Xitsonga 1989 (TSO89)
7

Gidiyoni ni Vaisraele va 300 va hlula Vamidiyani

71Kutani Yerubaali, a nga yena Gidiyoni, ni vanhu hinkwavo lava a a ri na vona, va pfuka ka ha ri mpundzu swinene, va ya gova kusuhi ni xihlovo xa Haroda; kasi Vamidiyani vona a va govile hi tlhelo ra n'walungu, erivaleni leri nga ehansi ka ntshava ya More.

2HOSI Xikwembu xi ku ka Gidiyoni: “Vanhu lava u nga na vona va tele ngopfu! Ndzi nga ka ndzi nga nyiketi Vamidiyani emavokweni ya Vaisraele vo tarisa sweswo, hikuva va nga tikurisa emahlweni ka mina, va ku: ‘Hi tiponisile hi matimba ya hina.’ 3

7:3
Dut. 20:8
Kutani sweswi byela Vaisraele u ku: ‘Un'wana ni un'wana loyi a rhurhumelaka hi ku chava, a a muke a hatla a suka laha ntshaveni ya Giliyadi.’ ” Van'wana va ri: a a muke.’ ” Gidiyoni a kambela ntshungu lowu Vavanuna lava nga tlhelela emakaya a va ri 22 000, ku sala ntsena vavanuna va 10 000.

4Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Gidiyoni: “Vanhu lava va ha tele ngopfu. Rhelela na vona mi ya laha ku nga na mati, kutani mina ndzi ta fika ndzi ku hlawulela vona. Munhu loyi ndzi nga ta ku byela leswaku ú fanele ku famba na wena, ú ta famba; kambe loyi ndzi nga ta ku byela leswaku a nga fambi na wena, a nge fambi.” 5Kutani Gidiyoni a rhelela ni vanhu lava va ya laha ku nga na mati, kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Gidiyoni: “Un'wana ni un'wana loyi a nga ta kaca mati hi ririmi, ku fana ni leswi timbyana ti nwisaka swona, n'wi veke etlhelo. Kambe un'wana ni un'wana loyi a nga ta nkhinsama hi matsolo a orhovela mati kunene, n'wi veke etlhelo rin'wana.” 6Kutani vavanuna lava nga nwa mati hi ku kapitela kunene, a va ri 300, kambe lavan'wana hinkwavo va nkhinsamile hi matsolo va orhovela kunene. 7Kutani HOSI Xikwembu xi ku Gidiyoni: “Ndzi ta mi lamulela hi vavanuna va 300 lava nga kapitela mati kunene, ndzi nyiketa Vamidiyani emavokweni ya wena; kambe lavan'wana hinkwavo, va tshike va tlhelela emakaya.” 8Kutani Gidiyoni a teka timbuva ta lava mukaka,Van'wana va ri: a teka swikhuwana swa lava fambaka a teka ni timhalamhala ta vona, kutani a va ntshunxa hinkwavo leswaku va tlhelela emakaya, kambe lavan'wana va 300 a va byela leswaku va sala. Mixaxa ya Vamidiyani a yi ri erivaleni ehansi ka ntshava.

9Hi vusiku byebyo, HOSI Xikwembu xi ku ka Gidiyoni: “Pfuka u rhelela, u ya emixaxeni, hikuva ndzi yi nyiketile emavokweni ya wena. 10Loko u chava ku rhelela u ri wexe, teka nandza wa wena Pura, mi rhelela swin'we mi ya emixaxeni. 11U ta twa leswi Vamidiyani va swi vulaka, kutani endzhaku ka swona u ta tiya nhlana, u nga ha chavi ku nghena emixaxeni.” Kavaloko Gidiyoni a rhelela ni nandza wa yena Pura, va fika erihlampfini ra mixaxa ya masocha. 12Vamidiyani ni Vaamaleke ni va le vuxeni a va tate rivala, va tele kukota tinjiya, na tona tikamela ta vona a ti ri ntsandza-vahlayi, ti tele ku fana ni sava eribuweni ra lwandle. 13Loko Gidiyoni a fika, Mumidiyani un'wana a a ri karhi a rungulela nakulobye norho lowu a wu lorheke, a ku: “Ndza ha ku lorha norho, ndzi vona ximbhundzwa xin'we xa mapa ya maxalana xi vumbuluka xi nghena emixaxeni ya hina, xi fika xi ba ntsonga wa hina swinene, xi wu pewula wu wela ehansi.” 14Kutani nakulobye wa loyi a lorheke a hlamula a ku: “Sweswo swi vula ntsena fumu ra Gidiyoni n'wana Yowasi lowa Muisraele. Xikwembu xi hi nyiketile hina VamidiyaniKumbe: Swikwembu swi hi nyiketile hina Vamidiyani ni mavuthu ya hina hinkwawo emavokweni ya yena.”

