Xitsonga 1989 (TSO89)
23

Ku hlaseriwa ka muti wa Tiri ni wa Sidoni

231

23:1-18
Ez. 26:1 – 28:19;
Lawa i mahungu hi tlhelo ra Tiri:

Tlhavani mukhosi, n'we mi nga tingalaveni ta Tarxixi,

hikuva le Tiri, ku lo sala marhumbi ntsena, a ka ha ri na yindlu;

loko mi fika mi huma exihlaleni xa Kipra,

mi ta swi kuma swi ri tano.Van'wana va ri: a ka ha ri na yindlu kumbe hlaluko; lava humaka exihlaleni xa Kipra, va ta swi kuma swi ri tano

2N'wina mi akeke eribuweni ra lwandle,

n'we van'wamabindzu va le Sidoni, miyelani mi ku whíí!

Lava mi va rhumeke, va tsemakanyile malwandle,

3va perile milambu yo tala;

mavele ya le Xihoro

lama tshoveriwaka eribuweni ra Nilo,

mi endlile bindzu ha wona,

mi famba mi xavisa ematikweni.

4We Sidoni khokholo ra le lwandle, nyuma,

hikuva lwandle ri vulavula ri ku:

“Mina a ndzi si tshama ndzi veleka,

a ndzi na n'wana wa mufana,

hambi wa nhwanyana, ndzi hava!”

5Vaegipta va ta hela matimba,

loko va twa ta ku herisiwa ka Tiri.

6Banani nkalanga, n'wina vaaki va le ribuweni ra lwandle,

balekelani eTarxixi.

7Xana muti lowu, a hi wona lowu a mi tinyungubyisa ha wona,

mi ku wu ve kona ku sukela khale ka khale, xana?

Xana a hi wona lowu humeseke vanhu,

lava nga ya aka ematikweni ya le kule xana?

8Xana i mani la endleke makungu

ya ku herisa muti lowu wa Tiri,

lowu a wu veka vanhu va wona va va tihosi,

lowu van'wamabindzu va wona a va ri varhangeri, va xiximiwa ematikweni hinkwawo, xana?

9Makungu ya kona ma endliwe hi HOSI ya matimba hinkwawo

leswaku hinkwavo lava titshembaka, va lahlekeriwa hi ku saseka ka vona,

ni leswaku lava xiximiwaka ematikweni hinkwawo va yisiwa ehansi.

10N'wina vaaki va le Tarxixi,

rimani masimu ku fana ni lava nga ribuweni ra Nilo,

hikuva eTiri a ka ha ri na hlaluko.Van'wana va ri: N'wina vaaki va Tarxixi, famba-fambani hinkwako etikweni ra n'wina, hikuva a ma ha siveriwi ha nchumu

11HOSI Xikwembu xi tlakusile voko ra xona ri fika entsungeni wa lwandle,

xi tsekatsekisa matiko;

xi lerisile leswaku makhokholo ya Vakanana ma mbundzumuxiwa.Van'wana va ri: xi lerisile leswaku tindhawu ta mabindzu ya Vakanana, ti herisiwa

12Xi vurile xi ku:

“N'wina vaaki va Sidoni, a mi nga ha bi minkulungwana,

mi ta fana ni nhwanyana la pfinyiweke;

sukani mi yima, mi balekela exihlaleni xa Kipra;

na kwale, a mi nga kumi ku wisa.”

13Vanhu lava endleke leswaku muti wa Tiri wu hundzuka kaya ra swiharhi swa nhova, a hi Vaasiriya; i Vakalediya: Va akile swihondzo, va rhendzela muti ha swona, kutani va wu nghenela, va wisetela makhokholo,makhokholo, kumbe: tindlu ta le ntsindza va wu siya wu ri rhumbi.

14Tlhavani mukhosi, n'we mi nga tingalaveni ta Tarxixi,

hikuva muti lowu a mi tshemba wona,Van'wana va ri: hikuva hlaluko ra n'wina ri herisiwile wu hundzuke rhumbi.

15Eminkarhini yoleyo, muti wa Tiri wu ta rivariwa, ku kondza ku hela malembe ya 70, wu nga nkarhi wo ringana ni lowu hosi yin'we yi hanyaka wona. Loko malembe ya 70 ma ta va ma hundzile, muti wa Tiri wu ta fana ni nghwavava leyi hlekiwaka hi risimu leri nge:

16“We nghwavava leyi rivariweke,

teka haripa, u rhendzeleka na muti!

Chaya swi tsokombela swinene,

u yimbelela tinsimu leto tala,

leswaku vavanuna va ta ku tsundzuka!”

