Xitsonga 1989 (TSO89)
8

81Kutani va ka Efrayimi va ku ka Gidiyoni: “Xana u endle yini ku ka u nga hi vitani, loko u ya lwa ni Vamidiyani, xana?” Kutani va n'wi holovela swinene. 2Kambe yena a va hlamula a ku: “I ncini lexi ndzi xi endleke, lexi nga ringanisiwaka ni leswi n'wina mi swi endleke, xana? Leswi n'wina va ka Efrayimi mi swi khwajeke,Kumbe: Leswi n'wina va ka Efrayimi mi swi nkun'huleke swi tlula leswi hina va ka Abiezere hi swi tshoveleke, 3hikuva Xikwembu xi nyiketile Orebe na Zeba tindhuna ta Midiyani emavokweni ya n'wina; leswi hina hi koteke ku swi endla, swi nga ringana ni swa n'wina xana?” Loko Gidiyoni a vurile marito lawa, vukari bya vona byi rhelela.

Ta Gidiyoni loko a khoma tihosi ta Vamidiyani

4Hambileswi Gidiyoni ni vavanuna va 300 lava a a ri na vona a va karhele ngopfu, loko va fika enambyeni wa Yordani, va wu perile, va hlongorisa Vamidiyani. 5Kutani Gidiyoni a fika a ku ka vavanuna va muti wa Sukoti: “Ndzi kombela leswaku mi nyika vanhu lava ndzi nga na vona exinkwa, hikuva va karhele ngopfu; hi le ku hlongoriseni ka tihosi ta Vamidiyani Zeba na Salmuna.” 6Varhangeri va Sukoti va hlamula va ku: “Xana Zeba na Salmuna, mi va khomile xana, leswi u nge hi nyika mavuthu ya wena exinkwa, xana?” 7Kutani Gidiyoni a ku: “Hiswona! Kambe loko HOSI Xikwembu xi ta va xi nyiketile Zeba na Salmuna emavokweni ya mina, ndzi ta mi xanisa swinene ndzi mi rharhambulela hi mitwa ni swigatlu swa le mananga!” 8Loko va suka eSukoti, va tlhandluka va ya emutini wa Penuwele, kutani Gidiyoni a engeta a va kombelela xinkwa, kambe nhlamulo ya kona yo tlhela yi fana ni ya le Sukoti. 9Kutani Gidiyoni a ku ka va le Penuwele: “Loko ndzo vuya ndzi hlurile, xihondzo lexi xa n'wina, ndzi ta xi hirimuxa!”

10Enkarhini lowu, Zeba na Salmuna a va ri eKarikoro swin'we ni masocha ya vona ya kwalomu ka 15 000, ma nga lawa a ma sele eka mavuthu hinkwawo ya vanhu va le vuxeni, endzhaku ka loko ku dlayiwile masocha ya 120 000. 11Kutani Gidiyoni a tlhandluka hi budula leri hundzaka hi le vuxeni bya muti wa Noba ni wa Yogibeha, a fika a hlasela masocha ya Vamidiyani ma nga ehleketanga nchumu. 12Hiloko Zeba na Salmuna, tihosi ta Vamidiyani, ti suka ti tsutsuma, kutani Gidiyoni a ti hlongorisa, a ya ti khoma, kutani masocha ya tona ma sungula ku rhurhumela hinkwawo.Van'wana va ri: kutani a herisa masocha ya tona hinkwawo

13Loko Gidiyoni n'wana Yowasi a vuya hi le nyimpini, a hundza hi le xiphandzeni xa Heresi, 14kutani a khoma jaha rin'wana ra le Sukoti, a ri konanisa; hiloko jaha ra kona ri n'wi tsalela mavito ya varhangeri ni ya vakulukumba va le Sukoti vo ringana 77. 15Kutani Gidiyoni a fika eka vakulukumba lava va le Sukoti, a ku ka vona: “Loko ndzi fikile eka n'wina ndzi kombelela vanhu va mina exinkwa, mi ndzi hlekurile, mi ku: ‘Zeba na Salmuna, mi va khomile xana, leswi u nge hi nyika mavuthu ya wena exinkwa!’ Xana a hi vona lava xana?” 16Kutani Gidiyoni a teka vakulukumba va muti wa Sukoti, a va xanisa hi ku va rharhambulela hi mitwa ni swigatlu swa le mananga. 17Kutani Gidiyoni a ya hirimuxa xihondzo xa le Penuwele, a dlaya vavanuna va muti lowu.

