Xitsonga 1989 (TSO89)
30

Xikwembu xi ta tsetselela vanhu va xona

301HOSI Xikwembu xi vulavula na Yeremiya, xi ku: 2“Mina HOSI Xikwembu xa Israele ndzi vula sweswo ndzi ri: Tsala marito hinkwawo lawa ndzi ku byeleke wona ebukwini, 3hikuva nkarhi wa ta lowu ndzi nga ta tlhela ndzi katekisa vanhu va mina, va nga vona Vaisraele ni va ka Yuda. Ndzi ta va vuyisa etikweni leri ndzi ri nyikeke vatata wa vona, kutani va ta ri teka ri va ra vona; ndzi vula sweswo mina HOSI.”

4Mahungu lawa HOSI Xikwembu xi ma vuleke hi tlhelo ra Vaisraele ni va ka Yuda hi lawa:

5“Mina HOSI ndzi ri:

Ku twakarile nkalanga,Van'wana va ri: Ndzi twile nkalanga. Kumbe: Hi twile nkalanga

vanhu va rhurhumela va pfumala ku rhula.

6Famba u ya vona hi wexe, u tivutisa:

Xana swa endleka leswaku wanuna a veleka n'wana xana?

Hikwalaho ka yini ndzi vona vavanuna hinkwavo

va tikhomelerile makhwiri ku fana ni wansati la nga ku tintshunxeni xana?

Hikwalaho ka yini hinkwavo va basulukile swikandza xana?

7Nkarhi wa maxangu lamakulu wa ta,

a ku si humelela wo fana na wona.

I nkarhi wa ku xaniseka ka va ka Yakobo,

kambe eku heteleleni va ta ponisiwa eka wona.

8“Mina HOSI ya matimba hinkwawo ndzi ri, enkarhini wolowo ndzi ta tshova majoko lama nga tinhan'wini ta vona, ndzi tsema ni tintambhu leti ti va boheke, kutani vamatiko va ta tshika ku va endla mahlonga. 9Va ta tirhela mina HOSI Xikwembu xa vona, va tirhela na Davhida hosi ya vona loyi ndzi nga ta n'wi hlawula exikarhi ka vona.”

10

30:10-11
Yer. 46:27-28
HOSI Xikwembu xi vula sweswo xi ri:

“Wena Yakobo nandza wa mina, u nga chavi,

u nga heli mbilu wena Israele,

hikuva ndzi ta ku kutsula u suka etikweni ra le kule;

vanhu va wena ndzi ta va vuyisa hi le vukhumbini,

va ka Yakobo va ta vuya hi ku rhula,

va tshamiseka va nga chavisiwi hi munhu.

11Mina HOSI ndzi ri, ndzi na wena,

kutani ndzi ta ku ponisa;

ndzi ta herisa vamatiko hinkwavo

lava ndzi mi hangalaseleke exikarhi ka vona.

Loko a ri n'wina, a ndzi nga tshiki ku mi ba,

kambe a ndzi nga tluli mpimo;

ndzi nga ka ndzi nga mi herisi.”

Timbanga ta va le Siyoni ti ta horisiwa

12HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo xi ri:

“Wena Israele, mbanga ya wena a yi holi,

vuvabyi bya wena i ntsandza-vatshunguri.

13Ku hava loyi a tikarhatelaka wena,

xilondza xa wena a xi boheleriwi hi munhu,

hikokwalaho u nga ka u nga holi.

14Hinkwavo lava a wu twanana na vona sweswi va ku rivarile,

a va ha ri na mhaka na wena;

ndzi ku bile ku fana ni loko ndzi ri nala wa wena,

ndzi ku tshinya onge ndzi munhu wa nsele,

hikuva milandzu ya wena a yi ri yikulu,

ni swidyoho swa wena a swi tele ngopfu.

15Eku xanisekeni ka wena, xana u konyela yini?

Vuvabyi bya wena a byi tshunguleki!

Ndzi ku vangerile makhombo lawa,

hikuva milandzu ya wena a yi ri yikulu,

ni swidyoho swa wena a swi tele ngopfu.

16Hambiswiritano, hinkwavo lava va ku hlaselaka, ndzi ta va hlasela na vona,

valala va wena hinkwavo va ta yisiwa evukhumbini;

lava phanghaka swilo swa wena, ni swa vona swi ta phanghiwa,

hinkwavo lava va ku tekelaka swa wena, na vona va ta tekeriwa swa vona.

