa Israele, xi vurile leswaku u fanele ku teka mapapila lawa ya vun'wini, leri nga funghiwa ni leri nga funghiwangiki, u ma hoxa ekhuwaneni leswaku ma ta hlayiseka nkarhi wo leha. 15Naswona HOSI ya matimba hinkwawo Xikwembu xa Israele xi vula leswaku etikweni leri, ku ta tlhela ku xaviwa tindlu ni masimu ya mavele ni ya vhinya.’ ”

Xikhongelo xa Yeremiya

16Yeremiya a engeta a ku: “Endzhaku ka loko ndzi nyikile Baruku n'wana Neriya emapapila ya vun'wini, ndzi khongela HOSI Xikwembu ndzi ku: 17‘We HOSI N'wini wanga, u tumbuluxile matilo ni misava hi ntamu lowukulu ni mintirho ya wena ya matimba. A wu tsandziwi hi nchumu! 18Vanhu va madzana-dzana, u va komba rirhandzu ra wena lero tshembeka, kambe a wu tshiki ku ba vana hikwalaho ka milandzu ya vatata wa vona. Wena Xikwembu lexi nga ni ntamu lowukulu, vito ra wena u HOSI ya matimba hinkwawo; 19u mutsundzuxi lonkulu la tirhaka leswo hlamarisa; mahlo ya wena ma vona ni swihundla hinkwaswo swa vanhu. Munhu un'wana ni un'wana, u n'wi hakela hi ku ya hi mintirho ya yena; hinkwavo va tshovela leswi va swi byaleke. 20Mahlori ni swihlamariso leswi u swi endleke etikweni ra Egipta, wa ha swi endla ni namuntlha exikarhi ka Vaisraele ni le xikarhi ka vanhu hinkwavo, hikokwalaho wa tiveka swinene ematikweni hinkwawo. 21Hi wena u humeseke Vaisraele vanhu va wena etikweni ra Egipta. U va humesile hi mahlori ni swihlamariso, hi ntamu wa wena lowukulu ni mintirho ya wena ya matimba, leyi chavisaka. 22Kutani u va nyikile tiko leri u nga hlambanya leswaku u ta ri nyika vatata wa vona, ri nga tiko leri khulukaka ntswamba ni vulombe. 23Va tekile tiko ra kona ri va ra vona, kambe va arile ku ku yingisa, va tlula ni milawu ya wena. Leswi u va leriseke ku swi endla, a va swi endlanga, hikokwalaho u va vangerile makhombo lawa hinkwawo. 24Valala va le ku fumbeteleni ka misava yo khandziya ha yona erirhangwini ra muti; va le Yerusalema va le kusuhi ni ku tinyiketa eka Vakalediya lava, hikuva va hluriwa hi matlhari ni tindlala ni mintungu. Leswi u nga tshama u swi vula, swi le ku humeleleni, na wena wa swi vona. 25Hambiswiritano we HOSI N'wini wanga, wa ndzi byela ku humesa mali ndzi xava nsimu, ndzi tilavela ni timbhoni, kasi Vakalediya hi lava, va le kusuhi ni ku teka muti lowu!’ ”

Xikwembu xi hlamula xikhongelo xa Yeremiya

26Kutani HOSI Xikwembu xi hlamula Yeremiya xi ku: 27“Mina HOSI, ndzi Xikwembu xa swilo hinkwaswo leswi hanyaka, a ndzi tsandziwi hi nchumu. 28

32:28
II Tih. 25:1-11
II Tikr. 36:17-21
Hikokwalaho mina HOSI ndzi ri, ndzi le kusuhi ni ku nyiketa muti lowu emavokweni ya Vakalediya ni le mavokweni ya Nebukadnetsara hosi ya vona, kutani va ta wu hlasela. 29Vakalediya lava lwaka ni muti lowu, va ta ta va ta wu hisa wu tshwa hinkwawo, ku tshwa tindlu leti Vaisraele va khandziyaka emalwangwini ya tona, va ya hisela Baali emirhi ya risuna, va humesela ni swikwembu swimbe emagandzelo ya swakunwa, va endlela ntsena ku ndzi hlundzukisa.