18Kutani Gidiyoni a ku ka Zeba na Salmuna: “Vavanuna lava mi va dlayeke le Taboro, va kwihi xana?” Vona va hlamula va ku: “Sweswi u nga xiswona, na vona a va ri tano, hinkwavo a va vonaka va ri vana va tihosi.” 19Kutani Gidiyoni a ku: “A va ri vamakwerhu, vana va manana; ndzi tiyisa hi ku hlambanya emahlweni ka HOSI Xikwembu lexi hanyaka, leswaku loko a mi lo va tshika va hanya, na mina a ndzi nga ta mi dlaya.” 20Kutani Gidiyoni a vitana Yetere mativula ya yena, a ku: “Tana, u ta va dlaya.” Kambe Yetere a nga humesanga banga ra yena, hikuva a a chava, naswona a a ri ntsongo. 21Hiloko Zeba na Salmuna va ku: “Tana hi wexe u ta hi dlaya, hikuva matimba ya munhu ma fambelana ni xiyimo xa yena.” Kutani Gidiyoni a ya a ya dlaya Zeba na Salmuna, a teka ni masindza lawa a ma ri etinhan'wini ta tikamela ta vona.

Ta Gidiyoni loko a endla “efodi” ya nsuku

22Kutani vavanuna va Israele va ku ka Gidiyoni: “Hi kombela leswaku wena ni vana va wena ni vatukulu va wena, mi hi fuma, hikuva wena u hi ponisile emavokweni ya Vamidiyani.” 23Gidiyoni a va hlamula a ku: “Mina ndzi nga ka ndzi nga mi fumi, hambi a ri n'wana wa mina a nge mi fumi, kambe mi ta fumiwa hi HOSI Xikwembu.” 24Gidiyoni a ya emahlweni a ku ka vona: “Mina ndzi mi kombela xilo xin'we ntsena: Un'wana ni un'wana wa n'wina a a ndzi nyike swingwavila swa le tindleveni leswi a swi phangheke.” (Vamidiyani a va ri ni swingwavila swa nsuku swa le tindleveni, hikuva a va hanya ku fana ni va ka Iximaele.) 25Vavanuna va Israele va hlamula va ku: “Hi ta ku nyika swona hi mbilu yo basa.” Kutani va andlala nceka, un'wana ni un'wana a veka eka wona swingwavila leswi a swi phangheke. 26Swingwavila swa nsuku swa le tindleveni leswi Gidiyoni a swi kombeleke, a swi tika 20 kg, va n'wi nyika ni masindza, ni vuhlalu, ni minceka ya xivunguvungu ya tihosi ta Midiyani, ni tinketani leti a ti ri etinhan'wini ta tikamela ta vona. 27Kutani Gidiyoni a teka nsuku wa kona, a vumba xifaniso xa “efodi” ha wona, a ya xi veka le Ofira, wu nga muti wa ka vona. Kutani xifaniso lexi xi hundzuka ndhawu leyi Vaisraele hinkwavo a va ya endlela eka yona vunghwavava, xi va ntlhamu eka Gidiyoni ni va ka vona. 28Hi ndlela leyi, ku va loko Vamidiyani va hluriwile hi Vaisraele, va hluleriwa makumu. Enkarhini wa Gidiyoni, ku vile ni ku rhula etikweni ku ringana malembe ya 40.

Ta ku fa ka Gidiyoni

29Kutani Gidiyoni n'wana Yowasi,Hi Xiheveru: Yerubaali n'wana Yowasi a ya a ya tshama emutini wa yena. 30Enkarhini lowu Gidiyoni a a ri ni vana va 70 lava a va ri va yena va xiviri, hikuva a a ri ni vasati vo tala. 31Nsati wa yena lontsongo wa le Xikeme na yena a veleka n'wana wa mufana, kutani Gidiyoni a n'wi thya vito ra Abimeleke. 32Gidiyoni n'wana Yowasi ú file a dyuharile swinene, kutani a lahliwa esirheni ra tata wa yena emutini wa Ofira wa va ka Abiezere.

33Kuteloko Gidiyoni a ha ku lova, Vaisraele va tlhela va endla vunghwavava va tirhela Baali, kutani va teka Baala-Beriti xi va xikwembu xa vona. 34Vaisraele va rivala HOSI Xikwembu lexi a xi va lamulerile emavokweni ya valala va vona hinkwavo, hi matlhelo hinkwawo. 35Kutani Vaisraele a va kombanga ku nkhensa ka vona eka ndyangu wa Yerubaali (hileswaku, wa Gidiyoni), hambileswi yena a a va endlerile leswinene ngopfu.