17Leswi va ku thyeke vito ra ‘Ntshikiwani’, we Siyoni,

ni leswi va vulaka leswaku a wu hlayisiwi hi munhu,

mina HOSI ndzi ri, ndzi ta ku hanyisa,

ndzi ta horisa ni timbanga ta wena.”

Vuhosi bya va ka Yakobo byi ta pfuxiwa

18HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo xi ri:

“Ndzi ta tlhela ndzi katekisa mindyangu ya va ka Yakobo,

miti ya vona ndzi ta yi twela vusiwana;

muti wa Yerusalema wu ta tlhela wu akiwa exintshabyanini xa wona,

na tona tindlu ta le ntsindza ti ta tlhela ti akiwa lomu a ti ri kona khale.

19Exikarhi ka vaaki va Yerusalema ku ta twala tinsimu to nkhensa,

ni huwa ya lava nga minkhubyeni.

Ndzi ta va andzisa, va tala swinene,

ndzi ta va tlakusa, kutani a va nga ha tsongahatiwi.

20Vatukulu va Yakobo va ta kateka kukota khale;

loko va hlengeletana emahlweni ka mina, ndzi ta va tiyisa,

kambe ndzi ta ba hinkwavo lava va va xanisaka.

21Munhu loyi a nga ta va fuma, ú ta va un'wana wa va ka vona,

hosi ya vona yi ta huma exikarhi ka vona;

ndzi ta yi rhamba, yi tshinela kusuhi na mina,

hikuva ehandle ka sweswo, mina HOSI ndzi ri,

a ku na munhu loyi a nga ndzi tshinelelaka.

22Kutani n'wina Vaisraele mi ta va vanhu va mina,

na mina ndzi ta va Xikwembu xa n'wina.”

23Vukari bya HOSI Xikwembu bya vonaka, hi lebyi!

Byi fana ni xihuhuri lexi pfukaka, xi hunga etinhlokweni ta lavo homboloka.

24Ku hlundzuka ka HOSI Xikwembu ku ta pfurha ku nga heli,

xi ko xi hetisa leswi xi swi boheke emakungwini ya xona.

Eminkarhini leyi taka,

hi kona mi nga ta swi twisisa.

31

Vaisraele va ta vuya etikweni ra vona

311HOSI Xikwembu xi ri: “Enkarhini wa kona, ndzi ta va Xikwembu xa Vaisraele hinkwavo, kutani vona va ta va vanhu va mina.

2“Mina HOSI, ndzi vurisa sweswo ndzi ri:

Vanhu lava poneke ku dlawa hi matlhari,

ndzi va tsetselerile loko va ha ri emananga,

kutani va kumile ku rhula.

3Vaisraele a va ku: ‘HOSI yi tikombile eka hina yi suka kule!’Van'wana va ri: Mina HOSI ndzi tikombile eka vona ndzi suka kule

Kutani mina ndzi ku ka vona: Ndzi mi rhandzile hi rirhandzu leri nga heriki,

a ndzi tshiki ku mi komba ku tshembeka ka mina.

4N'wina Vaisraele, ndzi ta tlhela ndzi mi simeka etikweni ra n'wina,

kutani mi ta tshamiseka swinene.

Mi ta tlhela mi rhwala swingomana,

mi ya cina ni lava tsakeke.

5Mi ta tlhela mi byala mirhi ya vhinya

etintshaveni ta Samariya,

varimi va ta dya mihandzu

ya leswi va swi byaleke, va tiphina.

6Wa ta nkarhi lowu varindzi va nga ta huwelela

va ri emagangeni ya ka Efrayimi, va ku:

‘Pfukani, a hi yeni le Siyoni,

eka HOSI Xikwembu xa hina.’ ”

7HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo xi ri:

“Yimbelelani mi ba ni minkulungwana,

mi tsakela Yakobo, yena murhangeri wa vamatiko.

Ndzi dzuniseni swinene, mi ku:

‘HOSI Xikwembu xi ponisile vanhu va xona,Van'wana va ri: We HOSI, ponisa vanhu va wena

wona masalela ya Vaisraele.’

8Ndzi ta va vuyisa va suka etikweni ra le n'walungwini,

ndzi ta va hlengeleta va huma evugimamusi;

exikarhi ka vona, ku ta va ni lavo-fe-mahlo ni swilema,

vamanana lava tikeke ni vatswedyana,

va ta vuya haleno va ri ntshungu lowukulu.

