Xitsonga 1989 (TSO89)
22

221HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ri: “We Yeremiya, rhelela u ya endlwini ya hosi ya Yuda, kutani u fika u yi tivisa marito ya mina lama nge: 2‘We hosi ya Yuda, wena u tshameke exiluvelweni xa Davhida, ndzi vula wena ni malandza ya wena ni vanhu va wena lava nghenaka emutini lowu, yingisani marito ya mina. 3Mina HOSI ndzi ri, avanyisani timhaka hi ku lulama ni ku tshembeka. Lava tekeriweke swilo swa vona, va kutsuleni eka lava va va xanisaka; naswona mi nga tshuki mi karhata kumbe ku tshikelela valuveri, ni vana lava feriweke hi vatswari, ni tinoni; n'wina mi tshamaka exivandleni lexi, mi nga tshuki mi dlaya vanhu lava nga riki na nandzu. 4Loko hakunene mo landzelela marito lawa, ka ha ta va ni tihosi leti nga ta tshama exiluvelweni xa Davhida. Tihosi ta kona ti ta nghena emutini lowu ti khandziyile makalichi ya nyimpi, ti gadile ni tihanci; ti ta ta ni malandza ya tona ni vanhu va tona. 5Kambe loko mi ala ku yingisa marito lawa, mina HOSI ndza hlambanya ndzi ri, muti lowu wu ta hundzuka rhumbi.’ ”

6HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo xi ri:

“Wena muti wa tihosi ta Yuda, eka mina u sasekile kukota swihlahla swa Giliyadi,

u tsakisa ku fana ni tintshava ta Lebanoni.

Kambe sweswi ndzi ta ku hundzula mananga,

ku nga ha tshami munhu eka wena.Van'wana va ri: tiko leri miti ya rona yi nga riki na vanhu

7Ndzi ta ku rhambela vahlaseri,

un'wana ni un'wana ú ta ta ni xihloka xa yena;

va ta tsema timhandze ta wena leto saseka ta murhi wa kedari,

va ti hoxa endzilweni.

8“Vanhu lavo tala va tinxaka timbe va ta hundza kusuhi ni muti wa Yerusalema, kutani va ta vutisana va ku: ‘Hikwalaho ka yini HOSI Xikwembu xi endlile swilo leswi ehenhla ka muti lowukulu lowu xana?’ 9Kutani va ta tlhela va hlamulana va ku: ‘Mhaka hileswaku va tshovile ntwanano wa HOSI Xikwembu xa vona, kutani va ya khongela swikwembu swin'wana, va swi tirhela.’ ”

Marito ya Yeremiya ehenhla ka hosi Xalumi

10Loyi a feke, mi nga n'wi rileli,

mi nga n'wi tlhaveli mukhosi;

kambe rilelani loyi a fambaka,

hikuva a nga ka a nga ha vuyi, a nge he voni tiko leri a velekiweke eka rona.

11

22:11
II Tih. 23:31-34
II Tikr. 36:1-4
HOSI Xikwembu xi ni rito ehenhla ka Xalumi n'wana Yosiyasi hosi ya Yuda, yena la fumeke tiko ematshan'wini ya tata wa yena, xi ri: “Leswi Xalumi a sukeke endhawini leyi, a nga ka a nga ha vuyeli eka yona. 12Ú ta ya fela etikweni leri a yisiweke evukhumbini eka rona. Tiko ra ka vona a nge he tlheli a ri vona.”

Marito ya Yeremiya ehenhla ka hosi Yoyakimi

13Ú ni khombo munhu loyi a tiakelaka muti hi tindlela leto homboloka,

loyi a wu kurisaka a ri karhi a tlula nawu:

Ú sindzisa van'wana ku n'wi tirhela a nga va hakeli,

a va tsona muholo wa vona!

14Ú ni khombo munhu loyi a vulaka a ku: “Ndzi ta tiakela yindlu leyo saseka ya swithezi,

leyi nga ni makamari lamakulu!”

Kutani a yi aka yi ri ni mafasitere,makamari, mafasitere, kumbe: makwarutu, majinela

a pfala makhumbi hi le ndzeni hi mapulangi ya murhi wa kedari, a yi sasekisa hi pende leyo tshwuka.

15We Yoyakimi, xana u lava ku tikomba leswaku u hosi

hi ku tirhisa mapulangi ya murhi wa kedari xana?