17Endzhaku ka malembe ya 70, HOSI Xikwembu xi ta endla leswaku muti wa Tiri wu tlhelela entirhweni wa wona wa khale, wu ta tlhela wu tinyiketela ku endla bindzu ni matiko hinkwawo lama nga kona emisaveni. 18Mali leyi vaaki va Tiri va nga ta yi kuma emabindzwini ya vona, va ta yi nyiketa eka HOSI Xikwembu; a yi nga hlengeletiwi yi vekiwa, kambe yi ta tirha ku xava swakudya leswo tala ni swiambalo leswo saseka, swi nyikiwa lava tirhelaka HOSI Xikwembu.

24

Xikwembu xi ta avanyisa misava hinkwayo

241HOSI Xikwembu xi ni makungu ya ku hlasela misava, yi sala yi ri mananga,

xi ta yi hlakahla, xi hangalasa lava akeke ka yona.

2Hinkwavo va ta wela hi khombo rin'we:

Vaprista ni vanhu ntsena,

mahlonga ni vini va wona,

vasati va swifumi ni malandza ya vona ya xisati,

vaxavisi ni vaxavi,

valombisi ni valombi,

van'wankumi ni swisiwana.

3Misava yi ta sala yi ri mananga ntsena,

leswi nga ka yona swi ta va swi heriseriwe makumu.

Hi yona mhaka leyi HOSI Xikwembu xi yi boheke.

4Misava yi le nkosini, yi tsanile,

matiko hinkwawo ma hele ntamu, ma tsanile,

hambi ma ri matilo, ma hele ntamu kukota misava.Van'wana va ri: varhangeri va matiko va hele ntamu na vona

5Lava akeke misaveni, va yi nyamisile,

hikuva va tlurile milawu ya Xikwembu ni swiletelo swa xona,

va tshova ni ntwanano wa xona lowu nga heriki.

6Hikokwalaho, misava yi wele hi ndzhukano,

lava akeke ka yona va beriwa milandzu ya vona,

va fa va hela,

ku to sala va nga ri vangani ntsena.

7Swimila swa vhinya swa vuna,

ni vhinyo yi kala ngopfu,

hinkwavo lava khale a va tsakile, sweswi va rila.

8Mpfumawulo wa swingomana a wa ha twali,

ni huwa ya lava tsakeke yi hangalakile,

a ka ha ri na xitende lexi chayiwaka.

9Laha va nwaka kona vhinyo, a ka ha twali tinsimu,

ni byalwa lebyo bava, vanhu a va ha ku twi ku nandziha ka byona.

10Muti wo tala mpfilumpfilu wu mbundzumuxiwile, wu wela hansi,

lomu a ku ri ni tindlu, a ka ha fambeki.Kumbe: Rirhangu ra muti wo tala mpfilumpfilu ri mbundzumuxiwile, tindlu ti gogiwile hinkwato leswaku ku nga ngheni munhu

11Emagondzweni ku twala ntsena xirilo xa ku pfumaleka ka vhinyo,

ntsako hinkwawo wu nyamalarile,

a ka ha ri na mafenya etikweni.

12Muti wu hundzuke rhumbi,

tinyangwa ti biwile ti wa.

13Matiko hinkwawo lama nga kona emisaveni

ma ta sarisa sweswo,

swi fana ni loko va hetile ku kha mihandzu hinkwayo ya mitlhwari,

kumbe enkarhini wo khwaja mihandzu ya vhinya.

14Lava poneke va yimbelela swinene va tsakile,

van'wana va twarisa vukulukumba bya HOSI Xikwembu va ri en'walungwini,Kumbe: va twarisa vukulukumba bya HOSI Xikwembu hi huwa leyi tlulaka ya lwandle

15van'wana va huwelela va ri evuxeni, va tlangela ku dzuneka ka xona,

eswihlaleni ku twala lava nkhensaka vito ra HOSI, xona Xikwembu xa Israele.

16Vanhu hinkwavo ku ya fika evugimamusi,

va yimbelela tinsimu, va tlangela ni ku dzunisa lavo lulama va le Israele.Kumbe: va dzunisa Xikwembu xo lulama

Kambe mina ndzi ri: Ndzi karhele,

a ndza ha ri na matimba, ndzi le khombyeni,

hikuva vakanganyisi va ha ya emahlweni va kanganyisa van'wana,

a va lavi ku swi tshika, swo ya swi nyanya.

17N'we vanhu va misava hinkwayo,

mi rhendzeriwile hi leswo chavisa, ni khele, ni ntlhamu.