9Va ta vuya va ri eku rileni,

ndzi ta va rhangela va khavaxele mihloti.Van'wana va ri: ndzi ri karhi ndzi va khongotela

Ndzi ta va fambisa kusuhi ni mati layo tenga,

endleleni leyi khuleriweke, va nga khuguriwi hi nchumu.

Hi mina tata wa Vaisraele,

Efrayimi hi yena mativula ya mina.”

10HOSI Xikwembu xi ri:

“N'wina vamatiko, yingisani rito ra mina,

huwelelani mahungu ya kona ematikweni ya le kule,

mi ku: ‘Loyi a hangalaseke Vaisraele, ú ta tlhela a va hlengeleta;

ú ta va hlayisa ku fana ni murisi loyi a hlayisaka ntlhambi wa yena.’

11Mina HOSI, ndzi lamulerile va ka Yakobo,

ndzi va kutsurile emavokweni ya vanhu lava a va va tlula hi matimba.

12Va ka Yakobo va ta ta entshaveni ya Siyoni va ri karhi va yimbelela,

va ta ba huwa ya ntsako; va ta tlangela vunene bya mina HOSI,

hikuva ndzi ta va nyika mavele ni vhinyo ni mafurha,

ndzi andzisa swifuwo swa vona leswikulu ni leswitsongo.

Va ta hanya va tsakile, va nga ha twi torha,

va fana ni ntanga lowu cheletiwaka.

13Vanhwana ni majaha, ni vakulukumba,

va ta cina va tsakile,

swirilo swa vona swi hundzuka tinsimu ta ntsako;

ndzi ta va khongotela, ndzi va nyika ku rhula ematshan'wini ya maxangu.

14Vaprista ndzi ta va phamela swakudya leswo xawula,

vanhu va mina ndzi ta va lulamisela leswinene, va dya va xurha.

Ndzi vula sweswo mina HOSI.”

Va ka Efrayimi va ta vuyela eka Xikwembu

15

31:15
Gen. 35:16-19
Mt. 2:18
HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo xi ri:

“Emutini wa Rhama, ku twakala huwa

ya munhu la rilaka hi xiviti.

I Rahele la rilaka vana va yena, a alaka ni ku chaveleriwa,

hikuva vana lava a va ha ri kona.”

16HOSI Xikwembu xi engeta xi ku:

“Miyela, u nga rili,

tshika ku halata mihloti,

hikuva mintirho ya wena yi ta kuma hakelo;

ndzi vula sweswo mina HOSI.

Vana va wena lava yisiweke etikweni ra valala,

va ta vuya!

17Vana ni vatukulu va wena va ha ta katekisiwa, ku vula mina HOSI;

hakunene va ta vuyela etikweni ra ka vona.

18Ndzi va twile va ka Efrayimi loko va ri karhi va konya,

va ku: ‘Khale a hi fana ni swifuwo leswi alaka ku paniwa,

kambe u hi tshinyile hi kondza hi yingisa;

hi byise hi vuyela eka wena,

hikuva we HOSI, hi wena u nga Xikwembu xa hina.

19A hi hambukile ndlela, kutani hi tisorile ka swona;

hi kombiwile nandzu wa hina, kutani hi titsongahatile hi languta hansi;

hi twile ku vava, hi khomiwa hi tingana,

hikuva loko ha ha ri lavantshwa, hi dyohile ngopfu.’ ”

20HOSI Xikwembu xi ri:

“N'wina va ka Efrayimi, mi vana va mina lava rhandzekaka,

lava ndzi va tsakelaka swinene.

Hambiloko ndzi mi tshinya minkarhi hinkwayo,

a mi suki emiehleketweni ya mina;

hikokwalaho, leswi ndzi mi rhandzaka swinene,

ndzi ta mi twela vusiwana hakunene!”

21Tiboxeleni ndlela, mi yi fungha

hi timhingu ni maribye;

xiyaxiyani gondzo ra n'wina,

yi nga ndlela leyi mi taka ha yona.

N'wina Vaisraele, vuyani

mi nghena emitini ya n'wina.

