Xitsonga 1989 (TSO89)
21

Va ka Benjamini va laveriwa vasati

211Loko Vaisraele va ri eMispa, va hlambanyile va ku: “A ku na un'we wa hina loyi a nga ta pfumela leswaku n'wana wa yena a tekiwa hi munhu wa ka Benjamini.” 2Kutani Vaisraele va ya eBetele, va fika va tshama va rila hi xiviti lexikulu emahlweni ka HOSI Xikwembu, dyambu ri kondza ri ya pela, 3va ku: “We HOSI, wena Xikwembu xa Israele, xana swi tise ku yini leswaku namuntlha exikarhi ka Vaisraele nyimba yin'we yi nga ha ri kona, xana?” 4Siku leri tlhandlamaka, Vaisraele va pfuka ka ha ri mpundzu swinene, va aka alitari kwale, va tlhela va humesa ni magandzelo lama hisiwaka ni ya xinakulobye. 5Kutani va vutisana va ku: “Exikarhi ka tinyimba hinkwato ta Israele, xana va kona vanhu va nyimba yin'wana lava a va nga yanga emahlweni ka HOSI Xikwembu ehlengeletanweni ya le Mispa, xana?” A va vutisana hi mhaka ya leswi va endleke xitshembiso lexikulu hi ku hlambanya, hi tlhelo ra vanhu lava nga ta ka va nga yi emahlweni ka HOSI Xikwembu eMispa; a va bohile leswaku vanhu va kona va ta dlawa. 6Vaisraele a va twela vamakwavo wa vona va ka Benjamini evusiwana, va ku: “Namuntlha exikarhi ka Vaisraele, nyimba yin'we a ya ha ri kona! 7Hi to yini hi lava saleke xana? Vasati va ta va kuma kwihi, leswi hi hlambanyeke emahlweni ka HOSI Xikwembu leswaku vana va hina a hi nga va pfumeleli ku tekiwa hi va ka Benjamini.”

Va ka Benjamini va kumeriwa vasati eYabexe-Giliyadi

8Kutani va vutisana va ku: “Xana exikarhi ka tinyimba ta Vaisraele, va kona vanhu lava nga yangiki emahlweni ka HOSI Xikwembu le Mispa xana?” Hiloko va kuma leswaku vanhu vo huma eYabexe-Giliyadi a va nga ri kona emixaxeni, enhlengeletanweni. 9Loko vanhu va hlayiwa, vaaki va muti wa Yabexe-Giliyadi a va nga ri kona. 10Hiloko ntshungu wu rhuma vavanuna va 12 000 va matimba swinene, wu va lerisa wu ku: “Fambani mi ya dlaya vaaki va muti wa Yabexe-Giliyadi hi fumu, mi dlaya ni vavasati ni swihlangi. 11Mi ta endla leswi: Mi fanele ku herisa wanuna un'wana ni un'wana, mi herisa ni vavasati hinkwavo lava tivaneke ni wanuna.” 12Kutani exikarhi ka vanhu va muti wa Yabexe-Giliyadi, va kuma vanhwanyana va 400 lava tengeke, lava nga si tshamaka va tivana ni wanuna, kutani va va teka va ya na vona emixaxeni ya le Xilo, etikweni ra Kanana.

13Kutani ntshungu hinkwawo wu rhumela rito eka va ka Benjamini lava nga le ribyeni ra Rimoni, ku ya phahlelana mariyeta na vona. 14Kutani va ka Benjamini va tlhelela eka Vaisraele, va fika va phakeriwa vanhwanyana lava poneke ku fa emutini wa Yabexe-Giliyadi, leswaku va va vasati va vona. Kambe va kayiverile. 15Kutani Vaisraele va sungula ku twela va ka Benjamini evusiwana, hikuva HOSI Xikwembu a xi vangile ku avana exikarhi ka tinyimba ta Vaisraele.

Va ka Benjamini va kumeriwa vasati emutini wa Xilo

16Kutani vakulukumba va ntshungu wa Vaisraele va ku: “Hi to yini hi vavanuna lava kayiveleke vasati xana? Eka va ka Benjamini, a ka ha ri na wansati!” 17Kutani va ku: “Swa fanela leswaku va ka Benjamini lava saleke va kuma ndzhaka, nyimba ya vona yi nga nyamalaleli makumu exikarhi ka Vaisraele. 18Kambe hi nga ka hi nga va nyiki vana va hina leswaku va va vasati va vona.” (Vaisraele a va hlambanyile va ku: “Munhu loyi a pfumelaka leswaku n'wana wa yena a tekiwa hi va ka Benjamini, a a rhukaniwe.”) 19Hiloko va ku: “Emutini wa Xilo, ku ni nkhuvo lowu endleriwaka HOSI Xikwembu lembe rin'wana ni rin'wana. Muti lowu wu le n'walungwini wa Betele, evuxeni bya gondzo leri humaka eBetele ri ya eXikeme, edzongeni ra Lebona.” 20Kutani va lerisa va ka Benjamini va ku: “Fambani mi ya tumbela emasin'wini ya vhinya, 21mi yimela vanhwanyana va le Xilo loko va ta eku cineni. Kutani un'wana ni un'wana wa n'wina a a hume emasin'wini ya vhinya, a tikhomela nsati eka vanhwanyana va le Xilo, a muka na yena etikweni ra ka Benjamini. 22Loko vatata wa vona kumbe vamakwavo va ta va ta vilela eka n'wina, mi ta va byela mi ku: ‘Hi kombela leswaku mi hi tshikela vona hi va hlayisa, va va vasati va hina, hikuva a hi va tekanga hi nyimpi; hambi n'wina, a mi na nandzu, hikuva vana va n'wina a mi lo va pfumelela leswaku va tekiwa hi hina va ka Benjamini!’ ” 23Hiloko va ka Benjamini va endla hilaha va lerisiweke hakona: Va khoma vanhwanyana vo ringana nhlayo ya vona eka lava cinaka, va famba na vona, va va vasati va vona. Va tlhelela endzhakeni ya ka vona, va fika va pfuxa miti ya vona, va tshama eka yona. 24Kutani Vaisraele va hangalaka va suka endhawini leyi, un'wana ni un'wana a kongoma enyimbeni ya ka vona, endyangwini wa yena, laha ku nga ni ndzhaka ya ka vona.

25

21:25
Vaav. 17:6
Enkarhini lowu, Vaisraele a va nga ri na hosi, un'wana ni un'wana a a tiendlela hi ku rhandza.