Xitsonga 1989 (TSO89)
1

Xiyenge xo rhanga

11

1:1
II Tih. 15:1-7
II Tikr. 26:1-23II Tih. 15:32-38
II Tikr. 27:1-9II Tih. 16:1-20
II Tikr. 28:1-27
Buku leyi i ya swivono leswi Esaya n'wana Amotsi a swi voneke eminkarhini ya Uziya, na Yotamu, na Akazi, na Hezekiya, tihosi ta Yuda. Swivono leswi swi kongoma tiko ra Yuda ni muti wa Yerusalema.

Xikwembu xi tshinya vanhu va xona

2N'wina matilo, yingisani, na wena misava, rhiya ndleve!

HOSI Xikwembu xa vulavula, xi ri:

“Ndzi wundlile vana ndzi va kurisa,

kambe va ndzi hundzukerile.

3Homu yi tiva n'wini wa yona,

ni mbhongolo yi tiva lomu mufuwi wa yona a yi phamelaka kona;

kasi Vaisraele, vona vanhu va mina,

a va ndzi tivi, no twisisa a va twisisi.”

4Yo, tiko ra vadyohi, vanhu lava nga lo pyì, hi vubihi,

rixaka ra mikhuva leyo biha, leri hanyaka hi manyala ntsena!

Va tshikile HOSI Xikwembu,

va sandza Muhlawuleki wa Israele,

va tlhela va n'wi fularhela.

5Leswi mi yaka emahlweni mi tiarisa, xana ma ha ta biwa hi kwihi,

hikuva nhloko hinkwayo ya vava,

ni matimba a ma ha ri na wona.

6Ku sukela eswikunwanini ku ya fika enhlokweni,

ku hava laha ku nga vaviki;

miri hinkwawo i mafelangati ni swilondza,

a wu si hlantswiwa kumbe ku boheleriwa;

wu tele maphokolo lama humaka ngati,

ni murhi a wu cheriwanga.

7Tiko ra n'wina i marhumbi ntsena,

miti yi hisiwile hi ndzilo;

vanhu va le handle va mi tekele tiko,

mi ri karhi mi swi vona;

tiko i marhumbi ntsena,

ri herisiwile hi vanhu vambe.Van'wana va ri: ri herisiwile kukota Sodoma

8Muti wa Siyoni wu sale erivaleni,

wu fana ni ntsonga wa murindzi ensin'wini ya vhinya,

wu fana ni dladla ensin'wini ya marhakarhaka,

wonge wo va muti lowu rhendzeriweke hi valala.

9

1:9
Gen. 19:24
Rho. 9:29
Loko HOSI ya matimba hinkwawo

a yi nga siyanga van'wana va hina va hanya,

tiko ra hina a ri ta sala ri fana na Sodoma,

a ri ta va ri hundzuke Gomora.

10N'wina tihosi leti fanaka ni ta le Sodoma,

yingisani rito ra HOSI Xikwembu!

Na n'wina vanhu lava fanaka ni va le Gomora,

rhiyani ndleve mi yingisa swiletelo swa Xikwembu xa hina!

11

1:11-14
Am. 5:21-22
HOSI Xikwembu xi ri:

“Xana leswi mi ndzi humeselaka magandzelo layo tala,

mi ri ndzi endla yini ha wona, xana?

Mina ndzi karhele ku hiseriwa tinyimpfu,

ni mafurha ya swifuwo leswi noneke;

hambi yi ri ngati ya tinkuzi, ni ya swinyimpfana, ni ya swiphongho,

a ya ha ndzi tsakisi.

12Mi byele hi mani ku humesa swilo leswi,

loko mi ta emahlweni ka mina ku ta ndzi gandzela, xana?

Mo tela ku tshumbutela swivava swa mina ntsena.

13Mi nga ha tisi tinyiko ta n'wina to ka ti nga pfuni nchumu,

ni mirhi ya n'wina ra risuna ya ndzi nyenyetsa;

minkhuvo ya n'wina ya ku tshama ka n'weti ni ya Savata ni ku rhambana ka n'wina,

ndzi nga ka ndzi nga swi tiyiseli, hikuva mi hlanganisa vubihi ni tinhlengeletano to hlawuleka.

14Minkhuvo ya n'wina ya ku tshama ka n'weti, ni leyin'wana leyi vekiweke,

ndza yi venga;

yi hundzukile ndzhwalo eka mina,

kutani ndzi karhele ku wu rhwala.

15Loko mi tshambuluta mavoko ya n'wina,

ndzi tisiva mahlo ndzi languta etlhelo;

a ndzi nga mi yingisi,

hambi mo endla swikhongelo leswo tala,

hikuva mavoko ya n'wina ma tele ngati.

