Xitsonga 1989 (TSO89)
17

Ta Mika loko a endla swifaniso swa swikwembu

171A ku ri ni wanuna un'wana emangangeni ya Efrayimi. Vito ra yena a a ri Mika. 2Kutani a ku ka mana wa yena: “Siku rin'wana ndzi ku twile u rhuketela munhu loyi a nga vaka a yivile mali ya wena ya tisilivhere ta 1 100; mali leyi, yi tekiwile hi mina, ndzi na yona.” Kutani mana wa yena a ku: “HOSI Xikwembu a xi ku katekise, n'wananga!” 3Hiloko Mika a tlherisela mali ya tisilivhere ta 1 100 eka mana wa yena, kutani mana wa yena a ku: “Ku sivela ndzhukano lowu wu nga ku welaka we n'wananga, ndzi nyiketa silivhere leyi eka HOSI Xikwembu, yi ta pfuna ku vatla ni ku vumba swifaniso swa Xikwembu. Kutani sweswi, mali leyi ndzi yi veka emavokweni ya wena.” 4Kuteloko Mika a tlheriserile mali ya kona eka mana wa yena, yena a teka tisilivhere ta 200, a nyika mufuri wa swa silivhere, kutani munhu loyi a vatla xifaniso xa Xikwembu, a vumba ni xin'wana. Kutani swifaniso leswi swi ya vekiwa emutini wa Mika. 5Wanuna loyi Mika a a ri ni xivandla xo khongelela eka xona, kutani a endla “efodi” na “titerafi”,“efodi” na “titerafi”: Vonani Nhlamuselo ya Marito a veka un'wana wa vana va yena leswaku a va muprista wa yena. 6

17:6
Vaav. 21:25
Enkarhini lowu, Vaisraele a va nga ri na hosi, un'wana ni un'wana a a tiendlela hi ku rhandza.

7Eka Mika, a ku luvele jaha rin'wana ra Mulevhi. Jaha leri a ri ri ra ndyangu wun'wana wa ka Yuda, ri huma emutini wa Betlehema etikweni ra Yuda. 8Loko jaha leri ri suka emutini wa Betlehema etikweni ra Yuda, ri famba ri lava lomu ri nga tshamaka kona, ri yile ri ya humelela hi le mutini wa Mika, emagangeni ya Efrayimi. 9Kutani Mika a ri vutisa, a ku: “Xana u huma kwihi xana?” Rona ri hlamula Mika ri ku: “Ndzi Mulevhi wo huma emutini wa Betlehema etikweni ra Yuda. Ndzi famba ndzi lava ndhawu leyi ndzi nga luvelaka eka yona.” 10Mika a ku ka rona: “Tshama kwala ka mina, u va tata wa mina, tlhelo muprista wa mina. Ndzi ta ku hakela tisilivhere ta khume hi lembe, ndzi ku nyika swiambalo ni swakudya.”... swiambalo ni swakudya. Van'wana va engetela va ku: Kutani Mulevhi a ya kona 11Jaha leri ra Mulevhi ri nkhensa ku tshama na yena, kutani Mika a ri khoma tanihi un'wana wa vana va yena. 12Kutani Mika a ri veka entirhweni wa vuprista, ri tshama emutini wa yena. 13Kutani Mika a ku: “Sweswi ndza swi tiva leswaku HOSI Xikwembu xi ta endla leswaku ndzi humelela, hikuva muprista loyi ndzi nga na yena i Mulevhi!”

