Xitsonga 1989 (TSO89)
18

Va ka Dani va valanga muti wa Layixi

181Enkarhini lowu, Vaisraele a va nga ri na hosi. Va ka Dani a va nga si kuma ndhawu leyi yi nga ta va ndzhaka ya vona exikarhi ka Vaisraele, kutani a va ha ri eku laveni ka ndhawu leyi va nga ta tshama eka yona yi va ndzhaka ya vona. 2Kutani va ka Dani va hlawula vavanuna vo tiya va ntlhanu va huma emindyangwini hinkwayo ya nyimba ya ka vona, va va rhuma va suka eSora ni le Exitawulu, leswaku va ya valanga ni ku xiyaxiya tiko, va ku ka vona: “Fambani mi ya xiyaxiya tiko.” Kavaloko vavanuna lava va famba va ya humelela hi le mutini wa Mika emagangeni ya Efrayimi, va fika va xwa kona. 3Loko va ri kwale mutini wa Mika, va tiva jaha lera Mulevhi hi mavulavulele ya rona, kutani va ya eka rona, va ri vutisa va ku: “Loyi a nga ku tisa laha i mani xana? Lexi u endlaka xona kwala i ncini, naswona u tirha ntirho muni xana?” 4Jaha ri va hlamusela leswi Mika a ri endleleke swona, kutani ri ku: “Ú ndzi nyikile ntirho wa ku va muprista wa yena.” 5Kutani va ku ka rona: “Hi kombela leswaku u hi vutisela timhaka eka Xikwembu, hi ta tiva loko tindlela ti ta hi basela lomu hi yaka kona.” 6Muprista a ku ka vona: “Fambani hi ku rhula, HOSI Xikwembu xi ta mi hlayisa eriendzweni ra n'wina.”

7Vavanuna lava va suka eka Mika, va famba va ya fika emutini wa Layixi; va vona vanhu va kona, va kuma leswaku a va tshamisekile hi ku rhula ku fana ni Vasidoni, naswona a va ri vanhu vo timiyelela vo ka va nga ehleketeleli munhu swo biha; vafumi va vona a va nga va karhati etikweni ra vona; Vasidoni a va ri kule na vona, naswona a va nga tirhisani ni vanhu van'wana. 8Loko vavanuna lava va tinhlori va tlhelela eka vamakwavo le Sora ni le Exitawulu, vona va va vutisa va ku: “Mi hi vuyela na tihi xana?” 9Va hlamula va ku: “Tanani hi famba hi ya va hlasela. Tiko rona ri sasekile swinene, hi ri vonile. Ma ha tshamela yini xana? Mi nga heti nkarhi, nghenani mi teka tiko ra kona ri va ra n'wina. 10Loko mi ya kona, mi ta fika mi kuma leswaku vanhu va kona a va ehleketeleli munhu swo biha. Tiko leri Xikwembu xi mi nyikaka rona ri anamile swinene, naswona eka rona a ku pfumaleki na xilo na xin'we xa leswi kumekaka emisaveni.”

Va ka Dani va teka swikwembu swa Mika ni muprista wa yena

11Kutani vavanuna va 600 va nyimba ya ka Dani va suka eSora ni le Exitawulu, va hlomile matlhari, 12va tlhandluka va ya dzima mixaxa eKiriyata-Yeyarimi etikweni ra Yuda. Hikokwalaho, ndhawu leyi ya ha vuriwa Mahana-Dani (hileswaku: “Mixaxa-ya-Dani”) ku fikela ni namuntlha. Ndhawu ya kona yi le vupeladyambu bya muti wa Kiriyata-Yeyarimi. 13Va suka kona va famba va kongoma emagangeni ya Efrayimi, kutani va ya humelela hi le mutini wa Mika.

