Xitsonga 1989 (TSO89)
12

Nyimpi ya va le Giliyadi ni va ka Efrayimi

121Vavanuna va ka Efrayimi va tilulamisela ku ya lwa nyimpi, kutani va tsemakanya nambu wa Yordani va ya eSafoni, va fika va ku ka Yefta: “Xana a wu endlela yini ku ka u nga hi vitani hi famba na wena, loko u huma u ya lwa ni Vaamoni, xana? Hikokwalaho hi ta lumeka yindlu ya wena, u tshwela endzeni ka yona!” 2Yefta a va hlamula a ku: “Mina ni vanhu va mina hi holovisanile ngopfu ni Vaamoni; kambe loko ndzi mi rhumele rito leswaku mi ta mi ta hi lamulela, a mi tanga. 3Kuteloko ndzi vona leswaku n'wina a mi lavi ku ndzi lamulela, ndzi humile ndzi ya lwa ni Vaamoni, ndzi nga chavi ku fa, kutani HOSI Xikwembu xi va nyiketa emavokweni ya mina; xana i ncini lexi namuntlha xi mi tisaka mi ta ndzi lwisa, xana?”

4Kutani Yefta a hlengeleta vavanuna hinkwavo va Giliyadi, va lwa ni va ka Efrayimi, va va hlula. (Va ka Efrayimi a va rhuketerile va le Giliyadi, va ku: “N'wina va le Giliyadi mi lo baleka eka Efrayimi ni le ka Manase!”)Kumbe: N'wina va le Giliyadi, mi baleke eka nyimba ya ka Efrayimi, mi ya tshama exikarhi ka va ka Efrayimi ni va ka Manase 5Kutani va le Giliyadi va teka mahlaluko ya Yordani, va sivela va ka Efrayimi ku hundza. Loko munhu un'wana wa ka Efrayimi loyi a balekelaka nyimpi a fika a ku: “Ndzi kombela ku hundza”, vavanuna va le Giliyadi a va n'wi vutisa va ku: “U wa ka Efrayimi xana?” Loko a hlamula a ku: “E-e”, 6a va ku ka yena: “Vula u ku ‘Xibolete’.” Kambe vanhu va ka Efrayimi a va tsandzeka ku vula kahle rito leri, hikuva a va ku “Sibolete”; kutani va le Giliyadi a va va khoma va va dlayela kwale mahlalukweni ya Yordani. Enkarhini wolowo, ku dlayiwile vanhu va ka Efrayimi vo ringana 42 000.

7Yefta lowa Mugiliyadi ú vile murhangeri wa Vaisraele ku ringana malembe ya 6. Loko a lova, ú lahliwile emutini wa yena le Giliyadi.Van'wana va ri: emutini wa yena wa Mispa le Giliyadi; kumbe: laha ku nga ni miti ya Giliyadi

Ta Ibisani

8Endzhaku ka Yefta, ku humelela Ibisani wa le Betlehema, a va murhangeri wa Israele. 9Ibisani a a ri ni vana va vafana va 30 ni vanhwanyana va 30. Ú pfumelerile vana va yena va vanhwanyana ku ya tekiwa ematikweni man'wana. Lava va vafana va 30 na vona ú va pfumelerile ku ya teka vanhwanyana va 30 ematikweni ya le handle, va va vasati va vona. Ibisani ú vile murhangeri wa Vaisraele ku ringana malembe ya 7. 10Loko Ibisani a lova, ú lahliwile eBetlehema.

Ta Elone

11Endzhaku ka Ibisani, ku humelela Elone wa Muzebuloni, a va murhangeri wa Vaisraele ku ringana malembe ya 10. 12Loko Elone a lova, ú lahliwile le Ayaloni etikweni ra va ka Zebuloni.

Ta Abidoni

13Endzhaku ka Elone, ku humelela Abidoni n'wana Hilele wa Mupiratoni, a va murhangeri wa Vaisraele. 14Abidoni a a ri ni vana va 40 ni vatukulu va 30, lava a va famba hi timbhongolo ta 70. Ú vile murhangeri wa Vaisraele ku ringana malembe ya 8. 15Loko Abidoni n'wana Hilele wa Mupiratoni a lova, ú lahliwile ePiratoni etikweni ra va ka Efrayimi, emagangeni ya Vaamaleke.