22N'wina vanhu vo ka va nga tshembeki,

tshikani ku kanakana,

hikuva HOSI Xikwembu xi tumbuluxile leswintshwa etikweni:

Wansati ú ta tilavela wanuna!Kumbe: Vaisraele va ta tlhela va lava HOSI Xikwembu

23HOSI ya matimba hinkwawo Xikwembu xa Israele xi vurisa sweswo xi ri: “Siku ndzi nga ta tlhela ndzi katekisa tiko ra Yuda ni miti ya kona, vaaki va kona va ta tlhela va tirhisa marito lawa ya nge:

“ ‘HOSI a yi ku katekise wena muti wa Xikwembu xo lulama,

wena ntshava ya Muhlawuleki!’

24“Kutani va ka Yuda hinkwavo, lava nge mitini ni le swimitaneni, varimi ni vafuwi, va ta kuma ku tshamiseka. 25Lava karheleke ndzi ta va nyika matimba, ndzi tiyisa lava tsaneke. 26Hikokwalaho vanhu va ta ku: ‘Hi yile eku etleleni hi karhele, kambe hi pfuka hi tiyile!’ ”Kumbe: Kutani mina Yeremiya ndzi pfuka ndzi languta, hambileswi vurhongo a bya ha ndzi nandzihela

27HOSI Xikwembu xi ri: “Yingisani! Nkarhi wa ta lowu ndzi nga ta tlhela ndzi tata tiko ra Israele ni ra Yuda hi vanhu ni swifuwo. 28Eminkarhini leyi nga hundza, a ndzi tiyimiserile ku va tsuvula ni ku va handzulela, ndzi va mbundzumuxa ni ku va herisela makumu, ndzi va vangela makhombo; kambe sweswi ndzi tiyimisele ku va aka ni ku va simeka; ndzi vula sweswo mina HOSI. 29

31:29
Ez. 18:2
Enkarhini wolowo, a va nga ha vuli va ku:

“ ‘Vatata wa hina va dyile mihandzu leyo dzunga,

kutani meno ya hina vana va vona ma dzedzemela.’

30“Un'wana ni un'wana ú ta fela swidyoho swa yena. Munhu loyi a dyaka mihandzu leyo dzunga, ku ta dzedzemela meno ya yena.”

Ta ntwanano lowuntshwa

31

31:31-34
Mt. 26:28
Mk. 14:24
Lk. 22:20
I Kor. 11:25
II Kor. 3:6
Hev. 8:8-12
10:17
HOSI Xikwembu xi ri: “Nkarhi wa ta lowu mina HOSI ndzi nga ta endla ntwanano lowuntshwa ni Vaisraele, hambi va ri va ka Yuda. 32Ntwanano wa kona wu ta hambana ni lowu ndzi wu endleke khale ni vatata wa vona, siku ndzi va humeseke etikweni ra Egipta. Ntwanano wa mina lowo rhanga, va wu tshovile, hambileswi a ndzi ri n'wini wa vona; ndzi vula sweswo mina HOSI. 33
31:33
Hev. 10:16
Kambe ntwanano lowu mina HOSI ndzi nga ta wu endla ni Vaisraele endzhaku ka masiku ma nga ri mangani, hi lowu: Ndzi ta tsala nawu wa mina etimbilwini ta vona, wu tshama emiehleketweni ya vona. Ndzi ta va Xikwembu xa vona, vona va va vanhu va mina. 34A ku nga ha vi na loyi a dyondzisaka muakelani kumbe makwavo, a ku: ‘Tiva HOSI Xikwembu!’ hikuva vanhu hinkwavo va ta ndzi tiva, ku sukela eka lontsongo ku ya fika eka lonkulu. Ndzi ta va rivalela ku homboloka ka vona, swidyoho swa vona a ndzi nga ha swi tsundzuki; ndzi vula sweswo mina HOSI.”

35HOSI Xikwembu, xona lexi vekeke dyambu ku fuma nhlekanhi, xi lerisa n'weti ni tinyeleti leswaku swi voninga nivusiku, xona lexi pfindlusaka lwandle xi pfumisa ni magandlati, vito ra xona i HOSI ya matimba hinkwawo. Kutani xi vula sweswo xi ri:

36“Loko swilo leswi swi lahlekeriwa hi milawu ya swona,

swa nyamalala emahlweni ka mina,

na rona rixaka ra Vaisraele ri ta nyamalalela makumu,

ri nga ha vi kona emahlweni ka mina.

Ndzi vula sweswo mina HOSI.

