Xitsonga 1989 (TSO89)
14

Ta dyandza lero chavisa

141HOSI Xikwembu xi vulavurile na Yeremiya, xi n'wi tivisa ta dyandza xi ku:

2“Tiko ra Yuda ri le ku rileni,

miti ya rona ya hela;

vanhu va kona va konya va etlele hansi,

muti wa Yerusalema wu huwelela wu kombela ku pfuniwa.

3Varhangeri va rhuma vatirhi ematini,

vona va ya kuma leswaku swihlovo swi phyile;

hiloko va tlhela ni swibya leswi nga riki na nchumu,

va nyuma va tifihla swikandza, va hela matimba,

4hikuva misava yi omile, mpfula a yi nanga;

hikokwalaho varimi na vona va hela matimba, va tisiva ni swikandza.

5Le mananga, mbavala yi tswala n'wana,

yi famba yi n'wi siya, hikuva byanyi ku hava.

6Timangwa ta nhova ti yima eswitsungeni leswi omeke,

ti nun'hwetela moya kukota timhungubye,

mahlo ya tona ma fa,

hikuva a ta ha kumi swakudya swa rihlaza.”

7Vanhu va huwelela va ku:

“We HOSI, hi dyohile emahlweni ka wena,

hi tlhelele ndzhaku minkarhi yo tala,

mintirho ya hina leyo biha ya hi mangalela.

Hambiswiritano hi pfune hikwalaho ka vito ra wena.

8Vaisraele va tshemba wena ntsena,

enkarhini wa khombo, u mukutsuri wa vona.

Hikwalaho ka yini u tiendla xi-ta-xi-famba,

muhundzi wa ndlela wo xwa vusiku byin'we ntsena ke?

9Hikwalaho ka yini u tiendla munhu wo tsemeka mavoko,

kumbe nhenha leyi heleke matimba xana?

Hakunene we HOSI, u kona exikarhi ka hina;

hi vuriwa vanhu va wena;

u nga hi tshiki!”

10HOSI Xikwembu xi vula sweswo ehenhla ka vanhu lava, xi ri: “Va tsakela ku ndzi fularhela; a va tshami ehansi. Hikokwalaho mina HOSI a ndza ha va amukeli; swidyoho swa vona a ndzi nga swi rivali, ndzi ta va bela swona.”

11HOSI Xikwembu xi ku ka mina: “U nga tikarhati ku khongelela vanhu lava ni ku va navelela leswinene. 12Hambi va nga titsona swakudya, a ndzi nga yingisi swikhongelo swa vona. Loko va ndzi hisela magandzelo ya nyama kumbe ya mapa, a ndzi nga va amukeli, ndzi ta va herisa hi matlhari, ni tindlala, ni mintungu.”

13Kutani ndzi hlamula Xikwembu ndzi ku: “We HOSI N'wini wa hina, wa swi tiva: Vaprofeta va byela Vaisraele va ku: ‘A mi nga voni tinyimpi kumbe ku dlawa hi tindlala, hikuva Xikwembu xi tshembisile ku mi nyika ku rhula loku tiyeke endhawini leyi!’ ” 14Hiloko HOSI Xikwembu xi ku ka mina: “Vaprofeta va hemba loko va ku, va vulavula hi vito ra mina. A hi mina ndzi va rhumeke, a ndzi va lerisanga nchumu, hambi ku vulavula na vona a ndzi vulavulanga na vona. Swivono leswi va mi byelaka swona i mavunwa ntsena, i milorho leyi nga pfuniki nchumu; loko va vulavula na n'wina, va anakanya ntsena ku mi kanganyisa. 15Hikokwalaho mina HOSI ndzi ri: Vaprofeta lava vulavulaka hi vito ra mina ndzi nga va rhumanga, vona lava vulaka leswaku tiko leri a ri nga karhatiwi hi tinyimpi ni tindlala, vaprofeta volavo va ta herisiwa hi tlhari ni ndlala. 16Hambi vona lava dyondzisiweke hi vaprofeta lava, va ta dlawa hi matlhari ni tindlala, va cukumetiwa emagondzweni ya Yerusalema, vona ni vasati va vona ni vana va vona va xinuna ni va xisati, va nga lahliwi hi munhu. Mintirho ya vona leyo homboloka, ndzi ta endla leswaku yi vuya hi vona.”Kumbe: Ndzi ta va vangela makhombo lawa ya va fanelaka

Xirilo xa Yeremiya

17Xikwembu xi ndzi lerisile ku tivisa vanhu xirilo xa mina lexi nge:

Mihloti ya mina yi khuluka yi nga yimi

vusiku ni nhlekanhi,

hikuva vanhu va ka hina va humeleriwe hi khombo lerikulu,

va boxiwe mbanga yo chavisa.

