Xitsonga 1989 (TSO89)
29

Ku rhendzeriwa ni ku ponisiwa ka Yerusalema

291U ni khombo we Ariele, gandzelo ra Xikwembu,

we muti lowu hosi Davhida a goveke eka wona!

Ku ta hela lembe leri, ni leri taka,

ni minkhuvo ya kona yi ta dyiwa hinkwayo,

2kutani mina HOSI, ndzi ta vangela muti wa Ariele emaxangu,

eka wona, ku ta twala nkosi ni swirilo ntsena,

muti lowu, ndzi ta wu endla “Ariele” hakunene.Rito ra “Ariele” ri vula “alitari” yo hisela ka yona magandzelo

3N'wina va le Ariele, ndzi ta mi tela, ndzi fika ndzi gova,

ndzi mi rhendzela hi mavuthu,

ndzi aka ni rirhangu leri nga ta mi sivela ku baleka.

4Mi ta va mi wele hansi,

loko mi vulavula, a mi nga twali;

swi ta endla wonge marito ya n'wina

ma huma hi le hansi ka misava,

mi ta n'unun'uta kunene ku fana ni munhu loyi a nga xivandleni xa vafi.

5Kambe mitshungu-tshungu ya valala va n'wina, yi ta hlongoriwa kukota ritshuri leri hahaka;

lava va mi xanisaka, va ta hangalasiwa ku fana ni mavivi.

Hi xinkarhanyana,

6HOSI ya matimba hinkwawo yi ta ta yi ta mi lwela;

tilo ri ta baleka, misava yi ninginika, ku va ni huwa leyikulu,

ni xidzedze, ni xihuhuri, ni ndzilo lowu pfurhaka.

7Kutani mitshungu-tshungu ya vanhu va matiko hinkwawo lava lwaka na Ariele,

hinkwavo lava ringetaka ku hlasela muti ni makhokholo ya wona, va xanisa vaaki va wona,

va ta nyamalalaVan'wana va ri: Mitshungu-tshungu ya vanhu va matiko hinkwawo lava taka hi tigolonyi ta vona ta nyimpi, va rhendzela muti va wu xanisa, va ta nyamalala kukota norho,

ku fana ni xivono xa vusiku.

8Mitshungu-tshungu ya vanhu va matiko lava lwaka na muti wa Siyoni,

va ta fana ni munhu loyi a nga ni ndlala,

kutani a lorha a ri eku dyeni,

kambe loko a pfuka, a twa a ha ri ni ndlala;

va ta fana ni munhu loyi a twaka torha,

kutani a lorha a ri eku nweni ka mati,

kambe a pfuka a ha ri ni torha.

9Dadavalani, mi tiendla madadada,

pfalani mahlo, mi tiendla lavo-fe-mahlo!

A mi nwanga vhinyo, kambe mi pyopyiwile,

ma dedeleka, kambe a mi nwanga byalwa!

10

29:10
Rho. 11:8
HOSI Xikwembu xi mi huhuterile

moya wa vurhongo lebyikulu;

xi pfarile mahlo ya n'wina, va nga vaprofeta,

xi khubumeta ni tinhloko ta n'wina, va nga vamavonakule.

11Hikokwalaho, eka n'wina swivono hinkwaswo swi fana ni marito lama nga bukwini leyi pfariweke. Loko va teka buku yo tano, va nyika un'wana loyi a tivaka ku hlaya, va ku: “Hlaya buku leyi”, yena ú ta hlamula a ku: “Ndzi nge swi koti, hikuva yi pfariwile.” 12Loko vo yi teka va nyika loyi a nga tiviki ku hlaya, va ku: “Hlaya buku leyi”, yena ú ta hlamula a ku: “A ndzi swi koti ku hlaya!”

13

29:13
Mt. 15:8-9
Mk. 7:6-7
N'wini wa hinkwaswo ú ri:

“Vanhu lava vo vula hi milomo leswaku va le ku ndzi gandzeleni,

kambe marito ya vona yo ndzi dzunisa, a ma humi etimbilwini ta vona;

xichavo lexi va ndzi kombaka xona,

i ntolovelo lowu va nga lo dyondzisiwa hi van'wana.