18

Va ka Dani va valanga muti wa Layixi

181Enkarhini lowu, Vaisraele a va nga ri na hosi. Va ka Dani a va nga si kuma ndhawu leyi yi nga ta va ndzhaka ya vona exikarhi ka Vaisraele, kutani a va ha ri eku laveni ka ndhawu leyi va nga ta tshama eka yona yi va ndzhaka ya vona. 2Kutani va ka Dani va hlawula vavanuna vo tiya va ntlhanu va huma emindyangwini hinkwayo ya nyimba ya ka vona, va va rhuma va suka eSora ni le Exitawulu, leswaku va ya valanga ni ku xiyaxiya tiko, va ku ka vona: “Fambani mi ya xiyaxiya tiko.” Kavaloko vavanuna lava va famba va ya humelela hi le mutini wa Mika emagangeni ya Efrayimi, va fika va xwa kona. 3Loko va ri kwale mutini wa Mika, va tiva jaha lera Mulevhi hi mavulavulele ya rona, kutani va ya eka rona, va ri vutisa va ku: “Loyi a nga ku tisa laha i mani xana? Lexi u endlaka xona kwala i ncini, naswona u tirha ntirho muni xana?” 4Jaha ri va hlamusela leswi Mika a ri endleleke swona, kutani ri ku: “Ú ndzi nyikile ntirho wa ku va muprista wa yena.” 5Kutani va ku ka rona: “Hi kombela leswaku u hi vutisela timhaka eka Xikwembu, hi ta tiva loko tindlela ti ta hi basela lomu hi yaka kona.” 6Muprista a ku ka vona: “Fambani hi ku rhula, HOSI Xikwembu xi ta mi hlayisa eriendzweni ra n'wina.”

7Vavanuna lava va suka eka Mika, va famba va ya fika emutini wa Layixi; va vona vanhu va kona, va kuma leswaku a va tshamisekile hi ku rhula ku fana ni Vasidoni, naswona a va ri vanhu vo timiyelela vo ka va nga ehleketeleli munhu swo biha; vafumi va vona a va nga va karhati etikweni ra vona; Vasidoni a va ri kule na vona, naswona a va nga tirhisani ni vanhu van'wana. 8Loko vavanuna lava va tinhlori va tlhelela eka vamakwavo le Sora ni le Exitawulu, vona va va vutisa va ku: “Mi hi vuyela na tihi xana?” 9Va hlamula va ku: “Tanani hi famba hi ya va hlasela. Tiko rona ri sasekile swinene, hi ri vonile. Ma ha tshamela yini xana? Mi nga heti nkarhi, nghenani mi teka tiko ra kona ri va ra n'wina. 10Loko mi ya kona, mi ta fika mi kuma leswaku vanhu va kona a va ehleketeleli munhu swo biha. Tiko leri Xikwembu xi mi nyikaka rona ri anamile swinene, naswona eka rona a ku pfumaleki na xilo na xin'we xa leswi kumekaka emisaveni.”

Va ka Dani va teka swikwembu swa Mika ni muprista wa yena

11Kutani vavanuna va 600 va nyimba ya ka Dani va suka eSora ni le Exitawulu, va hlomile matlhari, 12va tlhandluka va ya dzima mixaxa eKiriyata-Yeyarimi etikweni ra Yuda. Hikokwalaho, ndhawu leyi ya ha vuriwa Mahana-Dani (hileswaku: “Mixaxa-ya-Dani”) ku fikela ni namuntlha. Ndhawu ya kona yi le vupeladyambu bya muti wa Kiriyata-Yeyarimi. 13Va suka kona va famba va kongoma emagangeni ya Efrayimi, kutani va ya humelela hi le mutini wa Mika.

14Vavanuna lava a va yile va ya valanga muti wa Layixi, va byela vamakwavo va ku: “Xana ma swi tiva leswaku kwala tindlwini leti ku ni ‘efodi’, ni ‘titerafi’, xifaniso lexi vatliweke, ni lexi vumbiweke kunene, xana? N'wina vonani leswaku mi nga endla yini!” 15Kutani va hambuka va ya nghena emutini wa Mika, va fika va pfuxelana na jaha ra Mulevhi endlwini ya rona. 16Loko va ri vavanuna va ka Dani va 600 lava hlomeke matlhari, vona va yima enyangweni ya muti. 17Kutani vavanuna lava ntlhanu lava a va yile ku ya valanga tiko, va nghena emutini va ya teka xifaniso lexi vatliweke, ni “efodi”, ni “titerafi”, ni xifaniso lexi vumbiweke. Muprista a a yimile enyangweni ya muti swin'we ni vavanuna lava 600 lava hlomeke matlhari. 18Kuteloko vavanuna lava va ntlhanu va nghena endlwini ya Mika ku ya teka xifaniso lexi vatliweke, ni “efodi”, ni “titerafi”, ni xifaniso lexi vumbiweke, muprista a ku ka vona: “Mi endla yini xana?” 19Vona va n'wi hlamula va ku: “Wena miyela, u pfala nomo u ku whí! A hi fambe swin'we, u ya va tata wa hina, tlhelo muprista wa hina. Xana a wu swi voni leswaku ku va muprista wa nyimba ni mindyangu ya yona hinkwayo eka Vaisraele, swi tlula ku va muprista wa ndyangu wun'we ntsena xana?” 20Hiloko muprista a tsaka ngopfu, kutani a teka “efodi” ni “titerafi” ni xifaniso lexi vatliweke, a nghena exikarhi ka vanhu lava, a famba na vona.

