Xitsonga 1989 (TSO89)
45

Xikwembu xi rhuma hosi Korexe

451HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo hi tlhelo ra Korexe,

xi ri xi n'wi hlawurile, xi n'wi khoma hi voko,

leswaku xi ta n'wi hlurisa matiko,

a tekela tihosi matlhari ya tona;

xi ta n'wi pfulela timbanti ta miti,

leswaku tinyangwa ti tshama ti pfulekile.

2Eka Korexe, HOSI Xikwembu xi ri:

“Ndzi ta ku rhangela emahlweni,

ndzi mbundzumuxa tintshava;

timbanti ta koporo, ndzi ta ti faya,

ndzi tshovelela ni tinsimbhi to goga ha tona.

3Ndzi ta ku nyika xuma lexi tumbetiweke,

lexi fihliweke swinene,

kutani u ta tiva leswaku hi mina HOSI Xikwembu xa Israele,

lexi xi ku vitaneke hi vito.

4Ndzi ku vitanile hi vito ra wena,

leswaku u ta pfuna va ka Yakobo malandza ya mina,

ndzi vula Vaisraele vahlawuriwa vanga;

hambileswi u nga ndzi tiviki,

ndzi ku nyikile xivongo lexikulu.

5HOSI Xikwembu hi mina ntsena, a ku na un'wana,

ehandle ka mina, a ku na xikwembu xin'wana.

Ndzi ta ku nyika matimba, hambileswi u nga ndzi tiviki.

6Kutani ku sukela evuxeni ku ya fika evupeladyambu,

vanhu hinkwavo va ta swi tiva leswaku hi mina ntsena ndzi nga HOSI Xikwembu,

ku hava un'wana.

7Hi mina ndzi tisaka ku vonakala, ndzi vanga ni xinyami,

ndzi tisa minkateko, ndzi vanga ni mahlomulo,

leswi hinkwaswo swi endliwa hi mina HOSI.

8“N'wina matilo, nisani mberha ya leswo lulama,

mapapa a ma swi chululele ehansi.

Wena misava, pfuleka leswaku ku ta huma leswi ponisaka,

ni leswo lulama swi ta mila eka wena;

swilo leswi swi endliwile hi mina HOSI.”

Xikwembu i Muvumbi ni Mulawuri wa hinkwaswo

9

45:9
Rho. 9:20
Ú ni khombo, munhu loyi a kanetanaka ni muendli wa yena!

Mi tshama mi vona mbita yi kanetana ni muvumbi wa yona?Van'wana va ri: I mbita ntsena exikarhi ka swirhengele

Xana vumba byi nga vutisa loyi a byi pfuvaka, byi ku:

“U lava ku vumba yini?”

Xana mbita yi nga byela muvumbi wa yona leswaku a nga na vutivi ke?

10Xana n'wana a nga vutisa vatswari va yena,Van'wana va ri: Ú ni khombo, n'wana la vutisaka vatswari va yena a ku:

“Hikwalaho ka yini mi ndzi velekile ndzi ri leswi ndzi nga xiswona, xana?”

11HOSI Xikwembu, xona Muhlawuleki,

ni Muvumbi wa Israele, xi vurisa sweswo xi ri:

“Xana mi ndzi tengisela yini eka leswi khumbaka mina ni vana va mina,

naswona xana mi ni fanelo yo ndzi lerisa entirhweni wa mina, xana?

12Hi mina ndzi endleke misava,

ndzi tumbuluxa ni vanhu lava tshamaka eka yona,

matilo ndzi ma vambile hi mavoko ya mina,

hambi swi ri leswi nga tilweni, swi lawuriwa hi mina hinkwaswo.

13Korexe ú hlohleteriwile hi mina leswaku a ta tirha leswo lulama,

ndzi ta n'wi basisela tindlela hinkwato leti a nga ta famba ha tona;

hi yena la nga ta pfuxa muti wa mina wa Yerusalema,

a ntshunxa ni vanhu va mina evukhumbini;

a nga tirheli ku hakeriwa kumbe ku nkhensiwa.”