30“Hakunene ku sukela ni khale, Vaisraele swin'we na va ka Yuda a va tshikanga ku endla leswo biha; a va tshikanga ni ku ndzi hlundzukisa hi mintirho ya vona; ndzi vula sweswo mina HOSI. 31Ku sukela loko wu sungurile ku akiwa ku fikela namuntlha, muti lowu wu tivangerile vukari bya mina lebyikulu; hikokwalaho ndzi ta wu fularhela, 32hi mhaka ya leswo biha leswi Vaisraele ni va ka Yuda va ndzi hlundzukiseke ha swona, vona ni tihosi ta vona ni tindhuna ta vona ni vaprista va vona ni vaprofeta va vona, ku katsa ni vavanuna va Yuda ni vaaki va Yerusalema. 33Hambileswi a ndzi hamba ndzi va letela, va arile ku yingisa, va nga pfumeli ni ku tsundzuxiwa, kutani va ndzi fularhela va nga ha languti eka mina. 34

32:34
II Tih. 23:10
Yer. 7:30-31
19:1-6
Va nyamisile yindlu leyi vanhu va ndzi khongelaka eka yona, hi ku nghenisa eka yona swikwembu swa vona swa manyala. 35
32:35
Levh. 18:21
II Tih. 23:10
Yer. 7:31
Va lulamisile swivandla leswo hlawuleka swa Baali enkoveni wa va ka Hinomu, kutani va dlayile kona vana va vona va xinuna ni va xisati, va humesa ha vona magandzelo lama hisiwaka, va humesela Moloko xikwembu xa vona. Mhaka leyi, a va lerisiwanga hi mina, ni ku yi ehleketa a ndzi yi ehleketanga ni siku ni rin'we. Kutani manyala lawa va ma endleke, ma va dyohisile.

36“Mina HOSI Xikwembu xa Israele, ndzi ni rito ehenhla ka muti lowu, wu nga lowu vanhu va vulaka leswaku wu ta nyiketiwa emavokweni ya hosi ya Babilona, ni leswaku wu ta herisiwa hi matlhari ni tindlala ni mintungu. 37Yingisani! Vanhu va wona ndzi ta va hlengeleta va huma ematikweni hinkwawo lawa ndzi va hangalaseke va ya eka wona, siku ndzi va hlundzukeleke ni ku va karihela; ndzi ta va vuyisa exivandleni lexi, ndzi va nyika ku tshamiseka eka xona. 38Va ta va vanhu va mina, na mina ndzi va Xikwembu xa vona. 39Ndzi ta va pfuna ku va ni mbilu yin'we, va ndzi hanyela hinkwavo ni ku ndzi komba xichavo minkarhi hinkwayo; kutani hi mukhuva wolowo va ta kuma minkateko, vona ni vana va vona. 40Ndzi ta endla na vona ntwanano lowu nga heriki; a ndzi nga tshiki ku va katekisa; ndzi ta va pfuna ku ndzi komba xichavo va nga ha ndzi fularheli. 41Ndzi ta tsaka ku va katekisa hi mbilu ya mina hinkwayo, ndzi va nyika vutshamo lebyi tiyeke etikweni rorero.

42“Mina HOSI ndzi ri, ndzi vangerile vanhu lava emakhombo lamakulu, kambe sweswi mina hi xiviri xa mina ndzi ta va tisela minkateko hinkwayo leyi ndzi va tshembiseke yona. 43Vanhu va vula leswaku tiko leri ri file, ri pfumala vaaki ni swiharhi, ri wele emavokweni ya Vakalediya; kambe mina ndzi ri, masimu ma ha ta xaviwa eka rona. 44Etikweni ra ka Benjamini, ni le mitini leyi rhendzelaka Yerusalema, ni le mitini ya le magangeni ni ya le timbaleni ni ya le dzongeni, vanhu va ha ta humesa mali va xava masimu; va ha ta tsala mavito ya vona epapileni ra vun'wini, va ri fungha emahlweni ka timbhoni, hikuva mina HOSI ndzi tiboha ku tlhela ndzi va katekisa.”