18Loko ndzi huma ndzi ya emasin'wini,

ndzi vona mintsumbu ya lava dlayiweke hi matlhari,

ni loko ndzi vuya ndzi nghena emutini,

ndzi kuma lava dlawaka hi ndlala;

vaprofeta ni vaprista va rhendzeleka-rhendzeleka etikweni,

va nga twisisi leswi humelelaka.Van'wana va ri: vaprofeta ni vaprista va yisiwile etikweni leri va nga ri tiviki

19We HOSI, xana va ka Yuda u va tshikele makumo xana,

xana a wa ha lavi ku twa nchumu hi va le Siyoni xana?

Hikwalaho ka yini u hi boxile timbanga

leti ti hi dlayaka ti nga holi xana?

A hi languterile leswaku ku ta va ni ku rhula,

kambe a hi voni nchumu xo saseka;

a hi ku, hi ta kuma minkarhi ya ku horisiwa,

kambe hi hlangana ni leswo chavisa ntsena.

20We HOSI, vubihi bya hina ha byi tiva,

hi tiva ni swidyoho swa vatata wa hina:

Hakunene hi ku dyoherile!

21Leswi hi vuriwaka vanhu va wena, u nga hi tshiki,

u nga fularheli xiluvelo xa wena lexi dzunekaka;

anakanya ntwanano lowu u nga wu endla na hina,

u nga wu tshovi!

22Xana swikwembu swa vamatiko swi tshama swi nisa mpfula ke,

kumbe matilo ma nga wisa mberha ha woxe xana?

E-e! Munyiki wa swona hi wena ntsena,

wena HOSI Xikwembu xa hina;

hi tshemba wena ntsena,

hikuva swilo leswi hinkwaswo swi endliwe hi wena.

15

Ku avanyisiwa ka va ka Yuda

151

15:1
Eks. 32:11-14
Tinhl. 14:13-19
I Sam. 7:5-9
HOSI Xikwembu xi ndzi byerile xi ku: “Vanhu lava a ndzi nga va tsetseleli, hambiloko Muxe na Samiele va nga ta emahlweni ka mina va va khongelela. Va hlongole va suka emahlweni ka mina! 2
15:2
Nhlav. 13:10
Kutani loko va ku vutisa va ku: ‘Hi ta ya kwihi xana?’ va byele leswaku mina HOSI ndzi ri:

“Lava hlawuleriweke ntungu, a va fe hi wona;

lava hlawuleriweke tlhari, a va dlawe hi rona;

lava hlawuleriweke ndlala, a va fe hi yona;

lava hlawuleriweke ku ya evukhumbini, a va yisiwe kona!

3“Mina HOSI ndzi lerisile leswaku va herisiwa hi swilo swa mune: Va ta dlawa hi tlhari, timbyana ti kokakoka mintsumbu ya vona, tinyanyana ti yi dya, swiharhi swi hetisa! 4

15:4
II Tih. 21:1-16
II Tikr. 33:1-9
Vanhu lava, ndzi ta va hundzula xihlambanyiso lexo chavisa emahlweni ka vanhu va matiko hinkwawo, hikwalaho ka leswi Manase n'wana Hezekiya hosi ya Yuda a swi endleke eYerusalema.”

Muti wa Yerusalema wu le khombyeni

5HOSI Xikwembu xi ri:

“We Yerusalema, i mani loyi a nga ta ku twela vusiwana,

a xaniseka na wena xana?

Xana i mani loyi a nga ta hambuka

a ta ku pfuxela xana?

6Mina HOSI ndzi ri: U ndzi tshikile,

u lo ya u tlhelela endzhaku,

hikokwalaho ndzi tshambulutile voko ra mina, ndzi ku ba ndzi ku herisa.

A ndzi karhele ku ku rivalela.

7Vanhu va mina ndzi va peperhile hi rihlelo,

emitini hinkwayo ya tiko;

ndzi va herisile, ndzi dlaya ni vana va vona,

kambe a va tshikanga tindlela ta vona leto homboloka.

8Ndzi andzisile tinoni exikarhi ka vona,

ti tala ku tlula sava ra lwandle;

vavasati lava, vona va nga veleka tinhenha,

ndzi va rhumerile muhlaseri ninhlekanhi,Van'wana va ri: vamanana lava, ndzi ta va rhumela nhenha leyi hlaselaka ninhlekanhi

kutani va hatle va khoma hi ku chava,

ndzi va tshukisa va rhurhumela.

9Hambi loyi a a ri ni vana va 7,

ú wile a titivala,

nhlekanhi wu n'wi hundzukela munyama,

a khoma hi tingana, a titwa a nga ha ri nchumu.

Vanhu lava nga ta tshuka va ponile,

ndzi ta va nyiketa eka valala, va va dlaya.

Ndzi vula sweswo mina HOSI.”

