Xitsonga 1989 (TSO89)
23

Masalela ya Vaisraele ma ta vuya etikweni ra wona

231HOSI Xikwembu xi ri: “Mi ni khombo n'wina varisi lava dlayaka ni ku hangalasa tinyimpfu ta mina. 2Mina HOSI Xikwembu xa Vaisraele, ndzi byela n'wina varisi, n'wina mi faneleke ku hlayisa ntlhambi wa mina, ndzi ri: Mi hangalasile tinyimpfu ta mina, mi ti hlongola mi nga ti hlayisi. Hikokwalaho ndzi ta mi ba, ndzi mi bela mintirho ya n'wina leyo biha. 3Kutani masalela ya vanhu va mina, ndzi ta ma hlengeleta hi ndzexe. Va ta huma ematikweni hinkwawo lawa ndzi va hlongoleke va ya eka wona, kutani ndzi ta va vuyisa etikweni ra vona, laha va nga ta tshamiseka, va kuma vana lavo tala. 4Ndzi ta va hlawulela varisi lava nga ta va hlayisa; a va nga ha rhurhumeli kumbe ku chavisiwa hi nchumu, naswona a ku nga vi na un'we loyi a nga ta lahleka.

5

23:5-6
Yer. 33:14-16
“Mina HOSI ndzi ri, yingisani! Nkarhi wa ta,

lowu ndzi nga ta mirisela Davhida ehluke lerinene.

Hluke ra kona i hosi leyi nga ta fuma hi ku twisisa,

yi avanyisa timhaka hi ku lulama ni ku tshembeka.

6Enkarhini wa yona, va ka Yuda va ta pona,

na vona Vaisraele va ta tshama va hlayisekile;

kutani vito leri yi nga ta thyiwa rona hi leri:

‘HOSI-mulweri-wa-hina’!”

7HOSI Xikwembu xi ri: “Nkarhi wa ta lowu vanhu va nga ta ka va nga ha hlambanyi va ku: ‘Xikwembu xi kona, xona lexi humeseke Vaisraele etikweni ra Egipta!’ 8Kambe loko va hlambanya va ta ku: ‘Xikwembu xi kona, xona lexi humeseke Vaisraele etikweni ra le n'walungwini, ni le matikweni hinkwawo lawa xi va hlongoleke va ya eka wona!’ Kutani va ta tshamiseka etikweni ra vona.”

Yeremiya ú tshinya vaprofeta

9Lawa i mahungu ehenhla ka vaprofeta:

Ndzi le ku karhatekeni lokukulu,

miri wa mina hinkwawo wa rhurhumela;

ndzi fana ni munhu la pyopyiweke,

la dedelekisaka hi vhinyo;

ndzi karhatiwa hi marito layo hlawuleka

lawa HOSI Xikwembu xi ndzi byeleke wona,

10hikuva tiko hinkwaro ri tele hi vaoswi,

lava tsutsumelaka ku endla leswo biha;

eku dyoheni, hi vona va nga tinhenha!

Hikwalaho ka ndzhukano wa kona, tiko ra onhaka;Van'wana va ri: Mhaka leyi yi vanga khombo etikweni

enhoveni, madyelo ya swifuwo a ma ha ri na byanyi.

11HOSI Xikwembu xi ri:

“Vaprofeta ni vaprista va endla swo fana, hinkwavo va nyamisa tiko;

hambi eTempeleni, ndzi kuma swiendlo swa vona leswo biha.

12Hikokwalaho tindlela ta vona ti ta rheta;

va ta susumetiwa exinyamini va wela hansi.

Siku ndzi va tshinyaka,

ndzi ta va vangela makhombo, ku vula mina HOSI.

13“Leswi ndzi swi voneke exikarhi ka vaprofeta va le Samariya,

swi ndzi karhatile ngopfu:

A va vhumbha hi vito ra Baali,

va hambukisa Vaisraele vanhu va mina.

14

23:14
Gen. 18:20
Kasi na le xikarhi ka vaprofeta va le Yerusalema,

ndzi vona manyala lama chavisaka ku tlula mpimo:

Va endla vuoswi, va tsakela mavunwa,

va seketela vadyohi emintirhweni ya vona leyo biha,

kutani a ka ha ri na un'we la chavaka ku endla leswo homboloka.

