Xitsonga 1989 (TSO89)
27

Ta Yeremiya loko a titlhandleka joko enhan'wini

271

27:1
II Tih. 24:18-20
II Tikr. 36:11-13
Enkarhini lowu SedekiyasiVan'wana va ri: Yoyakimi n'wana Yosiyasi hosi ya Yuda a vekiweke evuhosini, Xikwembu xi vulavurile na Yeremiya, xi ku ka yena: 2“Mina HOSI ndzi ri: Tiendlele tinghole, u vatla ni majoko, kutani u titlhandleka rin'we enhan'wini. 3Majoko laman'wana ma fanele ku rhumeriwa eka hosi ya Edomu, ni ya Mowabu, ni ya va ka Amoni, ni ya Tiri, ni ya Sidoni, ma yisiwa hi varhumiwa va tihosiVan'wana va ri: U fanele ku rhumela mahungu ... ma yisiwa hi varhumiwa va tihosi leti. Varhumiwa lava va tile laha Yerusalema eka Sedekiyasi hosi ya Yuda. 4Kutani a lerisa varhumiwa va kona ku ya tivisa vini va vona marito lawa mina HOSI ya matimba hinkwawo Xikwembu xa Israele ndzi ma kongomisaka eka vona. Marito ya kona hi lawa: 5‘Ndzi tumbuluxile misava hi matimba ya mina lamakulu, ndzi tumbuluxile ni vanhu ni swiharhi leswi nga ka yona, kutani ndzi swi veka emavokweni ya munhu loyi ndzi n'wi tsakelaka. 6Matiko lawa hinkwawo, sweswi ndzi ma nyiketile eka nandza wa mina yena Nebukadnetsara hosi ya Babilona; ndzi n'wi nyikile ni swiharhi hinkwaswo leswaku swi n'wi tirhela. 7Vanhu va matiko hinkwawo va ta n'wi tirhela, yena ni vana va yena ni vatukulu va yena, ku kondza ku fika nkarhi wa ku biwa ka tiko ra yena, kutani ri ta fumiwa hi tinxaka tin'wana leto tala ni tihosi tin'wana ta matimba.

8“ ‘Loko vanhu va tiko rin'wana kumbe mfumo wun'wana va ala ku tlhandlekiwa joko ra Nebukadnetsara hosi ya Babilona, va nga lavi ku n'wi tirhela, mina ndzi ta va ba hi matlhari ni tindlala ni mintungu. Mina HOSI ndzi ri, ndzi ta va herisa hi voko ra Nebukadnetsara.Van'wana va ri: ndzi ta va nyiketa emavokweni ya Nebukadnetsara 9Loko mi ri n'wina, mi nga tshuki mi yingisa vaprofeta va n'wina; mi nga yingisi vangoma va n'wina, ni lava va mi byelaka milorho ya vona,Van'wana va ri: mi nga yingisi ni milorho ya n'wina ni lava va vutisaka timhaka ta n'wina eka swikwembu, ni lava va mi fembaka. Vanhu lava va mi tivisa leswaku a mi nga sindzisiwi ku tirhela hosi ya Babilona, 10kasi va mi byela mavunwa ntsena! Loko mi va yingisa, mi ta yisiwa kule ni tiko ra n'wina; ndzi ta mi hangalasa, mi lovisa sweswo. 11Kambe loko vanhu va tiko rin'wana va pfumela ku tlhandlekiwa joko ra hosi ya Babilona, va nkhensa ku yi tirhela, mina HOSI ndzi ri, ndzi ta va tshamisisa etikweni ra vona, va tirimela masimu, va tiakela ni miti.’ ”

12Kutani mina Yeremiya ndzi yisa mahungu yo fana ni layo sungula eka Sedekiyasi hosi ya Yuda, ndzi ku ka yena: “Pfumelani ku tlhandlekiwa joko ra hosi ya Babilona ni ra vanhu va yona mi va tirhela, kutani mi ta hanya. 13Hikwalaho ka yini wena ni vanhu va wena mi tivangela ku dlawa hi tinyimpi ni tindlala ni mintungu xana? HOSI Xikwembu xi vurile leswaku makhombo lawa ma ta wela tiko leri alaka ku tirhela hosi ya Babilona. 14Hikokwalaho mi nga tshuki mi yingisa vaprofeta lava tshamelaka ku mi tsundzuxa va ku: ‘Mi nga pfumeli ku tirhela hosi ya Babilona!’ hikuva va mi byela mavunwa. 15HOSI Xikwembu xi ri: ‘Vanhu lava a va rhumiwanga hi mina. Va tivula vaprofeta va mina, kambe va hemba; hikokwalaho n'wina ni vaprofeta va n'wina ndzi ta mi hangalasa, mi lovisa sweswo.’ ”

16Kutani mina. Yeremiya ndzi vulavula ni vaprista ni ntshungu hinkwawo, ndzi va tivisa marito ya HOSI Xikwembu lama nge: “Leswi vaprofeta va n'wina va swi vulaka, mi nga swi amukeli, hikuva va hemba loko va mi tivisa leswaku swingolongondzwana leswi susiweke eTempeleni swi yisiwa le Babilona, swi ta hatla swi vuyisiwa. 17Mi nga va yingisi; tirhelani hosi ya Babilona, kutani mi ta hanya. Xana swa fanela leswaku muti lowu wu hundzuka rhumbi xana?”

18Mina Yeremiya ndzi engeta ndzi ku: Loko hakunene vanhu lava va ri vaprofeta, ni loko marito ya vona ma huma eka HOSI Xikwembu, a va khongele va kombela HOSI ya matimba hinkwawo leswaku swingolongondzwana leswi saleke eTempeleni, ni leswi nga mutini wa hosi ya Yuda, ni leswi nga Yerusalema, swi nga tshuki swi rhwariwa swi yisiwa eBabilona, 19hikuva HOSI ya matimba hinkwawo yi vula sweswo yi ri: “Tiphuphu,tiphuphu, kumbe: tinsika ni nhlambeto leyikulu, ni swigolonyana swa koporo, ni swibya hinkwaswo leswi saleke emutini lowu, swi ta yisiwa le Babilona!” 20Swingolongondzwana swa kona hi leswi saleke loko Nebukadnetsara hosi ya Babilona a khoma Yoyakini n'wana Yoyakimi hosi ya Yuda, ni varhangeri hinkwavo va tiko ra Yuda ni va muti wa Yerusalema, a va yisa evukhumbini le Babilona. 21Hakunene HOSI ya matimba hinkwawo Xikwembu xa Israele xi vula sweswo xi ri: “Swibya leswi saleke eTempeleni ni le mutini wa hosi ya Yuda ni le Yerusalema, 22swi ta tekiwa swi yisiwa eBabilona. Swi ta tshama kona ku kondza ku fika nkarhi lowu ndzi nga ta swi landza. Mina HOSI ndzi ri, ndzi ta tlhela ndzi swi vuyisa ni ku swi veka etindhawini ta swona.”