Ku vilela ka Yeremiya

10We manana, xana u ndzi velekele yini xana? Vanhu hinkwavo etikweni va lwa na mina, va ndzi venga. A ndzi va lombanga nchumu kumbe ku kombela leswaku va ndzi lomba, kambe hinkwavo va le ku ndzi sandzeni! 11HOSI Xikwembu xi hlamula xi ku: “Hakunene ndzi ta ku kutsula ndzi ku katekisa, kutani enkarhini wa khombo ni maxangu, ndzi ta endla leswaku valala va titsongahata eka wena.Van'wana va ri: We HOSI, a swi ta va swi ndzi fanerile ku sandziwa, loko hakunene ndzi nga ku tirhelanga hi ndlela leyinene, ni loko ndzi nga khongelelanga valala emahlweni ka wena enkarhini wa khombo ni maxangu 12Xana munhu ntsena a nga tshova nsimbhi, yona nsimbhi ya le n'walungwini leyi pfanganyisiweke na koporo xana?”

13HOSI Xikwembu xi engeta xi ku: “N'wina Vaisraele, ndzi ta nyiketa rifuwo ra n'wina ni xuma xa n'wina eka valala, va swi phangha, ndzi mi bela swidyoho swa n'wina hinkwaswo leswi tateke tiko ra n'wina. 14Ndzi ta mi hundzula mahlonga ya valala va n'wina etikweni leri mi nga ri tiviki, hikuva ndzilo wa vukari bya mina wu le ku pfurheni, wu ta pfurha wu nga heli!”Van'wana va ri: wu ta pfurha wu mi herisa

15We HOSI, u tiva hinkwaswo.

Ndzi anakanye u tikomba eka mina,

u rihiseta lava va ndzi xanisaka;

u nga ndzi dlayisi hi ku va lehisela mbilu.

Wa swi tiva: Vanhu lava va ndzi monya hi mhaka ya wena.

16Siku ndzi kumeke marito ya wena,

ma hundzukile swakudya swa mina ma ndzi tsakisa;

ndzi ma tsakerile hi mbilu hinkwayo,

hikuva ndzi vuriwa munhu wa wena.

We HOSI, Xikwembu xa matimba hinkwawo,

17a ndzi lavanga ku dzumba ni lava tsakaka,

a ndzi navelanga ku tiphina na vona.

Hi wena u ndzi vangeleke xivundza lexi,

hikuva ndzi tshamela ku tshinya vanhu hi vito ra wena.

18Xana ku vaviseka ka mina ku tsandzeka ha yini ku hela,

ni mbanga ya mina yi alela yini ku tshunguriwa yi hola, ke?

Hakunene u ndzi xisile kukota xihlovo lexi phyaka,

lexi tshikaka vanhu empfhukeni!

19HOSI Xikwembu xi ndzi hlamula xi ku:

“Loko u vuyela eka mina, ndzi ta tlhela ndzi ku amukela,

kutani u ta ya emahlweni u ndzi tirhela.

Loko u vulavula leswi twalaka, u tshika ku jamuka,

wa ha ta va nomo wa mina.

Vanhu va ta vuyela eka wena,

a hi wena u nga ta ya eka vona.

20Emahlweni ka vanhu lava, ndzi ta ku endla khokholo,

rirhangu lero tiya ra koporo.

Va ta lwa na wena,

kambe va nga ka va nga ku hluri,

hikuva ndzi ta va na wena,

ndzi ku ntshunxa ndzi ku ponisa,

ku vula mina HOSI.

21Ndzi ta ku ponisa emavokweni ya lavo homboloka,

ndzi ku kutsula eka vanhu va tihanyi.”

16

Xikwembu xi ta avanyisa vanhu va xona

161HOSI Xikwembu xi vulavula na mina xi ku: 2“Leswi u tshamaka etikweni leri, u nga tshuki u teka nsati, naswona u nga languteli ku kuma vana va xinuna ni va xisati, 3hikuva hi tlhelo ra vana lava nga ta velekiwa etikweni leri ni hi tlhelo ra vatswari va vona, mina HOSI ndzi ri: 4Va ta dlawa hi mintungu, ku ri hava la rilaka nkosi wa vona. A va nga lahliwi esirheni, kambe va ta fana ni vulongo lebyi cheriweke emasin'wini. Va ta dlawa hi matlhari ni tindlala, mintsumbu ya vona yi dyiwa hi makoti ni swiharhi swa nhova.