21Kutani va suka va famba, va rhangisile vana ni swifuwo ni tinhundzu emahlweni. 22Kuteloko va fambile mpfhukanyana ku suka emutini wa Mika, Mika a rhamba vaakelani va yena leswaku va hlongorisa va ka Dani. 23Kutani va huwelela va ka Dani, vona va hundzuluka va ku ka Mika: “Xana u karhata hi yini, leswi u taka ni ntshungu wo tano xana?” 24Mika a ku: “Mi tekile swikwembu swa mina leswi ndzi tiendleleke swona, mi famba na swona, mi tlhela mi teka ni muprista wa mina. Xana mina ndza ha sele na yini xana? Kutani mi ndzi vutisela yini leswaku ndzi karhata hi yini, xana?” 25Va ka Dani va ku ka yena: “U nga hi beli huwa, hikuva loko wo hlundzukisa vavanuna lava, va nga ku ba va ku dlaya, wena ni va ndyangu wa wena.” 26Kutani va ka Dani va ya emahlweni ni riendzo ra vona. Kuteloko Mika a vona leswaku va ni matimba ku n'wi tlula, a tlhela a timukela ekaya.

Va ka Dani va hlasela muti wa Layixi

27Loko va ka Dani va tekile swilo leswi Mika a swi endleke ni loko va tekile muprista wa yena, va yile eLayixi, wu nga muti wa vanhu vo timiyelela, vo ka va nga ehleketeleli munhu swo biha, kutani va va dlayetela hi fumu, va tlhela va hisa ni muti wa vona. 28Vanhu lava va pfumarile mulamuleri, hikuva Vasidoni a va ri kule, naswona u ku nga ri na vanhu van'wana lava a va tirhisana na vona. Muti wa Layixi a wu ri enkoveni wa Beta-Rehobo. Kutani vanhu va ka Dani va pfuxa muti lowu, va tshama eka wona, 29va wu thya vito ra “Dani”, kokwa wa vona loyi a velekiweke hi Yakobo.Yakobo, kumbe: Israele Kambe khale muti lowu a wu tiviwa hi vito ra “Layixi”.

30Kutani va ka Dani va yimisa xifaniso lexi vatliweke. Yonatani n'wana Gerixomu wa Muxe,Muxe, kumbe: Manase ni vana va yena, va va vaprista va nyimba ya ka Dani, ku kondza loko vanhu va tiko va yisiwa evukhumbini. 31Xifaniso lexi Mika a tivatleleke xona, va ka Dani va xi tshikile xi yimisa sweswo, nkarhi hinkwawo lowu yindlu ya Xikwembu yi veke emutini wa Xilo.