Vanhu lava eka mina va onhakile hinkwavo kukota va le Sodoma,

vaaki va Yerusalema a va hambananga ni va le Gomora.

15Hikokwalaho mina HOSI ya matimba hinkwawo

ndzi vurisa sweswo ehenhla ka vaprofeta,

ndzi ri, yingisani! Ndzi ta mi dyisa leswo bava,

ndzi mi chelela vuxungu ematini, mi nwa,

hikuva swilo leswi nyamisaka tiko hinkwaro

swi vangiwa hi n'wina vaprofeta va le Yerusalema.”

16HOSI ya matimba hinkwawo yi vurisa sweswo yi ri: “Mi nga tshuki mi yingisa leswi vaprofeta va mi byelaka swona. Loko va vulavula, va mi tshembisa leswo ka swi nga ri swona. Swivono leswi va mi byelaka swona, swi huma etinhlokweni ta vona, a hi mina ndzi va kombeke swona mina HOSI. 17Minkarhi hinkwayo vaprofeta lava va byela lava sandzaka rito ra mina, va ku: ‘Mintirho ya n'wina yi ta kateka!’Van'wana va ri: va byela lava sandzaka rito ra mina, va ku: “HOSI! yi vulavurile!” Hinkwavo lava omeke tinhloko, vaprofeta va va byela va ku: ‘A mi nga voni nchumu xo biha!’ 18Kambe i mani exikarhi ka vaprofeta loyi a nga tshama a nghena ehubyeni ya mina xana? I mani la voneke leswi nga humelela kona, ni ku twa leswi mina HOSI ndzi swi vuleke, i mani la tweke marito ya mina a tlhela a ma twisisa xana?”

19Vukari bya HOSI Xikwembu bya vonaka, hi lebyi!

Byi fana ni xihuhuri lexi hungaka xi ba lavo homboloka.

20Vukari bya HOSI Xikwembu a byi nga rheleli,

xi ko xi hetisa leswi xi swi boheke emakungwini ya xona.

Eminkarhini leyi taka, hi kona mi nga ta swi vona,

mi swi twisisa swinene.

21HOSI Xikwembu xi ri:

“A hi mina ndzi rhumeke vaprofeta lava,

hambiswiritano, va tsutsumela ku vhumbha;

a ndzi va byelanga nchumu,

kambe va hatla va vulavula.

22Loko ingi va nghenile ehubyeni ya mina,

a va ta tivisa vanhu va mina marito ya mina ya xiviri,

a va ta va pfuna ku hundzuka,

va va tshikisa mahanyelo ya vona layo biha ni mintirho ya vona leyo homboloka.

23“Mina HOSI ndzi ri: Ndzi Xikwembu lexi nga kusuhani, kambe ni le tindhawini ta le kule ndzi kona. 24Ku hava ndhawu leyi munhu a nga tumbelaka eka yona leswaku ndzi nga n'wi voni, hikuva hinkwako ematilweni ni la misaveni, ndzi kona. Ndzi vula sweswo mina HOSI. 25Vaprofeta lava mina ndzi nga va rhumangiki, ndzi va twile loko va hemba va ku: ‘Hi lorhile! Hi lorhile!’ 26Xana swilo leswi swi ta hela rini? Xana vaprofeta lava va ehleketa yini? Va ta xisa vanhu va mina ni ku va kanganyisa ku fikela rini xana? 27Va ehleketa leswaku milorho leyi va byelanaka yona, yi ta rivata vanhu va mina va nga ha ndzi anakanyi, kukota leswi vatata wa vona va ndzi rivaleke va ya tirhela Baali. 28Munhu loyi a lorhaka, n'wi tshikeni a hlamusela milorho ya yena! Kambe muprofeta loyi mina ndzi n'wi rhumeke, a a hlamusele marito ya mina hi ku tshembeka, kutani mi ta vona ku tiya ka mhaka leyi nge: ‘Mungu ni mavele a swi hlangani!’ 29Rito ra mina ri hisa ku fana ni ndzilo,Van'wana va ri: Rito ra mina ri fana ni ndzilo ri ni matimba kukota nyundzu leyi fayaka maribye. 30Kutani yingisani! Mina HOSI ndzi lwa ni vaprofeta lava tekaka marito ya vanghana va vona va ku, ma huma eka mina. 31Ndzi lwa ni vaprofeta lava vulaka hi milomo ya vona va ku: ‘HOSI Xikwembu xi vula sweswo!’ 32Mina HOSI ndzi lwa ni lava tisaka milorho ya mavunwa, lava hambukisaka vanhu va mina hi ku jakatseka ka vona loku kanganyisaka. Vaprofeta lava, mina a ndzi va rhumanga, naswona a ndzi va lerisanga nchumu; leswi va swi dyondzisaka, a swi nga pfuni vanhu va mina nikutsongo. Ndzi vula sweswo mina HOSI.”

