Xitsonga 1989 (TSO89)
5

Risimu ra nsimu ya vhinya

51

5:1-2
Mt. 21:33
Mk. 12:1
Lk. 20:9
Yingisani, ndzi yimbelela risimu

ra murhandziwa wanga,

hi tlhelo ra nsimu ya vhinya ya yena leyi a a yi rhandza.

Murhandziwa wanga a a ri ni nsimu ya vhinya

exintshabyanini xa misava yo nona swinene.

2A a yi rimile a entisa, a susa maribye,

a byala swimila swo saseka ngopfu,

a aka xihondzo xa varindzi,

a kovotla ni khele ro pyanyela ka rona mihandzu;

a a langutele ku kuma mihandzu leyo nandziha,

kambe ku hume leyo bava.

3Kutani nakulorhi ú ri:

“Sweswi ke, n'wina vaaki va Yerusalema,

na n'wina vanhu va Yuda,

tsemani mhaka ya mina

ni nsimu ya mina ya vhinya.

4Xana a ka ha sele yini,

eka leswi a ndzi fanele ku swi endlela nsimu ya mina xana?

A ndzi languterile mihandzu leyo nandziha,

kutani hikwalaho ka yini yi humesile leyo bava xana?

5“Hikokwalaho, yingisani ndzi mi byela

leswi ndzi nga ta swi endla ehenhla ka nsimu ya mina ya vhinya:

Ndzi ta ntlhantlha rihlampfu ra yona,

ndzi ri hahlulela kule,

leswaku swifuwo swi nghena swi dya,

swi tlhela swi etlela kona.

6Ndzi ta yi tshika yi tlhumelana,

ndzi nga yi hlakuli,

ni vhinya ndzi nga yi tsheni,

ku ta mila mitwa ni swigatlu ntsena;

ndzi ta lerisa mapapa

leswaku ma nga ha nisi mpfula ensin'wini leyi!”

7Vaisraele hi vona nsimu ya vhinya

ya HOSI ya matimba hinkwawo;

swimila swa yona leswi tsakisaka

i vanhu va Yuda;

HOSI Xikwembu a xi langutele ku lulama,

kambe ku vonaka ku dlayana ntsena,

a xi langutele leswinene,

kambe ko twala swirilo ntsena!

Lava endlaka leswo biha va le khombyeni

8Mi ni khombo n'wina mi lavaka ku longoloxela tindlu,

n'wina mi tshamaka mi ri karhi mi engetelela masimu,

mi teketela tindhawu hinkwato ti va ta n'wina,

mi endlela ku tshama mi ri n'wexe etikweni.

9HOSI ya matimba hinkwawo yi vurile

ndzi ri karhi ndzi swi twa, yi ku:

“Ndza hlambanya: Tindlu leto tala leti,

ti ta hundzuka marhumbi,

etindlwini letikulu leti to saseka,

ku ta sala ku nga ha ri na munhu.

10Etindzimeni ta khume ta vhinya,

ku ta huma vhinyo yo tata khuwana rin'we ntsena;

saka ra mbewu ri ta humesa ntshovelo wa xirhundzu xin'we ntsena!”

11Va ni khombo lava vindzukaka

va famba va hlota byalwa lebyo bava,

lava nwaka va tlhela va etlela kona,

byalwa byi kondza byi va hisa.

12Eminkhubyeni ya vona va nwa vhinyo

va ri karhi va chaya switende hi tiharipa ni swingomana ni tinanga;

kambe mintirho ya HOSI Xikwembu a va na mhaka na yona,

ni leswi xi swi endleke, a va swi voni.

13Hikwalaho, n'wina vanhu va ka hina,

mi ta yisiwa evuhlongeni hi mhaka yo pfumala vutivi,

vachaviseki va n'wina va ta fa hi ndlala,

ni ntshungu hinkwawo wu ta hela hi torha.

14Xivandla xa vafi xi lote meno,

xi ahlamisa swinene nomo wa xona

leswaku xi ta mita varhangeri va Yerusalema ni ntshungu hinkwawo,

va nghena hinkwavo va ri karhi va ba huwa va tsakile.

15Vanhu hinkwavo va ta wiseriwa ehansi va tsongahatiwa,

lava manyunyu vona va ta nyumisiwa.

16Kambe HOSI Xikwembu xa matimba hinkwawo

xi ta dzunisiwa, hikuva xi avanyisa hi ku lulama;

hi xona Xikwembu lexo kwetsima

lexi kombaka ku hlawuleka ka xona hi ku endla leswi lulameke.

