Xitsonga 1989 (TSO89)
25

Xikatsa xa ku dyondzisa ka Yeremiya malembe ya 23

251

25:1
II Tih. 24:1
II Tikr. 36:5-7
Dan. 1:1-2
Hi lembe ra vumune ra ku fuma ka Yoyakimi n'wana Yosiyasi hosi ya Yuda, Yeremiya ú rhwexiwile marito hi tlhelo ra vanhu hinkwavo va ka Yuda. Lembe ra kona a ri ri ro rhanga ra ku fuma ka Nebukadnetsara hosi ya Babilona. 2Kutani muprofeta Yeremiya a ya vulavula ni vanhu hinkwavo va ka Yuda ni vaaki hinkwavo va Yerusalema, a ku ka vona: 3“Ku sukela hi lembe ra vu-13 ra ku fuma ka Yosiyasi n'wana Amoni hosi ya Yuda ku ta fikela namuntlha, i malembe ya 23 HOSI Xikwembu xi ri karhi xi vulavula na mina. Na mina, a ndzi tshikanga ku vulavula na n'wina, kambe mi arile ku yingisa. 4A mi pfumelanga ku rhiya ndleve mi yingisa, hambileswi HOSI Xikwembu xi nga tshikangiki ku mi rhumela malandza ya xona hinkwawo va nga vaprofeta, 5va mi tisela marito ya xona lama nge: ‘Hinkwenu hundzukani sweswi mi tshika mikhuva ya n'wina leyo homboloka, ni swiendlo swa n'wina leswo biha; kutani mi ta tshama hilaha ku nga heriki etikweni leri mina HOSI ndzi mi nyikeke rona, n'wina ni vatata wa n'wina ku sukela khale. 6Mi nga tshuki mi landzelela swikwembu swin'wana, ni ku swi tirhela mi nga swi tirheli; mi nga ndzi hlundzukisi mina HOSI hi ku tiendlela swikwembu sweswo, kutani na mina a ndzi nga mi endli nchumu xo biha!’ ” Van'wana va ri: hikuva ndzi nga mi vangela makhombo 7HOSI Xikwembu xi engeta xi ku: “Hambiswiritano a mi ndzi yingisanga, mi ndzi hlundzukisile hi swikwembu leswi mi nga tiendlela swona, kutani mi tivangele makhombo.”

8HOSI ya matimba hinkwawo yi vula sweswi yi ri: “Leswi mi aleke ku yingisa leswi ndzi swi vuleke, 9sweswi ndzi ta rhamba vanhu va tinxaka hinkwato ta le n'walungwini, ndzi rhamba ni nandza wa mina Nebukadnetsara hosi ya Babilona, ndzi va lerisa ku ta va ta hlasela tiko leri ni vaaki va rona, ni matiko hinkwawo lama vandzakaneke na vona. Hinkwavo ndzi ta va herisela makumu, ndzi va hundzula xikombiso lexi chavisaka; vanhu va ta hlakahla tinhloko, va nga tshiki ku va monya.Van'wana va ri: rhumbi ra kona ri va leri nga heriki 10

25:10
Yer. 7:34
16:9
Nhlav. 18:22-23
Ndzi ta herisa tinsimu ta ntsako ni ta minkhuvo ya vukati, ti nga ha vi kona exikarhi ka vona; kona a ku nga ha kandziwi, ni timboni a va nga ha lumeki. 11
25:11
II Tikr. 36:21
Yer. 29:10
Dan. 9:2
Tiko hinkwaro ri ta hundzuka mananga layo chavisa, vanhu va matiko lawa va ta tirhela hosi ya Babilona ku ringana malembe ya 70.

12“Kambe loko malembe lawa ya 70 ma ta va ma hundzile, mina HOSI ndzi ri, ndzi ta ba hosi ya Babilona ni rixaka ra Vakalediya hikwalaho ka swidyoho swa vona, kutani tiko ra vona ri ta tshama ri ri mananga hilaha ku nga heriki. 13Hinkwaswo leswi ndzi swi vuleke ehenhla ka tiko ra Babilona, ni hinkwaswo leswi tsariweke ebukwini leyi, leswi Yeremiya a swi vuleke ehenhla ka vanhu va kona, ndzi ta vona leswaku swi humelela. 14Vanhu lava na vona va ta hundzuka mahlonga ya matiko man'wana ni ya tihosi tin'wana leta matimba. Ndzi ta va ba hikwalaho ka mintirho ya vona ni swifaniso swa swikwembu leswi va nga tiendlela swona.”

Xivono xa ku avanyisiwa ka vamatiko

15Kutani HOSI Xikwembu xa Israele xi ndzi lerisa xi ku: “Teka xinwelo lexi xa vhinyo lexi teleke hi vukari bya mina, u ya nwisa vamatiko hinkwavo lava ndzi nga ta ku rhumela eka vona. 16Va ta nwa va dedeleka, va hlangana ni tinhloko, hikwalaho ka tinyimpi leti ndzi nga ta va pfuxela tona.”

