Xitsonga 1989 (TSO89)
30

Xikwembu xi ta tsetselela vanhu va xona

301HOSI Xikwembu xi vulavula na Yeremiya, xi ku: 2“Mina HOSI Xikwembu xa Israele ndzi vula sweswo ndzi ri: Tsala marito hinkwawo lawa ndzi ku byeleke wona ebukwini, 3hikuva nkarhi wa ta lowu ndzi nga ta tlhela ndzi katekisa vanhu va mina, va nga vona Vaisraele ni va ka Yuda. Ndzi ta va vuyisa etikweni leri ndzi ri nyikeke vatata wa vona, kutani va ta ri teka ri va ra vona; ndzi vula sweswo mina HOSI.”

4Mahungu lawa HOSI Xikwembu xi ma vuleke hi tlhelo ra Vaisraele ni va ka Yuda hi lawa:

5“Mina HOSI ndzi ri:

Ku twakarile nkalanga,Van'wana va ri: Ndzi twile nkalanga. Kumbe: Hi twile nkalanga

vanhu va rhurhumela va pfumala ku rhula.

6Famba u ya vona hi wexe, u tivutisa:

Xana swa endleka leswaku wanuna a veleka n'wana xana?

Hikwalaho ka yini ndzi vona vavanuna hinkwavo

va tikhomelerile makhwiri ku fana ni wansati la nga ku tintshunxeni xana?

Hikwalaho ka yini hinkwavo va basulukile swikandza xana?

7Nkarhi wa maxangu lamakulu wa ta,

a ku si humelela wo fana na wona.

I nkarhi wa ku xaniseka ka va ka Yakobo,

kambe eku heteleleni va ta ponisiwa eka wona.

8“Mina HOSI ya matimba hinkwawo ndzi ri, enkarhini wolowo ndzi ta tshova majoko lama nga tinhan'wini ta vona, ndzi tsema ni tintambhu leti ti va boheke, kutani vamatiko va ta tshika ku va endla mahlonga. 9Va ta tirhela mina HOSI Xikwembu xa vona, va tirhela na Davhida hosi ya vona loyi ndzi nga ta n'wi hlawula exikarhi ka vona.”

10

30:10-11
Yer. 46:27-28
HOSI Xikwembu xi vula sweswo xi ri:

“Wena Yakobo nandza wa mina, u nga chavi,

u nga heli mbilu wena Israele,

hikuva ndzi ta ku kutsula u suka etikweni ra le kule;

vanhu va wena ndzi ta va vuyisa hi le vukhumbini,

va ka Yakobo va ta vuya hi ku rhula,

va tshamiseka va nga chavisiwi hi munhu.

11Mina HOSI ndzi ri, ndzi na wena,

kutani ndzi ta ku ponisa;

ndzi ta herisa vamatiko hinkwavo

lava ndzi mi hangalaseleke exikarhi ka vona.

Loko a ri n'wina, a ndzi nga tshiki ku mi ba,

kambe a ndzi nga tluli mpimo;

ndzi nga ka ndzi nga mi herisi.”

Timbanga ta va le Siyoni ti ta horisiwa

12HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo xi ri:

“Wena Israele, mbanga ya wena a yi holi,

vuvabyi bya wena i ntsandza-vatshunguri.

13Ku hava loyi a tikarhatelaka wena,

xilondza xa wena a xi boheleriwi hi munhu,

hikokwalaho u nga ka u nga holi.

14Hinkwavo lava a wu twanana na vona sweswi va ku rivarile,

a va ha ri na mhaka na wena;

ndzi ku bile ku fana ni loko ndzi ri nala wa wena,

ndzi ku tshinya onge ndzi munhu wa nsele,

hikuva milandzu ya wena a yi ri yikulu,

ni swidyoho swa wena a swi tele ngopfu.

15Eku xanisekeni ka wena, xana u konyela yini?

Vuvabyi bya wena a byi tshunguleki!

Ndzi ku vangerile makhombo lawa,

hikuva milandzu ya wena a yi ri yikulu,

ni swidyoho swa wena a swi tele ngopfu.

16Hambiswiritano, hinkwavo lava va ku hlaselaka, ndzi ta va hlasela na vona,

valala va wena hinkwavo va ta yisiwa evukhumbini;

lava phanghaka swilo swa wena, ni swa vona swi ta phanghiwa,

hinkwavo lava va ku tekelaka swa wena, na vona va ta tekeriwa swa vona.

17Leswi va ku thyeke vito ra ‘Ntshikiwani’, we Siyoni,

ni leswi va vulaka leswaku a wu hlayisiwi hi munhu,

mina HOSI ndzi ri, ndzi ta ku hanyisa,

ndzi ta horisa ni timbanga ta wena.”

Vuhosi bya va ka Yakobo byi ta pfuxiwa

18HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo xi ri:

“Ndzi ta tlhela ndzi katekisa mindyangu ya va ka Yakobo,

miti ya vona ndzi ta yi twela vusiwana;

muti wa Yerusalema wu ta tlhela wu akiwa exintshabyanini xa wona,

na tona tindlu ta le ntsindza ti ta tlhela ti akiwa lomu a ti ri kona khale.

19Exikarhi ka vaaki va Yerusalema ku ta twala tinsimu to nkhensa,

ni huwa ya lava nga minkhubyeni.

Ndzi ta va andzisa, va tala swinene,

ndzi ta va tlakusa, kutani a va nga ha tsongahatiwi.

20Vatukulu va Yakobo va ta kateka kukota khale;

loko va hlengeletana emahlweni ka mina, ndzi ta va tiyisa,

kambe ndzi ta ba hinkwavo lava va va xanisaka.

21Munhu loyi a nga ta va fuma, ú ta va un'wana wa va ka vona,

hosi ya vona yi ta huma exikarhi ka vona;

ndzi ta yi rhamba, yi tshinela kusuhi na mina,

hikuva ehandle ka sweswo, mina HOSI ndzi ri,

a ku na munhu loyi a nga ndzi tshinelelaka.

22Kutani n'wina Vaisraele mi ta va vanhu va mina,

na mina ndzi ta va Xikwembu xa n'wina.”

23Vukari bya HOSI Xikwembu bya vonaka, hi lebyi!

Byi fana ni xihuhuri lexi pfukaka, xi hunga etinhlokweni ta lavo homboloka.

24Ku hlundzuka ka HOSI Xikwembu ku ta pfurha ku nga heli,

xi ko xi hetisa leswi xi swi boheke emakungwini ya xona.

Eminkarhini leyi taka,

hi kona mi nga ta swi twisisa.