Xitsonga 1989 (TSO89)
23

Masalela ya Vaisraele ma ta vuya etikweni ra wona

231HOSI Xikwembu xi ri: “Mi ni khombo n'wina varisi lava dlayaka ni ku hangalasa tinyimpfu ta mina. 2Mina HOSI Xikwembu xa Vaisraele, ndzi byela n'wina varisi, n'wina mi faneleke ku hlayisa ntlhambi wa mina, ndzi ri: Mi hangalasile tinyimpfu ta mina, mi ti hlongola mi nga ti hlayisi. Hikokwalaho ndzi ta mi ba, ndzi mi bela mintirho ya n'wina leyo biha. 3Kutani masalela ya vanhu va mina, ndzi ta ma hlengeleta hi ndzexe. Va ta huma ematikweni hinkwawo lawa ndzi va hlongoleke va ya eka wona, kutani ndzi ta va vuyisa etikweni ra vona, laha va nga ta tshamiseka, va kuma vana lavo tala. 4Ndzi ta va hlawulela varisi lava nga ta va hlayisa; a va nga ha rhurhumeli kumbe ku chavisiwa hi nchumu, naswona a ku nga vi na un'we loyi a nga ta lahleka.

5

23:5-6
Yer. 33:14-16
“Mina HOSI ndzi ri, yingisani! Nkarhi wa ta,

lowu ndzi nga ta mirisela Davhida ehluke lerinene.

Hluke ra kona i hosi leyi nga ta fuma hi ku twisisa,

yi avanyisa timhaka hi ku lulama ni ku tshembeka.

6Enkarhini wa yona, va ka Yuda va ta pona,

na vona Vaisraele va ta tshama va hlayisekile;

kutani vito leri yi nga ta thyiwa rona hi leri:

‘HOSI-mulweri-wa-hina’!”

7HOSI Xikwembu xi ri: “Nkarhi wa ta lowu vanhu va nga ta ka va nga ha hlambanyi va ku: ‘Xikwembu xi kona, xona lexi humeseke Vaisraele etikweni ra Egipta!’ 8Kambe loko va hlambanya va ta ku: ‘Xikwembu xi kona, xona lexi humeseke Vaisraele etikweni ra le n'walungwini, ni le matikweni hinkwawo lawa xi va hlongoleke va ya eka wona!’ Kutani va ta tshamiseka etikweni ra vona.”

Yeremiya ú tshinya vaprofeta

9Lawa i mahungu ehenhla ka vaprofeta:

Ndzi le ku karhatekeni lokukulu,

miri wa mina hinkwawo wa rhurhumela;

ndzi fana ni munhu la pyopyiweke,

la dedelekisaka hi vhinyo;

ndzi karhatiwa hi marito layo hlawuleka

lawa HOSI Xikwembu xi ndzi byeleke wona,

10hikuva tiko hinkwaro ri tele hi vaoswi,

lava tsutsumelaka ku endla leswo biha;

eku dyoheni, hi vona va nga tinhenha!

Hikwalaho ka ndzhukano wa kona, tiko ra onhaka;Van'wana va ri: Mhaka leyi yi vanga khombo etikweni

enhoveni, madyelo ya swifuwo a ma ha ri na byanyi.

11HOSI Xikwembu xi ri:

“Vaprofeta ni vaprista va endla swo fana, hinkwavo va nyamisa tiko;

hambi eTempeleni, ndzi kuma swiendlo swa vona leswo biha.

12Hikokwalaho tindlela ta vona ti ta rheta;

va ta susumetiwa exinyamini va wela hansi.

Siku ndzi va tshinyaka,

ndzi ta va vangela makhombo, ku vula mina HOSI.

13“Leswi ndzi swi voneke exikarhi ka vaprofeta va le Samariya,

swi ndzi karhatile ngopfu:

A va vhumbha hi vito ra Baali,

va hambukisa Vaisraele vanhu va mina.

14

23:14
Gen. 18:20
Kasi na le xikarhi ka vaprofeta va le Yerusalema,

ndzi vona manyala lama chavisaka ku tlula mpimo:

Va endla vuoswi, va tsakela mavunwa,

va seketela vadyohi emintirhweni ya vona leyo biha,

kutani a ka ha ri na un'we la chavaka ku endla leswo homboloka.

Vanhu lava eka mina va onhakile hinkwavo kukota va le Sodoma,

vaaki va Yerusalema a va hambananga ni va le Gomora.

15Hikokwalaho mina HOSI ya matimba hinkwawo

ndzi vurisa sweswo ehenhla ka vaprofeta,

ndzi ri, yingisani! Ndzi ta mi dyisa leswo bava,

ndzi mi chelela vuxungu ematini, mi nwa,

hikuva swilo leswi nyamisaka tiko hinkwaro

swi vangiwa hi n'wina vaprofeta va le Yerusalema.”

16HOSI ya matimba hinkwawo yi vurisa sweswo yi ri: “Mi nga tshuki mi yingisa leswi vaprofeta va mi byelaka swona. Loko va vulavula, va mi tshembisa leswo ka swi nga ri swona. Swivono leswi va mi byelaka swona, swi huma etinhlokweni ta vona, a hi mina ndzi va kombeke swona mina HOSI. 17Minkarhi hinkwayo vaprofeta lava va byela lava sandzaka rito ra mina, va ku: ‘Mintirho ya n'wina yi ta kateka!’Van'wana va ri: va byela lava sandzaka rito ra mina, va ku: “HOSI! yi vulavurile!” Hinkwavo lava omeke tinhloko, vaprofeta va va byela va ku: ‘A mi nga voni nchumu xo biha!’ 18Kambe i mani exikarhi ka vaprofeta loyi a nga tshama a nghena ehubyeni ya mina xana? I mani la voneke leswi nga humelela kona, ni ku twa leswi mina HOSI ndzi swi vuleke, i mani la tweke marito ya mina a tlhela a ma twisisa xana?”

