Xitsonga 1989 (TSO89)
15

Ku hlaseriwa ka tiko ra Mowabu

151

15:1 – 16:14
Es. 25:10-12
Yer. 48:1-47
Ez. 25:8-11
Am. 2:1-3
Sof. 2:8-11
Lawa i mahungu hi tlhelo ra tiko ra Mowabu:

Va le Mowabu a va ha tivi lexi va nga xi endlaka,

hikuva hi vusiku byin'we, ku herisiwile muti wa Ara ni wa Kiri.

2Vaaki va muti wa Diboni va tlhandlukerile

eswitsungeni leswo hlawuleka, va ya rila.

Vanhu va tiko ra Mowabu va tlhava mukhosi

va rilela muti wa Nebo ni wa Medeba.

Hinkwavo va byewule misisi,

va tsema ni malebvu.

3Etindleleni, vanhu va ambele swiambalo leswo khwaxa,

van'wana va le ku rileni va khavaxela,

va ri ehenhla ka tindlu ni le swivaveni.

4Va le Hexiboni ni va le Eleyale va ba nkalanga,

huwa ya kona yi twala ni le Yahasa;

hambi ma ri masocha ya Mowabu ma le ku kalakaleni;

tiko ri hele matimba.

5Tiko ra Mowabu ri ndzi twisa mbilu ku vava.

Vanhu va rona va balekela eSowara ni le Egilata-Xelixiya.

Van'wana va ta hi le xiphandzeni xa Luhiti va ri karhi va rila;

lava khomeke gondzo ro ya eHoronayimi va ba nyandayeyo.

6Swinambyana swa Nimri swi phyile;

byanyi byi omile, a ka ha hluki nchumu,

ku pfumaleka ni xa rihlaza.

7Vamowabu va tsutsuma va tsemakanya xinambyana xa Arabimi,

va rhwele swilo swa vona hinwaswo leswi va tihlengeleteleke swona.

8Nyandayeyo yi twarile etikweni hinkwaro ra Mowabu,

mukhosi wu fikile le Egilayimi, ni le Bere-Elimi.

9Swinambyana swa le DiboniVan'wana va ri: Swinambyana swa le Dimoni swi tshwukile hi ngati;

hambiswiritano HOSI Xikwembu xa ha ta endla swo tlula leswi:

Ku ta va ni nghala leyi nga ta phatlulela

Vamowabu lava poneke,

va nga lava saleke va hanya etikweni.