14

29:14
I Kor. 1:19
Hikokwalaho, vanhu lava ndzi ta tlhela ndzi va hlamarisa,

va ta hlamala ku tlula mpimo;

vutlhari bya tintlhari ta vona byi ta nyamalala,

lavo twisisa exikarhi ka vona, va ta lahlekeriwa hi ku twisisa ka vona.”

15Va ni khombo lava tumbetaka makungu ya vona, va tumbetela HOSI Xikwembu,

va nga vanhu lava endlaka swilo swa vona emunyameni, va ku:

“Xana ú kona loyi a hi vonaka?

I mani la tivaka lomu hi nga kona xana?”

16

29:16
Es. 45:9
N'wina mi pfilunganyisa swilo!

Xana muvumbi a nga fananisiwa ni vumba xana?

Xana xilo lexi munhu a xi endleke, xi nga vula xi ku:

“Mina a ndzi endliwanga hi yena” xana?

Kumbe loko munhu a tumbuluxe xilo, xana xi nga vula xi ku:

“A nga tivi nchumu” xana?

Xikwembu xi ta tlhela xi katekisa vanhu va xona

17Ku nga ri khale, ntshava ya Lebanoni

yi ta hundzuka nsimu yo nona swinene,

nsimu leyi sweswi yi noneke,

yi ta hundzuka xihlahla.

18Enkarhini wa kona, lava feke tindleve

va ta kota ku twa leswi hlayiwaka ebukwini,

ni lavo-fe-mahlo lava a va gugurhuteka exinyamini lexikulu,

va ta pfuleka mahlo, va vona.

19HOSI Xikwembu xi ta tlhela xi nyika vapfumari ntsako lowu hetisekeke,

swisiwana swi ta kuma ku tsaka eka Muhlawuleki wa Israele.

20Vanhu va tihanyi va ta nyamalala,

ni vasandzi a va nga ha vi kona,

lava va tshamaka va tiyimisele leswo biha,

va ta herisiwa hinkwavo, va ku bì!

21Ku ta herisiwa hinkwavo lava lumbetaka van'wana,

ni lava yimelelaka swigevenga etihubyeni,

ni lava vulavulaka mavunwa

leswaku loyi a nga dyohangiki a dyiwa hi nandzu.

22Hikokwalaho, HOSI Xikwembu xa va ka Yakobo lexi kutsuleke Abrahama, xi vurisa sweswo, xi ri:

“Va ka Yakobo a va nga ha nyumi,

va nga ka va nga khomiwi hi tingana.

23Loko vatukulu va Yakobo va vona leswi ndzi swi endleke exikarhi ka vona,

va ta twarisa vito ra mina,

Vaisraele va ta ndzi dzunisa

va ndzi komba xichavo, mina Xikwembu xa vona.

24Vanhu vo oma tinhloko, va ta sungula ku twisisa,

lava a va tinonon'hwisa, va ta pfumela ku dyondzisiwa.”

30

Ku tshemba Vaegipta, a swi pfuni nchumu

301HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo, xi ri:

“Va ni khombo, vana lava va mina vo ka la va nga yingisi,

va endla makungu va nga ndzi byelanga,

va boha mintwanano na van'wana, moya wa mina wu nga swi tsakeli,

va tlhandleka xidyoho ehenhla ka xidyoho.

2Va khoma ndlela va ya le Egipta,

va nga ndzi vikelanga,

va lava leswaku hosi Faro a va khokholo ra vona,

tiko ra Egipta ri va xisirhelelo xa vona.

3Kambe Faro loyi mi lavaka leswaku a va khokholo ra n'wina, ú ta mi nyumisa,

ni tiko ra Egipta leri mi nge ri ta va xisirhelelo xa n'wina, ri ta mi khomisa tingana.

4Vakulukumba lava mi va rhumeke,

sweswi va fikile emutini wa Sowani, ni le mutini wa Hanesi.

