Xitsonga 1989 (TSO89)
12

Yeremiya a vulavula na Xikwembu

121We HOSI, u Xikwembu xo lulama,

ndzi nge kanetani na wena,

hambiswiritano ndzi ni timhaka leti ndzi lavaka ku ku vutisa tona:

Hikwalaho ka yini lavo homboloka va kateka emintirhweni ya vona,

vakanganyisi va hanyela yini emafurheni xana?

2U va simekile, va mila timitsu,

va kula va veka mihandzu.

Va vulavula ngopfu hi wena,

kambe etimbilwini va le kule na wena.

3We HOSI, wa ndzi tiva, u ndzi kambile,

wa swi vona leswaku ndzi anakanya wena ntsena.

Lavo homboloka lava, va kokele etlhelo ku fana ni tinyimpfu leti yisiwaka eku tlhaviweni,

u va hlawulela siku ra ku dlawa.

4Xana tiko ri ta fa hi dyandza ku fikela rini,

hinkwaswo leswi milaka emasin'wini, swi ta wisa rini ku tshwa hi dyambu ke?

Vubihi bya vaaki va tiko, hi byona byi ri dlayisaka,

byi herisa swifuwo ni tinyanyana, hikuva va ri:

“Yeremiya a nge hi tluli hi malembe ya yena ya ku hanya!”

5Xikwembu xi hlamula Yeremiya xi ku:

“Leswi u hatlaka u karhala siku u phikisanaka ni vanhu eku tsutsumeni,

xana u nga phikisana ni tihanci u ti tlula hi rivilo ke?

Leswi u titwaka u hlayisekile ntsena laha ku nga na vanhu,

xana u nga chochoverisa ku yini eswihlahleni swa le Yordani xana?

6Ndzi vula hikuva lava va ku kanganyisaka i vamakwenu, i vanhu va ka n'wina,

hi vona va ku salaka endzhaku.Van'wana va ri: hi vona va ku rhambelaka valala vo tala

Hambiloko va ku tsakisa hi marito, u nga tshuki u va tshemba!”

Xikwembu xi tshikile vanhu va xona

7HOSI Xikwembu xi ri:

“Ndzi tshikile vanhu va mina,

vahlawuriwa va mina, ndzi va cukumetile;

varhandziwa va mbilu yanga

ndzi va nyiketile emavokweni ya valala va vona.

8Vahlawuriwa va mina va ndzi tela kukota tinghala, va ndzi mpfhumpfhela,

hikokwalaho a ndza ha va rhandzi.

9Xana vahlawuriwa va mina va nga va va hundzukile bako ra timhisi,Van'wana va ri: va nga va va hundzukile tinyanyana ta mavalavala

leri makoti ma hahaka kusuhi na rona xana?

Fambani mi ya hlengeleta swiharhi hinkwaswo,

mi ta na swona, swi ta dya!

10Varhangeri va matiko va onhile nsimu ya mina ya vhinya,

va kandziyerile tiko ra mina;

a ri sasekile swinene,

kambe va ri hundzule mananga.

11Eku onhakeni ka rona, ri rila eka mina;

ri onhakile hinkwaro, kambe a ku na munhu loyi a twaka ku vava ha swona.”

12Vahlaseri va tile hi le switsungeni leswi omeke swa le mananga, va rhumiwa hi HOSI Xikwembu ku herisa vanhu va xona hi matlhari, ematlhelweni hinkwawo ya tiko, ku ri hava na un'we loyi a ponaka.

13Vaisraele va byarile mavele, kambe va tshovele mitwa,

va tikarhatile, kambe a swi va pfunanga nchumu:

Leswi va swi tshoveleke a swi nyawuli,

hikuva HOSI Xikwembu xi swi hisile hinkwaswo hi vukari bya xona.Van'wana va ri: N'wina Vaisraele, ntshovelo wa kona a wu mi nyumise, hikuva wu hisiwile hi vukari bya HOSI Xikwembu

Switshembiso swa Xikwembu eka vamatiko

14HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo xi ri: “Vamatiko hinkwavo lava akelaneke ni Vaisraele vanhu va mina, va bihile. Loko vo tshuka va khumba tiko leri ndzi ri nyikeke Vaisraele leswaku ri va ra vona, ndzi ta va hlongola ematikweni ya vona, kutani ndzi kutsula va ka Yuda emavokweni ya vona. 15Kambe endzhaku ka loko ndzi ta va ndzi va hlongorile, ndzi ta tlhela ndzi va twela vusiwana, ndzi va tlherisela hinkwavo ematikweni lawa ndzi va nyikeke wona leswaku ma va ndzhaka ya vona. 16Vamatiko lava, khale va dyondzisile vanhu va mina ku hlambanya hi vito ra Baali. Kambe loko va nga dyondza ku khongela ku fana ni Vaisraele, ni loko va nga hlambanya hi vito ra mina va ku: ‘HOSI i Xikwembu lexi hanyaka!’ va ta kuma ku tshamiseka exikarhi ka vanhu va mina. 17Kambe loko van'wana exikarhi ka vamatiko lava va ala ku ndzi yingisa, ndzi ta va hlongolela makumu, ndzi va herisa. Ndzi vula sweswo mina HOSI!”