5“Mina HOSI ndzi ri: U nga ha yi laha ku nga ni nkosi, u nga tshuki u ya rila na vona kumbe ku va chavelela, hikuva vanhu lava a ndza ha ri na mhaka na vona, a ndza ha va rhandzi, a ndza ha lavi ku va twela vusiwana. 6Etikweni rero, vanhu lavakulu ni lavatsongo va ta fa enkarhini wun'we; a va nga lahliwi kumbe ku riliwa. Vanhu a va nga byewuli tinhloko kumbe ku tixekelela, ku komba leswaku va le ku rileni. 7Emutini wa nkosi a ku nga swekiwi swakudya,Van'wana va ri: Lava rilaka a va nga phameriwi hambi swakunwa a va nga nwi. Lava rilaka, ngopfu ngopfu lava feriweke hi vatswari, a va nga tiyisiwi hi swakudya kumbe swakunwa.

8“U nga tshuki u ya enkhubyeni wa vukati, u ya tshama na vanhu eswakudyeni, naswona u nga tshuki u nwa na vona. 9

16:9
Yer. 7:34
25:10
Nhlav. 18:23
Mina HOSI ya matimba hinkwawo Xikwembu xa Israele ndzi ri: Etikweni leri ndzi ta herisa tinsimu ni minkulungwana; vanhu a va nga ha twi huwa ya minkhuvo ya vukati. Kutani swilo leswi swi ta humelela sweswi emahlweni ka lava hanyaka etikweni leri.

10“Loko vanhu lava va twa marito lawa hinkwawo, va ta ku vutisa va ku: ‘Hikwalaho ka yini HOSI Xikwembu xi hi vangele makhombo lamakulu lawa xana? Xana hi dyohe yini? Hi endlile yini xo biha emahlweni ka HOSI Xikwembu xa hina xana?’ 11Va hlamule leswaku mina HOSI ndzi ri: ‘Vatata wa n'wina va ndzi tshikile; va tinyiketile eka swikwembu swin'wana, va swi tirhela ni ku swi khongela, kutani va ndzi fularhela va tshika milawu ya mina. 12N'wina mi lo ya emahlweni mi dyoha, mi tlula ni vatata wa n'wina. Un'wana ni un'wana exikarhi ka n'wina ú endla leswi humaka enhlokweni ya yena, a ala ku ndzi yingisa. 13Hikokwalaho ndzi ta mi hlongola mi suka etikweni leri. Ndzi ta mi yisa etikweni leri n'wina ni vatata wa n'wina mi nga ri tivangiki; kutani kona mi ta tirhela swikwembu swimbe vusiku ni nhlekanhi, hikuva a ndzi nga mi tweli vusiwana.’ ”

Vaisraele va ta tlheriseriwa etikweni ra vona ...

14HOSI Xikwembu xi ri: “Nkarhi wa ta lowu vanhu va nga ta ka va nga ha hlambanyi va ku: ‘Xikwembu xi kona, xona lexi humeseke Vaisraele etikweni ra Egipta!’ 15Kambe loko va hlambanya va ta ku: ‘Xikwembu xi kona, xona lexi humeseke Vaisraele etikweni ra le n'walungwini, ni le matikweni hinkwawo lawa xi va hlongoleke va ya eka wona!’ Mina HOSI ndzi ta va tlherisela etikweni ra vona, ri nga leri ndzi ri nyikeke vatata wa vona.”

... kambe va ta rhanga va khomiwa hi valala!

16HOSI Xikwembu xi ri: “Yingisa, ndzi le ku rhumeni ka vaphasi va tinhlampfi, va ta kukuta Vaisraele. Lava nga ta pona, ndzi ta va rhumela vahloti va ya va hlota hinkwako, etintshaveni ni le swintshabyanini ni le mabakweni ya maribye. 17Hinkwaswo leswi Vaisraele va swi endlaka ndza swi vona, ku hava lexi va nga ndzi tumbetelaka xona, ni swidyoho swa vona swi le rivaleni emahlweni ka mina. 18Ndzi ta sungula hi vona ndzi va ba swinene hikwalaho ka ku homboloka ka vona ni ku dyoha ka vona,Van'wana va ri: Ndzi ta ba kambirhi ku homboloka ka vona ni ku dyoha ka vona hikuva va nyamisile tiko ra mina hi mintsumbu ya swikwembu swa vona swa hava, va endla manyala layo tala etikweni ra mina.”

Xikhongelo xa Yeremiya

19We HOSI, u ntamu wa mina ni khokholo ranga,

enkarhini wa maxangu ndzi tumbela eka wena.

Vanhu va tinxaka hinkwato va ta ta eka wena,

va huma ematlhelo hinkwawo ya misava, va ta fika va ku:

“Ndzhaka ya vatata wa hina i mavunwa ntsena,

swikwembu swa vona a swi pfuni nchumu.

20Xana munhu a nga tiendlela swikwembu xana?

E-e! Swikwembu leswo tano, a hi swikwembu swa nchumu!”

21HOSI Xikwembu xi ri: “Enkarhini lowu, ndzi ta tivisa vanhu va tinxaka timbe matimba ya mina lamakulu, ndzi va komba wona, kutani va ta tiva leswaku vito ra mina, hi mina HOSI!”