33

Xikwembu xi ta tlhela xi katekisa vanhu va xona

331Loko Yeremiya a ha pfaleriwile exivaveni xa varindzi, HOSI Xikwembu xi tlhela xi vulavula na yena, xi n'wi rhwexa rito leri nge: 2“HOSI Xikwembu lexi endlaka makungu, lexi vumbeke misava xi tlhela xi yi tiyisa, vito ra xona i HOSI, kutani xi vurisa sweswo xi ri: 3‘Ndzi huweleleni, kutani ndzi ta mi hlamula, ndzi mi komba swilo leswikulu leswi tumbeleke, leswi ni ku swi tiva mi nga swi tiviki. 4-5Mina HOSI Xikwembu xa Israele ndzi ri, vanhu va Yerusalema va ha ta ringeta ku lwa ni Vakalediya, kambe Vakalediya lava va ta fumbetela misava yo khandziya ha yona erirhangwini ra muti, va hloma matlhari, va mbundzumuxa tindlu ta Yerusalema ni ta tihosi ta Yuda. Emarhumbini ya tona ku ta tala mintsumbu ya vanhu lava ndzi va dlayeke hi vukari bya mina lebyi pfurhaka, hikuva ndzi fularherile muti lowu hikwalaho ka swidyoho swa wona leswo tala. 6Hambiswiritano, ndzi ta tisela va le Yerusalema ku tsaka ni ku hanyisiwa, ndzi ta va horisa, ndzi va avela rifuwo ni ku rhula loku tiyeke. 7Va ka Yuda ni Vaisraele, ndzi ta tlhela ndzi va katekisa,Kumbe: Ndzi ta vuyisa Vaisraele ni va ka Yuda lava yisiweke evukhumbini ndzi va tiyisa ku fana ni khale. 8Milandzu hinkwayo leyi va nga tivangela yona hi ku ndzi dyohela ni ku lwa na mina, ndzi ta yi tshika, ndzi va rivalela yona. 9Loko vanhu va misava hinkwayo va twa hinkwaswo leswinene leswi ndzi swi endlelaka va le Yerusalema, va ta ndzi tsakela, va ndzi dzunisa ni ku ndzi twarisa; loko va vona ku kateka ni ku rhula loku ndzi ku tiselaka Yerusalema, va ta hlamala va ndzi komba xichavo.’ ”

10HOSI Xikwembu xi ri: “Ndzi ni rito eka n'wina va ka Yuda, n'wina mi vulaka leswaku xivandla lexi xi hundzukile mananga, ni leswaku a xa ha ri na vanhu kumbe swifuwo, kwalaho ma vurisa, hikuva emitini ya n'wina ni le magondzweni ya Yerusalema a ka ha tshami munhu, a ka ha vonaki vanhu kumbe swifuwo. 11

33:11
I Tikr. 16:34
II Tikr. 5:13
7:3
Ezr. 3:11
Ps. 100:5
106:1
107:1
118:1
136:1
Hambiswiritano etindhawini teto, ku ta tlhela ku twakala minkulungwana, ni huwa ya ntsako, ni mpfumawulo wa minkhuvo ya vukati, ni tinsimu ta lava tisaka minkhenso ya vona eTempeleni, va ri karhi va yimbelela va ku:

“ ‘Dzunisani HOSI ya matimba hinkwawo, hikuva yi ni vunene,

rirhandzu ra yona hi leri nga heriki!’

“Hakunene ndzi ta pfuxa xivandla lexi, kutani xi ta kateka ku fana ni khale.

12“Mina HOSI ya matimba hinkwawo, ndzi vurisa sweswo ndzi ri: Exivandleni lexi hundzukeke mananga ku nga ha tshami munhu kumbe xifuwo, ni le mitini ya kona hinkwayo, ndzi ta nyika varisi madyelo ya swifuwo leswitsongo, va swi risela kona. 13Emitini leyi nga magangeni, ni leyi nga timbaleni, ni leyi nga dzongeni, ni leyi nga tikweni ra Benjamini, ni leyi nga kusuhi ni muti wa Yerusalema, ni leyi nga tikweni ra Yuda, ka ha ta hlayiwa swifuwo loko swi vuya etshangeni. Ndzi vula sweswo mina HOSI.

14

33:14-16
Yer. 23:5-6
“Mina HOSI ndzi ri, vonani! Nkarhi wa ta lowu ndzi nga ta hetisisa leswi ndzi swi tshembiseke Vaisraele ni va ka Yuda. 15Emasikwini walawo ni le minkarhini ya kona, ndzi ta mirisela Davhida ehluke lerinene, yi nga hosi leyi nga ta fuma tiko hi ku lulama ni ku tshembeka. 16Enkarhini wa kona, va ka Yuda va ta ponisiwa, na wona muti wa Yerusalema wu ta tshama wu hlayisekile, wu ta hamba wu vuriwa ‘HOSI-mulweri-wa-hina’!”

