Xitsonga 1989 (TSO89)
58

Ndlela leyinene ya ku titsona swakudya

581HOSI Xikwembu xi ri:

“Huwelela swinene, u tlakusa rito,

ri tlakuse kukota loko va ba mhalamhala;

tivisa vanhu va mina leswaku va ni nandzu,

byela va ka Yakobo leswaku va dyohile.

2Masiku hinkwawo va lava ku tiva ku rhandza ka mina,

va tiendla lava tsakelaka tindlela ta mina,

wonge hi loko va ri vanhu lava endlaka leswi lulameke,

lava nga tshikangiki milawu ya Xikwembu xa vona.

Va lava leswaku ndzi va komba ndlela ya leswo lulama,

va ri va tsakela ngopfu ku ndzi gandzela!

3“Va tlhela va ku:

‘Ku titsona swakudya ni ku titsongahata,

a swi pfuni nchumu,

hikuva wena Xikwembu, a wu na-mhaka na swona!’

Nhlamulo ya mina hi leyi:

Vonani, esikwini ra ku titsona swakudya,

mi endla leswi mi swi rhandzaka,Kumbe: mi lava ntsena ku tiphina

mi xanisa ni vatirhi va n'wina hinkwavo.

4Loko mi titsona, ma holova,

mi lwa, mi banana hi swibakela,

Hikokwalaho, xikhongelo xa n'wina esikwini ro tano ra ku titsona swakudya,

a xi fiki eka mina etilweni!

5Xana ku titsona ni ku titsongahata loku ndzi ku tsakelaka,

i ku korhamisa nhloko kukota rihlanga,

ni ku andlala swiambalo swo khwaxa etaleni,

mi etlela ka swona, xana?

Xana mi ri hi kona ku titsona swakudya

loku ndzi ku nkhensaka mina HOSI xana? E-e!

6Leswi ndzi swi tsakelaka loko mi titsona hi leswi:

Tsemani tintambhu leti mi boheke van'wana ha tona,

mi susa mpingu lowu mi va rhwexeke wona;

ntshunxani lava tshikeleriwaka,

mi tshova joko rihi na rihi leri va rhwexiweke rona.

7Loko mi dya, mi nga tsoni lava nga ni ndlala,

rhurhelani swisiwana leswi nga riki na kaya;

loko mi vona munhu la hlakaleriweke, n'wi nyikeni swiambalo,

mi nga tshiki varikwenu ekhombyeni.

8Loko mi endla sweswo, minkateko yi ta mi tela kukota vurhonga,

mi ta hatla mi horisiwa;

mi ta rhangeriwa hi mintirho ya n'wina leyo lulama,

kutani mina HOSI ndzi ta mi sirhelela matlhelo hinkwawo hi ku kwetsima ka mina.

9Enkarhini wolowo, mina HOSI ndzi ta mi hlamula loko mi huwelela eka mina,

loko mi ndzi vitana, ndzi ta ku: ‘Hi mina loyi!’

“Loko mi susa joko leri mi ri rhwexeke van'wana,

mi nga ha tshameli ku kombetelana hi tintiho, naswona mi nga ha lumbetani.

10Ni loko mi nga dyi mi tsona lava nga ni ndlala,

naswona mi nyika lava pfumalaka va dya va xurha,

rivoni ra n'wina ri ta pfurha exinyamini,

ku ta ku nghéé, wonge wo va nhlekanhi.

11Mina HOSI, ndzi ta mi rhangela emahlweni minkarhi hinkwayo,

ndzi mi nyika swilo hinkwaswo leswinene leswi mi swi navelaka,Kumbe: ndzi mi nyika leswi mi swi navelaka etindhawini leti hisaka

ndzi tlhela ndzi mi tiyisa;

mi ta fana ni ntanga lowu kumaka mati yo ringana,

mi kota xihlovo lexi mati ya xona ma nga phyiki.

12Mi ta pfuxa miti leyi tshameke nkarhi wo leha yi ri marhumbi,

mi yi aka hi vuntshwa laha a yi ri kona eminkarhini ya khale;

mi ta vuriwa ‘lava pfuxeke makhumbi,

va aka hi vuntshwa tindlu to tshama ka tona’.”

Lava hlayisaka siku ra Savata va kuma minkateko

13HOSI Xikwembu xi ri:

“Mi nga rhendzeleki-rhendzeleki hi siku ra Savata,

mi nga endli leswi mi swi rhandzaka esikweni ra mina lero hlawuleka;

siku leri, mi fanele ku ri tsakela mi ri xixima,

hikuva i siku ra mina lero hlawuleka;

ri xiximeni, mi nga yi lomu mi ku tsakelaka,

kumbe ku endla leswi mi swi rhandzaka,

naswona mi nga vulavuli swo huma ndleleni hi siku leri.

14Loko mo hlayisa milawu leyi, mi ta kuma nkateko eka mina HOSI,

ndzi ta mi endla vanhu lava dzunisiwaka emisaveni hinkwayo,

mi tiphina hi ndzhaka leyi tata wa n'wina Yakobo a mi siyeleke yona.

Mina HOSI hi xiviri, ndzi vurisa sweswo.”