Xitsonga 1989 (TSO89)
57

571Vanhu lavo lulama va fa, kambe ku hava loyi a anakanyaka ta rifu ra kona;

lavo tshembeka va susiwa emisaveni,

kambe a ku na munhu loyi a twisisaka

leswaku loko lavo lulama va susiwa,

va sirheleriwa eka khombo leri taka,Kumbe: leswaku lavo lulama va susiwa hikwalaho ka lavo homboloka

2kutani va ya nghena laha ku nga ni ku rhula;

lava endlaka leswo lulama, va kuma ku wisa loko va fa.

Lava gandzelaka swikwembu swa hava, va ta wela ekhombyeni

3HOSI Xikwembu xi ri:

“Tanani la! Tshinelani kusuhi, vangoma ndzin'wina!

Ndzi vula n'wina mi tsakelaka ngopfu swa vuoswi ni vunghwavava.

4I mani loyi mi tlangaka hi yena xana?

Xana mi hleka ni ku sandza mani xana,

vadyohi ni vakanganyisi ndzin'wina!

5Mi gandzela swikwembu swa hava hi ku famba mi etlelana ehansi ka minkuhlu,

ni le hansi ka mirhi hinkwayo leyo tlhuma,

mi dlaya ni vana va n'wina eminkoveni,

ni le mabakweni ya maribye.

6Mi teka maribye layo rhetela eminkoveni, mi ma endla swikwembu swa n'wina,

mi ma humesela vhinyo ni mapa ya magandzelo.

Xana mi ehleketa leswaku swa ndzi tsakisa swilo leswi xana?

7Mi andlala masangu ya n'wina etintshaveni leto leha,

mi hamba mi ya kona mi ya humesa magandzelo.

8Mi vekile swifaniso swa swikwembu swa hava endzeni ka tindlu ta n'wina,

mina mi ndzi fularhela;

mi andlarile masangu, mi etlela eka wona

ni swigangu swa n'wina leswi mi swi xaveke;

mi tsakisiwa hi ku etlela na swona

mi karhi mi vonelana.

9Mi tin'wan'wasele mafurha yo nun'hwela,

kutani mi ya eka Moloko xikwembu xa Vaamoni.Moloko, kumbe: Milikomo. Van'wana va ri: Mi yile eka hosi mi ri ni mafurha layo nun'hwela

Mi rhumerile vanhu etindhawini ta le kule,

va kondza va ya fika ni le xivandleni xa vafi.

10Mi fambile mi kondza mi karhala,

kambe a mi kalanga mi ku: ‘Leswi a swi hi pfuni nchumu!’

Mi wisile, kutani mi tlhela mi kuma matimba

yo ya emahlweni mi dyoha.

11“Loko mi kala mi vulavula mavunwa,

i ncini lexi a xi mi chavisa ni ku mi rhurhumerisa xana?

Mina mi ndzi rivarile, a ma ha ri na mhaka na mina.

Xana leswi ku nga khale ndzi miyerile, mi to tshika ku ndzi chava xana?

12Ku lulama loku mi nge mi na kona,

ndzi ta ku humesela erivaleni;

swilo leswi mi swi endlaka,

swi nge mi vuyerisi nchumu!

13Loko mi ri ekhombyeni, huwelelani swifaniso swa swikwembu

leswi mi tihlengeleteleke swona, swi ta mi lamulela!

Moya wu ta swi kukula wu ya swi chela kule,

swi ta wa ni loko munhu a hefemula kunene!

Kambe vanhu lava va tshembaka mina,

va ta kuma tiko ri va ra vona,

ni ntshava ya mina leyo hlawuleka yi ta va ndzhaka ya vona.”

Xikwembu xi ta pfuna vanhu va xona, xi va hanyisa

14Ku ta twala munhu la nge:

“Boxani gondzo, mi ri lulamisa,

susani swikundzu hinkwaswo, leswaku vanhu va mina va ta famba hi rona.”

15Xikwembu xa le henhla-henhla,

xona lexi nga kona minkarhi hinkwayo,

lexi vito ra xona xi nga Muhlawuleki, xi vurisa sweswo xi ri:

“Mina ndzi tshama ehenhla laha ku hlawulekeke,

kambe ndzi kumeka ni le xikarhi ka lava khunguvanyekeke, lava titsongahataka;

ndzi nyika lava titsongahataka matimba,

lava khunguvanyekeke emoyeni, ndza va tiyisa.