17

33:17
II Sam. 7:12-16
I Tih. 2:4
I Tikr. 17:11-14
HOSI Xikwembu xi engeta xi ku: “Minkarhi hinkwayo, ku ta va ni munhu loyi a nga ta tshama exiluvelweni xa Davhida a fuma Vaisraele; 18
33:18
Tinhl. 3:5-10
naswona, ku ta va ni vaprista va ka Levhi lava nga ta hamba va ndzi humesela magandzelo lama hisiwaka ya nyama ni ya swa le masin'wini.”

19HOSI Xikwembu xi vulavula na Yeremiya xi ku: 20“Mina HOSI ndzi ri, ndzi endlile ntwanano lowu fumaka vusiku ni nhlekanhi; swilo leswi swi ta hi minkarhi leyi vekiweke, kutani a ku na munhu loyi a nga tshovaka ntwanano wa kona. 21Hi ndlela yoleyo, ntwanano lowu ndzi wu endleke na Davhida nandza wa mina, a wu nga tshoviwi hi munhu. Tiko ri ta hamba ri fumiwa hi vana va yena. Na wona ntwanano lowu ndzi wu endleke ni vaprista va ka Levhi va nga vona malandza ya mina, a wu nga tshoviwi. 22Ndzi ta andzisa vatukulu va Davhida nandza wa mina, ndzi andzisa ni vaprista va ka Levhi lava va ndzi tirhelaka, va ta tala kukota tinyeleti kumbe sava ra lwandle: A va nga hlayeki.”

23HOSI Xikwembu xi engeta xi vulavula na Yeremiya xi ku: 24“U swi twile leswaku ku ni vanhu lava va ndzi sandzaka va ku: ‘HOSI Xikwembu xi tshikile va ka Yuda ni va ka Levhi, va nga vanhu lava a xi va hlawurile!’ Vasandzi lava va hlekula vanhu va mina, va va langutela hansi. 25Kambe mina HOSI ndzi ri, loko a ndzi nga endlanga ntwanano lowu lawulaka vusiku ni nhlekanhi, ni loko a ndzi nga vekanga milawu leyi fumaka matilo ni misava, 26a ndzi ta tshika ni vatukulu va Yakobo na Davhida, ndzi nga veki un'wana wa ka Davhida a fuma yindlu ya Abrahama na Isaka na Yakobo. Kambe mina ndzi ta tlhela ndzi va katekisa, ndzi va twela vusiwana.”

34

Ta Yeremiya loko a tsundzuxa hosi Sedekiyasi

341

34:1
II Tih. 25:1-11
II Tikr. 36:17-21
Siku rin'wana, Nebukadnetsara hosi ya Babilona a ta ni mavuthu ya yena hinkwawo ku ta hlasela muti wa Yerusalema, ni miti leyi nga kusuhi na wona; naswona a ta ni mavuthu ya matiko hinkwawo lama nga hansi ka yena. Kutani Yeremiya a rhwexiwa rito hi HOSI Xikwembu: 2Xi n'wi lerisa ku ya byela Sedekiyasi hosi ya Yuda marito ya xona lama nge: “Yingisa! Mina HOSI ndzi ri, ndzi ta nyiketa muti lowu emavokweni ya hosi ya Babilona, kutani yona yi ta wu hisa. 3Wena Sedekiyasi u nga ka u nga chupuki emavokweni ya hosi ya Babilona; hakunene u ta khomiwa, u nyiketiwa eka yona; yi ta ku tengisa hi yoxe, yi ku langutile. Kutani u ta yisiwa eBabilona. 4Hambiswiritano we Sedekiyasi hosi ya Yuda, yingisa! Mina HOSI ndzi vurisa sweswo ndzi ri, u nga ka u nga dlayiwi enyimpini, 5kambe u ta tietlelela hi ku rhula, kutani vanhu va ta rila nkosi va wena va ku: ‘Yo, n'wini wa hina!’ va ri karhi va ku hisela mirhi ya risuna, kukota leswi va swi endleleke vatata wa wena lava fumeke khale wena u nga si va kona.”

6Hiloko muprofeta Yeremiya a amukela timhaka leti hinkwato, a ya ti tivisa Sedekiyasi hosi ya Yuda va ri le Yerusalema. 7Enkarhini lowu, mavuthu ya hosi ya le Babilona a ma ri karhi ma hlasela muti wa Yerusalema, ma hlasela ni miti ya makhokholo ya Lakixi na Azeka, hikuva a ku sele yona ntsena etikweni ra Yuda leyi nga tekiwangiki hi va le Babilona.