Xana mahungu ya Xikwembu i ndzhwalo ke?

33HOSI Xikwembu xi ku ka Yeremiya: “Loko un'wana wa vanhu lava, kumbe muprofeta, kumbe muprista, a ku vutisa a ku: ‘Mahungu lawa HOSI Xikwembu xi nga ku rhwexa wona hi wahi xana?’ u ta n'wi hlamula u ku: ‘Hi n'wina mi rhwexaka Xikwembu endzhwalo!’ Mina HOSI ndzi ri, ndzi ta va hlongola. 34Muprofeta, kumbe muprista, kumbe munhu un'wana la nga ta vula a ku: ‘HOSI Xikwembu xi rhwexa vanhu mindzhwalo’, ndzi ta n'wi ba, yena ni va ndyangu wa yena. 35Kambe mi fanele ku vutisana n'wina vini mi ku: ‘HOSI Xikwembu xi nyika nhlamulo yihi xana?’ kumbe mi ku: ‘HOSI Xikwembu xi ri yini xana?’ 36Mi nga ha vulavuli hi ‘ndzhwalo wa HOSI Xikwembu’. Xana mahungu ya xona ma nga va ‘ndzhwalo’ xana? Loko mi vula sweswo, mi onha mahungu ya Xikwembu xa hina lexi hanyaka, yona HOSI ya matimba hinkwawo. 37Loko mi vutisa muprofeta, mi nge: ‘Xana HOSI Xikwembu xi ku hlamule yini?’ kumbe: ‘HOSI Xikwembu xi ri yini xana?’ 38Kambe loko mi tlula ku lerisa ka mina, mi ya emahlweni mi vulavula hi ‘ndzhwalo wa HOSI Xikwembu’, swi nga leswi ndzi mi ariseke ku swi vula, 39mina HOSI ndzi ta mi rhwala, ndzi ya mi cukumeta kule na mina. Mi ta siya muti lowu ndzi mi nyikeke wona, n'wina ni vatata wa n'wina. 40Kutani ndzi ta mi tsongahata, ndzi mi vangela tingana leti nga riki na ku hela, leti nga ta ka ti nga rivariwi ni siku ni rin'we.”

24

Xivono xa swirhundzu swimbirhi swa makuwa

241

24:1
II Tih. 24:12-16
II Tikr. 36:10
Siku rin'wana, HOSI Xikwembu xi ndzi kombile xivono: A ku ri ni swirhundzu swimbirhi leswi vekiweke emahlweni ka Tempele. (Enkarhini wolowo, Nebukadnetsara hosi ya Babilona a a ha ku khoma Yoyakini hosi ya Yuda ni tindhuna ta yena ni vavatli ni vafuri va tinsimbhi, a va susa eYerusalema, a va yisa evukhumbini eBabilona.) 2Endzeni ka xirhundzu xin'we, a ku ri ni makuwa layo saseka swinene yo fana ni ya matatana; kasi exirhundzwini lexin'wana a ku ri ni makuwa lama boleke, lawa ku nga riki na munhu loyi a nga navelaka ku ma dya. 3Kutani HOSI Xikwembu xi ndzi vutisa xi ku: “We Yeremiya, xana u vona yini?” Kutani ndzi hlamula ndzi ku: “Ndzi vona makuwa layo saseka swinene, ndzi vona ni lama boleke, lawa ku nga riki na munhu loyi a nga navelaka ku ma dya!”