15Loko Gidiyoni a twa marungulo lawa ya norho ni nhlamuselo ya wona, a khongela, kutani a tlhelela emixaxeni ya Vaisraele, a ku ka vona: “Pfukani, hikuva HOSI Xikwembu xi nyiketile mixaxa ya Vamidiyani emavokweni ya n'wina.” 16Kutani a avanyisa vavanuna lava va 300 hi mintlawa minharhu, a khomisa un'wana ni un'wana wa vona mhalamhala yin'we, ni xikhuwana lexi nga chelangiki nchumu xi ri ni xisa xa ndzilo endzeni. 17Kutani a ku ka vona: “Mi ndzi languta, kutani mi encenyeta; loko ndzi fika erihlampfini ra mixaxa, mi endla leswi ndzi nga ta swi endla. 18Loko mina ni hinkwavo lava nga kusuhi na mina hi ba mhalamhala, na n'wina banani timhalamhala ta n'wina, hinkwako lomu mi nga ta va mi ri kona mi rhendzele mixaxa; kutani mi huwelela, mi ku: ‘Hi va HOSI! Hi va Gidiyoni!’ ”

19Kutani Gidiyoni ni vavanuna va 100 lava a a ri na vona va ya erihlampfini ra mixaxa, hi nkarhi lowu valanguteri va le xikarhi ka vusiku a va ha ku sungula ntirho. Vaisraele va ba timhalamhala, va faya ni swikhuwana leswi a va swi khomile. 20Kutani vavanuna hinkwavo va mintlawa leminharhu va ba timhalamhala, va fayetela ni swikhuwana, un'wana ni un'wana a khomile xisa xa ndzilo hi voko ra ximatsi, ni mhalamhala hi voko ra xinene. Kutani va huwelela va ku: “Fumu ra HOSI! Fumu ra Gidiyoni!” 21Vavanuna hinkwavo va yima etindhawini ta vona va rhendzele mixaxa. Hiloko Vamidiyani hinkwavo va suka va tsutsuma va ri karhi va ba huwa. 22Loko Vaisraele va ba timhalamhala leta 300, HOSI Xikwembu xi endla leswaku Vamidiyani va hlangana tinhloko va tlhavana hi mafumu emixaxeni hinkwayo. Kutani va baleka va tsutsuma, ku kondza va ya fika eBeta-Xita, ku langutana na Sereda,Sereda, van'wana va ri: Serera va hundza va ya fika eTabata endzilekaneni wa Avele-Mehola. 23Kutani Vaisraele va ka Neftali ni va ka Asere ni va ka Manase hinkwavo va vitaniwa, va ta hlongorisa Vamidiyani.

24Kutani Gidiyoni a rhuma vanhu va ya emagangeni hinkwawo ya va ka Efrayimi, va fika va ku: “Rhelelani mi ta lwa ni Vamidiyani, mi va tekela swihlovo swa vona ku ya fika eBeta-Bara ni le Yordani.” Kutani vavanuna hinkwavo va ka Efrayimi va vitaniwa, va ya tekela Vamidiyani swihlovo swa vona, ku ya fika eBeta-Bara ni le nambyeni wa Yordani. 25Loko Vaisraele va ri karhi va hlongorisa Vamidiyani, va khoma tindhuna ta vona timbirhi, Orebe na Zeba; va ya dlayela Orebe eka “Ribye ra Orebe”, Zeba na yena va ya n'wi dlayela eka “Ribye ra Zeba”, laha va pyaxelaka kona mihandzu ya vhinya. Kutani va tsema tinhloko ta vona va ti yisa eka Gidiyoni, eribuweni ra nambu wa Yordani.