Xitsonga 1989 (TSO89)
31

Vaisraele va ta vuya etikweni ra vona

311HOSI Xikwembu xi ri: “Enkarhini wa kona, ndzi ta va Xikwembu xa Vaisraele hinkwavo, kutani vona va ta va vanhu va mina.

2“Mina HOSI, ndzi vurisa sweswo ndzi ri:

Vanhu lava poneke ku dlawa hi matlhari,

ndzi va tsetselerile loko va ha ri emananga,

kutani va kumile ku rhula.

3Vaisraele a va ku: ‘HOSI yi tikombile eka hina yi suka kule!’Van'wana va ri: Mina HOSI ndzi tikombile eka vona ndzi suka kule

Kutani mina ndzi ku ka vona: Ndzi mi rhandzile hi rirhandzu leri nga heriki,

a ndzi tshiki ku mi komba ku tshembeka ka mina.

4N'wina Vaisraele, ndzi ta tlhela ndzi mi simeka etikweni ra n'wina,

kutani mi ta tshamiseka swinene.

Mi ta tlhela mi rhwala swingomana,

mi ya cina ni lava tsakeke.

5Mi ta tlhela mi byala mirhi ya vhinya

etintshaveni ta Samariya,

varimi va ta dya mihandzu

ya leswi va swi byaleke, va tiphina.

6Wa ta nkarhi lowu varindzi va nga ta huwelela

va ri emagangeni ya ka Efrayimi, va ku:

‘Pfukani, a hi yeni le Siyoni,

eka HOSI Xikwembu xa hina.’ ”

7HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo xi ri:

“Yimbelelani mi ba ni minkulungwana,

mi tsakela Yakobo, yena murhangeri wa vamatiko.

Ndzi dzuniseni swinene, mi ku:

‘HOSI Xikwembu xi ponisile vanhu va xona,Van'wana va ri: We HOSI, ponisa vanhu va wena

wona masalela ya Vaisraele.’

8Ndzi ta va vuyisa va suka etikweni ra le n'walungwini,

ndzi ta va hlengeleta va huma evugimamusi;

exikarhi ka vona, ku ta va ni lavo-fe-mahlo ni swilema,

vamanana lava tikeke ni vatswedyana,

va ta vuya haleno va ri ntshungu lowukulu.

9Va ta vuya va ri eku rileni,

ndzi ta va rhangela va khavaxele mihloti.Van'wana va ri: ndzi ri karhi ndzi va khongotela

Ndzi ta va fambisa kusuhi ni mati layo tenga,

endleleni leyi khuleriweke, va nga khuguriwi hi nchumu.

Hi mina tata wa Vaisraele,

Efrayimi hi yena mativula ya mina.”

10HOSI Xikwembu xi ri:

“N'wina vamatiko, yingisani rito ra mina,

huwelelani mahungu ya kona ematikweni ya le kule,

mi ku: ‘Loyi a hangalaseke Vaisraele, ú ta tlhela a va hlengeleta;

ú ta va hlayisa ku fana ni murisi loyi a hlayisaka ntlhambi wa yena.’

11Mina HOSI, ndzi lamulerile va ka Yakobo,

ndzi va kutsurile emavokweni ya vanhu lava a va va tlula hi matimba.

12Va ka Yakobo va ta ta entshaveni ya Siyoni va ri karhi va yimbelela,

va ta ba huwa ya ntsako; va ta tlangela vunene bya mina HOSI,

hikuva ndzi ta va nyika mavele ni vhinyo ni mafurha,

ndzi andzisa swifuwo swa vona leswikulu ni leswitsongo.

Va ta hanya va tsakile, va nga ha twi torha,

va fana ni ntanga lowu cheletiwaka.

13Vanhwana ni majaha, ni vakulukumba,

va ta cina va tsakile,

swirilo swa vona swi hundzuka tinsimu ta ntsako;

ndzi ta va khongotela, ndzi va nyika ku rhula ematshan'wini ya maxangu.

