Xitsonga 1989 (TSO89)
33

Muhlaseri ú ta hlaseriwa

331U ni khombo, wena la hlaselaka van'wana, kambe u nga hlaseriwi hi munhu,

wena la kanganyisaka van'wana, kambe u nga kanganyisiwi hi munhu!

Loko u hetile ku hlasela van'wana, va ta ku hlasela na wena,

ni loko u hetile ku kanganyisa van'wana, va ta ku kanganyisa na wena.

2We HOSI Xikwembu, hi twele vusiwana; hi langutela ku pfuniwa hi wena.

Hi nyike matimba siku rin'wana ni rin'wana,

u hi ponisa eku xanisekeni ka hina.

3Loko vamatiko va twa mpfumawulo wa rito ra wena, va suka va tsutsuma,

loko u tlakuka,Van'wana va ri: loko u tlakusa rito va hangalaka,

4kutani swilo swa vona swi phanghiwa wonge swi lo nghenela hi switsotso,

vanhu va swi tlulela, wonge vo va tinjiya.

5HOSI Xikwembu xa dzunisiwa, hikuva xi le henhla ka hinkwaswo,

xi ta funengeta muti wa Siyoni hi milawu leyinene, leyi lulameke.

6N'wina va le Yerusalema, hi xona lexi nga ta

mi tiyisa emasikwini ya ku hanya ka n'wina,

xi ta mi ponisa minkarhi hinkwayo,

xi mi nyika vutlhari ni vutivi,

ku chava HOSI Xikwembu

ri ta va rifuwo ra n'wina lerikulu.

Xikwembu xi ta herisa valala va xona

7Twanani, tinhenha ti le ku cemeni emagondzweni,Van'wana va ri: Va le Ariele va le ku cemeni emagondzweni

lava rhumiweke ku ya kombela leswaku matlhari ma vekiwa hansi, va rila hi xiviti.

8Magondzo lamakulu ma hundzuke mananga,

vahundzi va ndlela va nyamalarile.

Mintwanano ya tshoviwa,

timbhoni ta soriwa,Van'wana va ri: miti ya soriwa

vanhu a va ha vuriwi nchumu.

9Tiko ri omile, a ra ha ri na nchumu,

mirhi ya Lebanoni ya nyumisa, yi vunile;

rivala ra Xaroni ri hundzuke rikhwarha,

eBaxani ni le Karmele, mirhi a ya ha ri na matluka.

10HOSI Xikwembu xi ri: “Sweswi ndzi ta suka ndzi yima,

ndzi ta tlakuka ndzi komba ku dzuneka ka mina.

11Makungu ya n'wina i byanyi lebyi omeke,

leswi mi swi endlaka i mavivi ntsena;

vukari bya n'wina i ndzilo

lowu nga ta tlhela wu hisa n'wina.

12N'wina vanhu va matiko, mi ta tshwa ku sala nkuma,

mi ta fana ni mitwa leyi tsemiweke, yi hisiwa.

13N'wina mi nga ematikweni ya le kule, rhiyani ndleve mi twa leswi ndzi swi endleke;

n'wina mi nga kusuhi, pfumelani leswaku hakunene ndzi ni matimba.”

14Vadyohi lava nga kona emutini wa Siyoni va tela hi rhumbu,

lava nga vuliki nchumu hi Xikwembu va rhurhumela hi ku chava, va vutisana va ku:

“Exikarhi ka hina, xana ú kona loyi a nga tshamaka ni ndzilo lowu hisisaka leswi, xana?

Xana ú kona loyi a nga tiyiselaka malangavi yo ka ya nga timeki, xana?”

15Leswi swi kota hi lava hanyaka vutomi lebyinene, lava vulavulaka ntiyiso,

lava nyenyaka ku kuma rifuwo hi ku xanisa van'wana,

vanhu lava nga pfumeriki ku fumbarherisiwa swo va xava,

lava nga laviki ku twa nchumu hi ku halata ngati,

lava nga tihlanganisiki ni lava endlaka leswo homboloka.

16Vanhu vo tano, va ta tshama etinhlohlorhini ta tintshava,

maribye ma ta hundzuka makhokholo yo va biyelela eka valala,

va ta kuma swakudya, ni mati a va nga ma pfumali.

17Ra ta siku leri mi nga ta vona hosi ni ku dzuneka ka yona,

mi ta vona ni tiko leri andlaleke ri nava ri ya kule.

18Swilo leswi a mi swi chava khale,

swi to sala emiehleketweni ntsena; mi ta vutisana mi ku:

“Xana vanhu lava a va hlaya leswi phanghiweke, ni mindzuvo, ni swihondzo,

va helele kwihi xana?”

19Vanhu va tihanyi lava a va vulavula ririmi rimbe,

leri a mi nga koti ni ku ri twisisa,

a mi nga ha va voni!

20Langutani muti wa Siyoni, laha hi endlaka kona minkhuvo leyi vekiweke,

vonani Yerusalema, muti wo rhula lowu fanaka ni ntsonga lowu nga ha rhurhisiwiki!

Timhingu ta wona ti nga ka ti nga ha simuriwi ni siku ni rin'we,

hambi ti ri tintambhu ta wona ti nga ka ti nga ha tsemiwi.

21Emutini lowu, HOSI Xikwembu xi ta hi komba ku dzuneka ka xona,

eka wona ku ta khuluka milambu leyikulu ni swinambyana,

kambe a ku nga fambi swikwekwetsu emilambyeni leyi,

hambi ti ri tingalava ta matiko a ti nga hundzi hi kona.

22-23Tintambhu ta tingalava leti nga tshukaka ti hundza hi kona, ti ta debya,

timhandze ta tona a ti nga tiyi,

maseyila ma ta va ma nga vambekanga.

Kutani hi ta phangha swilo swa vona hinkwaswo hi avelana swona,

hambi swi ri swilema, swi ta ya eku phangheni.

HOSI Xikwembu hi xona xi nga ta va mulweri ni mufumi wa hina,

xi ta va hosi ya hina leyi nga ta hi ponisa.

24Emutini lowu, a ku nga vi na muvabyi na un'we,

vanhu hinkwavo lava tshamaka etikweni leri, va ta va va rivaleriwile swidyoho swa vona.