4Kutani HOSI Xikwembu xi engeta xi ku ka mina: 5“Mina HOSI Xikwembu xa Israele ndzi vurisa sweswo ndzi ri: Vanhu va tiko ra Yuda lava ndzi va yiseke evukhumbini etikweni ra Vakalediya kule ni xivandla lexi, ndzi va vona va ri lavanene, ku fana ni makuwa lamanene lawa. 6Ndzi ta va languta hi tintswalo ndzi va katekisa; ndzi ta va vuyisa etikweni leri, ndzi va tiyisa ndzi nga ha va wisi; ndzi ta va simeka ndzi nga ha va tsuvuli. 7Ndzi ta va pfula miehleketo, kutani va ta tiva leswaku hi mina ndzi nga HOSI. Va ta va vanhu va mina, na mina ndzi va Xikwembu xa vona, hikuva va ta va va vuyele eka mina hi mbilu hinkwayo.

8“Kambe loko a ri Sedekiyasi hosi ya Yuda ni tindhuna ta yena ni vanhu va Yerusalema lava saleke etikweni leri, swin'we ni lava balekeke va ya tshama etikweni ra Egipta, mina HOSI ndzi ri, ndzi ta va cukumeta ku fana ni makuwa lama boleke lama nga dyiwiki hi munhu. 9Ematikweni hinkwawo ndzi ta va hundzula xikombiso xo biha lexi chavisaka; hinkwako lomu ndzi nga ta va hangalasa va ya kona, ndzi ta va hlekurisa hi vanhu, ndzi va endla xihlambanyiso ni xihlekiso ni ndzhukano. 10Ndzi ta va vangela tinyimpi ni tindlala ni mintungu va kondza va hela hinkwavo, ku nga sali na un'we etikweni leri ndzi ri nyikeke vona ni vatata wa vona.”

25

Xikatsa xa ku dyondzisa ka Yeremiya malembe ya 23

251

25:1
II Tih. 24:1
II Tikr. 36:5-7
Dan. 1:1-2
Hi lembe ra vumune ra ku fuma ka Yoyakimi n'wana Yosiyasi hosi ya Yuda, Yeremiya ú rhwexiwile marito hi tlhelo ra vanhu hinkwavo va ka Yuda. Lembe ra kona a ri ri ro rhanga ra ku fuma ka Nebukadnetsara hosi ya Babilona. 2Kutani muprofeta Yeremiya a ya vulavula ni vanhu hinkwavo va ka Yuda ni vaaki hinkwavo va Yerusalema, a ku ka vona: 3“Ku sukela hi lembe ra vu-13 ra ku fuma ka Yosiyasi n'wana Amoni hosi ya Yuda ku ta fikela namuntlha, i malembe ya 23 HOSI Xikwembu xi ri karhi xi vulavula na mina. Na mina, a ndzi tshikanga ku vulavula na n'wina, kambe mi arile ku yingisa. 4A mi pfumelanga ku rhiya ndleve mi yingisa, hambileswi HOSI Xikwembu xi nga tshikangiki ku mi rhumela malandza ya xona hinkwawo va nga vaprofeta, 5va mi tisela marito ya xona lama nge: ‘Hinkwenu hundzukani sweswi mi tshika mikhuva ya n'wina leyo homboloka, ni swiendlo swa n'wina leswo biha; kutani mi ta tshama hilaha ku nga heriki etikweni leri mina HOSI ndzi mi nyikeke rona, n'wina ni vatata wa n'wina ku sukela khale. 6Mi nga tshuki mi landzelela swikwembu swin'wana, ni ku swi tirhela mi nga swi tirheli; mi nga ndzi hlundzukisi mina HOSI hi ku tiendlela swikwembu sweswo, kutani na mina a ndzi nga mi endli nchumu xo biha!’ ” Van'wana va ri: hikuva ndzi nga mi vangela makhombo 7HOSI Xikwembu xi engeta xi ku: “Hambiswiritano a mi ndzi yingisanga, mi ndzi hlundzukisile hi swikwembu leswi mi nga tiendlela swona, kutani mi tivangele makhombo.”