18Loyi a ringetaka ku tsutsuma loko a twa mpfumawulo wa leswo chavisa,

ú ta ya hojomela ekheleni;

loko a huma ekheleni,

ú ta ya wela entlhan'wini.

Matilo ma ta pfuleka,

ni misava yi ta tsekatseka.

19Misava hinkwayo yi ta handzuka,

yi avana hi le xikarhi,

yi ninginika hi matimba.

20Yi ta dedeleka ku fana ni xidakwa,

yi voyama-voyama kukota dladla.

Swidyoho swa yona swa yi tikela,

yi ta wa, yi nga ha pfuki.

21Enkarhini wolowo, HOSI Xikwembu xi ta ba swivumbiwa swa le henhla tilweni,

xi ba ni tihosi ta le hansi misaveni:

22Hinkwato ti ta hlengeletiwa endhawini yin'we

ku fana ni vabohiwa lava hoxiwaka ekheleni;

ti ta pfaleriwa ekhotsweni,

kutani endzhaku ka masiku layo tala, ti ta biwa.

23N'weti wu ta hlangana nhloko,

dyambu ri ta nyuma,

hikuva HOSI ya matimba hinkwawo, hi yona leyi nga ta fuma

entshaveni ya Siyoni ni le mutini wa Yerusalema.

Yi ta komba ku dzuneka ka yona

emahlweni ka vakulukumba.

25

Risimu ra ku dzunisa Xikwembu

251We HOSI, u Xikwembu xa mina, ndzi ta ku vonga, ndzi dzunisa vito ra wena,

hikuva u endlile leswo hlamarisa;

u tshembekile, a wu tshikanga makungu lawa u ma endleke khale.

2Muti wa vanhu vambe, u wu hundzurile nhulu ya maribye,

rirhangu ra wona ri hundzuke rhumbi,

makhokholo ya wona ma wile,

ma nga ka ma nga ha pfuxiwi.

3Hikokwalaho vanhu va matimba va ta ku dzunisa,

miti ya matiko ya tihanyi yi ta ku chava.

4We HOSI, u khokholo ra swisiwana,

vapfumari va tumbela eka wena loko va ri khombyeni,

u xisirhelelo xa vona esikwini ra xidzedze,

esikwini ra mumu, u ndzhuti wa vona.

Vukari bya vanhu va tihanyi byi fana ni xidzedze lexi baka khumbi,Van'wana va ri: byi fana ni mpfula ya vuxika

5kumbe mumu etikweni leri omeke.

Wena u miyeta vanhu va matiko lava baka huwa,

u tsema risimu ra vanhu va tihanyi

kukotisa papa leri sivaka mumu.

Rifu ri ta herisiwa

6Entshaveni ya Siyoni, HOSI ya matimba hinkwawo yi ta endla nkhuvo lowu nga ta dyiwa hi vanhu hinkwavo. Ku ta dyiwa nyama leyo nona leyi nga ni mongo, ku nwiwa ni vhinyo yo saseka leyi hlayisiweke swinene. 7Nkumba lowu khubumeteke vanhu va matiko hinkwawo wu va mbhonya, HOSI Xikwembu xi ta wu handzulela entshaveni leyi. 8

25:8
I Kor. 15:54
Nhlav. 7:17
21:4
HOSI N'wini wa hinkwaswo ú ta herisa rifu ri helela makumu; vanhu hinkwavo, ú ta va sula mihloti, a endla leswaku emisaveni hinkwayo, vanhu va yena va nga hlekuriwi. Leswi swi vuriwile hi HOSI Xikwembu.

Xikwembu xi ta ba Vamowabu

9Enkarhini wolowo, vanhu va ta ku: “Vonani, lexi hi xona Xikwembu xa hina; i khale hi xi languterile leswaku xi ta hi lamulela. Hi xona Xikwembu lexi a hi xi yimerile: A hi tsakeni hi tlangela leswi xi hi poniseke.” 10

25:10-12
Es. 15:1 – 16:14;
HOSI Xikwembu xi ta sirhelela ntshava ya Siyoni, kambe Vamowabu, xi ta va kandziyela ehansi etikweni ra vona, ku fana ni tinhlanga leti kandziyeriwaka ekheleni ra thyaka. 11Va ta ringeta ku hlambela leswaku va huma, kambe HOSI Xikwembu xi ta herisa manyunyu ya vona, mavoko ya vona a ma nga va pfuni nchumu. 12HOSI Xikwembu xi ta mbundzumuxa makhumbi ya makhokholo ya vona, xi ma ba ma wa, ku nga ha sali na nchumu.