Xitsonga 1989 (TSO89)
18

Xikwembu xi rhumela Yeremiya emutini wa muvumbi wa timbita

181Siku rin'wana, HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 2“Hatlisa u ya emutini wa muvumbi wa timbita, kutani emutini wolowo u ta twa leswi ndzi lavaka ku ku byela swona.” 3Hiloko ndzi ya eka muvumbi wa timbita, ndzi n'wi kuma a ri entirhweni wa yena wa ku vumba. 4Nkarhi wun'wana, xibya lexi a xi vumbaka a xi nga humi swinene, kutani a tlhela a sungula ehansi a vumba xibya xin'wana hilaha a rhandzaka ha kona.

5Kutani HOSI Xikwembu xi engeta xi vulavula na mina xi ku: 6“N'wina Vaisraele, xana a ndzi na matimba ya ku mi tirhisa ku fana ni muvumbi loko a tirhisa vumba bya yena xana? Yingisani n'wina Vaisraele, mi le mavokweni ya mina ku fana ni vumba lebyi nga mavokweni ya muvumbi. 7Nkarhi wun'wana ndzi nga vulavula hi ku tsuvula kumbe ku faya kumbe ku herisa vanhu vo karhi kumbe mfumo wo karhi. 8Loko vanhu va kona va tisola va tshika vubihi bya vona, na mina ndzi ta tshika makungu ya mina ya ku va vangela makhombo. 9Kambe nkarhi wun'wana ndzi nga vulavula hi ku aka ni ku simeka vanhu vo karhi kumbe mfumo wo karhi. 10Loko vanhu va kona va ala ku ndzi yingisa, va endla leswo biha emahlweni ka mina, ndzi ta tshika makungu ya mina ya ku va katekisa. 11Hikokwalaho we Yeremiya, byela vanhu va ka Yuda ni vaaki va Yerusalema marito ya mina lama nge: ‘Yingisani, ndzi le ku vumbeni ka makhombo lawa ndzi nga ta mi ba ha wona; ndzi le ku boheni ka makungu ya kona. Hundzukani hinkwenu mi tshika mahanyelo ya n'wina layo biha, mi lulamisa tindlela leti mi hanyaka ha tona!’ 12Kambe vanhu lava va ri: ‘Sweswo a hi na mhaka na swona! Hi ta ya emahlweni ni makungu ya hina, hi tirha hi ri karhi hi tiomisa tinhloko, hi nonon'hwisa ni timbilu ta hina!’ ”

Vaisraele va fularhela Xikwembu

13HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo xi ri:

“Vutisani vanhu va tinxaka tin'wana,

xana va tshama va twa mhaka yo fana na leyi xana?

Vaisraele va endlile swo khomisa tingana letikulu.

14Xana maribye ya le nhlohlorhini ya Lebanoni

ma tshama ma pfumala gamboko xana?Van'wana va ri: Xana maribye ma nga nyamalala ensin'wini, kumbe gamboko eLebanoni xana?

Xana milambu ya mati yo titimela leyi humaka ematikweni ya le kule,

yi tshama yi phya xana? E-e!

15Kambe vanhu va mina vona va ndzi rivele,

kutani va hisela swikwembu swa hava emirhi ya risuna.

Swikwembu leswi swi va khugula va wa,

va tshika ndlela ya vona ya khale,

kutani va sungula ku chochovela hi nhova

ematshan'wini yo famba hi gondzo leri lulamisiweke.

16Hikokwalaho tiko ra vona ri hundzuke rhumbi,

hinkwavo vahundzi va ndlela va ri hlamala,

minkarhi hinkwayo va vaviseka ha rona,

va hlakahla ni tinhloko.

17Vanhu va mina ndzi ta va hangalasa emahlweni ka valala,

ku fana ni moya wa le vuxeni loko wu hangalasa ritshuri.

Enkarhini wa maxangu ndzi ta va fularhela,

ndzi nga ha va languti.”

Vaisraele va endla makungu ya ku lwa na Yeremiya

18Kutani vanhu va byelana va ku: “Tanani hi endla makungu ya ku lwa na Yeremiya. Vaprista lava nga ta hi byela nawu, va ha ta va kona; vanhu vo tlhariha lava nga ta hi tsundzuxa, hambi vaprofeta lava nga ta hi byela mahungu, na vona va ha ta va kona! Tanani hi n'wi tlhava hi marito, hi nga yingisi nchumu eka leswi a swi vulaka.”

19Hiloko Yeremiya a khongela a ku:

“We HOSI, ndzi yingise,

twana leswi valala va mina va vulaka swona.Van'wana va ri: twana xirilo xa mina

20Leswinene a swi hakeriwi hi leswo biha!

Kambe mina va ndzi celela sirha;

anakanya hilaha ndzi yimeke hakona emahlweni ka wena,

ndzi ri karhi ndzi va khongelela,

leswaku u rheleta vukari bya wena,

u nga ha va bi.

21Kambe sweswi, herisa vana va vona hi tindlala,

van'wana a va dlawe hi matlhari!

Vavasati a va fele hi vana,

a va hundzuke tinoni;

vanuna va vona a va dlawe hi mintungu,

vana va vona va xinuna va hela enyimpini.

22Va tisele swigevenga swi hatla swi va hlasela,

va sala va ba nkalanga emitini ya vona!

Vanhu lava va cerile khele leswaku ndzi wela eka rona,

va rhiyile ntlhamu wo ndzi phasa ha wona.

23We HOSI, makungu ya vona ya ku ndzi dlaya,

u ma tiva hinkwawo.

U nga tshuki u va rivalela ku dyoha ka vona,

milandzu ya vona u nga yi veki kule na wena.

A va wele hansi emahlweni ka wena,

u va ba wa ha hlundzukile.”