19Vukari bya HOSI Xikwembu bya vonaka, hi lebyi!

Byi fana ni xihuhuri lexi hungaka xi ba lavo homboloka.

20Vukari bya HOSI Xikwembu a byi nga rheleli,

xi ko xi hetisa leswi xi swi boheke emakungwini ya xona.

Eminkarhini leyi taka, hi kona mi nga ta swi vona,

mi swi twisisa swinene.

21HOSI Xikwembu xi ri:

“A hi mina ndzi rhumeke vaprofeta lava,

hambiswiritano, va tsutsumela ku vhumbha;

a ndzi va byelanga nchumu,

kambe va hatla va vulavula.

22Loko ingi va nghenile ehubyeni ya mina,

a va ta tivisa vanhu va mina marito ya mina ya xiviri,

a va ta va pfuna ku hundzuka,

va va tshikisa mahanyelo ya vona layo biha ni mintirho ya vona leyo homboloka.

23“Mina HOSI ndzi ri: Ndzi Xikwembu lexi nga kusuhani, kambe ni le tindhawini ta le kule ndzi kona. 24Ku hava ndhawu leyi munhu a nga tumbelaka eka yona leswaku ndzi nga n'wi voni, hikuva hinkwako ematilweni ni la misaveni, ndzi kona. Ndzi vula sweswo mina HOSI. 25Vaprofeta lava mina ndzi nga va rhumangiki, ndzi va twile loko va hemba va ku: ‘Hi lorhile! Hi lorhile!’ 26Xana swilo leswi swi ta hela rini? Xana vaprofeta lava va ehleketa yini? Va ta xisa vanhu va mina ni ku va kanganyisa ku fikela rini xana? 27Va ehleketa leswaku milorho leyi va byelanaka yona, yi ta rivata vanhu va mina va nga ha ndzi anakanyi, kukota leswi vatata wa vona va ndzi rivaleke va ya tirhela Baali. 28Munhu loyi a lorhaka, n'wi tshikeni a hlamusela milorho ya yena! Kambe muprofeta loyi mina ndzi n'wi rhumeke, a a hlamusele marito ya mina hi ku tshembeka, kutani mi ta vona ku tiya ka mhaka leyi nge: ‘Mungu ni mavele a swi hlangani!’ 29Rito ra mina ri hisa ku fana ni ndzilo,Van'wana va ri: Rito ra mina ri fana ni ndzilo ri ni matimba kukota nyundzu leyi fayaka maribye. 30Kutani yingisani! Mina HOSI ndzi lwa ni vaprofeta lava tekaka marito ya vanghana va vona va ku, ma huma eka mina. 31Ndzi lwa ni vaprofeta lava vulaka hi milomo ya vona va ku: ‘HOSI Xikwembu xi vula sweswo!’ 32Mina HOSI ndzi lwa ni lava tisaka milorho ya mavunwa, lava hambukisaka vanhu va mina hi ku jakatseka ka vona loku kanganyisaka. Vaprofeta lava, mina a ndzi va rhumanga, naswona a ndzi va lerisanga nchumu; leswi va swi dyondzisaka, a swi nga pfuni vanhu va mina nikutsongo. Ndzi vula sweswo mina HOSI.”

Xana mahungu ya Xikwembu i ndzhwalo ke?

33HOSI Xikwembu xi ku ka Yeremiya: “Loko un'wana wa vanhu lava, kumbe muprofeta, kumbe muprista, a ku vutisa a ku: ‘Mahungu lawa HOSI Xikwembu xi nga ku rhwexa wona hi wahi xana?’ u ta n'wi hlamula u ku: ‘Hi n'wina mi rhwexaka Xikwembu endzhwalo!’ Mina HOSI ndzi ri, ndzi ta va hlongola. 34Muprofeta, kumbe muprista, kumbe munhu un'wana la nga ta vula a ku: ‘HOSI Xikwembu xi rhwexa vanhu mindzhwalo’, ndzi ta n'wi ba, yena ni va ndyangu wa yena. 35Kambe mi fanele ku vutisana n'wina vini mi ku: ‘HOSI Xikwembu xi nyika nhlamulo yihi xana?’ kumbe mi ku: ‘HOSI Xikwembu xi ri yini xana?’ 36Mi nga ha vulavuli hi ‘ndzhwalo wa HOSI Xikwembu’. Xana mahungu ya xona ma nga va ‘ndzhwalo’ xana? Loko mi vula sweswo, mi onha mahungu ya Xikwembu xa hina lexi hanyaka, yona HOSI ya matimba hinkwawo. 37Loko mi vutisa muprofeta, mi nge: ‘Xana HOSI Xikwembu xi ku hlamule yini?’ kumbe: ‘HOSI Xikwembu xi ri yini xana?’ 38Kambe loko mi tlula ku lerisa ka mina, mi ya emahlweni mi vulavula hi ‘ndzhwalo wa HOSI Xikwembu’, swi nga leswi ndzi mi ariseke ku swi vula, 39mina HOSI ndzi ta mi rhwala, ndzi ya mi cukumeta kule na mina. Mi ta siya muti lowu ndzi mi nyikeke wona, n'wina ni vatata wa n'wina. 40Kutani ndzi ta mi tsongahata, ndzi mi vangela tingana leti nga riki na ku hela, leti nga ta ka ti nga rivariwi ni siku ni rin'we.”