16Ndzi nga ka ndzi nga tshami ndzi ri karhi ndzi karihela vanhu va mina,

naswona ndzi nge va hlundzukeli hilaha ku nga heriki,

hikuva vanhu va mina lava ndzi va endleke,

va nga ta fa va hela.Kumbe: hikuva hi mina ndzi va nyikeke moya, leswaku va va ni vutomi, va hanya

17Vanhu va mina ndzi va hlundzukerile ndzi va ba,

hikwalaho ka xidyoho xa vona xa ku va ni makolo;

ndzi va kariherile ndzi tlhela ndzi va fularhela,

hambiswiritano a va hundzukanga,

va yile mahlweni va endla leswi timbilu ta vona ti tsakelaka swona.

18Mahanyelo ya vona ndzi ma vonile,

hambiswiritano ndzi ta va hanyisa,

ndzi ta va komba ndlela, ndzi tshama ndzi ri karhi ndzi va khongotela.

Lava nga ku rileni, ndzi ta endla leswaku va tlhela va yimbelela.

19

57:19
Ef. 2:17
Hinkwavo lava nga kona etikweni, ni lava nga matikweni ya le kule,

ndzi ta va nyika ku rhula ka mina HOSI;

vanhu va mina, ndzi ta va hanyisa.

20Kambe lavo homboloka va ta dlita-dliteka

ku fana ni mati ya lwandle lama nga wisiki,

ma humesa ndzhope ni thyaka.

21

57:21
Es. 48:22
Vanhu lavo homboloka, va nge pfuki va kumile ku rhula ni siku ni rin'we!”

Xikwembu xa mina, xi vurisa sweswo.

58

Ndlela leyinene ya ku titsona swakudya

581HOSI Xikwembu xi ri:

“Huwelela swinene, u tlakusa rito,

ri tlakuse kukota loko va ba mhalamhala;

tivisa vanhu va mina leswaku va ni nandzu,

byela va ka Yakobo leswaku va dyohile.

2Masiku hinkwawo va lava ku tiva ku rhandza ka mina,

va tiendla lava tsakelaka tindlela ta mina,

wonge hi loko va ri vanhu lava endlaka leswi lulameke,

lava nga tshikangiki milawu ya Xikwembu xa vona.

Va lava leswaku ndzi va komba ndlela ya leswo lulama,

va ri va tsakela ngopfu ku ndzi gandzela!

3“Va tlhela va ku:

‘Ku titsona swakudya ni ku titsongahata,

a swi pfuni nchumu,

hikuva wena Xikwembu, a wu na-mhaka na swona!’

Nhlamulo ya mina hi leyi:

Vonani, esikwini ra ku titsona swakudya,

mi endla leswi mi swi rhandzaka,Kumbe: mi lava ntsena ku tiphina

mi xanisa ni vatirhi va n'wina hinkwavo.

4Loko mi titsona, ma holova,

mi lwa, mi banana hi swibakela,

Hikokwalaho, xikhongelo xa n'wina esikwini ro tano ra ku titsona swakudya,

a xi fiki eka mina etilweni!

5Xana ku titsona ni ku titsongahata loku ndzi ku tsakelaka,

i ku korhamisa nhloko kukota rihlanga,

ni ku andlala swiambalo swo khwaxa etaleni,

mi etlela ka swona, xana?

Xana mi ri hi kona ku titsona swakudya

loku ndzi ku nkhensaka mina HOSI xana? E-e!

6Leswi ndzi swi tsakelaka loko mi titsona hi leswi:

Tsemani tintambhu leti mi boheke van'wana ha tona,

mi susa mpingu lowu mi va rhwexeke wona;

ntshunxani lava tshikeleriwaka,

mi tshova joko rihi na rihi leri va rhwexiweke rona.

7Loko mi dya, mi nga tsoni lava nga ni ndlala,

rhurhelani swisiwana leswi nga riki na kaya;

loko mi vona munhu la hlakaleriweke, n'wi nyikeni swiambalo,

mi nga tshiki varikwenu ekhombyeni.

8Loko mi endla sweswo, minkateko yi ta mi tela kukota vurhonga,

mi ta hatla mi horisiwa;

mi ta rhangeriwa hi mintirho ya n'wina leyo lulama,

kutani mina HOSI ndzi ta mi sirhelela matlhelo hinkwawo hi ku kwetsima ka mina.