17Kutani swinyimpfana swi ta dya emutini wa Yerusalema wonge hi le madyelweni ya swona,

marhumbi ma ta hundzuka madyelo ya swimbutana leswi noneke.Van'wana va ri: Swinyimpfana swi ta dya lomu a ku dya tinkuzi; lomu tihomu a ti dyela kona, ku ta hundzuka madyelo ya swimbutana

18Va ni khombo vanhu lava rhambaka vubihi va byi koka hi tintambhu,

vona lava kokaka vudyoho ku fana ni loko va koka golonyi hi tinghole,Van'wana va ri: ku fana ni loko va koka thokazi ra homu hi ringhole

19vona lava va nge: “Muhlawuleki wa Israele

a a hatlise a endla leswi a swi vulaka hi ta swi vona;

makungu ya yena a ma hatle ma humela rivaleni,

a ma humelele leswaku hi ta ma tiva.”

20Va ni khombo lava tekaka swo biha va ku i swo saseka,

swo saseka, va ku i swo biha;

munyama va ku i ku vonakala,

ku vonakala va ku i munyama,

swo bava, va ku swa nandziha,

swo nandziha, va ku swa bava!

21Va ni khombo lava tivonaka va tlharihile ngopfu

ni ku titshemba ku tlula mpimo.

22Va ni khombo lava nga tinhenha eku nweni ka vhinyo,

ni lava nga ni matimba yo sweka byalwa byo bava.

23Va ni khombo lava pfumelaka ku xaviwa, kutani va ntshunxa la nga ni nandzu,

kambe loyi a lulameke, va ala ku n'wi pfuna ehubyeni.

24Leswi va fularheleke Nawu wa HOSI ya matimba hinkwawo,

va sola ni marito ya Muhlawuleki wa Israele,

va ta herisiwa kukota mavivi lama tshwaka,

va ta fana ni byanyi byo oma lebyi hisiwaka byi hela;

va ta kota murhi lowu boleke timitsu,

ku saseka ka vona ku ta haha kukota ritshuri.

25Vukari bya HOSI Xikwembu bya pfurha ehenhla ka vanhu va xona;

xi tlakusile voko ra xona, xi ta va ba xi va dlaya;

tintshava ti ta ninginika,

mintsumbu ya vona yi ta ku, n'wálálálá, emagondzweni.

Hambiswiritano vukari bya xona a byi nga tlheli,

xa ha ta tlakusa voko ra xona, xi va ba.

26HOSI Xikwembu xi ta tlakusa mujeko xi vitana vanhu va le kule,

xi ta va bela khwela, va ta va huma ematlhelweni hinkwawo ya misava;

vonani, hi lava va taka hi ku hatlisa, va ta hi ku tsutsuma.

27Exikarhi ka vona, a ku na wo karhala

kumbe wo khuguka a wa;

ku hava wo twa vurhongo; a va etleli;

mabanti ya vona ni tintanghu, va bohile swi tiya.

28Miseve ya vona yi tontswile swinene,

hinkwavo va tiyimisele ku copa,

tihanci ta vona ti ni swinyondzwana swo fana ni ribye lero nonon'hwa,

mavhilwa ya tigolonyi ta vona ma rhendzeleka wonge xo va xihuhuri.

29Loko va bonga, wonge yo va nghala,

va vomba ku fana ni n'wana wa nghala,

va mpfhumpfha va bvanyangeta,

va rhwala lexi va xi khomeke, ku ri hava na loyi a nga xi vutlaka.

30Hi siku ra kona, va ta mpfhumpfhela Vaisraele,

va ba huwa ku fana ni lwandle;

loko munhu a languta etikweni,

ú to vona munyama ni ku xaniseka ka vanhu ntsena,

munyama wu ta siva ku vonakala.

6

Xikwembu xi tikomba eka Esaya, xi tlhela xi n'wi rhuma

61

6:1
II Tih. 15:7
II Tikr. 26:23
Elembeni leri hosi Uziya a feke ha rona, ndzi vonile N'wini wa hinkwaswo a tshamile exiluvelweni lexikulu xo tlakuka; xiambalo xa yena a xi koka hansi xi tata Tempele. 2A a rhendzeriwe hi tintsumi leti vuriwaka “tiserafi”, yin'wana ni yin'wana yi ri ni timpapa ta 6; timpapa timbirhi a ti ri to funengeta xikandza, timbirhi to funengeta miri, timbirhi to haha ha tona. 3
6:3
Nhlav. 4:8
Tintsumi a ti hlamulana ti ku:

“Wa kwetsima, wa kwetsima, wa kwetsima loyi a nga HOSI ya matimba hinkwawo,

misava hinkwayo yi tele hi ku dzuneka ka yena.”Kumbe: leswi tateke misava hinkwayo, i ku dzuneka ka yena

4

6:4
Nhlav. 15:8
Ku huwelela loku ka tintsumi a ku gudla-gudlisa swihukuvaswihukuva, kumbe: switsandze swa tinyangwa ta Tempele, kutani ku va ni musi lowu tataka Tempele hinkwayo.

