Xitsonga 1989 (TSO89)
29

Ku rhendzeriwa ni ku ponisiwa ka Yerusalema

291U ni khombo we Ariele, gandzelo ra Xikwembu,

we muti lowu hosi Davhida a goveke eka wona!

Ku ta hela lembe leri, ni leri taka,

ni minkhuvo ya kona yi ta dyiwa hinkwayo,

2kutani mina HOSI, ndzi ta vangela muti wa Ariele emaxangu,

eka wona, ku ta twala nkosi ni swirilo ntsena,

muti lowu, ndzi ta wu endla “Ariele” hakunene.Rito ra “Ariele” ri vula “alitari” yo hisela ka yona magandzelo

3N'wina va le Ariele, ndzi ta mi tela, ndzi fika ndzi gova,

ndzi mi rhendzela hi mavuthu,

ndzi aka ni rirhangu leri nga ta mi sivela ku baleka.

4Mi ta va mi wele hansi,

loko mi vulavula, a mi nga twali;

swi ta endla wonge marito ya n'wina

ma huma hi le hansi ka misava,

mi ta n'unun'uta kunene ku fana ni munhu loyi a nga xivandleni xa vafi.

5Kambe mitshungu-tshungu ya valala va n'wina, yi ta hlongoriwa kukota ritshuri leri hahaka;

lava va mi xanisaka, va ta hangalasiwa ku fana ni mavivi.

Hi xinkarhanyana,

6HOSI ya matimba hinkwawo yi ta ta yi ta mi lwela;

tilo ri ta baleka, misava yi ninginika, ku va ni huwa leyikulu,

ni xidzedze, ni xihuhuri, ni ndzilo lowu pfurhaka.

7Kutani mitshungu-tshungu ya vanhu va matiko hinkwawo lava lwaka na Ariele,

hinkwavo lava ringetaka ku hlasela muti ni makhokholo ya wona, va xanisa vaaki va wona,

va ta nyamalalaVan'wana va ri: Mitshungu-tshungu ya vanhu va matiko hinkwawo lava taka hi tigolonyi ta vona ta nyimpi, va rhendzela muti va wu xanisa, va ta nyamalala kukota norho,

ku fana ni xivono xa vusiku.

8Mitshungu-tshungu ya vanhu va matiko lava lwaka na muti wa Siyoni,

va ta fana ni munhu loyi a nga ni ndlala,

kutani a lorha a ri eku dyeni,

kambe loko a pfuka, a twa a ha ri ni ndlala;

va ta fana ni munhu loyi a twaka torha,

kutani a lorha a ri eku nweni ka mati,

kambe a pfuka a ha ri ni torha.

9Dadavalani, mi tiendla madadada,

pfalani mahlo, mi tiendla lavo-fe-mahlo!

A mi nwanga vhinyo, kambe mi pyopyiwile,

ma dedeleka, kambe a mi nwanga byalwa!

10

29:10
Rho. 11:8
HOSI Xikwembu xi mi huhuterile

moya wa vurhongo lebyikulu;

xi pfarile mahlo ya n'wina, va nga vaprofeta,

xi khubumeta ni tinhloko ta n'wina, va nga vamavonakule.

11Hikokwalaho, eka n'wina swivono hinkwaswo swi fana ni marito lama nga bukwini leyi pfariweke. Loko va teka buku yo tano, va nyika un'wana loyi a tivaka ku hlaya, va ku: “Hlaya buku leyi”, yena ú ta hlamula a ku: “Ndzi nge swi koti, hikuva yi pfariwile.” 12Loko vo yi teka va nyika loyi a nga tiviki ku hlaya, va ku: “Hlaya buku leyi”, yena ú ta hlamula a ku: “A ndzi swi koti ku hlaya!”

13

29:13
Mt. 15:8-9
Mk. 7:6-7
N'wini wa hinkwaswo ú ri:

“Vanhu lava vo vula hi milomo leswaku va le ku ndzi gandzeleni,

kambe marito ya vona yo ndzi dzunisa, a ma humi etimbilwini ta vona;

xichavo lexi va ndzi kombaka xona,

i ntolovelo lowu va nga lo dyondzisiwa hi van'wana.

14

29:14
I Kor. 1:19
Hikokwalaho, vanhu lava ndzi ta tlhela ndzi va hlamarisa,

va ta hlamala ku tlula mpimo;

vutlhari bya tintlhari ta vona byi ta nyamalala,

lavo twisisa exikarhi ka vona, va ta lahlekeriwa hi ku twisisa ka vona.”

15Va ni khombo lava tumbetaka makungu ya vona, va tumbetela HOSI Xikwembu,

va nga vanhu lava endlaka swilo swa vona emunyameni, va ku:

“Xana ú kona loyi a hi vonaka?

I mani la tivaka lomu hi nga kona xana?”

16

29:16
Es. 45:9
N'wina mi pfilunganyisa swilo!

Xana muvumbi a nga fananisiwa ni vumba xana?

Xana xilo lexi munhu a xi endleke, xi nga vula xi ku:

“Mina a ndzi endliwanga hi yena” xana?

Kumbe loko munhu a tumbuluxe xilo, xana xi nga vula xi ku:

“A nga tivi nchumu” xana?

Xikwembu xi ta tlhela xi katekisa vanhu va xona

17Ku nga ri khale, ntshava ya Lebanoni

yi ta hundzuka nsimu yo nona swinene,

nsimu leyi sweswi yi noneke,

yi ta hundzuka xihlahla.

18Enkarhini wa kona, lava feke tindleve

va ta kota ku twa leswi hlayiwaka ebukwini,

ni lavo-fe-mahlo lava a va gugurhuteka exinyamini lexikulu,

va ta pfuleka mahlo, va vona.

19HOSI Xikwembu xi ta tlhela xi nyika vapfumari ntsako lowu hetisekeke,

swisiwana swi ta kuma ku tsaka eka Muhlawuleki wa Israele.

20Vanhu va tihanyi va ta nyamalala,

ni vasandzi a va nga ha vi kona,

lava va tshamaka va tiyimisele leswo biha,

va ta herisiwa hinkwavo, va ku bì!

21Ku ta herisiwa hinkwavo lava lumbetaka van'wana,

ni lava yimelelaka swigevenga etihubyeni,

ni lava vulavulaka mavunwa

leswaku loyi a nga dyohangiki a dyiwa hi nandzu.

22Hikokwalaho, HOSI Xikwembu xa va ka Yakobo lexi kutsuleke Abrahama, xi vurisa sweswo, xi ri:

“Va ka Yakobo a va nga ha nyumi,

va nga ka va nga khomiwi hi tingana.

23Loko vatukulu va Yakobo va vona leswi ndzi swi endleke exikarhi ka vona,

va ta twarisa vito ra mina,

Vaisraele va ta ndzi dzunisa

va ndzi komba xichavo, mina Xikwembu xa vona.

24Vanhu vo oma tinhloko, va ta sungula ku twisisa,

lava a va tinonon'hwisa, va ta pfumela ku dyondzisiwa.”