9Enkarhini wolowo, mina HOSI ndzi ta mi hlamula loko mi huwelela eka mina,

loko mi ndzi vitana, ndzi ta ku: ‘Hi mina loyi!’

“Loko mi susa joko leri mi ri rhwexeke van'wana,

mi nga ha tshameli ku kombetelana hi tintiho, naswona mi nga ha lumbetani.

10Ni loko mi nga dyi mi tsona lava nga ni ndlala,

naswona mi nyika lava pfumalaka va dya va xurha,

rivoni ra n'wina ri ta pfurha exinyamini,

ku ta ku nghéé, wonge wo va nhlekanhi.

11Mina HOSI, ndzi ta mi rhangela emahlweni minkarhi hinkwayo,

ndzi mi nyika swilo hinkwaswo leswinene leswi mi swi navelaka,Kumbe: ndzi mi nyika leswi mi swi navelaka etindhawini leti hisaka

ndzi tlhela ndzi mi tiyisa;

mi ta fana ni ntanga lowu kumaka mati yo ringana,

mi kota xihlovo lexi mati ya xona ma nga phyiki.

12Mi ta pfuxa miti leyi tshameke nkarhi wo leha yi ri marhumbi,

mi yi aka hi vuntshwa laha a yi ri kona eminkarhini ya khale;

mi ta vuriwa ‘lava pfuxeke makhumbi,

va aka hi vuntshwa tindlu to tshama ka tona’.”

Lava hlayisaka siku ra Savata va kuma minkateko

13HOSI Xikwembu xi ri:

“Mi nga rhendzeleki-rhendzeleki hi siku ra Savata,

mi nga endli leswi mi swi rhandzaka esikweni ra mina lero hlawuleka;

siku leri, mi fanele ku ri tsakela mi ri xixima,

hikuva i siku ra mina lero hlawuleka;

ri xiximeni, mi nga yi lomu mi ku tsakelaka,

kumbe ku endla leswi mi swi rhandzaka,

naswona mi nga vulavuli swo huma ndleleni hi siku leri.

14Loko mo hlayisa milawu leyi, mi ta kuma nkateko eka mina HOSI,

ndzi ta mi endla vanhu lava dzunisiwaka emisaveni hinkwayo,

mi tiphina hi ndzhaka leyi tata wa n'wina Yakobo a mi siyeleke yona.

Mina HOSI hi xiviri, ndzi vurisa sweswo.”

59

Muprofeta a boxa swidyoho swa Vaisraele

591Mi nga ehleketi leswaku HOSI Xikwembu a xi na wona matimba yo mi ponisa,

ni leswaku a xi mi twi loko mi huwelela.

2Leswi swi mi hambanyisaka ni Xikwembu xa n'wina i mintirho ya n'wina leyo homboloka;

xi mi fularherile hikwalaho ka swidyoho swa n'wina, kutani a xa ha lavi ku mi twa.

3Mavoko ya n'wina ni tintiho ta n'wina

swi lo pyì, hi ngati ni leswo homboloka;

loko mi pfula nomo mi vulavula,

ku huma vuxisi ni ku kanganyisa ntsena.

4Loko mi yisa mhaka ehubyeni leswaku yi ya kaneriwa,

a mi lavi leswi lulameke, a mi tshembeki;

mi vulavula mavunwa mi tshika ntiyiso,

mi tshama van'wana xikungu, mi vanga makhombo.

5Mi fana ni matandza ya tinyoka ta vuxungu,

lama dlayaka loko munhu a ma dya;

loko ma tlhotlhorhiwa, ku huma timhiri!

Mi fana ni swisaka swa mapume

6leswi vanhu va nga kotiki ku tirhungela

swiambalo ni minkumba ha swona.

Mintirho ya n'wina i ya tihanyi ntsena,

yi vanga makhombo.

7

59:7-8
Rho. 3:15-17
A mi hlweli ku endla leswo biha,

mi hatla ku halata ngati ya lava nga riki na nandzu.

Lomu mi yaka kona, mo yela ntsena

ku herisa ni ku fayetela.

8Ndlela leyi tisaka ku rhula, a mi yi tivi,

lomu mi hundzaka kona, ku lulama a ku kona;

mi tsakela maendlele layo homboloka,

eka wona, ku hava loyi a nga kumaka ku rhula.