14Vaprista ndzi ta va phamela swakudya leswo xawula,

vanhu va mina ndzi ta va lulamisela leswinene, va dya va xurha.

Ndzi vula sweswo mina HOSI.”

Va ka Efrayimi va ta vuyela eka Xikwembu

15

31:15
Gen. 35:16-19
Mt. 2:18
HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo xi ri:

“Emutini wa Rhama, ku twakala huwa

ya munhu la rilaka hi xiviti.

I Rahele la rilaka vana va yena, a alaka ni ku chaveleriwa,

hikuva vana lava a va ha ri kona.”

16HOSI Xikwembu xi engeta xi ku:

“Miyela, u nga rili,

tshika ku halata mihloti,

hikuva mintirho ya wena yi ta kuma hakelo;

ndzi vula sweswo mina HOSI.

Vana va wena lava yisiweke etikweni ra valala,

va ta vuya!

17Vana ni vatukulu va wena va ha ta katekisiwa, ku vula mina HOSI;

hakunene va ta vuyela etikweni ra ka vona.

18Ndzi va twile va ka Efrayimi loko va ri karhi va konya,

va ku: ‘Khale a hi fana ni swifuwo leswi alaka ku paniwa,

kambe u hi tshinyile hi kondza hi yingisa;

hi byise hi vuyela eka wena,

hikuva we HOSI, hi wena u nga Xikwembu xa hina.

19A hi hambukile ndlela, kutani hi tisorile ka swona;

hi kombiwile nandzu wa hina, kutani hi titsongahatile hi languta hansi;

hi twile ku vava, hi khomiwa hi tingana,

hikuva loko ha ha ri lavantshwa, hi dyohile ngopfu.’ ”

20HOSI Xikwembu xi ri:

“N'wina va ka Efrayimi, mi vana va mina lava rhandzekaka,

lava ndzi va tsakelaka swinene.

Hambiloko ndzi mi tshinya minkarhi hinkwayo,

a mi suki emiehleketweni ya mina;

hikokwalaho, leswi ndzi mi rhandzaka swinene,

ndzi ta mi twela vusiwana hakunene!”

21Tiboxeleni ndlela, mi yi fungha

hi timhingu ni maribye;

xiyaxiyani gondzo ra n'wina,

yi nga ndlela leyi mi taka ha yona.

N'wina Vaisraele, vuyani

mi nghena emitini ya n'wina.

22N'wina vanhu vo ka va nga tshembeki,

tshikani ku kanakana,

hikuva HOSI Xikwembu xi tumbuluxile leswintshwa etikweni:

Wansati ú ta tilavela wanuna!Kumbe: Vaisraele va ta tlhela va lava HOSI Xikwembu

23HOSI ya matimba hinkwawo Xikwembu xa Israele xi vurisa sweswo xi ri: “Siku ndzi nga ta tlhela ndzi katekisa tiko ra Yuda ni miti ya kona, vaaki va kona va ta tlhela va tirhisa marito lawa ya nge:

“ ‘HOSI a yi ku katekise wena muti wa Xikwembu xo lulama,

wena ntshava ya Muhlawuleki!’

24“Kutani va ka Yuda hinkwavo, lava nge mitini ni le swimitaneni, varimi ni vafuwi, va ta kuma ku tshamiseka. 25Lava karheleke ndzi ta va nyika matimba, ndzi tiyisa lava tsaneke. 26Hikokwalaho vanhu va ta ku: ‘Hi yile eku etleleni hi karhele, kambe hi pfuka hi tiyile!’ ”Kumbe: Kutani mina Yeremiya ndzi pfuka ndzi languta, hambileswi vurhongo a bya ha ndzi nandzihela

27HOSI Xikwembu xi ri: “Yingisani! Nkarhi wa ta lowu ndzi nga ta tlhela ndzi tata tiko ra Israele ni ra Yuda hi vanhu ni swifuwo. 28Eminkarhini leyi nga hundza, a ndzi tiyimiserile ku va tsuvula ni ku va handzulela, ndzi va mbundzumuxa ni ku va herisela makumu, ndzi va vangela makhombo; kambe sweswi ndzi tiyimisele ku va aka ni ku va simeka; ndzi vula sweswo mina HOSI. 29

31:29
Ez. 18:2
Enkarhini wolowo, a va nga ha vuli va ku:

“ ‘Vatata wa hina va dyile mihandzu leyo dzunga,

kutani meno ya hina vana va vona ma dzedzemela.’

