Xitsonga 1989 (TSO89)
15

Ta Samsoni loko a hisa masimu ya Vafilista

151Endzhaku ka masiku ma nga ri mangani, hi nkarhi wa ntshovelo wa koroni, Samsoni a teka ximbutana a famba na xona a ya pfuxela nsati wa yena. Kutani a fika a ku: “Ndzi lava ku nghena endlwini leyi nsati wa mina a nga eka yona.” Kambe tata wa nsati a n'wi alela ku nghena, 2a ku ka yena: “Mina a ndzi ehleketa leswaku a wa ha ri na mhaka na yena, kutani ndzi n'wi nyikile nxangwana ya wena. Xana ndzisana ya yena yi njhani xana? Teka yona, hikuva yi sasekile ku tlula yena!” 3Samsoni a ku ka yena: “Sweswi mina a ndzi nga ha vi na nandzu, loko ndzi endla Vafilista swo biha.” 4Hiloko Samsoni a suka a famba a ya khoma timhungubye ta 300, a lava ni swisana. Kutani a yimisa timhungubye ha timbirhi-mbirhi ti fularhelana, a boha xisana hi mincila ya tona, xi va exikarhi ka timhungubye letimbirhi. 5Loko Samsoni a lumekile swisana, a tshika timhungubye leti ti ya nghena emasin'wini ya Vafilista, kutani ti hisa tinhulu ta koroni, ni koroni leyi a yi nga si tshoveriwa, ku tshwa ni mirhi ya mitlhwari. 6Vafilista va vutisana va ku: “Xana i mani a nga endla swilo leswi xana?” Van'wana va hlamula va ku: “I Samsoni mukon'wana wa va ka Timina, hikuva va tekile nsati wa Samsoni va n'wi nyika nxangwana ya yena.” Hiloko Vafilista va ya hisa nkata Samsoni ni tata wa yena.Van'wana va ri: Nkata Samsoni ni va ka vona 7Samsoni a byela Vafilista a ku: “Leswi mi tirheke hi ndlela leyi, ndza mi byela, ndzi nga ka ndzi nga fambi, ndzi nga si rihisela eka n'wina!” 8Kavaloko Samsoni a mukisana ni Vafilista, a dlayetela, kutani a rhelela a ya tshama ebakweni ra ribye ra Etamu.

Ta Samsoni loko a hlula Vafilista eLehi

9Kutani Vafilista va tlhandluka va ya dzima mixaxa etikweni ra Yuda, va hlasela muti wa Lehi. 10Vavanuna va Yuda va vutisa Vafilista va ku: “Xana hikwalaho ka yini mi ta mi ta hi hlasela, xana?” Vafilista va hlamula va ku: “Hi lava ku boha Samsoni, hi ya n'wi endla leswi a hi endleke swona.” 11Kutani vavanuna va Yuda vo ringana 3 000 va rhelela va ya eka Samsoni ebakweni ra ribye ra Etamu, va fika va ku ka yena: “Wa swi tiva leswaku Vafilista va hi fuma. Kutani i mhaka muni leyi u hi vangeleke yona xana?” Samsoni a va hlamula a ku: “Leswi ndzi va endleke swona, hi sweswi na vona va rhangeke va ndzi endla swona.” 12Kutani va ku ka Samsoni: “Hi tele ku ta ku boha leswaku hi ta ku nyiketa emavokweni ya Vafilista.” Kutani yena a va hlamula a ku: “Ndzi hlambanyeleni leswaku n'wina a mi nga mukisani na mina mi ndzi ba.” 13Kutani vavanuna va Yuda va ku: “E-e, hina hi to ku boha kunene, kutani hi ku nyiketa emavokweni ya vona. A hi nga ku dlayi!” Hiloko va n'wi boha hi tintambhu timbirhi letintshwa, va n'wi humesa ebakweni ra ribye, va muka na yena.

14Kuteloko a fika eLehi, Vafilista va n'wi hlanganisa va ri karhi va ba huwa; kutani Moya wa HOSI Xikwembu wu nghena Samsoni hi matimba swinene, tintambhu leti a va n'wi bohile mavoko ha tona ti debya, wonge i ntsembyani loko wu tshwa hi ndzilo, mafundzu ya tona ma ntshunxeka. 15Kutani Samsoni a kuma rihlaya ra mbhongolo leya ha ku faka, a ri teka, a dlaya vavanuna vo ringana 1 000 ha rona. 16Kutani a ku:

“Hi rihlaya ra mbhongolo,

ndzi va ridimbile,Van'wana va ri: Hi rihlaya ra mbhongolo ndzi fumbe tinhulu-nhulu ...

hi rihlaya ra mbhongolo,

ndzi dlaye gidi ra vavanuna!”

17Kuteloko a hetile ku vulavula, a cukumeta rihlaya ra mbhongolo; kutani ndhawu ya kona yi thyiwa vito ra Ramati-Lehi (hileswaku: “Xintshabyana-xa-Rihlaya”).

18Samsoni a twa torha swinene, kutani a huwelela eka HOSI Xikwembu, a ku: “Hi wena u tiseke ku hlula lokukulu loku hi voko ra mina nandza wa wena, kutani xana ndzi nga dlawa hi torha, ndzi wela emavokweni ya vahedeni xana?” 19Kutani Xikwembu xi pandza ribye leri fanaka ni ra ku sila leri nga eLehi ri pfelela mati. Kuteloko Samsoni a nwile, moya wa yena wu rhelela, a kuma matimba lamantshwa. Xihlovo xa kona xi thyiwa vito ra Eni-Hakori (hileswaku: “Xihlovo-xa-Muhuweleri”). Ni namuntlha xa ha ri kona eLehi. 20Samsoni ú vile murhangeri wa Vaisraele enkarhini wa Vafilista ku ringana malembe ya 20.