Xitsonga 1989 (TSO89)
3

Ta vamatiko lava tshikiweke va tshama exikarhi ka Vaisraele

31Ku ni vamatiko lava HOSI Xikwembu xi va tshikeke va tshama exikarhi ka Vaisraele, leswaku xi ta kambela ha vona Vaisraele hinkwavo lava a va nga si tshama va vona nyimpi etikweni ra Kanana. 2Xikongomelo a ku ri ntsena ku dyondzisa lavantshwa va Vaisraele malwele ya nyimpi ni leswaku lava a va nga si tshama va vona nyimpi va ta yi tiva. 3Vamatiko va kona hi lava: Tihosi ta ntlhanu ta Vafilista, ni Vakanana hinkwavo, ni Vasidoni, ni Vahivhi lava akeke etintshaveni ta Lebanoni, ku sukela entshaveni ya Baala-Herimoni, ku ya fika exiphandzeni xa Hamata. 4Va tshikiwile va tshama etikweni leswaku HOSI Xikwembu xi ta kambela Vaisraele ha vona, ku vona loko va ta yingisa swileriso leswi xi swi leriseke vatata wa vona, hi nomo wa Muxe. 5Hikokwalaho, Vaisraele va tshamile exikarhi ka Vakanana, ni Vahiti, ni Vaamori, ni Vaperesi, ni Vahivhi, ni Vayebusi, 6kutani va titekela vasati exikarhi ka vana va vamatiko lava, va pfumelela ni vana va vona va xisati ku tekiwa hi vana va vamatiko, va gandzela ni swikwembu swa vona.

Ta Otiniele loko a lamulela Vaisraele eka Kuxani-Rixatayimi

7Kutani Vaisraele va sungula ku endla leswo biha emahlweni ka HOSI Xikwembu xa vona, va xi rivala, va ya tirhela swifaniso swa Baali ni timhandze ta Axera. 8Hikokwalaho, HOSI Xikwembu xi va karihela, xi va nyiketa emavokweni ya Kuxani-Rixatayimi hosi ya le Mesopotamiya, kutani Vaisraele va va malandza ya yena ku ringana malembe ya 8. 9Kambe loko Vaisraele va huwelela eka HOSI Xikwembu, xona xi va humesela wanuna loyi a va poniseke, a nga Otiniele n'wana wa ndzisana ya Kalebe loyi a va ku i Kenazi. 10Moya wa HOSI Xikwembu wu nghena eka yena, kutani a va murhangeri wa Vaisraele, a huma nyimpi, kutani HOSI Xikwembu xi nyiketa Kuxani-Rixatayimi hosi ya le Mesopotamiya emavokweni ya yena, a n'wi hlula. 11Hiloko ku va ni ku rhula etikweni ku ringana malembe ya 40, kutani Otiniele n'wana Kenazi a lova.

Ta Ehudi loko a lamuleka Vaisraele eka Vamowabu

12Vaisraele va tlhela va endla leswo biha emahlweni ka HOSI Xikwembu. Kutani xi nyika Egiloni hosi ya Vamowabu ematimba yo hlula Vaisraele, hikuva a va endlile leswo biha emahlweni ka xona. 13Egiloni a rhamba Vaamoni ni Vaamaleke, va ya hlasela Vaisraele va va hlula, va teka muti wa Mincindzu wu va wa vona. 14Kutani Vaisraele va va malandza ya Egiloni hosi ya Vamowabu malembe yo ringana 18.

15Kambe loko Vaisraele va huwelela eka HOSI Xikwembu, xona xi va nyika muponisi, a nga Ehudi n'wana Gera wa ka Benjamini, wanuna wa rimatsi. Vaisraele va rhuma yena ku yisa ndzuvo eka Egiloni hosi ya Vamowabu. 16Hiloko Ehudi a tiendlela mukwana wa kwalomu ka 50 cm hi ku leha, lowu lotiweke hala ni hala, a wu khweketa enyongeni ya xinene, a wu tumbeta hi swiambalo. 17Kutani Ehudi a yisa ndzuvo eka Egiloni hosi ya Vamowabu. Egiloni a a nyuherile ngopfu.a a nyuherile ngopfu, kumbe: a a kulukile ngopfu 18Kuteloko Ehudi a hetile ku humesa ndzuvo, a byela vanhu lava a va rhwarile ndzuvo wa kona leswaku va muka, 19kutani a va heleketa, a ya tlhela eka swifaniso leswi vatliweke hi maribye, leswi nga kusuhi na Giligala, kutani a fika a ku ka Egiloni: “We hosi, ndzi ni mahungu ya xihundla na wena.” Egiloni a lerisa vanhu a ku: “Hangalakani!” Kutani hinkwavo lava n'wi tirhelaka va suka laha a a ri kona. 20Ehudi a ya eka Egiloni endlwini ya le henhla, laha hosi a yi bela hi moya yi ri yoxe. Kutani Ehudi a ku: “Ndzi ni mahungu na wena lama humaka eka Xikwembu.” Kutani Egiloni a tlakuka exitulwini xa yena. 21Kutani Ehudi a hlomula mukwana enyongeni ya yena ya xinene, hi voko ra ximatsi, a tlhava Egiloni ekhwirini. 22Xikhomo xa mukwana na xona xi nghena, mukwana wa kona wu nyamalala emafurheni, hikuva Ehudi a a nga wu hlomulanga, kutani ku huma ni thyaka.Van'wana va ri: Mukwana wu phohla hi hala ndzhaku 23Kutani Ehudi a huma endlwini ya le henhla, a yima enyangweni, a pfala timbanti a lotlela.

24Endzhaku ka loko Ehudi a fambile, malandza ya hosi Egiloni ma sala ma ta endlwini ya le henhla. Loko ma vona leswaku timbanti ta yona ti lotleriwile, ma ehleketa leswaku Egiloni ú le ku tipfuneni exindlwaneni lexi nga kwale ndzeni ka yindlu yo wisela eka yona. 25Kutani ma yima kwale handle ma n'wi rindzela ku kondza ma karhala. Loko ma vona leswaku a nga pfuli timbanti, ma teka swilotlelo ma pfula, kutani ma kuma hosi ya vona yi etlele ehansi yi file.

26Loko malandza ma ha rhendzeleka-rhendzeleka, Ehudi a baleka, a tsemakanya hi laha ku nga ni swifaniso leswi vatliweke hi maribye, a ya fika eSeyira, 27emagangeni ya Efrayimi. Kutani a ba mhalamhala, Vaisraele va rhelela va suka emagangeni va n'wi landzelela, yena a va rhangele emahlweni. 28Kutani Ehudi a ku ka vona: “Ndzi landzeni, hikuva Vamowabu, vona valala va n'wina, HOSI Xikwembu xi va nyiketile emavokweni ya n'wina.” Kutani va rhelela va n'wi landza, va fika va tekela Vamowabu ehlaluko ra nambu wa Yordani, va nga pfumeleri munhu ku tsemakanya ha kona. 29Enyimpini leyi, Vaisraele va dlaya masocha lama tiyeke swinene ya Vamowabu ya kwalomu ka 10 000. A ku balekanga ni rin'we ra wona. 30Hi siku rero, Vaisraele va hlula Vamowabu, kutani ku va ni ku rhula etikweni ku ringana malembe ya 80.

Ta Xamgari loko a lamulela Vaisraele eka Vafilista

31Endzhaku ka Ehudi, ku ta Xamgari n'wana Anati, a dlaya Vafilista va 600 hi nhonga yo tontswa yo khayima swifuwo. Kutani na yena a lamulela Vaisraele.