5Kambe hinkwavo va ta khomiwa hi tingana,

hikuva Vaegipta i vanhu lava nga tshembekiki,

va ta va tshika empfhukeni, va nga va pfuni,

va ta va vangela tingana ni ku hlekuriwa ntsena.”

6HOSI Xikwembu xi ri:

“Ku ni swifuwo leswi yaka edzongeni,

swi tsemakanya mananga layo chavisa ya makhombo,

tiko ra tinghala ta matsune ni ta nkati,

ra timhiri ni swimememe;

vakulukumba ni varhumiwa va Yuda va rhwexile timbhongolo ni tikamela,

va yisa mali ni tinyiko eka Vaegipta, vanhu vo ka va nga pfuni nchumu.

7Xana Vaegipta va nga va pfuna ha yini?

A va koti nchumu!

Hikokwalaho, ndzi va thyile vito ra

‘Xinghunghumana

lexi nga ha kotiki ku pfuka.’ ”

Vanhu vo ka va nga yingisi, a va tsetseleriwi

8HOSI Xikwembu xi ku ka mina:

“Teka ribye ra xiphepherhele, u tsala swilo leswi emahlweni ka vanhu lava,

u swi tsala ni le bukwini, leswaku byi ta va vumbhoni hilaha ku nga heriki.

9Vanhu lava, a va twi loko va tshinyiwa,

naswona va ni mavunwa ngopfu,

a va lavi ku yingisa

leswi ndzi va dyondzisaka swona, mina HOSI.

10Va byela vamavonakule, va ku: ‘Mi nga ha vhumbhi nchumu.’

Va byela ni vaprofeta, va ku: ‘Mi nga ha hi byeli ntiyiso,

kambe hi byeleni leswi nga ta hi tsakisa,

leswi hi navelaka ku twa swona ntsena;

11tshikani leswi mi swi endlaka, mi nga ha tirhi ntirho lowu,

mi nga ha hi byeli nchumu hi ta Muhlawuleki wa Israele.’ ”

12Hikokwalaho, Muhlawuleki wa Israele ú ri:

“Mi sandza marito ya mina,

kambe mi tshemba tihanyi ni mintirho leyo homboloka,

mi tiseketela hi swona!

13Leswi swi mi vangela nandzu;

mi fana ni khumbi ro leha leri handzukeke swinene, ri huma rifa;

ku nga ri khale, ri ta wela ehansi hinkwaro

hi xinkarhanyana,

14ri fayeka kukota ximbitana lexi fayekelaka, xi huma swirhengele leswitsongo,

lero exikarhi ka swona ku pfumaleka ni xirhengele xo oka ndzilo,

kumbe xo ka mati exihlobyeni.”

15HOSI N'wini wa hinwaswo, Muhlawuleki wa Israele, ú mi byerile, a ku:

“Tlhelelani eka mina, mi tshama mi ku whíí, ndzi ta mi ponisa,

loko mi va vanhu lavo rhula, lava va ndzi tshembaka, mi ta kuma matimba.”

Kambe n'wina a mi pfumelanga,

16mi hlamurile mi ku: “E-e!

Hina a hi lavi swona sweswo; hi ta gada tihanci ta hina, hi tsutsuma hi rivilo lerikulu.”

Kunene, ku tsutsuma mi ta tsutsuma!

Mi engete mi ku: “Hi ta gada tihanci ta nyimpi leta rivilo swinene.”

Kambe lava nga ta mi hlongorisa, va ta va ni rivilo ro tlula ra n'wina!

17Vavanuna va ka n'wina va 1 000 va ta tsutsuma hi ku chava munhu un'we ntsena,

vanhu va ntlhanu exikarhi ka valala va n'wina, va ta mi hlongorisa,

mi ta tsutsuma mi siya ntsena mhandze ya mujeko entshaveni,

ni mfungho exintshabyanini.