17Kutani ndzi teka xinwelo lexi HOSI Xikwembu xi ndzi nyikaka xona, ndzi ya nwisa vamatiko hinkwavo lava HOSI yi ndzi rhumeke eka vona. 18Ndzi rhanga ndzi nwisa vaaki va Yerusalema ni va miti ya Yuda, ndzi nwisa tihosi ni tindhuna ta vona, leswaku miti ya kona yi hundzuka marhumbi layo chavisa, vahundzi va ndlela va hlakahla tinhloko, va yi monya; ni namuntlha swa ha ri tano. 19Kutani ndzi nwisa lava: Faro hosi ya le Egipta, ni malandza ya yena, ni tindhuna ta yena, ni vanhu va yena hinkwavo, 20ni vanhu hinkwavo lava luveleke eka vona; ni tihosi hinkwato ta tiko ra Usi ni ta tiko ra Vafilista leti fumaka miti leyi: Axikeloni, na Gaza, na Ekroni, ni leswi saleke swa muti wa Axidodo; 21ni vanhu va le Edomu, ni va le Mowabu, ni Vaamoni; 22ni tihosi hinkwato ta le Tiri, ni ta le Sidoni, ni ta matiko ya le kule entsungeni wa malwandle; 23ni vanhu va le Dedani, ni va le Tema, ni va le Buzi, ni hinkwavo lava byewulaka malebvu lomu matlhelo; 24ni tihosi hinkwato ta le Arabiya, ni ta vanhu va tinxaka-xaka lava tshamaka emananga; 25ni tihosi hinkwato ta le Zimri, ni ta le Elamu, ni ta Vameda; 26ni tihosi hinkwato ta le n'walungwini, leti nga kule ni leti nga kusuhani, ti nwisiwa ha yin'we yin'we. Vanhu va mimfumo hinkwayo ya laha misaveni va nyikiwa xinwelo lexi, kutani eku heteleleni, ku nwisiwa ni hosi ya le Babilona.Kumbe: hosi ya le Xexaka

27HOSI Xikwembu xi engeta xi vulavula na mina xi ku: “Byela vanhu va matiko lawa leswaku mina HOSI ya matimba hinkwawo Xikwembu xa Israele, ndzi ri: ‘Nwanani, mi pyopyiwa mi tlhela mi hlanta, mi wa mi nga ha pfuki, hikuva ndzi ta vanga tinyimpi exikarhi ka n'wina!’

28“Loko va ala ku teka xinwelo lexi u va nyikaka xona, va byele leswaku mina HOSI ya matimba hinkwawo, ndzi ri: ‘Xikolokolo nwanani! 29Yingisani: Ndzi ta sungula hi muti lowu nga wa mina hi xiviri, ndzi wu ba. Xana n'wina mi nga pona mi nga biwi xana? E-e, ku biwa mi ta biwa, hikuva ndzi le kusuhi ni ku vanga tinyimpi exikarhi ka vaaki hinkwavo va misava. Ndzi vula sweswo mina HOSI ya matimba hinkwawo.’ ”

30HOSI Xikwembu xi engeta xi vulavula na mina xi ku: “Famba u ya va byela marito hinkwawo lawa ya nge:

“ ‘HOSI Xikwembu xi huwelela xi ri henhla ematilweni,

xi twarisa rito ra xona xi ri evutshan'wini bya xona lebyo hlawuleka;

xi tshinya vanhu va xona, xi ba huwa

kukota loko va ri eku tshoveleni ensin'wini ya vhinya;

huwa ya kona yi fika etindleveni ta vaaki hinkwavo va misava,

31yi twiwa ku ya fika evugimamusi,

hikuva HOSI Xikwembu xi lava ku boxa nandzu wa vamatiko, xi va avanyisa hinkwavo,

lavo homboloka, xi va herisa hi matlhari.

HOSI Xikwembu xi vula sweswo.’ ”

32HOSI ya matimba hinkwawo yi vula sweswo yi ri:

“Vonani, makhombo ma ta,

ma suka eka rixaka rin'wana ma tlulela eka rin'wana,

xihuhuri xi ba hi matimba,

xi huma emakun'wini ya misava.

33“Enkarhini wolowo, mintsumbu ya lava ndzi nga ta va ndzi va dlele mina HOSI yi to n'wálálálá, hinkwako etikweni! A va nga riliwi, naswona a va nga hlengeletiwi va lahliwa emasirheni; va ta fana ni vulongo loko byi cheriwile emasin'wini.

34“N'wina varisi, rilani mi ba nkalanga,

vumbulukani eritshurini n'wina varhangeri va ntlhambi,

hikuva nkarhi wa ku dlawa ni wa ku hangalasiwa ka n'wina wu fikile,

mi ta tlhaviwa kukota tinyimpfu leti noneke.Van'wana va ri: mi ta wa mi fayeka kukota xibya lexo hlawuleka

35Varisi va ta pfumala ndhawu yo tumbela eka yona,

varhangeri va ntlhambi a va nga poni.

36Yingisani xirilo xa varisi,

ni nkalanga wa varhangeri va ntlhambi,

hikuva HOSI Xikwembu xi le ku onheni

ka madyelo ya vona ya swifuwo.

37Madyelo lawa, khale a ma sasekile, kambe sweswi ma onhiwile

hi vukari lebyi pfurhaka bya HOSI Xikwembu.

38Murisi ú ta suka a siya ntlhambi wa yena

kukota nghala leyi siyaka xihlahla xa yona,

hikuva tiko ra Vaisraele ri hundzuke mananga,

hikwalaho ka tinyimpi leti ti ri hlaseleke,Van'wana va ri: hikwalaho ka ku hlundzuka ka vahlaseri

ni vukari lebyi chavisaka bya HOSI Xikwembu.”