Tsundzuka leswaku tata wa wena a a dya a xurha,

kambe ú fumile hi nawu ni ku lulama,

kutani a va munhu wa minkateko.

16Ú lwerile swisiwana ni vapfumari ehubyeni,

kutani a kateka.

HOSI Xikwembu xi ri:

“Xana a hi yona ndlela leyinene ya ku ndzi tiva ke?

17Kasi wena u langutela ni ku anakanya ntsena

ku tikumela rifuwo;

u fuma vanhu hi tihanyi, u va xanisa,

u dlaya lava nga riki na nandzu.”

18

22:18
II Tih. 23:36 – 24:6;
II Tikr. 36:5-7
Hikokwalaho HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo ehenhla ka Yoyakimi n'wana Yosiyasi, hosi ya Yuda, xi ri:

“Loko a fa, a va nga n'wi rili,

a ku nga twali xirilo lexi nge: ‘Yo n'wana manana! Yo makwerhu!’

Naswona ku nge twali xirilo lexi nge: ‘Yo n'wini wa hina! Yo hosi ya hina!’

19Va ta cukumeta ntsumbu wa yena onge i wa mbhongolo;

va ta wu koka va huma na wona eYerusalema, va ya wu tshika enhoveni.”

Muti wa Yerusalema wu ta herisiwa

20HOSI Xikwembu xi ri:

“We Yerusalema, khandziya ntshava ya Lebanoni u ba nkalanga,

yana etikweni ra Baxani u ri karhi u huwelela;

rila u ri etintshaveni ta Abarimi,

hikuva vanghana va wena hinkwavo va herisiwile.

21Ndzi ku tsundzuxile, loko swilo swa ha ku fambela kahle,

kambe u te: ‘A ndzi na mhaka na swona!’

U hanyise sweswo ku sukela evuntshweni bya wena,

u ala ku yingisa loko ndzi vulavula na wena.

22Hikokwalaho xihuhuri xi ta hangalasa varhangeri va wena hinkwavo,

vanghana va wena va ta yisiwa evukhumbini.

U ta tsongahatiwa ni ku rhuketeriwa

hi mhaka ya mintirho ya wena hinkwayo leyo biha.

23Wena u tshamaka etindlwini to akiwa hi timhandze ta kedari,

onge u le ntshaveni ya Lebanoni!

Kambe siku rin'wana u ta khoma hi switlhavi, u konya ngopfu,Van'wana va ri: vanhu va ta ku twela vusiwana

kukota wansati la nga kusuhi ni ku tintshunxa.”

Marito ya Yeremiya ehenhla ka hosi Yoyakini

24

22:24
II Tih. 24:8-15
II Tikr. 36:9-10
HOSI Xikwembu xi ri: “We Yoyakini n'wana Yoyakimi, hosi ya Yuda, ndza hlambanya leswaku hambileswi a ndzi ku tsakela ku fana ni xingwavila xo fungha ha xona evokweni ra mina ra xinene, sweswi ndzi ta ku susa, 25ndzi ku nyiketa eka lava tiyimiseleke ku ku dlaya. U ta wela emavokweni ya lava u va chavaka, a nga Nebukadnetsara hosi ya Babilona ni Vakalediya. 26Wena ni mana wa wena la ku velekeke, ndzi ta mi hlongola etikweni leri, mi ya tshama etikweni leri mi nga ri tiviki, kutani mi ta fela eka rona. 27Mi ta navela ku vuya karikwenu, kambe swi nga ka swi nga endleki.”

28Wanuna loyi Yoyakini, a nga ha pfuni nchumu,

ú hundzukile xirhengele xa mbita leyi fayekeke, kumbe xibya lexi pfumalaka muhlayisi!

Hikwalaho ka yini a tsuvuriwa etikweni ra yena, a susiwa yena ni vana va yena,

va yisiwa etikweni leri va nga ri tiviki xana?

29Yo vanhu va ka hina, ndzi ri n'wina va ka hinoo!

Yingisani leswi HOSI Xikwembu xi swi vulaka;

30xi ri: “Munhu loyi a a tsariwe entlaweni wa lava pfumalaka vana!

Evutomini bya yena a nga ka a nga kateki;

a nga ka a nga kumi mudyandzhaka

loyi a nga ta n'wi landza exiluvelweni xa Davhida,

a fuma tiko ra Yuda.”