30“Un'wana ni un'wana ú ta fela swidyoho swa yena. Munhu loyi a dyaka mihandzu leyo dzunga, ku ta dzedzemela meno ya yena.”

Ta ntwanano lowuntshwa

31

31:31-34
Mt. 26:28
Mk. 14:24
Lk. 22:20
I Kor. 11:25
II Kor. 3:6
Hev. 8:8-12
10:17
HOSI Xikwembu xi ri: “Nkarhi wa ta lowu mina HOSI ndzi nga ta endla ntwanano lowuntshwa ni Vaisraele, hambi va ri va ka Yuda. 32Ntwanano wa kona wu ta hambana ni lowu ndzi wu endleke khale ni vatata wa vona, siku ndzi va humeseke etikweni ra Egipta. Ntwanano wa mina lowo rhanga, va wu tshovile, hambileswi a ndzi ri n'wini wa vona; ndzi vula sweswo mina HOSI. 33
31:33
Hev. 10:16
Kambe ntwanano lowu mina HOSI ndzi nga ta wu endla ni Vaisraele endzhaku ka masiku ma nga ri mangani, hi lowu: Ndzi ta tsala nawu wa mina etimbilwini ta vona, wu tshama emiehleketweni ya vona. Ndzi ta va Xikwembu xa vona, vona va va vanhu va mina. 34A ku nga ha vi na loyi a dyondzisaka muakelani kumbe makwavo, a ku: ‘Tiva HOSI Xikwembu!’ hikuva vanhu hinkwavo va ta ndzi tiva, ku sukela eka lontsongo ku ya fika eka lonkulu. Ndzi ta va rivalela ku homboloka ka vona, swidyoho swa vona a ndzi nga ha swi tsundzuki; ndzi vula sweswo mina HOSI.”

35HOSI Xikwembu, xona lexi vekeke dyambu ku fuma nhlekanhi, xi lerisa n'weti ni tinyeleti leswaku swi voninga nivusiku, xona lexi pfindlusaka lwandle xi pfumisa ni magandlati, vito ra xona i HOSI ya matimba hinkwawo. Kutani xi vula sweswo xi ri:

36“Loko swilo leswi swi lahlekeriwa hi milawu ya swona,

swa nyamalala emahlweni ka mina,

na rona rixaka ra Vaisraele ri ta nyamalalela makumu,

ri nga ha vi kona emahlweni ka mina.

Ndzi vula sweswo mina HOSI.

37Siku matilo ma nga ta pimiwa,

ku kumiwa ni masungulo ya misava,

hi kona ndzi nga ta cukumeta Vaisraele hinkwavo,

hikwalaho ka swilo hinkwaswo leswi va swi endleke.

Ndzi vula sweswo mina HOSI.”

38HOSI Xikwembu xi ri: “Nkarhi wa ta lowu muti wa Yerusalema wu nga ta akiwa hi vuntshwa wu akeriwa mina, ku sukela eka ‘Xihondzo-xa-Hananele’ ku ya fika eka ‘Nyangwa-ya-Yinhla’. 39Kutani va ta aka rirhangu ri hundza hi le ntshaveni ya Garebe, ri kongoma le Gowa. 40Tindhawu leti landzelaka ti ta nyiketiwa eka HOSI Xikwembu: Nkova hinkwawo wa mintsumbu ni minkuma, ni masimu hinkwawo ku ya fika exinambyaneni xa Kidroni ni le ka ‘Nyangwa-ya-Tihanci’ hi tlhelo ra le vuxeni. Muti wa Yerusalema a wu nga ha hlaseriwi kumbe ku herisiwa, hilaha ku nga heriki.”