Xitsonga 1989 (TSO89)
30

Ku tshemba Vaegipta, a swi pfuni nchumu

301HOSI Xikwembu xi vurisa sweswo, xi ri:

“Va ni khombo, vana lava va mina vo ka la va nga yingisi,

va endla makungu va nga ndzi byelanga,

va boha mintwanano na van'wana, moya wa mina wu nga swi tsakeli,

va tlhandleka xidyoho ehenhla ka xidyoho.

2Va khoma ndlela va ya le Egipta,

va nga ndzi vikelanga,

va lava leswaku hosi Faro a va khokholo ra vona,

tiko ra Egipta ri va xisirhelelo xa vona.

3Kambe Faro loyi mi lavaka leswaku a va khokholo ra n'wina, ú ta mi nyumisa,

ni tiko ra Egipta leri mi nge ri ta va xisirhelelo xa n'wina, ri ta mi khomisa tingana.

4Vakulukumba lava mi va rhumeke,

sweswi va fikile emutini wa Sowani, ni le mutini wa Hanesi.

5Kambe hinkwavo va ta khomiwa hi tingana,

hikuva Vaegipta i vanhu lava nga tshembekiki,

va ta va tshika empfhukeni, va nga va pfuni,

va ta va vangela tingana ni ku hlekuriwa ntsena.”

6HOSI Xikwembu xi ri:

“Ku ni swifuwo leswi yaka edzongeni,

swi tsemakanya mananga layo chavisa ya makhombo,

tiko ra tinghala ta matsune ni ta nkati,

ra timhiri ni swimememe;

vakulukumba ni varhumiwa va Yuda va rhwexile timbhongolo ni tikamela,

va yisa mali ni tinyiko eka Vaegipta, vanhu vo ka va nga pfuni nchumu.

7Xana Vaegipta va nga va pfuna ha yini?

A va koti nchumu!

Hikokwalaho, ndzi va thyile vito ra

‘Xinghunghumana

lexi nga ha kotiki ku pfuka.’ ”

Vanhu vo ka va nga yingisi, a va tsetseleriwi

8HOSI Xikwembu xi ku ka mina:

“Teka ribye ra xiphepherhele, u tsala swilo leswi emahlweni ka vanhu lava,

u swi tsala ni le bukwini, leswaku byi ta va vumbhoni hilaha ku nga heriki.

9Vanhu lava, a va twi loko va tshinyiwa,

naswona va ni mavunwa ngopfu,

a va lavi ku yingisa

leswi ndzi va dyondzisaka swona, mina HOSI.

10Va byela vamavonakule, va ku: ‘Mi nga ha vhumbhi nchumu.’

Va byela ni vaprofeta, va ku: ‘Mi nga ha hi byeli ntiyiso,

kambe hi byeleni leswi nga ta hi tsakisa,

leswi hi navelaka ku twa swona ntsena;

11tshikani leswi mi swi endlaka, mi nga ha tirhi ntirho lowu,

mi nga ha hi byeli nchumu hi ta Muhlawuleki wa Israele.’ ”

12Hikokwalaho, Muhlawuleki wa Israele ú ri:

“Mi sandza marito ya mina,

kambe mi tshemba tihanyi ni mintirho leyo homboloka,

mi tiseketela hi swona!

13Leswi swi mi vangela nandzu;

mi fana ni khumbi ro leha leri handzukeke swinene, ri huma rifa;

ku nga ri khale, ri ta wela ehansi hinkwaro

hi xinkarhanyana,

14ri fayeka kukota ximbitana lexi fayekelaka, xi huma swirhengele leswitsongo,

lero exikarhi ka swona ku pfumaleka ni xirhengele xo oka ndzilo,

kumbe xo ka mati exihlobyeni.”

15HOSI N'wini wa hinwaswo, Muhlawuleki wa Israele, ú mi byerile, a ku:

“Tlhelelani eka mina, mi tshama mi ku whíí, ndzi ta mi ponisa,

loko mi va vanhu lavo rhula, lava va ndzi tshembaka, mi ta kuma matimba.”

Kambe n'wina a mi pfumelanga,

16mi hlamurile mi ku: “E-e!

Hina a hi lavi swona sweswo; hi ta gada tihanci ta hina, hi tsutsuma hi rivilo lerikulu.”

Kunene, ku tsutsuma mi ta tsutsuma!

Mi engete mi ku: “Hi ta gada tihanci ta nyimpi leta rivilo swinene.”

Kambe lava nga ta mi hlongorisa, va ta va ni rivilo ro tlula ra n'wina!

17Vavanuna va ka n'wina va 1 000 va ta tsutsuma hi ku chava munhu un'we ntsena,

vanhu va ntlhanu exikarhi ka valala va n'wina, va ta mi hlongorisa,

mi ta tsutsuma mi siya ntsena mhandze ya mujeko entshaveni,

ni mfungho exintshabyanini.