Vaisraele va pfumela leswaku va dyohile

9Vaisraele va ku:

“Ku lweriwa hi Xikwembu swa ha ri kule na hina,

xi nge pfuki ni siku ni rin'we xi hi endlerile leswi lulameke.

Hi lava ku vonakala, kambe ho vona xinyami ntsena,

hi lava ku famba laha ku nga te nghéé, kambe hinkwako ku lo khwìxìì!

10Loko hi lava khumbi, ho ambambela kunene,

hi gugurhuteka ku fana ni munhu wo fe mahlo;

hambi wu ri nhlekanhi, hi khuguka hi wa wonge hi loko ri perile;

exikarhi ka vanhu va matimba ho va masirha ya le handle.

11Hinkwerhu hi tshama hi ri ku vovoleni wonge ho va swinkankanka,swinkankanka, kumbe: tibere

hi rila ku fana ni xivambalana lexi tiputaka vusiwana;

a hi ku Xikwembu xi ta hi lwela, kambe ni sweswi a hi voni nchumu,

a ha ha tshembi ni leswaku hi ta pfuka hi ponisiwile.

12Milandzu ya hina yi tele ngopfu emahlweni ka wena,

swidyoho swa hina, hi swona swi hi dlayisaka;

mintirho ya hina leyo homboloka, ha yi tiva,

hi tiva ni leswi hi dyoheke swona:

13Hi tlurile milawu ya wena HOSI, hi tlhela hi ku fularhela,

hi tshike ku landza wena Xikwembu xa hina.

Hi vulavula ntsena hi ta ku xanisa van'wana ni ku hundzukela wena,

makungu ya hina ni leswi hi swi vulaka i mavunwa ntsena.

14Mintirho leyo lulama yi hlongoriwile,

leswinene swi nge tshineli kusuhi,

hikuva ntiyiso wu khugukile wu wa erivaleni ra muti,

kutani leswo lulama swi nga ka swi nga ngheni emutini.

15Ntiyiso wa kala swinene,

munhu loyi a tshikaka ku endla leswo biha ú wela emavokweni ya vaxanisi.”

Xikwembu xi ta lamulela vanhu va xona

Swilo leswi, HOSI Xikwembu xi swi vonile,

a xi tsakanga nikutsongo loko xi vona leswaku ku lulama a ku kona.

16

59:16
Es. 63:5
HOSI Xikwembu xi swi vonile ni leswaku a ku na munhu loyi a tiyimiseleke ku pfuna van'wana,

xi hlamarile ku vona leswaku a ku na loyi a lamulelaka vanhu va xona;

hikokwalaho, xi ta ya hi xoxe, xi ya lwa xi hlula,

xi komba leswaku hi xona mulamuleri.

17

59:17
Ef. 6:14,17
I Tes. 5:8
Ku lulama ku ta va xisirhelelo xa xona xa le xifuveni,

xihuku xa xona xa le nhlokweni ku ta va ku ponisa ka xona;

swiambalo swa xona, ku ta va ku rihisela ka xona,

ku hiseka ka xona ku ta va nceka lowu xi funengelaka wona.

18Un'wana ni un'wana, xi ta n'wi ba hi nkhavi lowu ringanaka leswi a endleke swona;

valala va xona, xi ta va karihela xi va ba,

lava nga matikweni ya le kule, na vona va ta biwa.

19Ku suka evupeladyambu ku ya fika evuxeni,

vito ra HOSI Xikwembu ni ku dzuneka ka xona swi ta xiximiwa;

xi ta ta hi rivilo ku fana ni xinambyana lexi hobomulanaka,

lexi mati ya kona ma susumetiwaka hi moya wa HOSI Xikwembu.

20

59:20
Rho. 11:26
HOSI Xikwembu xi ri:

“Mina mukutsuri ndzi ta ta emutini wa Siyoni,

eka n'wina va ka Yakobo lava tshikeke tindlela leto homboloka.

21“Ntwanano wa mina na n'wina hi lowu: Moya wa mina lowu ndzi mi nyikeke wona, ni marito lawa ndzi ma vekeke emilon'weni ya n'wina, swi nga ka swi nga ha suki eka n'wina, ni le ka vana va n'wina, ni le ka vatukulu va n'wina; swi ta va tano ku sukela namuntlha ni hilaha ku nga heriki. Ndzi vula sweswo, mina HOSI!”