37Siku matilo ma nga ta pimiwa,

ku kumiwa ni masungulo ya misava,

hi kona ndzi nga ta cukumeta Vaisraele hinkwavo,

hikwalaho ka swilo hinkwaswo leswi va swi endleke.

Ndzi vula sweswo mina HOSI.”

38HOSI Xikwembu xi ri: “Nkarhi wa ta lowu muti wa Yerusalema wu nga ta akiwa hi vuntshwa wu akeriwa mina, ku sukela eka ‘Xihondzo-xa-Hananele’ ku ya fika eka ‘Nyangwa-ya-Yinhla’. 39Kutani va ta aka rirhangu ri hundza hi le ntshaveni ya Garebe, ri kongoma le Gowa. 40Tindhawu leti landzelaka ti ta nyiketiwa eka HOSI Xikwembu: Nkova hinkwawo wa mintsumbu ni minkuma, ni masimu hinkwawo ku ya fika exinambyaneni xa Kidroni ni le ka ‘Nyangwa-ya-Tihanci’ hi tlhelo ra le vuxeni. Muti wa Yerusalema a wu nga ha hlaseriwi kumbe ku herisiwa, hilaha ku nga heriki.”

32

Ta Yeremiya loko a xava nsimu

321

32:1
II Tih. 25:1-7
HOSI Xikwembu xi vulavurile na Yeremiya hi lembe ra vukhume ra ku fuma ka Sedekiyasi hosi ya Yuda, ri nga lembe ra vu-18 ra ku fuma ka Nebukadnetsara hosi ya Babilona. 2Enkarhini wolowo, muti wa Yerusalema a wu rhendzeriwile hi mavuthu ya hosi ya Babilona; kutani muprofeta Yeremiya a a khomiwile a pfaleriwa exivaveni xa varindzi le ntsindza wa hosi ya Yuda. 3Hosi Sedekiyasi a a khomile Yeremiya hikuva a a vilela loko muprofeta a twarisa mahungu lawa a ma kumeke eka HOSI Xikwembu. Mahungu ya kona hi lawa: “Mina HOSI Xikwembu ndzi ri, yingisani! Ndzi ta nyiketa muti wa Yerusalema emavokweni ya hosi ya Babilona, yi wu hlasela. 4Sedekiyasi hosi ya Yuda a nga ka a nga chupuki emavokweni ya Vakalediya; hakunene ú ta nyiketiwa eka hosi ya Babilona, a yisiwa emahlweni ka yona, yi n'wi tengisa hi yoxe. 5Kutani Nebukadnetsara ú ta famba na Sedekiyasi le Babilona. Sedekiyasi ú ta tshama kona ku kondza ndzi n'wi avanyisa. Ndzi vula sweswo mina HOSI. Hakunene, loko mi lwa ni Vakalediya, va ta mi hlula.”

6Yeremiya ú ri: “Siku rin'wana HOSI Xikwembu xi vulavurile na mina, 7xi ndzi tivisa leswaku ku ta ta makwerhu Hanamele n'wana Xalumi, a ta ndzi xavisela nsimu ya yena leyi nga le Anatoto; hikuva hi nawu wa va ka hina, hi mina loyi a ndzi ri ni fanelo ya ku xava nsimu ya kona ni ku yi hlayisa. 8Kutani ku humelela leswi HOSI Xikwembu xi swi vuleke: Makwerhu Hanamele a ta eka mina le xivaveni xa varindzi, a ku ka mina: ‘Ndzi kombela leswaku u xava nsimu ya mina leyi nga le Anatoto, etikweni ra Benjamini, hikuva hi wena u nga ni fanelo ya ku kuma nsimu ya kona ni ku yi hlayisa. Tixavele yona!’ Hiloko ndzi swi vona leswaku mhaka ya kona yi fambisiwa hi HOSI Xikwembu.

