Xitsonga 1989 (TSO89)
52

Xikwembu xi ta humesa vaaki va Yerusalema evuhlongeni

521

52:1
Nhlav. 21:2,27
We muti wa Siyoni, suka u yima, yima u komba leswaku u ni matimba;

we Yerusalema, muti lowo hlawuleka,

ambala swiambalo swa wena leswo saseka,

hikuva lava nga yimbangiki ni lava nga tengangiki

va nga ka va nga ha ngheni eka wena.

2We Yerusalema, phumunha ritshuri,

pfuka u ya tshama exiluvelweni xa wena.Van'wana va ri: Phumunha ritshuri, wena Yerusalema la nga vukhumbini

Tsemani tintambhu leti mi bohiweke tinhamu ha tona,

n'wina vaaki va muti wa Siyoni lava nga vukhumbini.

3HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo, xi ri: “Loko mi nyiketiwa evuhlongeni, a ku humesiwanga mali, hikokwalaho a ku nga hakeriwi nchumu loko mi kutsuriwa.” 4HOSI N'wini wa hinkwaswo ú engeta a ku: “Vanhu va mina va rhange va ya etikweni ra Egipta, va ya luvela kona; endzhaku ka sweswo, Vaasiriya va va yisile evukhumbini, va nga va humeselanga nchumu. 5

52:5
Rho. 2:24
Xana i swilo muni leswi ndzi swi vonaka laha Babilona xana? Vanhu va mina va le vukhumbini, kambe a va hakeleriwanga nchumu. Lava va va fumaka va tibumabuma, va le ku sandzeni ka vito ra mina siku rin'wana ni rin'wana. 6Hikokwalaho, mina HOSI, ndzi ri: Vanhu va mina va ta tiva vito ra mina. Hi siku ra kona, va ta tiva leswaku hi mina ndzi vulavuleke na vona, mina yoloyi!”

7

52:7
Nah. 1:15
Rho. 10:15
Ef. 6:15
A hi ku tsakisa ka swona ku vona munhu

loyi a taka hi le tintshaveni, a tisa mahungu lamanene;

a tivisa vanhu leswaku ku rhula ni minkateko swi le ndleleni,

a va vikela ta ku hlula loku taka,

a byela vaaki va Yerusalema, a ku:

“Hakunene Xikwembu xa n'wina, hi xona xi fumaka.”

8Twanani huwa ya varindzi va muti,

hinkwavo va yimbelela va tsakile,

hikuva va swi vona hi voxe

loko HOSI Xikwembu xi vuya emutini wa Yerusalema.

9N'wina marhumbi ya Yerusalema,

sumani tinsimu mi yimbelela,

hikuva HOSI Xikwembu xi kutsurile muti wa Yerusalema,

xi tiyisa vanhu va xona.

10HOSI Xikwembu xi ta kombisa matimba ya xona layo hlawuleka,

vanhu va matiko hinkwawo va ta ma vona;

misava hinkwayo yi ta swi vona

loko Xikwembu xa hina xi ponisa vanhu va xona.

11

52:11
II Kor. 6:17
Sukani! Sukani! Humani eBabilona mi famba,

mi nga tshuki mi khumba swilo leswi nga tengangiki.

Humani etikweni rero!

N'wina mi rhwalaka swibya swa HOSI Xikwembu, mi fanele ku tibasisa.

12Loko mi huma, a mi nga humi hi xihatla,

a mi nga tsutsumi,

hikuva HOSI Xikwembu hi xona xi nga ta mi rhangela emahlweni,

mi ta sirheleriwa matlhelo hinkwawo hi Xikwembu xa Israele.

Ku xaniseka ni ku tlakusiwa ka nandza wa Xikwembu

13HOSI Xikwembu xi ri:

“Vonani, nandza wa mina ú ta kateka;

ú ta tlakusiwa, a va munhu wo chaviseka swinene.

14Vanhu vo tala va tsemekile nhlana loko va n'wi vona,

hikuva nghohe ya yena a yi nga languteki;

a a nga fani na vanhu van'wana.

15

52:15
Rho. 15:21
Kambe sweswi, ú ta hlamarisa vanhu lavo tala,Van'wana va ri: ú ta basisa vanhu lavo tala

tihosi ti ta pfumala lexi ti nga xi vulaka.

Vanhu va ta vona leswi va nga si tshamaka va swi vona,

va ta tiva ni leswi a va nga swi tivi.”

53

531

53:1
Yoh. 12:38
Rho. 10:16
Xana i mani loyi a kholweke leswi hi byeriweke swona xana?