16Hlambani, mi basa;

mintirho ya n'wina leyo biha,

yi suseni emahlweni ka mina;

mi nga ha tlheli mi dyoha,

17dyondzani ku endla leswinene,

mi tikarhatela leswo lulama;

tshinyani lava tshikelelaka van'wana,Van'wana va ri: pfunani lava tshikeleriwaka

mi sirhelela lava pfumalaka vatswari

mi lwela ni tinoni.”

18HOSI Xikwembu xi ri:

“Tanani hi kanela mhaka swin'we:

Hambiloko swidyoho swa n'wina swi mi tshwukisile mi fana ni xivunguvungu,

ndzi ta mi basisa, mi fana ni gamboko;

ni loko swi mi tshwukisile mi fana ni ngati,

ndzi ta mi basisa mi fana ni voya lebyi basisiweke bya tinyimpfu.

19Loko mi tikarhata mi ndzi yingisa,

misava yi ta mi humesela leswinene;

20kambe loko mi tiarisa mi ndzi fularhela,

mi ta herisiwa hi fumu.

Ndzi vulavurile, mina HOSI!”

Ku avanyisiwa ni ku ponisiwa ka Yerusalema

21Muti wo tshembeka, wo lulama ngopfu,

sweswi wu hundzuke nghwavava!

Muti lowu a wu tshama lavo lulama

sweswi i kaya ra vadlayi!

22We Yerusalema, khale a wu fana ni silivhere,

kambe sweswi a wa ha ri nchumu;

a wu nandziha kukota vhinyo,

kambe sweswi wa phyama.

23Varhangeri va wena va tiarisa ngopfu,

va twanana ni makhamba;

hinkwavo va tsakela ku xaviwa,

va rhandza ngopfu tinyiko;

a va lweli lava pfumalaka vatswari,

ni nkarhi wo sirhelela tinoni, a va na wona.

24Hikokwalaho, HOSI ya matimba hinkwawo, N'wini wa hinkwaswo ni Ntamu wa Israele, ú vurisa sweswo, ú ri:

“Khombo! Ndzi ta chululela vukari bya mina ehenhla ka lava va ndzi vengaka;

lava lwaka na mina, ndzi ta tirihisela eka vona.

25Ndzi ta mi hundzukela, ndzi mi ba,

ndzi mi basisa ku fana ni loko va basisa silivhere hi ndzilo,

thyaka leri mi nga na rona, ndzi ta ri susa hinkwaro.

26Ndzi ta tlhela ndzi mi nyika vaavanyisi vo fana ni lava khale,

ni vatsundzuxi vo fana ni lavo sungula,

kutani mi ta vuriwa muti lowo lulama,

lowu tshembekeke.”

27Muti wa Siyoni wu ta kutsuriwa loko wu endla leswo lulama

ni loko vaaki va wona va tisola, va endla leswi lulameke.

28Loko va ri vadyohi ni lava fularheleke Xikwembu,

vona va ta dlayiwa swin'we;

lava tshikaka HOSI Xikwembu,

va ta heriseriwa makumu.

29Mi ta khomiwa hi tingana hikwalaho ka mirhi ya minkuhlu leyi a yi mi tsakisa,

mintanga leyi mi nga lo tihlawulela yona yi ta mi nyumisa ngopfu.

30Mi ta fana ni murhi wa nkuhlu

lowu matluka ya wona ma vunaka,

mi ta kota ntanga lowu pfumalaka mati.

31Munhu wa matimba ú ta fana ni mavivi,

swiendlo swa yena swi ta fana ni nhlahle ya ndzilo:

Ú ta tshwa ni swiendlo swa yena,

ku pfumaleka ni mutimeli.

2

Vanhu hinkwavo va ta kongoma eYerusalema

(Mik. 4:1-3)

21Lawa i marito lama fikeke eka Esaya n'wana Amotsi hi xivono; marito ya kona ma kongoma tiko ra Yuda ni muti wa Yerusalema.

2Eminkarhini leyi taka, xintshabyana lexi yindlu ya HOSI yi akiweke eka xona,

xi ta tlakuka xi hundza swintshabyana hinkwaswo;

xi ta leha xi ya henhla xi tlula ni tintshava,

tinxaka hinkwato ti ta khitikana ti ya eka xona.

3Vanhu lavo tala va ta rhambana va ku:

“Tanani hi ya khandziya ntshava ya HOSI,

hi kongoma endlwini ya Xikwembu xa Yakobo;

xi ta hi dyondzisa leswi xi lavaka swona,

kutani hi ta famba endleleni ya xona!”

Emutini wa Siyoni, hi kona ku nga ta huma Nawu,

Rito ra HOSI ri ta huma eYerusalema.