18Hambiswiritano, HOSI Xikwembu xa ha mi languterile, xi lava ku mi komba tintswalo,

xi tsakela ngopfu ku mi twela vusiwana,

hikuva hi xona Xikwembu lexi endlaka leswo lulama;

hinkwavo lava va xi tshembaka, va ta kuma minkateko.

Xikwembu xi ta twela vanhu va xona vusiwana

19N'wina vanhu va Siyoni, lava tshamaka eYerusalema, a mi nga ha rili. Loko mi huwelela, HOSI Xikwembu xi ta mi twela vusiwana, xi hatla xi mi hlamula. 20Hambiloko N'wini wa hinkwaswo a mi rhumela maxangu ni ku xaniseka swi va vuswa bya n'wina ni mati ya n'wina, loyi a fanelaka ku mi dyondzisa, a nga ka a nga tumbeli, mi ta n'wi vona hi mahlo. 21Loko mi tshuka mi hambuka endleleni, mi ya exineneni kumbe eximatsini, mi ta twa rito leri taka hi le ndzhaku ka n'wina, ri ku: “Ndlela hi leyi, khomani yona!” 22Kutani mi ta sungula ku nyenya swikwembu leswi mi nga tivatlela ni ku tivumbela swona, leswi mi swi namekeke silivhere ni nsuku. Mi ta swi cukumetaVan'wana va ri: Mi ta swi nyenya swi hangalaka kukota thyaka, mi ku: “A swi nyamalale!”

23HOSI Xikwembu xi ta nisa mpfula, leswaku yi cheleta timbewu leti mi ti byaleke emasin'wini; leswi mi nga ta tshovela swona emasin'wini, swi ta nandziha swi tlhela swi xurhisa. Eminkarhini yoleyo, swifuwo swa n'wina swi ta kuma madyelo lamakulu. 24Tihomu ni timbhongolo leti mi rimaka ha tona, ti ta dya byanyi lebyi lulamisiweke swinene, byi cheriwe ni munyu. 25Esikwini lerikulu ra ku hluriwa ka valala, loko swihondzo swa vona swi ta va swi wile,Kumbe: loko vakulukumba va vona va ta va va wile ku ta va ni swinambyana leswi nga ta khuluka etintshaveni hinkwato leto leha ni le swintshabyanini hinkwaswo.

26Naswona, n'weti wu ta vangama kukota dyambu, dyambu rona ri ta vangama ka 7 ku tlula leswa khale; ku vonakala ka siku rin'we ku ta ringana ni ku vonakala ka masiku ya 7. Esikwini rero, HOSI Xikwembu xi ta bohelela ni ku horisa timbanga leti xi ti boxeke, loko xi ba vanhu va xona.

Xikwembu xi ta ba Vaasiriya

27Vonani, HOSI Xikwembu xi ta xi huma kule, xi ta hi xiviri xa xona,

vukari bya xona byi pfurha byi humesa papa lero dziva ra musi;

milomo ya xona ya tshavatana hi ku hlundzuka,

ririmi ra xona ri fana ni ndzilo lowu herisaka hinkwaswo.

28Moya lowu humaka loko xi hefemula, wu fana ni mati ya xinambyana lexi taleke,

lexi munhu a nghenaka, a fika hi le nhan'wini.

HOSI Xikwembu xi ta hlela vanhu va matiko hi rihlelo leri herisaka swilo hinkwaswo,

xi ta va bohelela matomu lama nga ta va yisa eku loveni.