Xana ú kona loyi a voneke matimba ya HOSI Xikwembu emhakeni leyi, xana?

2Nandza wa HOSI Xikwembu ú kurile emahlweni ka xona tanihi ximilana,

a kota rimitsu ra murhi wa le misaveni leyi omeke;

xivumbeko xa yena a xi nga hi tsakisi, a xi nga hi koki mahlo,

naswona a hi nga n'wi naveli, hikuva a a nga sasekanga.

3Vanhu a va n'wi langutela hansi, va nga n'wi amukeli.

A a ri munhu wa mahlomulo, loyi a kombiwaka maxangu;

vanhu a va nga lavi na ku n'wi vona,

kutani hina a hi n'wi sola, hi nga ri na mhaka na yena.

4

53:4
Mt. 8:17
Hambileswi a a rhwele maxangu ya hina,Kumbe: mavabyi ya hina ni ku titekela mahlomulo ya hina,

hina a hi ku, Xikwembu xa n'wi ba, xi n'wi twisa ku vava, xa n'wi khawurisa.

5

53:5
I Pet. 2:24
Kasi a a boxiwa timbanga hikwalaho ka milandzu ya hina,

a xanisiwa hikwalaho ka swidyoho swa hina.

Ku biwa ka yena ku hi tisele ku rhula,

hi hanyisiwile hi mafelangati ya yena.

6

53:6
I Pet. 2:25
Hinkwerhu a hi fana ni tinyimpfu leti lahlekeke,

un'wana ni un'wana a a tifambela hi ndlela ya yena;

hambiswiritano, HOSI Xikwembu xi tekile swidyoho swa hina hinkwerhu,

xi swi rhwexa munhu loyi.

7

53:7-8
Mint. 8:32-33
Nhlav. 5:6
A a xanisiwa, a twisiwa ku vava,

kambe a nga pfuli nomo;

a a fana ni xinyimpfana lexi yisiwaka eku tlhaviweni,

kumbe nyimpfu leyi nga riliki loko va yi tsemeta voya.

8Ú khomiwile hi tihanyi, a avanyisiwa, a susiwa misaveni,

vanhu va nga ri na mhaka na yena,

kasi a a biwa,Van'wana va ri: tintangha ta yena a ti swi twisisanga leswaku a a biwa a susiwa emisaveni ya lava hanyaka,

hikwalaho ka swidyoho swa vanhu va ka hina.

9

53:9
I Pet. 2:22
Kutani va n'wi lahle exikarhi ka vadyohi,

a celeriwa kun'we ni lavo homboloka,Van'wana va ri: a celeriwa kun'we ni lava fumeke

hambileswi yena a a nga endlanga nchumu xo biha,

naswona a nga kanganyisanga munhu.

10A ku ri ku rhandza ka HOSI Xikwembu leswaku a twisiwa ku vava,

a kombiwa maxangu.

Leswi a tinyiketeke ku va mhamba yo riha swidyoho,

ú ta vona vatukulu va yena, a hanya malembe layo tala;

hi yena la nga ta yisa mahlweni ntirho wa HOSI Xikwembu.

11Ú ta vona mihandzu ya maxangu ya yena layo chavisa,

kutani a tsaka.

HOSI Xikwembu xi ri:

“Nandza wa mina ú tiva ku rhandza ka mina;

leswi a nga riki na nandzu,

ú ta ntshunxa lavo tala emilandzwini ya vona

hikuva ú biwile ematshan'wini ya vona.

12

53:12
Mk. 15:28
Lk. 22:37
Hikokwalaho, ndzi ta n'wi nyika ndhawu exikarhi ka lavo chaviseka,

a avelana leswi phanghiweke ni vanhu va matimba,

hikuva ú tinyiketile ku fela van'wana,

a hlayiwa exikarhi ka vadyohi.

Ú tirhwexile milandzu ya lavo tala,

a khongela Xikwembu leswaku xi tsetselela vadyohi.”

54

Xikwembu xi tsakela ngopfu Vaisraele

541

54:1
Gal. 4:27
HOSI Xikwembu xi ri:

“We Yerusalema, a wu fana ni wansati loyi a nga velekiki,

loyi a nga riki na n'wana na un'we;

a wu fana ni wansati loyi a tshikiweke hi nuna,

kambe sweswi yimbelela, u ba ni nkulungwana,

hikuva u ta va ni vana vo tala, ku tlula wansati

loyi a nga si tshamaka a hambana ni nuna wa yena.