9“Kutani ndzi xava nsimu leyi makwerhu Hanamele a a ri na yona le Anatoto, ndzi n'wi tshembisa mali ya silivhere ya 200 g. 10Ndzi tsala vito ra mina emapapileni ya vun'wini, ndzi fungha rin'we emahlweni ka timbhoni, kutani ndzi pima silivhere exikalwini. 11Ndzi teka papila leri funghiweke ra vun'wini leri kombaka milawu ni swiboho swa kona, ndzi teka ni leri nga funghiwangiki, 12kutani ndzi ma nyika Baruku n'wana Neriya wa Mahaseya, emahlweni ka makwerhu Hanamele, ni le mahlweni ka timbhoni leti nga tsala mavito ya tona emapapileni lawa, ni le mahlweni ka va ka Yuda hinkwavo lava a va ri exivaveni xa varindzi. 13Kavaloko ndzi lerisa Baruku va ri karhi va swi twa, ndzi ku: 14‘HOSI ya matimba hinkwawo, Xikwembu xa Israele, xi vurile leswaku u fanele ku teka mapapila lawa ya vun'wini, leri nga funghiwa ni leri nga funghiwangiki, u ma hoxa ekhuwaneni leswaku ma ta hlayiseka nkarhi wo leha. 15Naswona HOSI ya matimba hinkwawo Xikwembu xa Israele xi vula leswaku etikweni leri, ku ta tlhela ku xaviwa tindlu ni masimu ya mavele ni ya vhinya.’ ”

Xikhongelo xa Yeremiya

16Yeremiya a engeta a ku: “Endzhaku ka loko ndzi nyikile Baruku n'wana Neriya emapapila ya vun'wini, ndzi khongela HOSI Xikwembu ndzi ku: 17‘We HOSI N'wini wanga, u tumbuluxile matilo ni misava hi ntamu lowukulu ni mintirho ya wena ya matimba. A wu tsandziwi hi nchumu! 18Vanhu va madzana-dzana, u va komba rirhandzu ra wena lero tshembeka, kambe a wu tshiki ku ba vana hikwalaho ka milandzu ya vatata wa vona. Wena Xikwembu lexi nga ni ntamu lowukulu, vito ra wena u HOSI ya matimba hinkwawo; 19u mutsundzuxi lonkulu la tirhaka leswo hlamarisa; mahlo ya wena ma vona ni swihundla hinkwaswo swa vanhu. Munhu un'wana ni un'wana, u n'wi hakela hi ku ya hi mintirho ya yena; hinkwavo va tshovela leswi va swi byaleke. 20Mahlori ni swihlamariso leswi u swi endleke etikweni ra Egipta, wa ha swi endla ni namuntlha exikarhi ka Vaisraele ni le xikarhi ka vanhu hinkwavo, hikokwalaho wa tiveka swinene ematikweni hinkwawo. 21Hi wena u humeseke Vaisraele vanhu va wena etikweni ra Egipta. U va humesile hi mahlori ni swihlamariso, hi ntamu wa wena lowukulu ni mintirho ya wena ya matimba, leyi chavisaka. 22Kutani u va nyikile tiko leri u nga hlambanya leswaku u ta ri nyika vatata wa vona, ri nga tiko leri khulukaka ntswamba ni vulombe. 23Va tekile tiko ra kona ri va ra vona, kambe va arile ku ku yingisa, va tlula ni milawu ya wena. Leswi u va leriseke ku swi endla, a va swi endlanga, hikokwalaho u va vangerile makhombo lawa hinkwawo. 24Valala va le ku fumbeteleni ka misava yo khandziya ha yona erirhangwini ra muti; va le Yerusalema va le kusuhi ni ku tinyiketa eka Vakalediya lava, hikuva va hluriwa hi matlhari ni tindlala ni mintungu. Leswi u nga tshama u swi vula, swi le ku humeleleni, na wena wa swi vona. 25Hambiswiritano we HOSI N'wini wanga, wa ndzi byela ku humesa mali ndzi xava nsimu, ndzi tilavela ni timbhoni, kasi Vakalediya hi lava, va le kusuhi ni ku teka muti lowu!’ ”

Xikwembu xi hlamula xikhongelo xa Yeremiya

26Kutani HOSI Xikwembu xi hlamula Yeremiya xi ku: 27“Mina HOSI, ndzi Xikwembu xa swilo hinkwaswo leswi hanyaka, a ndzi tsandziwi hi nchumu. 28

32:28
II Tih. 25:1-11
II Tikr. 36:17-21
Hikokwalaho mina HOSI ndzi ri, ndzi le kusuhi ni ku nyiketa muti lowu emavokweni ya Vakalediya ni le mavokweni ya Nebukadnetsara hosi ya vona, kutani va ta wu hlasela. 29Vakalediya lava lwaka ni muti lowu, va ta ta va ta wu hisa wu tshwa hinkwawo, ku tshwa tindlu leti Vaisraele va khandziyaka emalwangwini ya tona, va ya hisela Baali emirhi ya risuna, va humesela ni swikwembu swimbe emagandzelo ya swakunwa, va endlela ntsena ku ndzi hlundzukisa.