Ta mahlonga lama ntshunxiweke ma tlhela ma khomiwa

8Rito ra HOSI Xikwembu ri tlhela ri ta eka Yeremiya. Enkarhini wolowo, hosi Sedekiyasi a a twananile ni vaaki hinkwavo va Yerusalema leswaku va ta ntshunxa mahlonga ya vona, va ma tivisa leswaku vuhlonga byi herile. 9Hinkwavo a va tibohile ku ntshunxa mahlonga ya vona ya xinuna ni ya xisati lama nga Vaheveru-kulobye, ni ku vona leswaku ku nga tshuki ku va ni munhu ni un'we wa tiko ra Yuda loyi a endliwaka hlonga hi warikwavo. 10Kutani varhangeri hinkwavo ni vaaki hinkwavo va Yerusalema va rhange va hlayisa ku tiboha ka vona, va ntshunxa mahlonga ya vona ya xinuna ni ya xisati, va ma humesa evuhlongeni. 11Kambe endzhaku ka nkarhinyana, va hundzuluxa makungu, va tlhela va khoma vavanuna ni vavasati lava a va va humesile evuhlongeni, kutani va va sindzisa ku tlhela va va mahlonga.

12Kutani HOSI Xikwembu xi vulavula na Yeremiya xi ku: 13“Mina HOSI Xikwembu xa Israele ndzi ri, ndzi endlile ntwanano ni vatata wa n'wina, siku ndzi va humeseke evuhlongeni le tikweni ra Egipta, ndzi ku ka vona: 14

34:14
Eks. 21:2
Dut. 15:12
‘Un'wana ni un'wana exikarhi ka n'wina loyi a xaveke Muheveru-kulobye leswaku a va hlonga ra yena a n'wi tirhela malembe ya 6, ú fanele ku n'wi ntshunxa hi lembe ra vu-7.’ Kambe vatata wa n'wina va arile ku rhiya ndleve va ndzi yingisa. 15A hi khale mi hundzukile mi endla leswi lulameke emahlweni ka mina: Mi byerile varikwenu lava a va ri mahlonga ya n'wina leswaku ma va ntshunxa! Mi tibohele sweswo mi ri endlwini leyi vito ra mina ri vuriwaka eka yona. 16Kambe sweswi mi nyamisile vito leri, hikuva vanhu va xinuna ni va xisati lava a mi va ntshunxile leswaku va tifambela, mi tlhele mi va sindzisa ku va mahlonga ya n'wina. 17Hikokwalaho mina HOSI ndzi ri, a mi ndzi yingisanga, hikuva a mi ntshunxanga varikwenu, a mi humesanga vamakwenu evuhlongeni. Kutani yingisani, mina HOSI ndzi ta mi nyiketa ku dlawa hi matlhari ni mintungu ni tindlala. Vanhu va matiko hinkwawo va ta vona khombo ra n'wina lero chavisa. 18-19Varhangeri va Yuda ni va Yerusalema, ni lava tirhaka entsindza, ni vaprista, ni vanhu hinkwavo va tiko, va tibohile emahlweni ka mina hi ku pandza rhole, rihlanguti rin'wana ri langutana ni lerin'wana, kutani va hundza exikarhi ka swona. Kambe ku tiboha ka vona va ku tshikile, a va ku hlayisanga; hikokwalaho ndzi ta va fanisa ni rhole leri pandziweke leri! 20Ndzi ta va nyiketa emavokweni ya valala va vona lava navelaka ku va dlaya. Mintsumbu ya vona yi ta dyiwa hi makoti ni swiharhi swa nhova. 21Ndzi ta nyiketa Sedekiyasi hosi ya Yuda kun'we ni tindhuna ta yena emavokweni ya valala va vona lava navelaka ku va dlaya; ndzi ta va nyiketa eka mavuthu ya hosi ya le Babilona, hambileswi mavuthu ya kona ma ha ku sukaka la ka n'wina. 22Mina HOSI ndzi ta lerisa leswaku va le Babilona va tlhela va vuya emutini lowu, kutani va ta wu hlasela va wu teka, kutani va wu hisa. Miti ya Yuda yi ta hundzuka marhumbi, ku nga ha tshami munhu eka yona.”