Xitsonga 1989 (TSO89)
32

Ta mfumo lowu nga ta tisa leswo lulama

321Vonani, ku ta hosi leyi nga ta fuma hi ku lulama,

tindhuna ta yona ti ta avanyisa timhaka hi ndlela leyinene.

2Varhangeri lava hinkwavo va ta fana ni xivava xo sivela moya,

ni ndhawu yo tumbela ka yona sikwini ra xidzedze;

va ta fana ni swinambyana swa mati endhawini leyi omeke,

ni ndzhuti wa ribye lerikulu etikweni ra mumu.

3Lava vonaka va nga ka va nga ha pfali mahlo ya vona,

ni lava twaka va nga ka va nga ha tisivi tindleve.

4Vanhu vo tsutsumela timhaka va ta rhanga va ehleketa va nga si vulavula;

lava manghanghamila, va ta vulavula leswi twalaka.

5Swiphukuphuku a swi nga ha endliwi vachaviseki,

ni vakanganyisi a va nga ha xiximiwi.

6Munhu wa xiphukuphuku ú anakanya leswo ka swi nga pfuni nchumu,

makungu ya yena i ku endla leswo homboloka ntsena;

ú endla leswi lwaka ni ku rhandza ka Xikwembu,

a tlhela a xi hembela;

a nga chavi ku tshika munhu a fa hi ndlala,

kumbe ku tsona la nga ni torha emati.

7Miehleketo ya mukanganyisi yi bihile,

ú endla makungu layo homboloka,

leswaku a ta onha timhaka ta swisiwana hi mavunwa,

a swi kaneta hambiloko swi nga ri na nandzu.

8Kasi munhu lonene ú endla makungu lamanene,

mintirho ya yena hi leyinene ntsena.

Nkarhi wa ndlala wu ta landziwa hi ndzalo

9Sukani mi yima mi twa leswi ndzi swi vulaka, n'wina vavasati lava titwaka va tshamisekile;

rhiyani ndleve mi ndzi yingisa, n'wina vavasati lava nga vileriki hi nchumu.

10Nkarhi wo tlulanyana lembe wu nga si hela,

mi ta rhurhumela n'wina vavasati vo ka va nga vileli hi nchumu,

hikuva emasin'wini ya vhinya a mi nga tshoveri nchumu,

hambi wu ri ntshovelo wa mihandzu, a mi nga vi na wona.

11Rhurhumelani, n'wina vavasati lava titwaka va tshamisekile,

n'wina mi nga vileriki ha nchumu,

hluvulani swiambalo hinkwaswo, mi teka leswo khwaxa mi ambala swona.

12Kalakalani mi rilela masimu ya n'wina layo saseka,

ni mirhi ya vhinya leyi a yi tswala ngopfu;

13rilelani masimu ya va ka hina

lama tlhumeke hi mitwa ni swigatlu,

rilelani mindyangu hinkwayo leyi a ku tsakiwa ka yona,

emutini lowu wa ntsako.

14Entsindza a ku nga ha vi na munhu,

muti lowu a wu tshama vanhu lavo tala wu ta hundzuka rhumbi;

xintshabyana ni xihondzo xa varindzi,

swi ta hundzuka kaya ra swiharhi hilaha ku nga heriki,

timangwa ti ta tlalamba-tlalamba kona,

ni tinyimpfu ti ta dyela kona.

15Kambe ku ta fika siku leri hi nga ta chululeriwa Moya lowu humaka ehenhla,

kutani mananga ma ta hundzuka nsimu ya misava yo nona,

kasi nsimu leyi nga ni misava leyo nona

yi ta tlhuma hi mirhi ya mihandzu.

16Hikokwalaho mananga ma ta hundzuka kaya ra leswo lulama,

emasin'wini ya misava leyo nona ku ta kumeka leswo lulama ntsena.

17Ku lulama loku nga ta va kona, ku ta tswala ku rhula,

mihandzu ya kona yi ta va vanhu vo miyela lava nga ta tshembeka hilaha ku nga heriki.

