Xitsonga 1989 (TSO89)
11

Ta Yefta loko a lamulela Vaisraele eka Vaamoni

111Yefta lowa Mugiliyadi a a ri nhenha ya matimba. A a ri n'wana Giliyadi, kambe mana wa yena a a ri nghwavava. 2Nsati wa xitekwa wa Giliyadi a a velekile vana va vafana, kutani loko va kurile, va hlongola Yefta, va ku ka yena: “Wena u nge kumi ndzhaka exikarhi ka hina, hikuva a hi wena n'wana manana.” 3Kutani Yefta a baleka vamakwavo a ya tshama etikweni ra Toba, a tihlanganisa ni vavanuna vo ka va nga pfuni nchumu lava a va hamba va rhendzeleka na yena.

4Endzhaku ka nkarhi, Vaamoni va pfuxa nyimpi va lwa ni Vaisraele. 5Loko Vaamoni va ri karhi va lwa ni Vaisraele, vakulukumba va Giliyadi va ya vitana Yefta etikweni ra Toba, 6va fika va ku ka yena: “Tana, u ta va murhangeri wa hina leswaku hi ta lwa ni Vaamoni.” 7Kutani Yefta a ku ka vakulukumba va Giliyadi: “Xana a hi n'wina lava a mi ndzi venga, mi tlhela mi ndzi hlongola ni le mutini wa tatana, xana? Leswi namuntlha mi nga khombyeni, hi kona mi taka laha ka mina, xana?” 8Vakulukumba va Giliyadi va ku ka Yefta: “Hi ta eka wena, hikuva hi lava leswaku u famba na hina, hi ya lwa ni Vaamoni; kutani vanhu hinkwavo va Giliyadi va ta fambisiwa hi wena.” 9Yefta a ku ka vakulukumba va Giliyadi: “Loko mi ndzi vuyisa ekaya leswaku ndzi ta lwa ni Vaamoni, ni loko HOSI Xikwembu xi ndzi nyika matimba ya va hlula, ndzi ta va mufambisi wa n'wina.” 10Kutani vakulukumba va Giliyadi va ku ka Yefta: “Ha hlambanya emahlweni ka HOSI Xikwembu leswaku hi ta endla hilaha u vulaka hakona.” 11Yefta a famba ni vakulukumba va Giliyadi; hiloko vanhu va n'wi endla mufambisi ni murhangeri wa vona. Kutani Yefta a ya emutini wa Mispa, a ya vikela HOSI Xikwembu timhaka ta yena hinkwato.

12Kutani Yefta a rhuma vanhu eka hosi ya Vaamoni,Van'wana va ri: eka hosi ya Vamowabu a va rhwexa rito leri nge: “Xana hi vangisana yini mina na wena, leswi u taka, u ta hlasela tiko ra mina, xana?” 13Hosi ya Vaamoni yi hlamula varhumiwa va Yefta, yi ku: “N'wina Vaisraele, loko mi huma etikweni ra Egipta, mi tekile tiko ra mina, ku sukela enambyeni wa Arinoni ku ya fika enambyeni wa Yaboko ni wa Yordani. Kutani sweswi, ndzi vuyiseleni tiko rero hi ku rhula!” 14Kutani Yefta a tlhela a rhuma vanhu eka hosi ya Vaamoni, 15va ya ku ka yena: “Yefta ú vula sweswo ú ri: Vaisraele a va tekanga tiko ra Vamowabu kumbe tiko ra Vaamoni; 16hikuva loko va huma etikweni ra Egipta, Vaisraele va tile hi ndlela ya le mananga, va hundza hi le Lwandle-ro-Tshwuka, va ya fika eKadexe, 17

11:17
Tinhl. 20:14-21
hiloko va rhuma vanhu eka hosi ya Vaedomu, va kombela ku tsemakanya hi le tikweni ra yona, kambe a yi va pfumelelanga. Kutani Vaisraele va tlhela va rhuma vanhu eka hosi ya Vamowabu, kambe na yona yi ala. Hikokwalaho Vaisraele va titshamerile eKadexe.