19

Ta Mulevhi ni nsati wa yena lontsongo

191Enkarhini lowu Vaisraele a va nga si va na hosi, a ku ri ni Mulevhi un'wana loyi a a tshama etindhawini ta le xikarhi emagangeni ya Efrayimi; munhu loyi a a tekile nsati lontsongo emutini wa Betlehema etikweni ra Yuda. 2Kutani Mulevhi a holova ni nsati loyi wa yena, kutani nsati a lan'wa a ya karikwavo eBetlehema, a ya tshama kona ku ringana mune wa tin'hweti. 3Kutani nuna wa yena a suka a n'wi landza, leswaku a ta n'wi khongotela a vuya na yena. Mulevhi loyi ú fambile ni nandza wa yena ni timbhongolo timbirhi. Loko a fika evukon'wanini,Van'wana va ri: Hiloko nsati wa yena a n'wi yisa eka tata wa yena tata wa nsati a n'wi vona a ri karhi a ta, kutani a ya n'wi hlanganisa a tsakile. 4Hiloko tata wa nsati a khomeleta Mulevhi leswaku a nga fambi, kutani a xwa na vona masiku manharhu, va dya kona, va nwa, va tlhela va etlela kona. 5Hi siku ra vumune, va pfuka ka ha ri mpundzu swinene, kutani Mulevhi a tilulamisela ku famba; kambe tata wa nsati a ku ka mukon'wana wa yena: “U ta rhanga hi ku phemanyana u miyeta nyoka, hi kona u nga ta famba.” 6Kutani vavanuna lavambirhi va tshama swin'we, va dya ni ku nwa; hiloko tata wa nsati a ku ka Mulevhi: “Ndzi kombela leswaku u tlhela u xwa, u dya u tsaka.” 7Hambileswi Mulevhi a a sungurile ku tilulamisela ku famba, tata wa nsati a n'wi khongotela swinene, kutani a pfumela ku tlhela a xwa. 8Hi siku ra vuntlhanu Mulevhi a pfuka ka ha ri mpundzu swinene, a tilulamisela ku famba, kambe tata wa nsati a ku: “U ta rhanga u miyeta nyoka, u yimanyana dyambu ri kondza ri rhenga.” Kutani va dya swin'we. 9Kuteloko Mulevhi ni nsati wa yena ni nandza wa yena va ri karhi va longa leswaku va ta famba, tata wa nsati a ku ka Mulevhi: “Vona, dyambu ri ya eku peleni. Ndzi kombela leswaku mi xwa kwala, wena u dya u tsaka; kutani mundzuku mi ta pfuka ka ha ri mpundzu, mi khoma riendzo ra n'wina mi muka ekaya.” 10Kambe Mulevhi a nga pfumelanga ku tlhela a xwa. U lo suka a famba, a ya fika emutini wa Yebusi (hileswaku, Yerusalema), a ri ni timbhongolo timbirhi leti boheleriweke switshamo, ni nsati wa yena.

11Dyambu a ri lava ku pela loko va fika kusuhi ni muti wa Yebusi, kutani nandza a ku ka n'wini wa yena: “A hi hambukeni hi nghena emutini lowu wa Vayebusi, hi etlela kona.” 12Kambe n'wini wa yena a ku: “A hi nga hambuki hi nghena emutini wa vanhu vambe lava nga riki Vaisraele; kambe hi ta hundzela eGibeya.” 13Kutani a tlhela a ku ka nandza wa yena: “A hi fambeni hi ya fika eGibeya kumbe eRhama, hi etlela eka wun'wana wa miti leyi mimbirhi.” 14Kutani va hundza va ya emahlweni ni riendzo ra vona, dyambu ri ya va pelela va ri kusuhi na Gibeya, wu nga muti wa va ka Benjamini. 15Kutani va hambuka va ya nghena emutini leswaku va ta etlela kona; kambe a ku vanga na munhu loyi a nga va rhurhela, hikokwalaho va tshamile erivaleni ra muti.