18Vanhu va ka hina va ta tshama endhawini leyi rhuleke,

va ta aka miti leyi tiyeke, va wisa laha ku miyeleke.

19Xihangu xi ta wa loko xihlahla xi herisiwa,Van'wana va ri: Xihlahla xi ta wa xi nyamalala

kutani muti wu ta wisiwa wu nyamalalela makumu.

20Mi katekile, hikuva mi ta rima mitanga eribuweni ra nambu wun'wana ni wun'wana;

tihomu ta n'wina ni timbhongolo ta n'wina, mi to ti lathela kunene.

33

Muhlaseri ú ta hlaseriwa

331U ni khombo, wena la hlaselaka van'wana, kambe u nga hlaseriwi hi munhu,

wena la kanganyisaka van'wana, kambe u nga kanganyisiwi hi munhu!

Loko u hetile ku hlasela van'wana, va ta ku hlasela na wena,

ni loko u hetile ku kanganyisa van'wana, va ta ku kanganyisa na wena.

2We HOSI Xikwembu, hi twele vusiwana; hi langutela ku pfuniwa hi wena.

Hi nyike matimba siku rin'wana ni rin'wana,

u hi ponisa eku xanisekeni ka hina.

3Loko vamatiko va twa mpfumawulo wa rito ra wena, va suka va tsutsuma,

loko u tlakuka,Van'wana va ri: loko u tlakusa rito va hangalaka,

4kutani swilo swa vona swi phanghiwa wonge swi lo nghenela hi switsotso,

vanhu va swi tlulela, wonge vo va tinjiya.

5HOSI Xikwembu xa dzunisiwa, hikuva xi le henhla ka hinkwaswo,

xi ta funengeta muti wa Siyoni hi milawu leyinene, leyi lulameke.

6N'wina va le Yerusalema, hi xona lexi nga ta

mi tiyisa emasikwini ya ku hanya ka n'wina,

xi ta mi ponisa minkarhi hinkwayo,

xi mi nyika vutlhari ni vutivi,

ku chava HOSI Xikwembu

ri ta va rifuwo ra n'wina lerikulu.

Xikwembu xi ta herisa valala va xona

7Twanani, tinhenha ti le ku cemeni emagondzweni,Van'wana va ri: Va le Ariele va le ku cemeni emagondzweni

lava rhumiweke ku ya kombela leswaku matlhari ma vekiwa hansi, va rila hi xiviti.

8Magondzo lamakulu ma hundzuke mananga,

vahundzi va ndlela va nyamalarile.

Mintwanano ya tshoviwa,

timbhoni ta soriwa,Van'wana va ri: miti ya soriwa

vanhu a va ha vuriwi nchumu.

9Tiko ri omile, a ra ha ri na nchumu,

mirhi ya Lebanoni ya nyumisa, yi vunile;

rivala ra Xaroni ri hundzuke rikhwarha,

eBaxani ni le Karmele, mirhi a ya ha ri na matluka.

10HOSI Xikwembu xi ri: “Sweswi ndzi ta suka ndzi yima,

ndzi ta tlakuka ndzi komba ku dzuneka ka mina.

11Makungu ya n'wina i byanyi lebyi omeke,

leswi mi swi endlaka i mavivi ntsena;

vukari bya n'wina i ndzilo

lowu nga ta tlhela wu hisa n'wina.

12N'wina vanhu va matiko, mi ta tshwa ku sala nkuma,

mi ta fana ni mitwa leyi tsemiweke, yi hisiwa.

13N'wina mi nga ematikweni ya le kule, rhiyani ndleve mi twa leswi ndzi swi endleke;

n'wina mi nga kusuhi, pfumelani leswaku hakunene ndzi ni matimba.”