18Hambiswiritano, HOSI Xikwembu xa ha mi languterile, xi lava ku mi komba tintswalo,

xi tsakela ngopfu ku mi twela vusiwana,

hikuva hi xona Xikwembu lexi endlaka leswo lulama;

hinkwavo lava va xi tshembaka, va ta kuma minkateko.

Xikwembu xi ta twela vanhu va xona vusiwana

19N'wina vanhu va Siyoni, lava tshamaka eYerusalema, a mi nga ha rili. Loko mi huwelela, HOSI Xikwembu xi ta mi twela vusiwana, xi hatla xi mi hlamula. 20Hambiloko N'wini wa hinkwaswo a mi rhumela maxangu ni ku xaniseka swi va vuswa bya n'wina ni mati ya n'wina, loyi a fanelaka ku mi dyondzisa, a nga ka a nga tumbeli, mi ta n'wi vona hi mahlo. 21Loko mi tshuka mi hambuka endleleni, mi ya exineneni kumbe eximatsini, mi ta twa rito leri taka hi le ndzhaku ka n'wina, ri ku: “Ndlela hi leyi, khomani yona!” 22Kutani mi ta sungula ku nyenya swikwembu leswi mi nga tivatlela ni ku tivumbela swona, leswi mi swi namekeke silivhere ni nsuku. Mi ta swi cukumetaVan'wana va ri: Mi ta swi nyenya swi hangalaka kukota thyaka, mi ku: “A swi nyamalale!”

23HOSI Xikwembu xi ta nisa mpfula, leswaku yi cheleta timbewu leti mi ti byaleke emasin'wini; leswi mi nga ta tshovela swona emasin'wini, swi ta nandziha swi tlhela swi xurhisa. Eminkarhini yoleyo, swifuwo swa n'wina swi ta kuma madyelo lamakulu. 24Tihomu ni timbhongolo leti mi rimaka ha tona, ti ta dya byanyi lebyi lulamisiweke swinene, byi cheriwe ni munyu. 25Esikwini lerikulu ra ku hluriwa ka valala, loko swihondzo swa vona swi ta va swi wile,Kumbe: loko vakulukumba va vona va ta va va wile ku ta va ni swinambyana leswi nga ta khuluka etintshaveni hinkwato leto leha ni le swintshabyanini hinkwaswo.

26Naswona, n'weti wu ta vangama kukota dyambu, dyambu rona ri ta vangama ka 7 ku tlula leswa khale; ku vonakala ka siku rin'we ku ta ringana ni ku vonakala ka masiku ya 7. Esikwini rero, HOSI Xikwembu xi ta bohelela ni ku horisa timbanga leti xi ti boxeke, loko xi ba vanhu va xona.

Xikwembu xi ta ba Vaasiriya

27Vonani, HOSI Xikwembu xi ta xi huma kule, xi ta hi xiviri xa xona,

vukari bya xona byi pfurha byi humesa papa lero dziva ra musi;

milomo ya xona ya tshavatana hi ku hlundzuka,

ririmi ra xona ri fana ni ndzilo lowu herisaka hinkwaswo.

28Moya lowu humaka loko xi hefemula, wu fana ni mati ya xinambyana lexi taleke,

lexi munhu a nghenaka, a fika hi le nhan'wini.

HOSI Xikwembu xi ta hlela vanhu va matiko hi rihlelo leri herisaka swilo hinkwaswo,

xi ta va bohelela matomu lama nga ta va yisa eku loveni.

29Kambe n'wina, mi ta yimbelela tinsimu ku fana ni leswi mi yimbelerisaka xiswona nivusiku, loko ku ri ni nkhuvo lowo hlawuleka; mi ta va mi tsakile ku fana ni lava fambaka va ri karhi va chaya switiringo, va kongoma entshaveni ya HOSI Xikwembu, xona Ribye leri Vaisraele va tumbelaka eka rona. 30HOSI Xikwembu xi ta twarisa mpfumawulo wa rito leri kombaka vukulu bya xona; matimba ya voko ra xona ma ta vonaka, loko xi rhelela xi hlundzukile swinene; ku ta va ni ndzilo lowu pfurhaka wu herisa swilo, ni tilo ri ta baleka, ku va ni bubutsa ni xihangu. 31Vaasiriya va ta rhurhumela hi ku chava rito ra HOSI Xikwembu, siku xi nga ta va ba hi nkhavi wa xona. 32Nkarhi hinkwawo, loko nhonga leyi HOSI Xikwembu xi baka ha yonaVan'wana va ri: nhonga leyi HOSI Xikwembu xi yi hlawuleke yi tshwa emakatleni ya Vaasiriya, Vaisraele va ta chaya swingomana ni switende. HOSI Xikwembu hi xiviri xa xona xi ta ba Vaasiriya. 33Ndhawu leyi yi nga ni ndzilo lowukulu lowu nga ta hisa hosi ya Asiriya, yi lulamisiwile khale. Ndhawu leyi yi ceriwile yi enta, yi tlhela yi anama, ku hoxeteriwa tihunyi to tala kona, kutani HOSI Xikwembu, hi xona xi nga ta pfurhisa tihunyi leti hi moya wa xona lowu fanaka ni xivavula.