Xitsonga 1989 (TSO89)
11

Vaisraele va tshovile ntwanano

111HOSI Xikwembu xi vulavurile na Yeremiya, xi ku: 2“Yingisa marito ya ntwanano lowu, kutani u ya vulavula ni vanhu va tiko ra Yuda ni vaaki va muti wa Yerusalema. 3U ta va byela leswaku mina HOSI, Xikwembu xa Vaisraele, ndzi ri: Munhu un'wana ni un'wana loyi a nga yingisiki marito ya ntwanano lowu, a a rhukaniwe. 4Ntwanano wa kona hi lowu ndzi wu endleke ni vatata wa n'wina siku ndzi va humeseke etikweni ra Egipta, endzilweni lowu n'okisaka ni tinsimbhi; ndzi va byerile ku yingisa loko ndzi vulavula, va endla hinkwaswo leswi ndzi va lerisaka swona, leswaku va va vanhu va mina, na mina ndzi va Xikwembu xa vona. 5Sweswi ndzi mi tshembisa ku hetisisa leswi ndzi tiboheke ku nyika vatata wa n'wina, ri nga tiko leri khulukaka ntswamba ni vulombe, leri mi ri vonaka namuntlha.” Kutani Yeremiya a hlamula a ku: “A swi ve tano we HOSI!”

6HOSI Xikwembu xi ku ka mina: “Huwelela u tivisa vanhu emitini ya Yuda ni le magondzeni ya Yerusalema, u ku ka vona: ‘Yingisani marito ya ntwanano lowu, mi hanya ha wona, 7hikuva vatata wa n'wina ndzi va layile ndzi vuyelela siku ndzi va humeseke etikweni ra Egipta; ni namuntlha ndza ha mi byela sweswo ndzi ri, ndzi yingiseni loko ndzi vulavula! 8Vatata wa n'wina a va rhiyanga ndleve kumbe ku ndzi yingisa. Va tiomisile tinhloko, kutani un'wana ni un'wana a endla leswo biha hi ku rhandza ka mbilu ya yena; hikokwalaho ndzi va vangele makhombo layo tala, hikuva a va yingisanga marito ya ntwanano lowu ndzi wu endleke na vona.’ ”

9HOSI Xikwembu xi engeta xi ku ka mina: “Vanhu va tiko ra Yuda ni vaaki va muti wa Yerusalema va lwa na mina. 10Va tlhelele eswidyohweni swa vatata wa vona lava nga ala ku ndzi yingisa; va tinyiketile eka swikwembu swin'wana, va swi tirhela. Vaisraele swin'we na vona va ka Yuda va tshovile ntwanano lowu ndzi wu endleke ni vatata wa vona. 11Hikokwalaho mina HOSI ndzi ri: Ndzi ta va vangela makhombo, a ku na un'we la nga ta pona eka wona. Va ta rila eka mina, kambe a ndzi nga va yingisi. 12Hinkwavo lava akeke emitini ya Yuda ni le Yerusalema va ta khongela swikwembu leswi va swi humeselaka mirhi ya risuna, kambe swona a swi nga va ponisi hi siku ra khombo.”

13Xikwembu xi ri: “We tiko ra Yuda, swikwembu swa wena swi tele ku ringana ni miti ya wena; na tona tialitari ta wena ti tele ku ringana ni magondzo ya le Yerusalema. Tialitari ta kona ti khomisa tingana, hikuva u ti akele ku humesela swikwembu swa Baali emagandzelo lama hisiwaka.

14“Hikokwalaho we Yeremiya, u nga tikarhati ku khongelela vanhu lava, u nga tshuki u tiendla nomo wa vona, hikuva a ndzi nga va yingisi loko va huwelela eka mina hi siku ra khombo. 15Xana varhandziwa va mina va ha lava yini endlwini ya mina, leswi lavo tala exikarhi ka vona va endlaka mintirho leyo biha, xana? Va rhwala tinyama leto hlawuleka, va ti yisa kule na n'wina. Loko khombo ri mi fikela, mi ta tsaka ke?Van'wana va ri: Xana ku tiboha hi ku hlambanya, ni ku humesa magandzelo hi nyama leyo hlawuleka, swi nga mi ponisa ekhombyeni xana? Ma ha ta tsakisiwa hi swona ke? 16Khale mina HOSI a ndzi ku, mi fana ni murhi wa mutlhwari lowu nga ni matluka ya rihlaza ni mihandzu yo nandziha; kambe sweswi ndzi ta ba murhi wa kona hi xihuhuri lexikulu, ndzi wu hisa, kutani marhavi ya wona ma ta tshoveleleka. 17N'wina Vaisraele na n'wina va ka Yuda, mi simekiwile hi mina, kambe sweswi ndzi ta mi vangela khombo mina HOSI, hikuva mi ndzi karihisile hi ku hisela swikwembu swa Baali emirhi ya risuna.”

Yeremiya ú vengiwa hi va ka vona

18HOSI Xikwembu xi ndzi tlharihisile, xi ndzi komba mahanyelo ya va ka hina, kutani sweswi ndza ma tiva. 19Khale a ndzi fana ni xinyimpfana lexi yisiwaka eku tlhaviweni xi nga tivi nchumu; a ndzi nga swi tivi leswaku ku ni lava va ndzi tshamaka xikungu va lava ku ndzi dlaya.

A va ku:

“Hi ta lovisa murhi lowu ni mihandzu ya wona,Van'wana va ri: Hi ta lovisa murhi lowu loko wa ha tsakama

hi ta wu tsema wu suka emisaveni ya lava hanyaka,

vito ra wona ri nga ha tsundzukiwi hi munhu!”

20Kutani ndzi khongele ndzi ku:

“We HOSI ya matimba hinkwawo, wena u avanyisaka timhaka hi ku lulama,

wena u kambelaka ripfalo ra munhu ni mianakanyo ya yena,

tikombe eka mina hi ku rihiseta vanhu lava,

hikuva timhaka ta mina, ndzi ku byerile tona hinkwato.”

21Kutani HOSI Xikwembu xi humesa rito ehenhla ka vanhu va muti wa Anatoto lava a va ndzi arisa ku vulavula hi vito ra xona, va ku va ta ndzi dlaya. 22Marito lawa HOSI ya matimba hinkwawo yi ma vuleke hi lawa: “Ndzi ta ba vanhu lava. Exikarhi ka vona, majaha ma ta dlawa enyimpini, ndlala yi sala yi dlaya vafana ni vanhwanyana. 23Lembe leri ndzi nga ta ba vanhu va le Anatoto ha rona, ndzi ta va vangela makhombo, va hela hinkwavo ku nga sali na un'we!”