5Kutani ndzi ku:

“Yo, ndzi lovile,

mina munhu wa milomo ya thyaka

la tshamaka ni vanhu va milomo ya thyaka,

hikuva ndzi vonile Hosi,

xona Xikwembu xa matimba hinkwawo!”

6Hiloko yin'wana ya tintsumi yi haha yi ta ka mina yi ri ni khala lero vuvumela leri yi ri okeke alitarini. 7Kutani yi khumba nomo wa mina yi ku:

“Ndzilo lowu wu khumbile milomo ya wena;

hikokwalaho vubihi bya wena byi herisiwile,

u rivaleriwile ni swidyoho swa wena.”

8Kutani ndzi twa N'wini wanga a huwelela a ku: “Ndzi ta rhuma mani, i mani la nga ta va nomo wa hina xana?” Hiloko ndzi ku: “Hi mina loyi, ndzi rhume!” 9

6:9-10
Mt. 13:14-15
Mk. 4:12
Lk. 8:10
Yoh. 12:40
Mint. 28:26-27
Kutani a ku: “Famba u ya byela vanhu lava, u ku:

“ ‘Ku twa mi ta twa, kambe a mi nga twisisi;

ku vona mi ta vona, kambe a mi nga vonisisi!’ ”

10A engeta a ku ka mina:

“Nonon'hwisa timbilu ta vanhu lava,

u va pfala tindleve ni mahlo,

leswaku va nga ha voni,

ni ku twa va nga ha twi,

hambi ku ri ku twisisa va nga ha twisisi,

hikuva va nga tshuka va hundzuka,

kutani va rivaleriwa.”

11Kutani ndzi vutisa ndzi ku: “We N'wini wanga, swi ta va tano ku fika rini xana?” A hlamula a ku:

“Ku kondza miti yi va marhumbi,

ku nga ha tshami munhu eka yona,

ni tindlu ti sala ti nga ha ri na vanhu,

ni tiko ri hundzuka mananga.

12Mina HOSI ndzi ta hlongola vanhu ndzi va yisa kule;

va ta siya tindhawu to tala etikweni ti nga ha ri na munhu.

13Hambiloko eka ntlawa wun'wana ni wun'wana wa vanhu va khume ku nga sala munhu un'we,

vanhu lava ndzi ta va herisa;

va ta fana ni murhi lowukulu wa nkuhlu lowu weke,

ku sala xikundzu ntsena.”

Xikundzu lexi i mbewu leyo hlawuleka.

7

Esaya a rhumiwa eka hosi Akazi

71

7:1
II Tih. 16:5
II Tikr. 28:5-6
Enkarhini lowu, tiko ra Yuda a ri fumiwa hi Akazi n'wana Yotamu wa Uziya. Kutani Resini hosi ya Siriya na Peka n'wana Remaliya hosi ya Israele va ya emutini wa Yerusalema ku ya wu hlasela, kambe va tsandzeka ku wu hlula.

2Kuteloko hosi Akazi ni va yindlu ya ka vona va twa leswaku Vasiriya ni va ka Efrayimi va twananile ku yima swin'we enyimpini, va rhurhumela ku fana ni mirhi leyi ninginisiwaka hi moya. 3Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Esaya: “Teka n'wana wa wena Xeyara-Yaxubu,Xeyara-Yaxubu, hileswaku “Masalela-ma-ta-vuya”, kumbe: “Masalela-ma-ta-hundzuka” u ya eka Akazi; u ta n'wi kuma emugerhweniemugerhweni, kumbe: endleleni ya mati (vonani II Tihosi 18:17) lowu humaka etiveni ra le n'walungwini, kusuhi ni gondzo leri kongomaka eka ‘Nsimu ya Muhlantswi’; 4u ta fika u ku ka yena: ‘Tivonele, u nga tshuki u tsutsuma-tsutsuma, naswona u nga chavi, u nga tsemeki nhlana, hikuva vukari lebyi pfurhaka bya Resini ni vanhu va yena ni bya n'wana Remaliya, a hi nchumu, wo va musi wa swisana swimbirhi leswi nga kusuhi ni ku timeka. 5Vasiriya swin'we ni va ka Efrayimi ni hosi ya vona n'wana Remaliya va endlile makungu layo biha ya ku ku hlasela, 6wena ni vanhu va tiko ra Yuda, va mi chavisa, va mi tekela tiko kutani va veka n'wana Tabele a va hosi ya n'wina! 7Kambe HOSI N'wini wa hinkwaswo ú ri:

“ ‘Leswi swi nge endleki,

swi nga ka swi nga humeleli,

8Damaska i ntsindza wa tiko ra Siriya ntsena,

na yena Resini i hosi le Damaska ntsena.

