Xitsonga 1989 (TSO89)
60

Muti wa Yerusalema wu ta dzunisiwa

601We Yerusalema, suka u yima u vangama, hikuva ku vonakala ka wena ku tile,

ni ku dzuneka ka HOSI Xikwembu ku le henhla ka wena.

2Vona, xinyami lexikulu xi ta funengeta misava ni vanhu,

kambe HOSI Xikwembu xi ta suka xi yima,

kutani ku dzuneka ka xona ku ta vonaka ehenhla ka wena.

3Kutani vanhu va matiko man'wana va ta ta eku vonakaleni ka wena,

tihosi ta vona ti ta ta loko ti ku vona u lo nghéé, kukotisa dyambu.

4Tlakusa mahlo u rhalarhala matlhelo hinkwawo:

Vona, hinkwavo va le ku hlengeletaneni, va karhi va vuya eka wena;

vana va wena va xinuna va ta vuya ematikweni ya le kule;

lava va xisati va ta vuya va beburiwile kunene.

5Loko u vona sweswo, u ta tsaka swinene,

mbilu ya wena yi ta tlula-tlula, yi khapa hi ku tsaka,

hikuva u ta tiseriwa rifuwo ra vamatiko,

xuma xa vona xi ta nghena ka wena hi ndlela ya lwandle.

6Mintlhambi leyikulu ya tikamela yi ta fika yi ku mbhombhela

yi huma eMidiyani ni le Efa;

hinkwavo va le Xeba va ta fikaKumbe: yi ta ta yi huma eXeba va rhwele nsuku ni mirhi ya risuna,

va twarisa HOSI Xikwembu, va xi dzunisa.

7Tinyimpfu hinkwato ta Kedari ni ta Nebayoto,

ti ta byisiwa ti ta eka wena,

u ta humesa ha tona magandzelo alitarini ya HOSI Xikwembu, u xi tsakisa ha wona.

Kutani HOSI Xikwembu xi ta sasekisa Tempele ya xona ku tlula eku sunguleni.

8Xana i tingalava muni leti ti taka kukota mapapa,

leti fanaka ni matuva lama hahaka ma vuya eswisakeni swa wona, xana?

9I ta vanhu va matiko ya le kule lava va tshembaka HOSI Xikwembu;

ti rhangeriwile hi tingalava to huma eTarxixi,

ti vuyisa vana va wena etindhawini ta le kule,

ti rhwele silivhere ni nsuku,

leswaku vito ra HOSI Xikwembu xa wena ri dzunisiwa,

yena Muhlawuleki wa Israele loyi a ku nyikeke ku dzuneka.

10HOSI Xikwembu xi byela muti wa Yerusalema, xi ku:

“Vanhu va matiko man'wana va ta pfuxa makhumbi ya wena,

tihosi ta vona ti ta ku tirhela.

Enkarhini lowu a ndzi hlundzukile, ndzi ku bile,

kambe sweswi ndzi ta ku tsakela, ndzi ku komba tintswalo.

11

60:11
Nhlav. 21:25-26
Tinyangwa ta wena a ti nga ha pfariwi,

ti ta tshama ti pfuriwile vusiku ni nhlekanhi,

hikuva vanhu va ta ku tisela xuma xa matiko ya vona,

tihosi ta vona ti ta va rhangela emahlweni.

12Vanhu va matiko lama alaka ku ku tirhela, va ta herisiwa;

matiko walawo ma ta hlaseriwa, ma sala ma ri marhumbi.

13U ta nyikiwa timhandze leto saseka ta ntshava ya Lebanoni,

ti nga timhandze ta kipresi, ni ta nkuhlu, ni ta muphayini,Kumbe: mpinya (Xiphut.: pinheiro)

leswaku ti ta khavisa Tempele ya mina,

ni ku sasekisa laha ndzi kandziyaka kona.

14

60:14
Nhlav. 3:9
Vana va lava va ku xaniseke va ta ta eka wena va ri karhi va tilondla-londla,

hambi va ri vanhu hinkwavo lava a va ku langutela hansi, va ta ku nkhinsamela.

Va ta ku vula ‘Muti wa HOSI Xikwembu,

Siyoni, muti wa Muhlawuleki wa Israele’.

15“Hambileswi a wu tshikiwile, u tlhela u nyenyiwa,

ku pfumala na un'we la hundzaka hi le ka wena,

sweswi ndzi ta ku nyika ku dzuneka loku nga heriki;

u ta tsakisa vanhu va minkarhi hinkwayo.

16Vanhu va matiko ni tihosi ta vona,

va ta ku tisela rifuwo ra vona leswaku u ri tirhisa.

Kutani u ta swi tiva leswaku mina HOSI ndzi muponisi wa wena,

ni leswaku ndzi mukutsuri wa wena, ndzi ntamu wa va ka Yakobo.

17“Ematshan'wini ya koporo, ndzi ta ku nyika nsuku,

ndzi ku nyika silivhere ematshan'wini ya nsimbhi;

ematshan'wini ya timhandze, ndzi ta ku nyika koporo,

ndzi ku nyika nsimbhi ematshan'wini ya maribye.

Ku rhula ku ta va mufumi loyi ndzi nga ta ku nyika yena,

ku lulama ku ta va ndhuna leyi u nga ta tirha ehansi ka yona.

18Etikweni ra wena, a ku nga ha twali timhaka ta vanhu va tihanyi,

huwa ya ku hlasela ni ku herisa swilo yi ta nyamalala.

Makhumbi ya wena, u ta ma thya vito ra ‘Loyi-a-ponisaka’,

ni tinyangwa ta wena u ta ti thya vito ra ‘Loyi-a-twarisiwaka’.

19

60:19
Nhlav. 21:23
22:5
“Ninhlekanhi a wu nga ha voningeriwi hi dyambu,

na wona n'weti a wu nga ha ku voningeli,Van'wana va ri: a wu nga ha ku voningeli nivusiku

hikuva mina HOSI Xikwembu xa wena, ndzi ta va ku vonakala ka wena, hilaha ku nga heriki,

hi mina ndzi nga ta va ku dzuneka ka wena.

20Mina dyambu ra wena ni n'weti wa wena,

a ndzi nga ha peli kumbe ku nyamalala.

Ndzi ta va ku vonakala ka wena hilaha ku nga heriki,

masiku ya wena ya swirilo ma ta va ma herile.

21Vanhu va wena va ta va lava lulameke hinkwavo,

tiko ri ta va ra vona hilaha ku nga heriki.

Va ta va hluke ra ximilana xa mina, wu nga ntirho wa mavoko ya mina

lowu ndzi nga ta dzunisiwa ha wona.

22Mindyangu leyitsongo yi ta kula swinene,

yi va ni vanhu va magidi-gidi.

Loko nkarhi wu ta va wu fikile, ndzi ta endla leswaku swilo leswi swi hatla swi humelela.

Hi mina HOSI!”