Xitsonga 1989 (TSO89)
43

Xikwembu xi tshembisa ku kutsula Israele

431N'wina va ka Yakobo, HOSI Xikwembu lexi xi mi tumbuluxeke,

xona muvumbi wa n'wina Vaisraele, xi vurisa sweswo xi ri:

“Mi nga chavi, hikuva ndzi ta mi kutsula,

ndzi mi vitanile hi mavito ya n'wina, mi va mina.

2Hambiloko mi nghena eswidziveni, ndzi ta va na n'wina,

ni loko mi pela milambu, a mi nga dyiwi hi mati;

hambi mo tshuka mi hundza hi le xikarhi ka ndzilo, a mi nga tshwi,

malangavi a ma nga mi hisi,

3hikuva mina HOSI Xikwembu xa n'wina, Muhlawuleki wa Israele,

ndzi muponisi wa n'wina;

ndzi ta mi kutsula hi ku nyiketa Vaegipta,

ni Vaetiyopiya ni va le Seba eka valala va n'wina.

4Ematshan'wini ya n'wina, ndzi ta nyiketa vanhu vambe eka valala;

ndzi ta ponisa vutomi bya n'wina,

hikuva ndza mi rhandza,

mi ni nkoka, ma fundzheka eka mina.

5“Mi nga chavi, hikuva ndzi na n'wina,

va ka n'wina lava nga le vuxeni ni le vupeladyambu,

ndzi ta va vuyisa.

6Ndzi ta lerisa matiko ya le n'walungwini ni ya le dzongeni,

leswaku ma tshika vanhu va ka n'wina va vuya, ma nga va siveli;

ndzi ta ku: ‘Tshikani vana va mina va xinuna ni va xisati va vuya,

a va suke ematlhelo hinkwawo ya misava,

7hikuva hinkwavo i va mina,

ndzi va tumbuluxele ku ndzi dzunisa,

hi mina ndzi nga muvumbi ni muendli wa vona.’ ”

Vaisraele i timbhoni ta Xikwembu

8HOSI Xikwembu xi ri:

“Hlengeletani vanhu va mina lava nga voniki hambileswi va nga ni mahlo,

lava nga twiki hambileswi va nga ni tindleve.

9Vanhu va matiko hinkwawo a va hlangane,

a va hlengeletane endhawini yin'we.

Kutani exikarhi ka vona, i mani la nga ta hlamusela leswi humelelaka,

kumbe ku twisisa leswi humeleleke khale, xana?

A va humese timbhoni ta vona, ti ta tiyisa leswi va swi vulaka;

a ti yingise mhaka, kutani ti hlambanya ti ku: ‘I ntiyiso!’

10N'wina Vaisraele, mi timbhoni ta mina,

ndzi mi hlawurile ku va malandza ya mina

lama nga ta pfumela ni ku twisisa

leswaku hi mina Loyi-a-nga-kona.

Ehandle ka mina, a ku vanga na xikwembu xin'wana,

naswona ku nge pfuki ku vile na xin'wana.

11HOSI Xikwembu hi mina,

ehandle ka mina, a ku na muponisi un'wana.

12Ndzi mi tivisile leswi nga ta humelela,

ndzi tlhela ndzi mi ponisa.

A ku vanga na xikwembu ximbe lexi endleke sweswo;

timbhoni ta mina hi n'wina, ku vula mina HOSI.

13Xikwembu hi mina ntsena,

ndzi ta va xona minkarhi hinkwayo;

loko ndzi khoma xilo, a ku na la nga xi vutlaka,

ni loko ndzi tirha, a ndzi kavanyetiwi hi munhu.”

Xikwembu xi ta humesa Vaisraele evukhumbini

14HOSI Xikwembu, Muhlawuleki wa Israele,

lexi xi mi kutsuleke, xi vurisa sweswo xi ri:

“Ndzi ta mi pfuna hi ku rhumela mavuthu ma ya hlasela Babilona;

ma ta faya timbanti hinkwato ta muti,

kutani ku yimbelela ka Vakalediya ku ta hundzuka swirilo.Van'wana va ri: ma ta wisa Vakalediya hinkwavo, va baleka hi tingalava leti va tidzunisaka ha tona

15Hi mina HOSI Xikwembu, Muhlawuleki wa n'wina,

ndzi muvumbi ni mufumi wa n'wina Vaisraele.”

16HOSI Xikwembu xi ri:

“Ndzi boxile ndlela elwandle,

ndzi pfula budula exidziveni lexo chavisa.

17Mavuthu ya Vaegipta ni tinhenha ta vona,

tigolonyi ta vona ni tihanci ta vona ta nyimpi, ndzi swi vitanile hinkwaswo:

Swi wile, swi nga ka swi nga ha pfuki,

swi timekile, swi kota rivoni leri timiweke.

18Kambe sweswi ndzi ri: Mi nga anakanyi ngopfu timhaka leti ta khale,

mi nga ehleketi ntsena leswi hundzeke.

19Vonani, ndzi le ku endleni ka leswintshwa,

swa karhi swa humelela, a mi swi voni xana?

Ndzi ta boxa ndlela emananga,

ndzi khulukisa milambuVan'wana va ri: ndzi pfula mabudula etikweni leri omeke.

20Timhungubye ni tiyimbhu,tiyimbhu, kumbe: tiyinca

ni swiharhi hinkwaswo swa nhova, swi ta ndzi dzunisa,

hikuva ndzi humesa mati emananga,

ndzi khulukisa milambu etikweni leri omeke,

leswaku vahlawuriwa va mina va kuma mati yo nwa.

21Vanhu lava, ndzi va vumbile

leswaku va ndzi dzunisa vona vinyi.

22“Kambe n'wina va ka Yakobo, mi tshikile ku ndzi khongela,

mi karhele hi mina, n'wina Vaisraele.

23Tinyimpfu ta magandzelo lama hisiwaka, a mi tanga na tona,

hambi ma ri magandzelo ya xinakulobye, a mi ndzi humeselanga wona.

Mina a ndzi mi tikiselanga hi ku kombela magandzelo,

naswona a ndzi mi karhatanga hi ku lava ku hiseriwa mirhi ya risuna.

24Hambi swi ri swinun'hweriso, a mi humesanga mali mi ndzi xavela,

naswona a mi si tshama mi ndzi tsakisa hi mafurha ya swifuwo swa magandzelo ya n'wina.

Ematshan'wini ya sweswo, mi ndzi tikiserile hi swidyoho swa n'wina,

milandzu ya n'wina yi ndzi karhate ngopfu.

25“Mina, hi mina ntsena la nga ta mi rivalela swidyoho swa n'wina, sweswo ndzo tiendlela mina n'wini;

swidyoho swa n'wina, a ndzi nga ha swi tsundzuki.

26A hi yeni ehubyeni, hi ya kanela,

boxani mhaka ya n'wina, hi ta vona loko mi vulavula ntiyiso.

27Kokwa wa n'wina Yakobo ú dyohile,

hambi va ri vayimeri va n'wina, va tlurile swileriso swa mina.

28Hikokwalaho, ndzi nyamisile varhangeri va le Tempeleni,Van'wana va ri: Varhangeri va n'wina va nyamisile Tempele

ndzi nyiketa va ka Yakobo leswaku va heriseriwa makumu,

ndzi tshika Vaisraele va rhuketeriwa.”