Ku nga si hundza malembe ya 65,

va ka Efrayimi va ta va va tshoviwe matimba, a va nga ha vi na tiko!

9Samariya i ntsindza wa tiko ra va ka Efrayimi ntsena,

na n'wana Remaliya i hosi le Samariya ntsena.

Loko mi nga ri na ku pfumela

mi nga ka mi nga tiyi!’ ”

Xikombiso xa Emanuwele

10HOSI Xikwembu xi tlhele xi rhumela rito eka Akazi, leri nge: 11“Kombela xikombiso eka HOSI Xikwembu xa wena; xikombiso xa kona xi nga va xa leswi nga hansi exivandleni xa vafi, kumbe xa leswi nga henhla etilweni.” 12Kambe Akazi a hlamula, a ku: “Xikombiso a ndzi nga kombeli, hikuva a ndzi lavi ku ringa HOSI Xikwembu.” 13Kutani Esaya a ku: “N'wina va ka Davhida, yingisani! Xana a mi kolwi ku dyisa vanhu mbitsi xana? Xana na xona Xikwembu xa mina, mi lava ku xi dyisa mbitsi xana? 14

7:14
Mt. 1:23
Sweswi, N'wini wa hinkwaswo ú lava ku mi nyika xikombiso: Ku na nhwana loyi a tikeke; ú ta veleka n'wana wa mufana,Kumbe: Ku ni wansati loyi a ha ku hlomaka; ú tikile, kutani ú ta veleka n'wana wa mufana a n'wi thya vito ra Emanuwele.Emanuwele, hileswaku “Xikwembu-xi-na-hina”, kumbe: “Xikwembu-a-xi-ve-na-hina” 15Loko n'wana loyi a ta va ni mano yo kota ku hambanisa leswo saseka ni leswo biha, ú ta dya phehlwa ni vulombe. 16Kambe loko nkarhi wa kona wu nga si fika, matiko ya tihosi letimbirhi leti ti mi chavisaka, ma ta va ma hundzukile mananga. 17Naswona n'wina ni va ka n'wina ni mindyangu ya n'wina, HOSI Xikwembu xi lava ku mi vangela minkarhi ya maxangu; leswi nga ta humelela, a mi si tshama mi swi vona ku sukela loko va ka Efrayimi va hambanile ni va ka Yuda. Hosi ya Asiriya yi le ndleleni!

18“Enkarhini wolowo, HOSI Xikwembu xi ta ba khwela xi vitana mabawa lama nga laha swinambyana swa Egipta swi sukelaka kona, xi vitana ni tinyoxi leti nga tikweni ra Asiriya. 19Kutani hinkwaswo swi ta ta, swi fika swi phatsametela eminkoveni ni le mabakweni ya maribye, swi phatsama ni le swihlahleni hinkwaswo ni le madyelweni hinkwawo ya swifuwo.

20“Enkarhini wolowo, N'wini wa hinkwaswo ú ta byewula vanhu hi rikari leri a nga ta ri lomba entsungeni wa nambu wa Yufrata; ú ta va byewula tinhloko ni miri hinkwawo, ku katsa ni malebvu. Rikari ra kona i hosi ya Asiriya.

21“Enkarhini wolowo, munhu ú ta fuwa homu yin'we ni tinyimpfu timbirhi ntsena; 22kambe swi ta n'wi nyika ntswamba wo tala, a dya ni phehlwa. Hinkwavo lava nga ta sala etikweni, va ta dya phehlwa ni vulombe.

23“Enkarhini wolowo, ndhawu yin'wana ni yin'wana leyi nga ni mirhi ya vhinya ya 1 000, ya nxavo wa tisilivhere ta 1 000, yi ta hundzuka nsimu ya mitwa ni swigatlu. 24Vanhu va ta teka vurha ni miseve, va ya hlota kona, hikuva tiko hinkwaro ri ta va ri tele mitwa ni swigatlu. 25Lomu khale a mi rima kona eswintshabyanini, a mi nga ha tshineli, hikuva ku ta va ku tlhumile hi mitwa ni swigatlu; tindhawu leti ti ta va madyelo ya swifuwo leswikulu ni leswitsongo.”