Xitsonga 1989 (TSO89)
24

Xikwembu xi ta avanyisa misava hinkwayo

241HOSI Xikwembu xi ni makungu ya ku hlasela misava, yi sala yi ri mananga,

xi ta yi hlakahla, xi hangalasa lava akeke ka yona.

2Hinkwavo va ta wela hi khombo rin'we:

Vaprista ni vanhu ntsena,

mahlonga ni vini va wona,

vasati va swifumi ni malandza ya vona ya xisati,

vaxavisi ni vaxavi,

valombisi ni valombi,

van'wankumi ni swisiwana.

3Misava yi ta sala yi ri mananga ntsena,

leswi nga ka yona swi ta va swi heriseriwe makumu.

Hi yona mhaka leyi HOSI Xikwembu xi yi boheke.

4Misava yi le nkosini, yi tsanile,

matiko hinkwawo ma hele ntamu, ma tsanile,

hambi ma ri matilo, ma hele ntamu kukota misava.Van'wana va ri: varhangeri va matiko va hele ntamu na vona

5Lava akeke misaveni, va yi nyamisile,

hikuva va tlurile milawu ya Xikwembu ni swiletelo swa xona,

va tshova ni ntwanano wa xona lowu nga heriki.

6Hikokwalaho, misava yi wele hi ndzhukano,

lava akeke ka yona va beriwa milandzu ya vona,

va fa va hela,

ku to sala va nga ri vangani ntsena.

7Swimila swa vhinya swa vuna,

ni vhinyo yi kala ngopfu,

hinkwavo lava khale a va tsakile, sweswi va rila.

8Mpfumawulo wa swingomana a wa ha twali,

ni huwa ya lava tsakeke yi hangalakile,

a ka ha ri na xitende lexi chayiwaka.

9Laha va nwaka kona vhinyo, a ka ha twali tinsimu,

ni byalwa lebyo bava, vanhu a va ha ku twi ku nandziha ka byona.

10Muti wo tala mpfilumpfilu wu mbundzumuxiwile, wu wela hansi,

lomu a ku ri ni tindlu, a ka ha fambeki.Kumbe: Rirhangu ra muti wo tala mpfilumpfilu ri mbundzumuxiwile, tindlu ti gogiwile hinkwato leswaku ku nga ngheni munhu

11Emagondzweni ku twala ntsena xirilo xa ku pfumaleka ka vhinyo,

ntsako hinkwawo wu nyamalarile,

a ka ha ri na mafenya etikweni.

12Muti wu hundzuke rhumbi,

tinyangwa ti biwile ti wa.

13Matiko hinkwawo lama nga kona emisaveni

ma ta sarisa sweswo,

swi fana ni loko va hetile ku kha mihandzu hinkwayo ya mitlhwari,

kumbe enkarhini wo khwaja mihandzu ya vhinya.

14Lava poneke va yimbelela swinene va tsakile,

van'wana va twarisa vukulukumba bya HOSI Xikwembu va ri en'walungwini,Kumbe: va twarisa vukulukumba bya HOSI Xikwembu hi huwa leyi tlulaka ya lwandle

15van'wana va huwelela va ri evuxeni, va tlangela ku dzuneka ka xona,

eswihlaleni ku twala lava nkhensaka vito ra HOSI, xona Xikwembu xa Israele.

16Vanhu hinkwavo ku ya fika evugimamusi,

va yimbelela tinsimu, va tlangela ni ku dzunisa lavo lulama va le Israele.Kumbe: va dzunisa Xikwembu xo lulama

Kambe mina ndzi ri: Ndzi karhele,

a ndza ha ri na matimba, ndzi le khombyeni,

hikuva vakanganyisi va ha ya emahlweni va kanganyisa van'wana,

a va lavi ku swi tshika, swo ya swi nyanya.

17N'we vanhu va misava hinkwayo,

mi rhendzeriwile hi leswo chavisa, ni khele, ni ntlhamu.

18Loyi a ringetaka ku tsutsuma loko a twa mpfumawulo wa leswo chavisa,

ú ta ya hojomela ekheleni;

loko a huma ekheleni,

ú ta ya wela entlhan'wini.

Matilo ma ta pfuleka,

ni misava yi ta tsekatseka.

19Misava hinkwayo yi ta handzuka,

yi avana hi le xikarhi,

yi ninginika hi matimba.

20Yi ta dedeleka ku fana ni xidakwa,

yi voyama-voyama kukota dladla.

Swidyoho swa yona swa yi tikela,

yi ta wa, yi nga ha pfuki.

21Enkarhini wolowo, HOSI Xikwembu xi ta ba swivumbiwa swa le henhla tilweni,

xi ba ni tihosi ta le hansi misaveni:

22Hinkwato ti ta hlengeletiwa endhawini yin'we

ku fana ni vabohiwa lava hoxiwaka ekheleni;

ti ta pfaleriwa ekhotsweni,

kutani endzhaku ka masiku layo tala, ti ta biwa.

23N'weti wu ta hlangana nhloko,

dyambu ri ta nyuma,

hikuva HOSI ya matimba hinkwawo, hi yona leyi nga ta fuma

entshaveni ya Siyoni ni le mutini wa Yerusalema.

Yi ta komba ku dzuneka ka yona

emahlweni ka vakulukumba.