14Vavanuna lava a va yile va ya valanga muti wa Layixi, va byela vamakwavo va ku: “Xana ma swi tiva leswaku kwala tindlwini leti ku ni ‘efodi’, ni ‘titerafi’, xifaniso lexi vatliweke, ni lexi vumbiweke kunene, xana? N'wina vonani leswaku mi nga endla yini!” 15Kutani va hambuka va ya nghena emutini wa Mika, va fika va pfuxelana na jaha ra Mulevhi endlwini ya rona. 16Loko va ri vavanuna va ka Dani va 600 lava hlomeke matlhari, vona va yima enyangweni ya muti. 17Kutani vavanuna lava ntlhanu lava a va yile ku ya valanga tiko, va nghena emutini va ya teka xifaniso lexi vatliweke, ni “efodi”, ni “titerafi”, ni xifaniso lexi vumbiweke. Muprista a a yimile enyangweni ya muti swin'we ni vavanuna lava 600 lava hlomeke matlhari. 18Kuteloko vavanuna lava va ntlhanu va nghena endlwini ya Mika ku ya teka xifaniso lexi vatliweke, ni “efodi”, ni “titerafi”, ni xifaniso lexi vumbiweke, muprista a ku ka vona: “Mi endla yini xana?” 19Vona va n'wi hlamula va ku: “Wena miyela, u pfala nomo u ku whí! A hi fambe swin'we, u ya va tata wa hina, tlhelo muprista wa hina. Xana a wu swi voni leswaku ku va muprista wa nyimba ni mindyangu ya yona hinkwayo eka Vaisraele, swi tlula ku va muprista wa ndyangu wun'we ntsena xana?” 20Hiloko muprista a tsaka ngopfu, kutani a teka “efodi” ni “titerafi” ni xifaniso lexi vatliweke, a nghena exikarhi ka vanhu lava, a famba na vona.

21Kutani va suka va famba, va rhangisile vana ni swifuwo ni tinhundzu emahlweni. 22Kuteloko va fambile mpfhukanyana ku suka emutini wa Mika, Mika a rhamba vaakelani va yena leswaku va hlongorisa va ka Dani. 23Kutani va huwelela va ka Dani, vona va hundzuluka va ku ka Mika: “Xana u karhata hi yini, leswi u taka ni ntshungu wo tano xana?” 24Mika a ku: “Mi tekile swikwembu swa mina leswi ndzi tiendleleke swona, mi famba na swona, mi tlhela mi teka ni muprista wa mina. Xana mina ndza ha sele na yini xana? Kutani mi ndzi vutisela yini leswaku ndzi karhata hi yini, xana?” 25Va ka Dani va ku ka yena: “U nga hi beli huwa, hikuva loko wo hlundzukisa vavanuna lava, va nga ku ba va ku dlaya, wena ni va ndyangu wa wena.” 26Kutani va ka Dani va ya emahlweni ni riendzo ra vona. Kuteloko Mika a vona leswaku va ni matimba ku n'wi tlula, a tlhela a timukela ekaya.

Va ka Dani va hlasela muti wa Layixi

27Loko va ka Dani va tekile swilo leswi Mika a swi endleke ni loko va tekile muprista wa yena, va yile eLayixi, wu nga muti wa vanhu vo timiyelela, vo ka va nga ehleketeleli munhu swo biha, kutani va va dlayetela hi fumu, va tlhela va hisa ni muti wa vona. 28Vanhu lava va pfumarile mulamuleri, hikuva Vasidoni a va ri kule, naswona u ku nga ri na vanhu van'wana lava a va tirhisana na vona. Muti wa Layixi a wu ri enkoveni wa Beta-Rehobo. Kutani vanhu va ka Dani va pfuxa muti lowu, va tshama eka wona, 29va wu thya vito ra “Dani”, kokwa wa vona loyi a velekiweke hi Yakobo.Yakobo, kumbe: Israele Kambe khale muti lowu a wu tiviwa hi vito ra “Layixi”.

30Kutani va ka Dani va yimisa xifaniso lexi vatliweke. Yonatani n'wana Gerixomu wa Muxe,Muxe, kumbe: Manase ni vana va yena, va va vaprista va nyimba ya ka Dani, ku kondza loko vanhu va tiko va yisiwa evukhumbini. 31Xifaniso lexi Mika a tivatleleke xona, va ka Dani va xi tshikile xi yimisa sweswo, nkarhi hinkwawo lowu yindlu ya Xikwembu yi veke emutini wa Xilo.