Xitsonga 1989 (TSO89)
29

Ta Yeremiya loko a tsalela lava nga vukhumbini

291

29:1-2
II Tih. 24:12-16
II Tikr. 36:10
Muprofeta Yeremiya a tsala papila a ri eYerusalema, a ri rhumela eka masalela ya vakulukumba lava yisiweke evukhumbini, ni ka vaprista ni vaprofeta ni vanhu hinkwavo lava Nebukadnetsara a va suseke le Yerusalema a va yisa evukhumbini le Babilona; 2papila leri ri tsariwile endzhaku ka loko hosi Yoyakini, ni mana wa yena, ni valanguteri, ni tindhuna ta tiko ra Yuda ni ta Yerusalema, ni vavatli ni vafuri va tinsimbhi, va khomiwile va susiwa eYerusalema. 3Papila ra kona ri fambile na Elasa n'wana Xafani, na Gemariya n'wana Hilkiya, va nga vanhu lava Sedekiyasi hosi ya Yuda a a va rhumile eka Nebukadnetsara hosi ya Babilona. Papila hi leri: 4“HOSI ya matimba hinkwawo Xikwembu xa Israele, xi byela n'wina hinkwenu lava xi mi suseke eYerusalema ni ku mi yisa evukhumbini le Babilona, xi ri: 5‘Akani tindlu mi tshama eka tona; rimani mintanga mi tidyela mihandzu ya kona. 6Titekeleni vasati mi kuma vana va xinuna ni va xisati, mi lovota ni vana va n'wina va xinuna, mi lovorisa ni lava va xisati leswaku na vona va ta kuma vana va xinuna ni va xisati; andzani eBabilona mi nga hunguteki. 7Muti lowu ndzi mi yiseke eka wona mi ri mahlonga, wu naveleleni minkateko, mi wu khongelela leswaku ndzi wu katekisa, hikuva loko wu kateka, na n'wina mi ta kateka.’ 8Hakunene HOSI ya matimba hinkwawo Xikwembu xa Israele xi vurisa sweswo xi ri: ‘Mi nga tshuki mi pfumela ku xisiwa hi vaprofeta va n'wina ni vangoma lava nga xikarhi ka n'wina; mi nga tshuki mi yingisa ni lava va mi byelaka milorho ya vona,Van'wana va ri: mi nga tshuki mi yingisa milorho leyi mi yi lorhaka 9hikuva leswi va swi vulaka hi vito ra mina i mavunwa, a va rhumiwanga hi mina. Ndzi vula sweswo mina HOSI.’

10

29:10
II Tikr. 36:21
Yer. 25:11
Dan. 9:2
“HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo xi ri: ‘Loko va le Babilona va ta va va mi fumile malembe ya 70, ndzi ta ta ndzi ta mi pfuna, ndzi hetisa leswi ndzi mi tshembiseke swona, kutani ndzi ta mi vuyisa exivandleni lexi. 11Makungu lawa ndzi nga na wona ehenhla ka n'wina, ma tiviwa hi mina ntsena. Mina HOSI ndzi ri, makungu ya kona i ya ku mi katekisa, ku nga ri ku mi vangela makhombo; ndzi mi tshembisa leswaku ma ha ta vona minkarhi leyi taka. 12Loko mi ta ku ta vulavula na mina ni ku ndzi gandzela, ndzi ta mi yingisa. 13-14
29:13
Dut. 4:29
Loko mi ndzi lava ni loko mi tinyiketa hi mbilu hinkwayo ku tiva ku rhandza ka mina, mi ta ndzi kuma, na mina ndzi ta tikomba eka n'wina; ndzi ta tlhela ndzi mi katekisa, ndzi mi hlengeleta mi huma ematikweni hinkwawo lawa ndzi mi hangalaseke eka wona; kutani mina HOSI ndzi ri, ndzi ta mi vuyisa exivandleni lexi mi nga susiwa eka xona, siku ndzi mi yiseke evukhumbini.’