HOSI Xikwembu xa matimba hinkwawo xi vurisa sweswo.

14HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo xi ri:

“Rifuwo ra tiko ra Egipta, ni mabindzu ya vanhu va le Etiyopiya,

ni ya vanhu lavo leha va le Seba,

swi ta tisiwa eka n'wina, swi va swa n'wina;

vanhu lava va ta mi landza,

va ta ta va bohiwile, va fika va mi nkhinsamela, va mi khongela va ku:

‘Xikwembu, hi lexi xi nga na n'wina, a ku na xin'wana,

ehandle ka xona, xikwembu xin'wana ku hava.’ ”

15Hakunene wena Xikwembu xa Vaisraele, wena muponisi wa vona,

u Xikwembu lexi titumbetaka!

16Hinkwavo lava endlaka swifaniso swa swikwembu,

va ta khomiwa hi tingana, va hlangana tinhloko;

va ta famba swin'we hinkwavo, va pfilunganile miehleketo.Van'wana va ri: valala hinkwavo va Xikwembu va ta famba va pfilunganile miehleketo

17Kambe HOSI Xikwembu xi ta ponisa Vaisraele hilaha ku nga heriki,

va nga ka va nga khomiwi hi tingana, kumbe ku hlanganisiwa tinhloko ni siku ni rin'we.

18HOSI Xikwembu xi tumbuluxile matilo,

hi xona xi nga Xikwembu hakunene!

Xi vumbile ni misava,

xi yi endla yi ri leyi tiyeke,

leyi vanhu va kotaka ku tshama eka yona:

A xi yi vumbelanga ku va leyi nga pfuniki nchumu.

Kutani xi vurisa sweswo xi ri:

“Hi mina HOSI Xikwembu, ku hava un'wana!

19A ndzi vulavulanga exihundleni,

kumbe exivandleni lexi nga ni xinyami;

a ndzi byelanga va ka Yakobo, ndzi ku:

‘Ndzi laveni laha ku nga riki na nchumu.’

Mina HOSI ndzi vulavula ntiyiso,

ndzi tivisa vanhu leswi nga swona.”

Xikwembu xi fuma misava hinkwayo

20HOSI Xikwembu xi ri:

“Hlengeletanani, n'wina mi poneke ematikweni,

tanani, mi tshinela kusuhi.

Vanhu lava famba-fambaka ni swifaniso swo vatliwa swa swikwembu swa vona,

lava khongelaka swikwembu leswi nga kotiki ku ponisa,

a va tivi nchumu!

21Boxani mhaka mi yi andlala,

kambe rhangani mi twanana swinene!

I mani la tiviseke khale leswi nga ta humelela,

i mani la swi vuleke swa ha ri kule, xana?

Xana a hi mina HOSI ke?

Ehandle ka mina, a ku na xikwembu xin'wana,

hi mina ntsena ndzi nga Xikwembu

xo lulama, lexi ponisaka.

22“Hundzulukelani eka mina leswaku mi ta ponisiwa,

n'wina mi akeke emisaveni hinkwayo,

hikuva Xikwembu hi mina ntsena, a ku na xin'wana.

23

45:23
Rho. 14:11
Flp. 2:10-11
Leswi ndzi swi vulaka, swi tiyile,

swi nga ka swi nga hundzuluxiwi.

Ndzi tibohile hi ku hlambanya, ndzi ku:

‘Vanhu hinkwavo va ta ndzi nkhinsamela,

hinkwavo va ta tiboha ku ndzi tirhela.’

24Va ta vulavula hi mina, va ku:

‘La nyikaka matimba ni ku hlula, i HOSI Xikwembu ntsena!’ ”

Hinkwavo lava a va lwa na HOSI Xikwembu,

va ta ta eka xona va ri ni tingana.

25Loko va ri Vaisraele, xi ta va lwela hinkwavo,

kutani vona va ta xi dzunisa.