Xitsonga 1989 (TSO89)
2

Vanhu hinkwavo va ta kongoma eYerusalema

(Mik. 4:1-3)

21Lawa i marito lama fikeke eka Esaya n'wana Amotsi hi xivono; marito ya kona ma kongoma tiko ra Yuda ni muti wa Yerusalema.

2Eminkarhini leyi taka, xintshabyana lexi yindlu ya HOSI yi akiweke eka xona,

xi ta tlakuka xi hundza swintshabyana hinkwaswo;

xi ta leha xi ya henhla xi tlula ni tintshava,

tinxaka hinkwato ti ta khitikana ti ya eka xona.

3Vanhu lavo tala va ta rhambana va ku:

“Tanani hi ya khandziya ntshava ya HOSI,

hi kongoma endlwini ya Xikwembu xa Yakobo;

xi ta hi dyondzisa leswi xi lavaka swona,

kutani hi ta famba endleleni ya xona!”

Emutini wa Siyoni, hi kona ku nga ta huma Nawu,

Rito ra HOSI ri ta huma eYerusalema.

4

2:4
Yuw. 3:10
HOSI Xikwembu xi ta avanyisa timhaka ta matiko,

hi xona xi nga ta tsema milandzu ya vanhu lavo tala;

kutani va ta fula matlhari ya vona va endla swikomu,

va endla ni mikwana yo khutulela ha yona;

tiko rin'wana ri nga ka ri nga ha pfuki rin'wana,

ni vanhu a va nga ha dyondzisiwi ku lwa nyimpi.

5N'wina va ka Yakobo,

tanani hi famba eku vonakaleni ka HOSI!

Vadyohi va ta herisiwa

6We HOSI, vanhu va wena, vona va ka Yakobo,

u va tshikile,

hikuva va tekelele mikhuva ya vanhu va le vuxeni,Van'wana va ri: exikarhi ka vona ku tele swingomantanda swo huma evuxeni

va ni vangoma lavo tala ku fana ni Vafilista,

va twanana ni vanhu va tinxaka timbe.

7Tiko ra vona ri lo mphà, hi silivhere ni nsuku,

munhu a nge ri heti rifumo ra vona,

tihanci ti tele etikweni ra vona,

tigolonyi ta vona ta nyimpi i ntsandza vahlayi.

8Tiko ra vona ri tele hi swifaniso swa swikwembu,

va nkhinsamela swilo leswi va nga lo swi endla hi mavoko ya vona.

9Vanhu lava hinkwavo va ta tsongahatiwa,

va khomisiwa tingana;

va nga ka va nga rivaleriwi!Van'wana va ri: We HOSI, u nga tshuki u va rivalela!

10

2:10
Nhlav. 6:15
II Tes. 1:9
Nghenani emabakweni ya maribye,

ticeleleni emisaveni,

mi tumbela vukari bya HOSI Xikwembu,

ni ku kwetsima ka xona loku chavisaka.

11Esikwini ra kona,

vanhu va manyunyu va ta tsongahatiwa,

lava tidzunisaka va ta nyumisiwa,

HOSI Xikwembu hi xona ntsena xi nga ta dzunisiwa.

12HOSI ya matimba hinkwawo yi na rona siku

leri yi nga ta ba lava titshembaka ni ku tidzunisa,

yi tsongahata ni lava tikurisaka.

13HOSI yi ta wisa ni mirhi hinkwayo ya kedari ya le Lebanoni leyi leheke yi ya ehenhla swinene;

yi ta wisa ni minkuhlu hinkwayo ya Baxani,

14yi hirimuxa tintshava hinkwato leto leha,

ni swintshabyana hinkwaswo leswi tlakukeke,

15yi mbundzumuxa swihondzo hinkwaswo leswo leha,

ni makhumbi ya makhokholo hinkwawo,

16yi mbombomerisa tingalava hinkwato letikulu,Kumbe: tingalava hinkwato ta le Tarxixi

ni mabyatso hinkwawo layo saseka.

17Esikwini rero, vanhu va manyunyu va ta nyumisiwa,

lava tidzunisaka va ta tsongahatiwa;

HOSI Xikwembu hi xona ntsena xi nga ta dzunisiwa.

18Swifaniso swa swikwembu swi ta nyamalala hinkwaswo.

19Vanhu va ta nghena emabakweni ya maribye,

ni le makheleni emisaveni,

va tumbela vukari bya HOSI Xikwembu,

ni ku kwetsima ka xona lokukulu,

loko xi humelela xi ta chavisa vanhu emisaveni.

20Esikwini ra kona, swifaniso swa swikwembu swa silivhere ni swa nsuku,

leswi vanhu va swi endleleke ku swi gandzela,

va ta swi cukumeta

swi ya wela eka timfukuzaniKumbe: mintshukunyani ni vamangadyana.

21Vanhu vona va ta nghena emabakweni ya maribye,

ni le makocokocweni ya tintshava,

va tumbela vukari bya HOSI Xikwembu,

ni ku kwetsima ka xona lokukulu,

loko xi humelela xi ta chavisa vanhu emisaveni.

22Tshikani ku tshemba munhu,

hikuva i xivumbiwa lexi faka,

a nga pfuni nchumu!