16Hi nkarhi wa mpimavayeni, ku ta mukhalabye a huma emasin'wini. Mukhalabye loyi a a lo luvela eGibeya, khale a a tshama emagangeni ya Efrayimi. Laha Gibeya a ku tshama vanhu va ka Benjamini. 17Mukhalabye u te a tlakusa mahlo o vona muhundzi wa ndlela a tshamile erivaleni, kutani a ku ka yena: “Xana u kongome kwihi, naswona u ta u huma kwihi xana?” 18Mulevhi a n'wi hlamula a ku: “Hi ta hi huma hi le Betlehema etikweni ra Yuda, hi ya etindhawini ta le xikarhi emagangeni ya Efrayimi, laha ndzi tshamaka kona. A ndzi endzile eBetlehema etikweni ra Yuda, kutani sweswi ndzi le ndleleni yo ya ekaya,Van'wana va ri: ndzi le ndleleni yo ya endlwini ya HOSI Xikwembu kambe laha ku pfumala na un'we loyi a ndzi rhurhelaka emutini wa yena. 19Byanyi bya timbhongolo ni swakudya swin'wana swa tona, hi na swona; hambi byi ri vuswa ni vhinyo ya mina ni nandza loyi wa xisati ni jaha leri, hi na swona hina malandza ya wena, a hi pfumali nchumu.” 20Kutani mukhalabye a ku: “Mi nga chavi nchumu! Mina ndzi ta vona leswaku mi kuma hinkwaswo leswi mi swi lavaka, mi nga kali mi etlela laha rivaleni.” 21Hiloko a va teka a famba na vona emutini wa yena, a fika a nyika timbhongolo ta vona swakudya, kutani va hlamba milenge, va dya ni ku nwa.

22Loko va ri karhi va tidyela va tsakile, ko ta ku ta humelela vavanuna va muti, vanhu va nsele swinene, va rhendzela yindlu, va sungula ku himetela rivanti, va ri karhi va huwelela mukhalabye lowa n'wini wa muti, va ku: “Hi humesele wanuna loyi a nga nghena laha mutini wa wena, hi lava ku ya etlela na yena.” 23Kutani mukhalabye lowa n'wini wa muti a huma a ya laha a va ri kona, a ku ka vona: “E-e vamakwerhu, mi nga vi na tihanyi eka munhu loyi a ndzi endzeleke. Ndza mi kombela, mi nga endli mhaka leyi ya manyala! 24Yimani ndzi mi nyika n'wana wa mina wa nhwanyana loyi a nga si tivanaka ni wanuna, ni nsati lontsongo wa muendzi, mi famba na vona mi ya endla leswi mi swi lavaka ha vona, kambe wanuna loyi mi nga tshuki mi n'wi endla manyala layo tano.” 25Kambe vavanuna lava a va nga pfumeli leswi mukhalabye a a va byela swona; hiloko wanuna lowa Mulevhi a khoma nsati wa yena, a n'wi susumetela eka vavanuna lava, kutani va n'wi teka va ya etlela na yena, va tlanga hi yena vusiku hinkwabyo ri kondza ri xa. Loko vurhonga byi tshwuka, va n'wi tshika a famba. 26Kutani hi vurhonga byebyo, wansati a famba a ya fika a wela enyangweni ya yindlu ya mukhalabye leyi nuna wa yena a a etlele eka yona. Loko ku sungula ku vonakala, wansati a a ha ri kwala nyangweni.

27Loko nuna wa yena a pfuka nimixo, a pfula rivanti leswaku a ta huma a famba, o kuma nsati wa yena a etlele kwala nyangweni, a khomelele xihukuva.xihukuva, kumbe: xitsandze 28Kutani a ku ka yena: “Pfuka hi famba.” Kambe wansati a nga hlamulanga. Hiloko wanuna a teka ntsumbu wa nsati a wu tlhandleka embhongolweni, a khoma ndlela a kongoma ekaya. 29Loko a fika emutini wa yena, a teka mukwana, a khoma ntsumbu wa nsati wa yena, a wu tsemelela ku huma swiphemu swa 12, kutani a rhuma vanhu va swi yisa etikweni hinkwaro ra Israele. 30A lerisa lava a va rhumaka leswaku va vutisa Muisraele un'wana ni un'wana, va ku: “Xana ku sukela siku Vaisraele va humeke etikweni ra Egipta ku fika namuntlha, mhaka yo tani yi tshama yi humelela, kumbe mi tshama mi yi vona xana? Mhaka leyi mi fanele ku yi kanela mi tsundzuxana ha yona, kutani mi boxa leswi mi swi boheke.” Kutani hinkwavo lava vonaneke ni varhumiwa va ku: “Mhaka leyi a yi si tshama yi humelela, naswona a hi si tshama hi vona yo fana na yona, hi mpfhuka Vaisraele va huma etikweni ra Egipta, ku fika namuntlha.”