4

2:4
Yuw. 3:10
HOSI Xikwembu xi ta avanyisa timhaka ta matiko,

hi xona xi nga ta tsema milandzu ya vanhu lavo tala;

kutani va ta fula matlhari ya vona va endla swikomu,

va endla ni mikwana yo khutulela ha yona;

tiko rin'wana ri nga ka ri nga ha pfuki rin'wana,

ni vanhu a va nga ha dyondzisiwi ku lwa nyimpi.

5N'wina va ka Yakobo,

tanani hi famba eku vonakaleni ka HOSI!

Vadyohi va ta herisiwa

6We HOSI, vanhu va wena, vona va ka Yakobo,

u va tshikile,

hikuva va tekelele mikhuva ya vanhu va le vuxeni,Van'wana va ri: exikarhi ka vona ku tele swingomantanda swo huma evuxeni

va ni vangoma lavo tala ku fana ni Vafilista,

va twanana ni vanhu va tinxaka timbe.

7Tiko ra vona ri lo mphà, hi silivhere ni nsuku,

munhu a nge ri heti rifumo ra vona,

tihanci ti tele etikweni ra vona,

tigolonyi ta vona ta nyimpi i ntsandza vahlayi.

8Tiko ra vona ri tele hi swifaniso swa swikwembu,

va nkhinsamela swilo leswi va nga lo swi endla hi mavoko ya vona.

9Vanhu lava hinkwavo va ta tsongahatiwa,

va khomisiwa tingana;

va nga ka va nga rivaleriwi!Van'wana va ri: We HOSI, u nga tshuki u va rivalela!

10

2:10
Nhlav. 6:15
II Tes. 1:9
Nghenani emabakweni ya maribye,

ticeleleni emisaveni,

mi tumbela vukari bya HOSI Xikwembu,

ni ku kwetsima ka xona loku chavisaka.

11Esikwini ra kona,

vanhu va manyunyu va ta tsongahatiwa,

lava tidzunisaka va ta nyumisiwa,

HOSI Xikwembu hi xona ntsena xi nga ta dzunisiwa.

12HOSI ya matimba hinkwawo yi na rona siku

leri yi nga ta ba lava titshembaka ni ku tidzunisa,

yi tsongahata ni lava tikurisaka.

13HOSI yi ta wisa ni mirhi hinkwayo ya kedari ya le Lebanoni leyi leheke yi ya ehenhla swinene;

yi ta wisa ni minkuhlu hinkwayo ya Baxani,

14yi hirimuxa tintshava hinkwato leto leha,

ni swintshabyana hinkwaswo leswi tlakukeke,

15yi mbundzumuxa swihondzo hinkwaswo leswo leha,

ni makhumbi ya makhokholo hinkwawo,

16yi mbombomerisa tingalava hinkwato letikulu,Kumbe: tingalava hinkwato ta le Tarxixi

ni mabyatso hinkwawo layo saseka.

17Esikwini rero, vanhu va manyunyu va ta nyumisiwa,

lava tidzunisaka va ta tsongahatiwa;

HOSI Xikwembu hi xona ntsena xi nga ta dzunisiwa.

18Swifaniso swa swikwembu swi ta nyamalala hinkwaswo.

19Vanhu va ta nghena emabakweni ya maribye,

ni le makheleni emisaveni,

va tumbela vukari bya HOSI Xikwembu,

ni ku kwetsima ka xona lokukulu,

loko xi humelela xi ta chavisa vanhu emisaveni.

20Esikwini ra kona, swifaniso swa swikwembu swa silivhere ni swa nsuku,

leswi vanhu va swi endleleke ku swi gandzela,

va ta swi cukumeta

swi ya wela eka timfukuzaniKumbe: mintshukunyani ni vamangadyana.

21Vanhu vona va ta nghena emabakweni ya maribye,

ni le makocokocweni ya tintshava,

va tumbela vukari bya HOSI Xikwembu,

ni ku kwetsima ka xona lokukulu,

loko xi humelela xi ta chavisa vanhu emisaveni.

22Tshikani ku tshemba munhu,

hikuva i xivumbiwa lexi faka,

a nga pfuni nchumu!

3

Mpfilumpfilu emutini wa Yerusalema

31Vonani, HOSI ya matimba hinkwawo

N'wini wa hinkwaswo,

ú lava ku tekela va ka Yuda ni muti wa Yerusalema leswi swi va seketelaka ni ku va hanyisa;

ú ta va tekela swakudya hinkwaswo

ni mati hinkwawo,

2a teka tinhenha ni masocha,

vaavanyisi ni vaprofeta,

vangoma ni vakulukumba;

3ú ta va tekela vafambisi va mavuthu

ni tindhuna ta tiko,

a teka vatsundzuxi va hosi

ni vangoma lavo tiveka,

ni lava kotaka ku endla swihlamariso.