15“N'wina ma ha tiyisa leswaku HOSI Xikwembu xi mi nyikile vaprofeta kwala Babilona. 16Kambe yingisani leswi xona xi swi vulaka ehenhla ka hosi leyi tshamaka sweswi exiluvelweni xa Davhida, ni marito ya xona ehenhla ka lava akeke eYerusalema, va nga va ka n'wina lava poneke ku yisiwa evukhumbini swin'we na n'wina. 17Ehenhla ka vanhu lava, HOSI ya matimba hinkwawo yi vurisa sweswo yi ri: ‘Ndzi ta va rhumela tinyimpi ni tindlala ni mintungu; ndzi ta va cukumeta ku fana ni makuwa lama boleke, lama nga dyiwiki hi munhu. 18Ndzi ta va xanisa hi tinyimpi ni tindlala ni mintungu. Ematikweni hinkwawo ya misava, ndzi ta va hundzula xikombiso lexi chavisaka, ndzi va endla ndzhukano ni xihlambanyiso, vahundzi va ndlela va ta hlakahla tinhloko va va monya, hinkwako laha ndzi nga ta va ndzi va hangalasele kona. 19Mhaka hileswaku a va lavanga ku amukela marito lawa ndzi va rhumeleke wona minkarhi hinkwayo, hi milomo ya vaprofeta malandza ya mina. Hakunene va arile ku ma yingisa; ndzi vula sweswo mina HOSI. 20Loko a ri n'wina lava ndzi mi suseke eYerusalema ndzi mi tisa evukhumbini kwala Babilona, mi nga tshuki mi ala ku amukela leswi mina HOSI ndzi mi byelaka swona!’

21“HOSI ya matimba hinkwawo Xikwembu xa Israele, xi vurisa sweswo ehenhla ka Akabu n'wana Kolaya ni le henhla ka Sedekiyasi n'wana Maaseya, xi ri: ‘Vanhu lava va tiendla vaprofeta lava vulavulaka na n'wina hi vito ra mina, kasi va hemba! Ndzi ta va nyiketa emavokweni ya Nebukadnetsara hosi ya Babilona, kutani yena ú ta va dlaya mi ri karhi mi swi vona. 22Va ka Yuda hinkwavo lava nga vukhumbini eBabilona va ta hamba va hlambanya hi vaprofeta lava loko va rhuketela valala va vona. Va ta kombela leswaku mina HOSI ndzi endla valala va vona leswi hosi ya Babilona yi swi endleke Sedekiyasi na Akabu, siku yi va hiseke hi ndzilo! 23Vaprofeta lava va endlile swilo swa manyala exikarhi ka Vaisraele, va etlela ni vasati va vaakelani va vona, va tiendla lava vulavulaka hi vito ra mina, kasi va hemba, a ndzi va lerisanga nchumu. Mina HOSI ndzi ri, hinkwaswo leswi, ndzi swi vonile, ndza swi tiva.’ ”

Ta papila ra Xemaya

24-25Kutani HOSI ya matimba hinkwawo, Xikwembu xa Israele, xi rhwexa Yeremiya mahungu ehenhla ka Xemaya Munehelami. Xemaya loyi a a tsalerile vanhu hinkwavo va le Yerusalema a nga vutisanga munhu, a rhumela papila ra kona eka muprista Sofoniya n'wana Maaseya ni ka vaprista lavan'wana hinkwavo; marito ya rona hi lawa: 26“HOSI Xikwembu xi ku vekile ku va muprista ematshan'wini ya muprista Yehoyada, leswaku u rindza Tempele. Munhu un'wana ni un'wana loyi a nga ni rihuhe, a tiendla muprofeta, u fanele ku n'wi boha mavoko ni milenge ni nhamu hi tinsimbhi. 27Hikwalaho ka yini u nga tshinyanga Yeremiya wa le Anatoto, loko a vulavula na wena, xana? 28Mhaka hi leswaku Yeremiya ú hi rhumerile mahungu kwala Babilona, lama nge: ‘N'wina mi nga vukhumbini, ma ha ta tshama nkarhi wo leha etikweni rero. Hikokwalaho akani tindlu mi tshama eka tona; rimani mintanga mi tidyela mihandzu ya kona.’ ”

29Muprista Sofoniya a hlaya papila leri muprofeta Yeremiya a ri karhi a swi twa. 30Kutani HOSI Xikwembu xi vulavula na Yeremiya xi ku ka yena: 31“Rhumela mahungu eka hinkwavo lava nga vukhumbini, u va tivisa leswaku mina HOSI ndzi ni rito hi tlhelo ra Xemaya Munehelami leri nge: ‘Xemaya ú tiendlile muprofeta la vulavulaka na n'wina hi vito ra mina, kambe a ndzi n'wi rhumanga; ú endlile leswaku mi tshemba mavunwa ya yena. 32Hikokwalaho mina HOSI ndzi ri, ndzi ta ba Xemaya Munehelami, yena ni vana va yena. A ku nga poni na un'we wa ka vona. Leswinene leswi ndzi nga ta swi endlela vanhu va mina, Xemaya a nga ka a nga swi voni, hikuva ú tiarisile a lwa na mina. Ndzi vula sweswo mina HOSI.’ ”