29Kambe n'wina, mi ta yimbelela tinsimu ku fana ni leswi mi yimbelerisaka xiswona nivusiku, loko ku ri ni nkhuvo lowo hlawuleka; mi ta va mi tsakile ku fana ni lava fambaka va ri karhi va chaya switiringo, va kongoma entshaveni ya HOSI Xikwembu, xona Ribye leri Vaisraele va tumbelaka eka rona. 30HOSI Xikwembu xi ta twarisa mpfumawulo wa rito leri kombaka vukulu bya xona; matimba ya voko ra xona ma ta vonaka, loko xi rhelela xi hlundzukile swinene; ku ta va ni ndzilo lowu pfurhaka wu herisa swilo, ni tilo ri ta baleka, ku va ni bubutsa ni xihangu. 31Vaasiriya va ta rhurhumela hi ku chava rito ra HOSI Xikwembu, siku xi nga ta va ba hi nkhavi wa xona. 32Nkarhi hinkwawo, loko nhonga leyi HOSI Xikwembu xi baka ha yonaVan'wana va ri: nhonga leyi HOSI Xikwembu xi yi hlawuleke yi tshwa emakatleni ya Vaasiriya, Vaisraele va ta chaya swingomana ni switende. HOSI Xikwembu hi xiviri xa xona xi ta ba Vaasiriya. 33Ndhawu leyi yi nga ni ndzilo lowukulu lowu nga ta hisa hosi ya Asiriya, yi lulamisiwile khale. Ndhawu leyi yi ceriwile yi enta, yi tlhela yi anama, ku hoxeteriwa tihunyi to tala kona, kutani HOSI Xikwembu, hi xona xi nga ta pfurhisa tihunyi leti hi moya wa xona lowu fanaka ni xivavula.

31

Muti wa Yerusalema wu ta ponisiwa hi Xikwembu, ku nga ri hi Vaegipta

311Va ni khombo vanhu lava yaka va ya kombela ku pfuniwa le Egipta!

Va tshemba tihanci ni makalichi layo tala ya Vaegipta,

va tshemba ni vagadi va tihanci, va ku va ni matimba swinene,

kambe HOSI Xikwembu, xona Muhlawuleki wa Israele, a va na mhaka na xona,

a va xi vikeli makungu ya vona.

2Hikokwalaho, HOSI Xikwembu xi ta va rhumela makhombo, hikuva xi tlharihile,

loko xi vule xilo, a xi tlheli;

xi ta yela vanhu lava endlaka leswo homboloka,

ni lava va pfunaka vanhu va mintirho leyo biha, xi ta va yela.

3Vaegipta i vanhu, a hi Xikwembu,Kumbe: a hi swikwembu

tihanci ta vona i swivumbiwa ntsena, a hi moya.

Loko HOSI Xikwembu xi tlakusa voko ra xona,

mupfuni ni mupfuniwa va ta khuguka va wa,

hinkwavo va ta herisiwa hi nkarhi wun'we.

4HOSI Xikwembu xi te ka mina:

“Mina HOSI ya matimba hinkwawo, ndzi ta rhelela,

ndzi ta lwela muti wa Siyoni ni xintshabyana xa wona;

ndzi ta fana ni nghala leyi bongaka loko yi kume nyama,

leyi yi nga chaviki nchumu nikutsongo, hambiloko varisi va ba huwa va ringeta ku yi hlongola.

5Mina HOSI ya matimba hinkwawo, ndzi ta sirhelela muti wa Yerusalema,

ku fana ni tinyanyana leti lwelaka mavondlo ya tona;

ndzi ta wu sirhelela, ndzi wu lamulela,

a ndzi nga wu tshiki wu herisiwa, ndzi ta wu lwela.”

6Vuyelani eka loyi mi n'wi fularheleke nkarhi wo leha, n'wina vanhu va Israele. 7Ra ta siku leri hinkwenu mi nga ta cukumeta swikwembu swa n'wina swa silivhere ni nsuku, leswi mi swi endleke hi mavoko ya n'wina, kutani mi tivangela xidyoho.

8Vaasiriya va ta hluriwa enyimpini,

kambe fumu leri ri nga ta va dlaya, a ri nga vi ra vanhu ntsena,

va ta baleka hi ku chava ku dlayiwa,

tinhenha ta vona ti ta khomiwa, ti rhwexiwa mintirho yo tika.

9Hosi ya vona leyi a yi fana ni ribye hi ku tiya, yi ta baleka,

ni tindhuna ta yona ti ta cukumeta mijeko, ti suka ti tsutsuma hi ku chava.

HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo;

ndzilo wa xona wu pfurha entshaveni ya Siyoni,

wu tshiveriwile emutini wa Yerusalema.