18

11:18
Tinhl. 21:4
“Loko va suka kona, va tsemakanyile mananga, va ta hi le handle ka tiko ra Edomu ni ra Mowabu, Vaisraele a va nghenanga etikweni ra Mowabu. Kambe va fambile va ya gova entsungeni wa nambu wa Arinoni, wu nga wona ndzilekana evuxeni bya tiko ra Mowabu. 19
11:19-22
Tinhl. 21:21-24
Kutani Vaisraele va rhuma vanhu va ya eka Sihoni hosi ya Vaamori, loyi a a fuma a ri eHexiboni, va fika va ku ka yena: ‘Hi kombela ku tsemakanya hi kwala tikweni ra wena, hi hundzela etikweni ra hina.’ 20Kambe Sihoni a nga pfumelanga leswaku Vaisraele va tsemakanya hi le tikweni ra yena, hikuva a a nga va tshembi. Kutani a hlengeleta vanhu va yena hinkwavo, va ya gova eYahasa, va lwa ni Vaisraele. 21Kutani HOSI Xikwembu xa Vaisraele xi nyiketa Sihoni ni vanhu va yena hinkwavo emavokweni ya Vaisraele, kutani vona va va hlula, va teka ni tiko hinkwaro leri Vaamori a va tshama eka rona, ri va ra vona. 22Va tekile tindhawu hinkwato ta Vaamori, ku sukela enambyeni wa Arinoni ku ya fika enambyeni wa Yaboko, ni ku sukela emananga ku ya fika enambyeni wa Yordani. 23HOSI Xikwembu xa Vaisraele, hi xona xi tekeleke Vaamori tiko ra vona, xi ri nyika vanhu va xona va Israele. Xana wena u lava ku va tekela rona xana? 24Xana u nga ala ku teka leswi Kemoxi xikwembu xa wena xi ku nyikaka swona xana? Hina hi ta hlayisa hinkwaswo leswi HOSI Xikwembu xa hina xi tekeleke van'wana xi nyika hina. 25
11:25
Tinhl. 22:1-6
Xana wena u tlula Balaka n'wana Siporo hosi ya Mowabu xana? Xana Balaka ú kale a vangisana ni Vaisraele kumbe ku huma nyimpi a ya lwa na vona, xana? 26Vaisraele va tshamile emutini wa Hexiboni ni wa Arowere ni le swimitaneni swa yona ni le mitini hinkwayo leyi nga ribuweni ra nambu wa Arinoni ku ringana malembe ya 300. Xana hikwalaho ka yini wena u nga yanga khale u ya va tekela xana? 27Mina a ndzi ku dyohelanga, kutani loko wo ta u ta lwa na mina, u ta va u ndzi hoxela. Namuntlha, HOSI Xikwembu, xona muavanyisi, a xi tseme mhaka ya Vaisraele ni Vaamoni.” 28Kambe hosi ya Vaamoni a yi vanga na mhaka ni leswi varhumiwa va Yefta va yi byeleke swona.

Ta ku hlambanya ka Yefta

29Hiloko Moya wa HOSI Xikwembu wu nghena eka Yefta, kutani a famba a tsemakanya hi le Giliyadi ni le ka Manase, a hundza hi le mutini wa Mispa lowu nga Giliyadi, a ya fika eka Vaamoni. 30Yefta a tshembisa HOSI Xikwembu hi ku hlambanya, a ku: “Loko wo nyiketa Vaamoni emavokweni ya mina, 31un'wana ni un'wana loyi a nga ta huma emutini wa mina, a ndzi hlanganisa loko ndzi vuya ndzi hlurile Vaamoni, ú ta va wa wena HOSI, ndzi ta ku humesela yena, a va gandzelo leri hisiwaka.” 32Kutani Yefta a tsemakanya a ya lwa ni Vaamoni; hiloko HOSI Xikwembu xi va nyiketa emavokweni ya yena. 33Yefta a hlasela miti ya Vaamoni ya 20, ku sukela le Arowere ku ya fika etindhawini leti nga kusuhi na Miniti, a hundza a ya fika ni le Avela-Keramini, a ri karhi a dlayetela vanhu lavo tala, ku va loko Vaamoni va hluriwile hi Vaisraele.

34Loko Yefta a fika emutini wa yena eMispa, ko huma n'wana wa yena wa nhwanyana a n'wi hlanganisa a ri ni swingomana, a ri karhi a cina, Nhwanyana loyi, a a ri yexe eka Yefta, ehandle ka yena, Yefta a a nga ri na n'wana wa mufana kumbe wa nhwanyana. 35

11:35
Tinhl. 30:2
Kuteloko Yefta a n'wi vona, a handzulela swiambalo swa yena, a ku: “Yo n'wananga, u ndzi dlele! U ndzi vangele khombo lerikulu, hikuva ndzi tshembisile HOSI Xikwembu hi ku hlambanya, kutani ndzi nge swi koti ku tlhelela endzhaku eka leswi ndzi swi vuleke hi nomo wa mina!”

36Kutani nhwanyana a ku ka tata wa yena: “Tatana, loko u tshembisile HOSI Xikwembu swin'wana, sweswi u nga ndzi endla hilaha u vuleke hakona, hikuva HOSI Xikwembu xi ku rihiserile eka Vaamoni valala va wena.” 37A tlhela a ku ka tata wa yena: “Ndzi kombela ku endleriwa xilo xin'we ntsena: Ndzi tshike ndzi famba ndzi ya tsendzeleka tin'hweti timbirhi etintshaveni, ndzi ri ni tintangha ta mina, ndzi ya rilela leswi ndzi nga ta fa ndzi nga tekiwanga.” 38Yefta a hlamula a ku: “U nga famba.” A n'wi pfumelela ku famba tin'hweti timbirhi, kutani nhwanyana loyi a suka a famba ni tintangha ta yena etintshaveni, a ya rilela leswi a a fanele ku fa a nga tekiwanga. 39Loko ku herile tin'hweti timbirhi, a tlhelela eka tata wa yena. Kutani tata wa yena a n'wi endla leswi a a tshembisile swona hi ku hlambanya. Nhwanyana loyi a nga hlangananga ni wanuna ni siku ni rin'we.

Kutani, etikweni ra Israele, ku sungula ntolovelo 40wa leswaku vanhwanyana va fanele ku huma mune wa masiku, lembe rin'wana ni rin'wana, va ya rila n'wana Yefta wa Mugiliyadi.