30“Hakunene ku sukela ni khale, Vaisraele swin'we na va ka Yuda a va tshikanga ku endla leswo biha; a va tshikanga ni ku ndzi hlundzukisa hi mintirho ya vona; ndzi vula sweswo mina HOSI. 31Ku sukela loko wu sungurile ku akiwa ku fikela namuntlha, muti lowu wu tivangerile vukari bya mina lebyikulu; hikokwalaho ndzi ta wu fularhela, 32hi mhaka ya leswo biha leswi Vaisraele ni va ka Yuda va ndzi hlundzukiseke ha swona, vona ni tihosi ta vona ni tindhuna ta vona ni vaprista va vona ni vaprofeta va vona, ku katsa ni vavanuna va Yuda ni vaaki va Yerusalema. 33Hambileswi a ndzi hamba ndzi va letela, va arile ku yingisa, va nga pfumeli ni ku tsundzuxiwa, kutani va ndzi fularhela va nga ha languti eka mina. 34

32:34
II Tih. 23:10
Yer. 7:30-31
19:1-6
Va nyamisile yindlu leyi vanhu va ndzi khongelaka eka yona, hi ku nghenisa eka yona swikwembu swa vona swa manyala. 35
32:35
Levh. 18:21
II Tih. 23:10
Yer. 7:31
Va lulamisile swivandla leswo hlawuleka swa Baali enkoveni wa va ka Hinomu, kutani va dlayile kona vana va vona va xinuna ni va xisati, va humesa ha vona magandzelo lama hisiwaka, va humesela Moloko xikwembu xa vona. Mhaka leyi, a va lerisiwanga hi mina, ni ku yi ehleketa a ndzi yi ehleketanga ni siku ni rin'we. Kutani manyala lawa va ma endleke, ma va dyohisile.

36“Mina HOSI Xikwembu xa Israele, ndzi ni rito ehenhla ka muti lowu, wu nga lowu vanhu va vulaka leswaku wu ta nyiketiwa emavokweni ya hosi ya Babilona, ni leswaku wu ta herisiwa hi matlhari ni tindlala ni mintungu. 37Yingisani! Vanhu va wona ndzi ta va hlengeleta va huma ematikweni hinkwawo lawa ndzi va hangalaseke va ya eka wona, siku ndzi va hlundzukeleke ni ku va karihela; ndzi ta va vuyisa exivandleni lexi, ndzi va nyika ku tshamiseka eka xona. 38Va ta va vanhu va mina, na mina ndzi va Xikwembu xa vona. 39Ndzi ta va pfuna ku va ni mbilu yin'we, va ndzi hanyela hinkwavo ni ku ndzi komba xichavo minkarhi hinkwayo; kutani hi mukhuva wolowo va ta kuma minkateko, vona ni vana va vona. 40Ndzi ta endla na vona ntwanano lowu nga heriki; a ndzi nga tshiki ku va katekisa; ndzi ta va pfuna ku ndzi komba xichavo va nga ha ndzi fularheli. 41Ndzi ta tsaka ku va katekisa hi mbilu ya mina hinkwayo, ndzi va nyika vutshamo lebyi tiyeke etikweni rorero.

42“Mina HOSI ndzi ri, ndzi vangerile vanhu lava emakhombo lamakulu, kambe sweswi mina hi xiviri xa mina ndzi ta va tisela minkateko hinkwayo leyi ndzi va tshembiseke yona. 43Vanhu va vula leswaku tiko leri ri file, ri pfumala vaaki ni swiharhi, ri wele emavokweni ya Vakalediya; kambe mina ndzi ri, masimu ma ha ta xaviwa eka rona. 44Etikweni ra ka Benjamini, ni le mitini leyi rhendzelaka Yerusalema, ni le mitini ya le magangeni ni ya le timbaleni ni ya le dzongeni, vanhu va ha ta humesa mali va xava masimu; va ha ta tsala mavito ya vona epapileni ra vun'wini, va ri fungha emahlweni ka timbhoni, hikuva mina HOSI ndzi tiboha ku tlhela ndzi va katekisa.”