8HOSI ya matimba hinkwawo yi vula sweswi yi ri: “Leswi mi aleke ku yingisa leswi ndzi swi vuleke, 9sweswi ndzi ta rhamba vanhu va tinxaka hinkwato ta le n'walungwini, ndzi rhamba ni nandza wa mina Nebukadnetsara hosi ya Babilona, ndzi va lerisa ku ta va ta hlasela tiko leri ni vaaki va rona, ni matiko hinkwawo lama vandzakaneke na vona. Hinkwavo ndzi ta va herisela makumu, ndzi va hundzula xikombiso lexi chavisaka; vanhu va ta hlakahla tinhloko, va nga tshiki ku va monya.Van'wana va ri: rhumbi ra kona ri va leri nga heriki 10

25:10
Yer. 7:34
16:9
Nhlav. 18:22-23
Ndzi ta herisa tinsimu ta ntsako ni ta minkhuvo ya vukati, ti nga ha vi kona exikarhi ka vona; kona a ku nga ha kandziwi, ni timboni a va nga ha lumeki. 11
25:11
II Tikr. 36:21
Yer. 29:10
Dan. 9:2
Tiko hinkwaro ri ta hundzuka mananga layo chavisa, vanhu va matiko lawa va ta tirhela hosi ya Babilona ku ringana malembe ya 70.

12“Kambe loko malembe lawa ya 70 ma ta va ma hundzile, mina HOSI ndzi ri, ndzi ta ba hosi ya Babilona ni rixaka ra Vakalediya hikwalaho ka swidyoho swa vona, kutani tiko ra vona ri ta tshama ri ri mananga hilaha ku nga heriki. 13Hinkwaswo leswi ndzi swi vuleke ehenhla ka tiko ra Babilona, ni hinkwaswo leswi tsariweke ebukwini leyi, leswi Yeremiya a swi vuleke ehenhla ka vanhu va kona, ndzi ta vona leswaku swi humelela. 14Vanhu lava na vona va ta hundzuka mahlonga ya matiko man'wana ni ya tihosi tin'wana leta matimba. Ndzi ta va ba hikwalaho ka mintirho ya vona ni swifaniso swa swikwembu leswi va nga tiendlela swona.”

Xivono xa ku avanyisiwa ka vamatiko

15Kutani HOSI Xikwembu xa Israele xi ndzi lerisa xi ku: “Teka xinwelo lexi xa vhinyo lexi teleke hi vukari bya mina, u ya nwisa vamatiko hinkwavo lava ndzi nga ta ku rhumela eka vona. 16Va ta nwa va dedeleka, va hlangana ni tinhloko, hikwalaho ka tinyimpi leti ndzi nga ta va pfuxela tona.”

17Kutani ndzi teka xinwelo lexi HOSI Xikwembu xi ndzi nyikaka xona, ndzi ya nwisa vamatiko hinkwavo lava HOSI yi ndzi rhumeke eka vona. 18Ndzi rhanga ndzi nwisa vaaki va Yerusalema ni va miti ya Yuda, ndzi nwisa tihosi ni tindhuna ta vona, leswaku miti ya kona yi hundzuka marhumbi layo chavisa, vahundzi va ndlela va hlakahla tinhloko, va yi monya; ni namuntlha swa ha ri tano. 19Kutani ndzi nwisa lava: Faro hosi ya le Egipta, ni malandza ya yena, ni tindhuna ta yena, ni vanhu va yena hinkwavo, 20ni vanhu hinkwavo lava luveleke eka vona; ni tihosi hinkwato ta tiko ra Usi ni ta tiko ra Vafilista leti fumaka miti leyi: Axikeloni, na Gaza, na Ekroni, ni leswi saleke swa muti wa Axidodo; 21ni vanhu va le Edomu, ni va le Mowabu, ni Vaamoni; 22ni tihosi hinkwato ta le Tiri, ni ta le Sidoni, ni ta matiko ya le kule entsungeni wa malwandle; 23ni vanhu va le Dedani, ni va le Tema, ni va le Buzi, ni hinkwavo lava byewulaka malebvu lomu matlhelo; 24ni tihosi hinkwato ta le Arabiya, ni ta vanhu va tinxaka-xaka lava tshamaka emananga; 25ni tihosi hinkwato ta le Zimri, ni ta le Elamu, ni ta Vameda; 26ni tihosi hinkwato ta le n'walungwini, leti nga kule ni leti nga kusuhani, ti nwisiwa ha yin'we yin'we. Vanhu va mimfumo hinkwayo ya laha misaveni va nyikiwa xinwelo lexi, kutani eku heteleleni, ku nwisiwa ni hosi ya le Babilona.Kumbe: hosi ya le Xexaka