14Vadyohi lava nga kona emutini wa Siyoni va tela hi rhumbu,

lava nga vuliki nchumu hi Xikwembu va rhurhumela hi ku chava, va vutisana va ku:

“Exikarhi ka hina, xana ú kona loyi a nga tshamaka ni ndzilo lowu hisisaka leswi, xana?

Xana ú kona loyi a nga tiyiselaka malangavi yo ka ya nga timeki, xana?”

15Leswi swi kota hi lava hanyaka vutomi lebyinene, lava vulavulaka ntiyiso,

lava nyenyaka ku kuma rifuwo hi ku xanisa van'wana,

vanhu lava nga pfumeriki ku fumbarherisiwa swo va xava,

lava nga laviki ku twa nchumu hi ku halata ngati,

lava nga tihlanganisiki ni lava endlaka leswo homboloka.

16Vanhu vo tano, va ta tshama etinhlohlorhini ta tintshava,

maribye ma ta hundzuka makhokholo yo va biyelela eka valala,

va ta kuma swakudya, ni mati a va nga ma pfumali.

17Ra ta siku leri mi nga ta vona hosi ni ku dzuneka ka yona,

mi ta vona ni tiko leri andlaleke ri nava ri ya kule.

18Swilo leswi a mi swi chava khale,

swi to sala emiehleketweni ntsena; mi ta vutisana mi ku:

“Xana vanhu lava a va hlaya leswi phanghiweke, ni mindzuvo, ni swihondzo,

va helele kwihi xana?”

19Vanhu va tihanyi lava a va vulavula ririmi rimbe,

leri a mi nga koti ni ku ri twisisa,

a mi nga ha va voni!

20Langutani muti wa Siyoni, laha hi endlaka kona minkhuvo leyi vekiweke,

vonani Yerusalema, muti wo rhula lowu fanaka ni ntsonga lowu nga ha rhurhisiwiki!

Timhingu ta wona ti nga ka ti nga ha simuriwi ni siku ni rin'we,

hambi ti ri tintambhu ta wona ti nga ka ti nga ha tsemiwi.

21Emutini lowu, HOSI Xikwembu xi ta hi komba ku dzuneka ka xona,

eka wona ku ta khuluka milambu leyikulu ni swinambyana,

kambe a ku nga fambi swikwekwetsu emilambyeni leyi,

hambi ti ri tingalava ta matiko a ti nga hundzi hi kona.

22-23Tintambhu ta tingalava leti nga tshukaka ti hundza hi kona, ti ta debya,

timhandze ta tona a ti nga tiyi,

maseyila ma ta va ma nga vambekanga.

Kutani hi ta phangha swilo swa vona hinkwaswo hi avelana swona,

hambi swi ri swilema, swi ta ya eku phangheni.

HOSI Xikwembu hi xona xi nga ta va mulweri ni mufumi wa hina,

xi ta va hosi ya hina leyi nga ta hi ponisa.

24Emutini lowu, a ku nga vi na muvabyi na un'we,

vanhu hinkwavo lava tshamaka etikweni leri, va ta va va rivaleriwile swidyoho swa vona.

34

Ta ku herisiwa ka tiko ra Edomu

341N'wina vanhu va matiko hinkwawo, tshinelani kusuhi,

rhiyani ndleve, mi yingisa!

We misava yingisa, ni hinkwaswo leswi nga ka wena,

rhiya ndleve we ntumbuluko, ni hinkwaswo leswi hanyaka eka wena.

2HOSI Xikwembu xi hlundzukela matiko hinkwawo,

vukari bya xona byi pfurhela vaaki va wona hinkwavo;

xi lava ku va nyiketa, va dlayiwa hinkwavo va hela.

3Loko va ta va va dlayiwile, a va nga lahliwi,

mintsumbu ya vona yi ta bola, risema ri twala hinkwako,

tintshava ti ta khuluka hi ngati ya vona.

4

34:4
Nhlav. 6:13-14
Dyambu ni tinyeleti hinkwato swi ta phemeleleka,

matilo ma ta songiwa kukota dzovo;

tinyeleti hinkwato ti ta dzudzeka

kukota matluka ya vhinya kumbe ya nkuwa.