2Tlhantlha ntsonga wa wena u wu engetela,

wu tlhenguse, wu anama swinene,

u nga wu tsongahati, wu kurise,

u dzima timhandze ti tiya swinene.

3Muti wa wena wu ta nava wu ya matlhelo hinkwawo,

vanhu va wena va ta tlhela va teka tindhawu

leti sweswi ti tshamaka vamatiko,

va ta pfuxa ni miti leyi hundzukeke marhumbi,

va tshama eka yona.

4“U nga chavi, hikuva a wu nga ha khomiwi hi tingana;

u nga tipandzisi nhloko, hikuva a wu nga ha vangeriwi leswi nga ta ku nyumisa;

tingana leti u veke na tona loko wa ha ri ntsongo, u ta ti rivala,

ni leswaku a wu hlekuriwa loko u nga ha ri na nuna, a wu nga ha swi tsundzuki.

5Mina Muendli wa wena, ndzi ta va nuna wa wena,

vito ra mina, ndzi HOSI ya matimba hinkwawo;

mina Muhlawuleki wa Israele, ndzi mukutsuri wa wena,

Xikwembu xa misava hinkwayo, va vula mina.

6Loko ndzi ku vitana, mina HOSI,

a wu fana ni wansati loyi a tshikiweke hi nuna;

mbilu ya wena a yi vava ku fana ni ya loyi a tshikiweke a ha ku hloma.

7Ndzi hambanile na wena nkarhinyana,

kambe ndzi ta tlhela ndzi ku vuyisa,

hikuva tintswalo ta mina i tikulu.

8Ndzi ku hlundzukerile nkarhinyana,

ndzi ku fularhela,

kambe hikwalaho ka rirhandzu ra mina leri nga heriki,

mina HOSI mukutsuri wa wena, ndzi ta ku twela vusiwana.

9

54:9
Gen. 9:8-17
“Eka mina, swilo leswi swi fana ni leswi humeleleke enkarhini wa Nowa:

Ndzi hlambanyile leswaku ndhambi ya mati yi nge he vi kona emisaveni;

kutani na sweswi ndza hlambanya

leswaku a ndzi nga ha ku hlundzukeli ndzi ku ba.

10Tintshava ni switsunga swi nga ha suka swi nyamalala,

kambe tintswalo ta mina leto tshembeka ti nge suki eka wena;

ntwanano wa mina wa ku rhula, ku hava loyi a nga wu herisaka.

Ndzi vurisa sweswo, mina HOSI, Xikwembu lexi xi ku twelaka vusiwana.”

Muti lowuntshwa wa Yerusalema

11

54:11-12
Nhlav. 21:18-21
HOSI Xikwembu xi ri:

“We Yerusalema, muti lowu twisiweke ku vava,

lowu biweke hi xihuhuri, wu nga lamuleriwi hi munhu,

ndzi lava ku aka hi vuntshwa masungulo ya wena,

ndzi ma sasekisa hi maribye ya nkoka ya ‘safiri’

lama khomanisiweke hi semende leyo tiya.

12Swihondzo swa wena, ndzi ta swi aka hi maribye ya nkoka ya ‘rubi’,

ndzi aka ni tinyangwa hi maribye ya ‘berila’,

rirhangu hinkwaro ri ta va ra maribye ya nkoka.

13

54:13
Yoh. 6:45
Lava va ku akaka hi vuntshwa,Van'wana va ri: Vanhu va wena, lava akeke ka wena va ta dyondzisiwa hi mina,

ndzi ta va nyika minkateko ni ku rhula.

14U ta tiya hi ku endla leswo lulama,

u nga ka u nga ha chavi nchumu,

hikuva lava va ku xanisaka va ku hlasela,

a va nga ha tshineli kusuhi na wena.

15Loko van'wana va ku pfuxela mpfilumpfilu,

va ta va va nga rhumiwanga hi mina,

lava lwaka na wena, u ta va hlula.

16Vona, munhu loyi a pfurhisaka ndzilo a fula matlhari,

ú tumbuluxiwile hi mina,

ndzi tumbuluxile ni muhlaseri

loyi a tirhisaka matlhari ya kona;

17hikokwalaho, matlhari hinkwawo lama endleriweke ku ku dlaya, a ma nga pfuni nchumu,

u ta kaneta ni vanhu hinkwavo lava va ku lumbetaka ehubyeni.

Leyi hi yona ndzhaka ya malandza ya mina HOSI,

ndzi ta va lwela hi ndlela yoleyo.

Ndzi vurisa sweswo, mina HOSI.”