4HOSI Xikwembu xi ri:

“Ndzi ta veka vafana va va tihosi ta vona, va ta fumiwa hi swihlangi;

5vanhu hinkwavo va ta xanisana,

hambi va ri vaakelani va ta tshikelelana,

lavatsongo a va nga vi na xichavo eka lavakulu,

ni swikamba a swi nga ha xiximi lavo chaviseka.”

6Enkarhini wolowo, vanhu va ta ya eka un'wana wa ka vona,

va fika va ku ka yena:

“Wena u ni xiambalo;

u ta va murhangeri wa hina,

marhumbi lawa ma ta va ehansi ka wena.”

7Kutani yena ú ta hlamula a ku:

“Ndzi nge swi koti ku va n'anga;

emutini wa mina, swakudya kumbe swiambalo ku hava;

mi nga ndzi endli murhangeri wa tiko!”

8Muti wa Yerusalema ni tiko ra Yuda

swi khugukile swi wa,

hikuva marito ni swiendlo swa vanhu va kona

swi landzula HOSI Xikwembu,

swi sola ku kwetsima ka xona.

9Tinghohe ta vona ta va mangalela,

swidyoho swa vona va swi paluxa ku fana ni va le Sodoma,

a va swi tumbeti.

Va le khombyeni!

va lo tivangela rona hi voxe.

10Lava lulameke va katekile,Van'wana va ri: Byelani lava lulameke

va ta dya mihandzu ya mintirho ya vona.

11Lavo homboloka va le khombyeni! Vutomi byi ta va tikela,

va ta tshovela leswi va swi byaleke.

12Vanhu va mina va fambisiwa hi vana,

va fumiwa hi vavasati.Van'wana va ri: va fumiwa hi valombisi va timali

N'we vanhu va mina, varhangeri va n'wina va mi lahla,

va mi hambukisa endleleni leyinene.

Xikwembu xi tshinya varhangeri va tiko

13HOSI Xikwembu xi lava ku tengisa vanhu milandzu,

xi tilulamisela ku avanyisa vanhu va xona.Van'wana va ri: xi tilulamisela ku avanyisa matiko

14HOSI Xikwembu xi boxa nandzu

wa varhangeri ni vakulukumba va tiko ra xona, xi ri:

“Hi n'wina mi onheke nsimu ya mina ya vhinya,

mi tate tindlu ta n'wina hi leswi mi swi phangheke eka swisiwana.

15Xana mi xanisela yini vanhu va mina,

mi kandziyelela yini swisiwana ehansi xana?”

N'wini wa hinkwaswo ú vurisa sweswo,

yona HOSI ya matimba hinkwawo.

Vavasati va Yerusalema va ta wela ekhombyeni

16HOSI Xikwembu xi ri:

“Vavasati va Yerusalema, a hi manyunyu ya vona!

va famba va yimisele tinhamu ehenhla,

va ni vutlhoma-mahlo ngopfu.

Va famba wonge matsolo ya lo bohiwa,

va chakayila hi masindza ya milenge.

17Hikokwalaho, vavasati va Siyoni,

mina HOSI N'wini wa hinkwaswo ndzi ta va guvula misisi hi mantshasi,

va sala ni mimpandla.”Kumbe: va ta sala va nga ambalanga nchumu

18Esikwini ra kona, HOSI Xikwembu xi ta tekela vavasati lava swilo swo tibombisa ha swona: Masindza ya le milengeni, ni swo boha ha swona misisi, ni masindza ya le nhan'wini, 19ni swingwavila swa le tindleveni, ni vuhlalu, ni maduku ya le nhan'wini, 20ni ya le tinhlokweni, ni vusenga bya le mavokweni, ni swo tikhama ha swona, ni swifukwana swa mafurha layo nun'hwela, ni timbamba, 21ni swingwavila swa le tintihweni ni swa le tinhompfini, 22ni minceka leyo leha ya minkhuvo, ni leyo rhangisa, ni leyo tlhandlekela ehenhla, ni tifuneko, 23ni minceka leyo vonikela, ni leyi lukiweke hi ntsembyani, ni swihuku, ni minturhu.

24Ematshan'wini ya mafurha layo nun'hwela, ku ta twala ku nun'hwa ka leswo bola ntsena;

va ta tikhama hi ntambhu ematshan'wini ya nkhamo;

ematshan'wini ya misisi leyi lukiweke, ku ta vonaka mpandla ntsena;

va ta tikhumbarheta hi masaka, ematshan'wini ya minceka leyinene;

vumbhurhi bya vona byi ta hundzuka tingana.Van'wana va ri: va ta pfhateriwa hi nsimbhi, va onhiwa vumbhurhi

25We Yerusalema, vavanuna va wena va ta hela hi fumu,

tinhenha ta wena ti ta fela enyimpini.

26Etinyangweni ta wena ku to twala swirilo ni minkosi ntsena;

u ta tekeriwa hinkwaswo, u sala u lo gòò!