5

34:5-17
Es. 63:1-6
Yer. 49:7-22
Ez. 25:12-14
35:1-15
Am. 1:11-12
Ob. 1-14
Mal. 1:2-5
HOSI Xikwembu xi hlomurile fumu ra xona ematilweni,Van'wana va ri: Fumu ra HOSI Xikwembu ri dyile ri xurha ematilweni

xi lava ku xika xi tlhava Vaedomu,

va nga vanhu lava xi tiyimiseleke ku va herisela makumu.

6Fumu ra HOSI Xikwembu ri ta xurha hi ngati,

ri ntonta ni mafurha,

wonge ri lo tlhava tinyimpfu ni timbuti,

ri endla magandzelo hi ngati ni mafurha ya kona.

HOSI Xikwembu xi lava ku endla magandzelo eBosira,

xi dlayetela vanhu etikweni ra Edomu.

7Tinyarhi na tona ti ta tlhaviwa,

ku ta wa ni swinkuzana ni tinkuzi,

misava yi ta nwa ngati ya swona yi xurha,

masimu ma ta nonisiwa hi mafurha ya swona.

8HOSI Xikwembu xi na rona siku ro tirihisela,

ra ta lembe leri xi nga ta rihiseta valala va muti wa Siyoni.

9Mati ya milambu ya tiko ra Edomu ma ta hundzuka ntita,

misava ya rona yi hundzuka xivavula,

tiko hinkwaro ri ta pfurha kukota ntita.

10

34:10
Nhlav. 14:11
19:3
Vusiku ni nhlekanhi ndzilo wu ta pfurha wu nga timeki,

musi wu ta tshama wu ri karhi wu tuvika.

Tiko ra Edomu ri ta va mananga hilaha ku nga heriki,

ku nge tsemakanyi munhu etikweni leri ni siku ni rin'we.

11Ri ta hundzuka kaya ra makhuhunu ni tinungu,

swinkhovha ni mawukuwuku swi ta tshama kona.

HOSI Xikwembu xi ta endla leswaku tiko leri ri nga ha vi na xivumbeko,

ri sala ri nga ri na nchumu.

12A ku nga ha vi na loyi a nga ta vekiwa ku va hosi etikweni leri,

varhangeri hinkwavo va ta nyamalala.

13Makhokholo ma ta tlhuma hi mitwa,

miti leyi biyeleriweke yi ta tala hi mahlwehlwe ni swigatlu,

mahlolwa ma ta rhendzeleka-rhendzeleka kona,

ni tiyimbhutiyimbhu, kumbe: tiyinca ti ta tshama kona.

14Timhisi ni swiharhi swin'wana swa nhova swi ta hlanganela kona,

kona ku ta twala swiphongho leswi vitananaka;

miswoono yi ta phatsama kona,

yi ta va yi kume ndhawu yo wisela eka yona.

15Swinkhovha swi ta aka swisaka emarhumbini lawa,Kumbe: Emarhumbini lawa ku ta va ni mincele ya tinyoka swi tshikela mandza,

swi ta tlhotlhorha swi tlhela swi kurisa mavondlo eka wona,

van'warikapanyana va ta hlanganela kona,

un'wana ni un'wana a ta ni munghana wa yena.

16Tekani buku ya HOSI Xikwembu mi hlaya hi ku xiyaxiya:

A ku na xin'we xa leswi vuriweke lexi nga ta pfumaleka,

a ku na xin'we xa swona lexi nga ta pfumala munghana.

HOSI Xikwembu hi xona xi swi leriseke,

hinkwaswo swi hlengeletiwile hi Moya wa xona.

17HOSI Xikwembu xi swi avela tindhawu,

xi swi bela ni mindzilekana;

tiko ra Edomu ri ta va kaya ra swona hilaha ku nga heriki,

swi ta tshama eka rona minkarhi hinkwayo.