27HOSI Xikwembu xi engeta xi vulavula na mina xi ku: “Byela vanhu va matiko lawa leswaku mina HOSI ya matimba hinkwawo Xikwembu xa Israele, ndzi ri: ‘Nwanani, mi pyopyiwa mi tlhela mi hlanta, mi wa mi nga ha pfuki, hikuva ndzi ta vanga tinyimpi exikarhi ka n'wina!’

28“Loko va ala ku teka xinwelo lexi u va nyikaka xona, va byele leswaku mina HOSI ya matimba hinkwawo, ndzi ri: ‘Xikolokolo nwanani! 29Yingisani: Ndzi ta sungula hi muti lowu nga wa mina hi xiviri, ndzi wu ba. Xana n'wina mi nga pona mi nga biwi xana? E-e, ku biwa mi ta biwa, hikuva ndzi le kusuhi ni ku vanga tinyimpi exikarhi ka vaaki hinkwavo va misava. Ndzi vula sweswo mina HOSI ya matimba hinkwawo.’ ”

30HOSI Xikwembu xi engeta xi vulavula na mina xi ku: “Famba u ya va byela marito hinkwawo lawa ya nge:

“ ‘HOSI Xikwembu xi huwelela xi ri henhla ematilweni,

xi twarisa rito ra xona xi ri evutshan'wini bya xona lebyo hlawuleka;

xi tshinya vanhu va xona, xi ba huwa

kukota loko va ri eku tshoveleni ensin'wini ya vhinya;

huwa ya kona yi fika etindleveni ta vaaki hinkwavo va misava,

31yi twiwa ku ya fika evugimamusi,

hikuva HOSI Xikwembu xi lava ku boxa nandzu wa vamatiko, xi va avanyisa hinkwavo,

lavo homboloka, xi va herisa hi matlhari.

HOSI Xikwembu xi vula sweswo.’ ”

32HOSI ya matimba hinkwawo yi vula sweswo yi ri:

“Vonani, makhombo ma ta,

ma suka eka rixaka rin'wana ma tlulela eka rin'wana,

xihuhuri xi ba hi matimba,

xi huma emakun'wini ya misava.

33“Enkarhini wolowo, mintsumbu ya lava ndzi nga ta va ndzi va dlele mina HOSI yi to n'wálálálá, hinkwako etikweni! A va nga riliwi, naswona a va nga hlengeletiwi va lahliwa emasirheni; va ta fana ni vulongo loko byi cheriwile emasin'wini.

34“N'wina varisi, rilani mi ba nkalanga,

vumbulukani eritshurini n'wina varhangeri va ntlhambi,

hikuva nkarhi wa ku dlawa ni wa ku hangalasiwa ka n'wina wu fikile,

mi ta tlhaviwa kukota tinyimpfu leti noneke.Van'wana va ri: mi ta wa mi fayeka kukota xibya lexo hlawuleka

35Varisi va ta pfumala ndhawu yo tumbela eka yona,

varhangeri va ntlhambi a va nga poni.

36Yingisani xirilo xa varisi,

ni nkalanga wa varhangeri va ntlhambi,

hikuva HOSI Xikwembu xi le ku onheni

ka madyelo ya vona ya swifuwo.

37Madyelo lawa, khale a ma sasekile, kambe sweswi ma onhiwile

hi vukari lebyi pfurhaka bya HOSI Xikwembu.

38Murisi ú ta suka a siya ntlhambi wa yena

kukota nghala leyi siyaka xihlahla xa yona,

hikuva tiko ra Vaisraele ri hundzuke mananga,

hikwalaho ka tinyimpi leti ti ri hlaseleke,Van'wana va ri: hikwalaho ka ku hlundzuka ka vahlaseri

ni vukari lebyi chavisaka bya HOSI Xikwembu.”