Xitsonga 1989 (TSO89)
20

201Kutani muprista Paxahuru n'wana Imere, loyi a a ri mulanguteri lonkulu wa Tempele, a twa Yeremiya loko a ri karhi a dyondzisa timhaka leti; 2hiloko Paxahuru a ba muprofeta Yeremiya, a n'wi boha hi tinsimbhi kusuhi ni nyangwa ya le henhla ya Benjamini, le Tempeleni. 3Loko ri xile, Paxahuru a ntshunxa Yeremiya, kutani Yeremiya a ku ka yena: “Ku sukela namuntlha HOSI Xikwembu a xi nga ha ku vitani Paxahuru, kambe xi ta ku vitana Muchavisi-matlhelo-hinkwawo. 4HOSI Xikwembu xi ri: ‘Ndzi ta ku endla Muchavisi, u tichavisa wena n'wini, u chavisa ni vanghana va wena hinkwavo. Valala va ta va dlaya hi matlhari emahlweni ka wena. Vanhu hinkwavo va tiko ra Yuda, ndzi ta va nyiketa emavokweni ya hosi ya Babilona, kutani yona yi ta va yisa evukhumbini eBabilona, yi va herisa hi matlhari. 5Tlhandlakambirhi, rifuwo hinkwaro ra muti, ni nhundzu ya wona hinkwayo, ni swilo swa nkoka hinkwaswo leswi nga ka wona, ni xuma hinkwaxo xa tihosi ta Yuda, ndzi ta swi nyiketa valala va tona, kutani vona va ta swi phangha hinkwaswo, va famba na swona le Babilona. 6Loko a ri wena Paxahuru ni hinkwavo lava tshamaka emutini wa wena, mi ta ya evukhumbini. U ta yisiwa eBabilona, wena ni vanghana va wena hinkwavo lava u nga va dyondzisa mavunwa; mi ta ya fela kona, mi tlhela mi lahliwa kona.’ ”

Ku vilela ka Yeremiya

7We HOSI, u ndzi xisile,

na mina ndzi pfumerile ku xisiwa;

wa ndzi tlula hi matimba,

kutani u ndzi kotile.

Ndzi hundzuka xihlekiso masiku hinkwawo,

vanhu hinkwavo va ndzi hlekula.

8Nkarhi wun'wana ni wun'wana loko ndzi vulavula, ndzi le ku va tshinyeni,

ndzi huwelela ndzi ku: “Tinyimpi hi teto, maxangu ma nghenile!”

Ku dyondzisa rito ra wena we HOSI,

swi ndzi sorisa ni ku ndzi hlekurisa hi vanhu masiku hinkwawo.

9Loko ndzi ku: “A ndzi nga ha vulavuli nchumu hi HOSI Xikwembu,

kumbe ku dyondzisa hi vito ra xona”,

endzeni ka mina ku pfurha ndzilo lowukulu,

mbilu ya mina ya tshwa ha wona,

kutani ndzi karhala ku wu tiyisela,

ndzi tsandzeka ku miyela.

10Ndzi twa lava hlevetelaka va ku:

“Muchavisi-matlhelo-hinkwawo, hi loyi!

A hi n'wi mangaleleni eka tihosi!”

Lava vulaka sweswo i vanghana va mina,

hinkwavo va langutele ku wa ka mina,

va ku: “Kumbexana ú ta phasiwa,

kutani hi ta kota ku n'wi hlula,

hi tirihisela eka yena.”

11Kambe HOSI Xikwembu xi na mina kukota nhenha ya matimba,

hi xona xi nga ta wisa lava va ndzi xanisaka,

va nga ka va nga ndzi hluri.

Va ta tlhela ni tingana, va nge humeleli,

ku nyumisiwa ka vona a ku nga ha rivariwi ni siku ni rin'we.

12We HOSI ya matimba hinkwawo,

u kambisisa munhu wo tshembeka,

u tiva miehleketo ni mbilu ya yena:

Rihiseta valala va mina ndzi ri karhi ndzi swi vona,

hikuva timhaka ta mina, ndzi ku tivisile tona.Van'wana va ri: ndzi ti vekile emavokweni ya wena

13Yimbelelani mi tlangela HOSI Xikwembu,

hikuva xi kutsurile swisiwana emavokweni ya vadyohi.

Yeremiya a rhukana siku ra ku velekiwa ka yena

14

20:14-18
Yob. 3:1-19
A ku rhukaniwe siku leri ndzi nga velekiwa ha rona!

Siku leri manana a nga ndzi komba misava ri nga tshuki ri katekisiwa.

15A ku rhukaniwe munhu

loyi a yiseke mahungu yo tsakisa eka tatana,

a ku ka yena: “U kumile n'wana wa mufana!”

16Munhu yoloye a a fane ni miti

leyi HOSI Xikwembu xi yi heriseke xi nga yi tsetseleri.

Nimixo a a twe swirilo,

a twa mpfumawulo wa tinyimpi ninhlekanhi,

17hikuva a nga ndzi dlayangaKumbe: hikuva Xikwembu a xi ndzi dlayanga loko ndza ha ri ekhwirini ra manana;

loko ingi ú endlile sweswo, manana a a ta va a hundzukile sirha ra mina, a nga ndzi veleki.

18Hikwalaho ka yini ndzi velekiwile,

leswaku ndzi ta vona maxangu ni nhlomulo ntsena,

ndzi tsongahatiwa vutomi bya mina hinkwabyo, xana?