Xitsonga 1989 (TSO89)
10

Xikwembu lexi hanyaka a xi fani ni swikwembu swa hava

101N'wina Vaisraele, yingisani marito lawa HOSI Xikwembu xi mi byelaka wona. 2Xi vurisa sweswo xi ri:

“Mi nga tshuki mi tolovela mikhuva ya vamatiko,

naswona mi nga hlamali mahlori lama humelelaka ematilweni,

hikuva lava va ma hlamalaka, hi vona vamatiko volavo.

3Vukhongeri bya vanhu lava a byi pfuni nchumu:

Va ya tsema mhandze exihlahleni,

mutirhi a yi vatla hi xihloka,

4yi sasekisiwa hi nsuku ni silivhere,

kutani va yi belela swipikiri hi nyundzu,

va endlela ku yi tiyisa, yi nga wi.

5Swikwembu swa vona swi fana ni switlakati leswi hayekiwaka ensin'wini ya marhakarhaka ku chavisa tinyanyana:

A swi vulavuri, a swi famba-fambi, swo rhwariwa kunene.

Hikokwalaho mi nga swi chavi,

hikuva swi nge pfuki swi endle nchumu, hambi xo biha kumbe xo saseka!”

6We HOSI, a ku na la fanaka na wena,

u Xikwembu lexikulu, ni vito ra wena ra chaviseka swinene.

7

10:7
Nhlav. 15:4
Xana i mani la nga ta ka a nga ku chavi, we Mufumi wa matiko, xana?

Ku xiximiwa hi vanhu swi ku fanerile,

hikuva exikarhi ka tintlhari hinkwato

ni tihosi hinkwato ta misava,

ku hava na un'we loyi a ringanaka na wena.

8Vanhu lava hinkwavo va pfumala mano ni ku twisisa:

Xana swikwembu leswi swi ta va letela yini? I timhandze ntsena!

9Swi namekiwe silivhere ya le Tarxixi,

ni nsuku wa le Ufazi;Van'wana va ri: ni nsuku wa le Ofiri

swi lo vatliwa kunene, ni ku vumbiwa hi lava tivaka ku n'okisa nsuku;

swiambalo swa swona i swa muhlovo wa rihlaza ra tilo ni wa xivunguvungu;

hinkwaswo swi endliwile hi lava tivaka ntirho wa vona.

10Kasi HOSI yona, hi yona yi nga Xikwembu xa ntiyiso;

i Xikwembu lexi hanyaka, lexi fumaka hilaha ku nga heriki.

Vukari bya xona byi tsekatsekisa misava,

loko xi hlundzukile, vamatiko va nge swi tiyiseli.

11Vanhu lava a va tivisiwe mhaka leyi nge: “Swikwembu leswi nga vumbangiki tilo kumbe misava, swi ta nyamalala kwala misaveni, swi herisiwa ehansi ka tilo!”

12HOSI Xikwembu hi xona lexi tumbuluxeke misava hi ntamu wa xona,

xi veka masungulo ya yona hi vutlhari,

xi vamba ni matilo ha byona.

13Loko muvumbi a vulavula, mati ya le henhla ma hakasiwa,

mapapa ma tlakuka ma huma evugimamusi;

loko a hatimisa rihati, mpfula ya na,

moya wu huma laha yena a wu hlayiseke kona.

14Hinkwavo lava va swi vonaka, va hlamala, va nga swi twisisi;

lava tivaka ku n'okisa nsuku va vumba swikwembu, va ta khomisiwa tingana ha swona,

hikuva swifaniso leswi a hi swa ntiyiso,

ni ku hefemula a swi hefemuli.

15A swi tirhi nchumu, vanhu va swi hlekula;

siku Xikwembu xi swi baka, swi ta hela swi nyamalala.

16Xikwembu xa va ka Yakobo a xi fani ni swikwembu leswi:

Hi xona xi vumbeke swilo hinkwaswo,

kutani Vaisraele i vanhu va xona va xiviri.

Vito ra xona i HOSI ya matimba hinkwawo.

Va ka Yuda va ta yisiwa evukhumbini

17N'wina mi rhendzeriweke hi valala,

longani mi khoma ndlela mi famba,

18hikuva HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo xi ri:

“N'wina mi akeke etikweni leri, yingisani!

Ndzi ta mi cukumeta ekule.

Nkarhi wu fikile: Ndzi ta mi vangela maxangu, mi ko mi swi twa.”Van'wana va ri: mi kondza mi ndzi kuma. Kumbe: ndzi ko ndzi mi manya kunene

19Muti wa Yerusalema wu hlamula wu ku:

“Yóò, ndzi file minoo!

Mbanga ya mina i ntsandza-vatshunguri.

A ndzi ku, i ndzhwalo wa mina, ndzi ta wu byarha.

20Kambe sweswi ntsonga wa mina wu hlaseriwile,

vanhu va mina va sukile, a va ha ri kona.Van'wana va ri: vanhu va mina ni swifuwo swa mina a swa ha ri kona

A ka ha ri ni lava va nga pfuxaka ntsonga wa mina,

ni ku hayeka hi vuntshwa swisirhelelo swa wona.”

21Mina Yeremiya ndzi ri: Varhangeri va hina va pfumala mano,

a va ha yi va ya vutisa ku rhandza ka HOSI Xikwembu,

hikokwalaho makungu ya vona ma helela empfhukeni,

kutani ntlhambi wa vona hinkwawo wu hangalaka.

22Yingisani huwa! Ku ni vanhu lava taka,

va huma en'walungwini, va tsekatsekisa misava;

miti ya Yuda yi ta hundzuka marhumbi

ni bako ra timhungubye.

23We HOSI, ndza swi tiva leswaku munhu a nga tifambisi,

a hi yena la tihlawulelaka magoza ya yena endleleni ya vutomi bya yena.

24Hi be we HOSI, kambe ku nga ri ku tlula mpimo,

hambi loko u hi hlundzukerile, u nga hi dlayi!

25Chululela vukari bya wena ehenhla ka vanhu lava nga ku tiviki,

va nga lava va nga ku khongeriki,

hikuva va hlaserile va ka Yakobo,

va phangha swilo swa vona hinkwaswo,

tiko ra vona ri hundzuka mananga.