Xitsonga 1989 (TSO89)
14

Ku vuya ka lava yeke evukhumbini

141Vaisraele, va nga vona va ka Yakobo, HOSI Xikwembu xi ta tlhela xi va twela vusiwana, xi tihlawulela vona, xi va yisa etikweni ra vona. Vanhu va le handle va ta famba swin'we na vona, va tinamarheta eka vona. 2Vanhu va matiko man'wana va ta heleketa Vaisraele loko va tlhelela etikweni ra vona; kambe vanhu lava va ta fika va hundzuka mahlonga ya Vaisraele etikweni ra HOSI Xikwembu; lava a va khomile Vaisraele va va yisa evukhumbini, va ta hundzuka makhumbi ya Vaisraele, ni vanhu lava a va xanisa Vaisraele, va ta fumiwa hi vona.

Ku wa ka hosi ya Babilona

3Loko HOSI Xikwembu xi ta va xi mi wisisile eka maxangu ni mpfilumpfilu ni mintirho leyo tika leyi a mi sindzisiwa ku yi endla, 4mi fanele ku yimbelela mi hlekula hosi ya Babilona, mi ku:

“Muxanisi wa vanhu ú wile,

a wa ni tihanyi ta yena!

5HOSI Xikwembu xi tshovelerile nkhavi

wa vafumi lavo homboloka,

yi nga nhonga ya vuhosi,

6leyi a va ba vanhu ha yona loko va hlundzukile,

va va bukutela swi nga heli;

a va fuma matiko ha yona va karihile,

va xanisa vanhu minkarhi hinkwayo.

7Sweswi vanhu hinkwavo emisaveni va kumile ku wisa ni ku rhula,

va ba minkulungwana, va yimbelela.

8Hambi yi ri mirhi ya kipresi ni ya kedari ya le Lebanoni,

yi tsakela ku wa ka wena, yi ri:

‘A hi nga vuli leswaku dyi ta wa,

sweswi a ku nga vi na wo hi tsemelela.’

9“Xivandla xa vafi xi tiyimisele ku ku amukela,

xi ta pfuxa hinkwavo lava nga ka xona;

varhangeri hinkwavo va misava,

ti nga tona tihosi hinkwato,

va ta tlakuka eswiluvelweni swa vona,

va ku xeweta;

10hinkwavo va ta ku ka wena:

‘Matimba ya wena ma helele kwihi, hikuva sweswi wo tifanela na hina!’

11Hambileswi a wu ri munhu wo chaviseka,

u chayeriwa ni tiharipa,

sweswi u yisiwile exivandleni xa vafi;

sangu ra wena i swifufunhunu,

swivungu i nkumba wa wena.

12

14:12
Nhlav. 8:10
9:1
“We Nyeleti ya Mixo, N'wana Vurhonga,

u wise ku yini etilweni xana?

U tseme hi mani u wela hansi,

wena mutsongahati wa matiko, ke?

13

14:13-15
Mt. 11:23
Lk. 10:15
A wu hamba u ku: ‘Ndzi ta tlhandlukela etilweni,

ndzi hundza tinyeleti ta Xikwembu,

ndzi ya veka xiluvelo xa mina ehenhla;

ndzi ta ya tshama entshaveni leyi swikwembu swi hlengeletanaka eka yona, en'walungwini.

14Ndzi ta tlhandluka ndzi hundza ni mapapa,

ndzi ta fana ni Xikwembu xa le henhla-henhla!’

15“Kambe u yisiwile hansi exivandleni xa vafi,

u ya fika laha khele ri helelaka kona.

16Lava va ku vonaka, va ta ku xiyaxiya,

kutani va hlamala, va ku:

‘Xana munhu loyi, a hi yena loyi a ninginiseke misava,

a tsekatsekisa ni matiko, xana?

17Xana a hi yena loyi a endleke leswaku misava yi hundzuka mananga,

a herisa ni miti,

a ala ni ku ntshunxa vabohiwa, xana?’

18“Tihosi letin'wana hinkwato ta misava

ti lahliwile hi xichavo,

yin'wana ni yin'wana yi latiwa esirheni ra yona.

19Kambe wena a wu lahliwanga esirheni, u lo cukumetiwa kunene

ku fana ni rhavi leri nga pfuniki nchumu;Van'wana va ri: ku fana ni ntsumbu wa n'wana wo velekiwa nkarhi wu nga si fika

ntsumbu wa wena wu lo hoxiwa ekheleni ra maribye,

wu funengetiwa hi mintsumbu ya masocha lama dlayiweke enyimpini,

wu tshikeleriwa ehansi.

20A wu nga lahliwi kukota tihosi letin'wana,

hikuva u onhile tiko ra wena,

u dlayetela vanhu va wena.

“Vana va lowo homboloka va ta hela va ku bi!

21Lulamisani laha vana lava va nga ta dlayeriwa kona,

va fela swidyoho swa tata wa vona,

hikuva va nga tshuka va va ni matimba, va hlula misava hinkwayo,

va aketela miti hinkwako.”Van'wana va ri: va vanga marhumbi layo tala

22HOSI ya matimba hinkwawo yi vurisa sweswo, yi ri: “Ndzi ta suka ndzi ya ba va le Babilona, ndzi herisa ndhuma ya vona ni masalela ya vona, ndzi dlaya vana ni swintukulwana swa vona. Ndzi vurisa sweso, mina HOSI. 23Muti wa Babilona, ndzi ta wu endla kaya ra swihloni. Wu ta hundzuka ndhawu ya nhlangasi. Ndzi ta wu kukula ndzi ya wu chela kule. Ndzi vurisa sweswo, mina HOSI ya matimba hinkwawo.”

Xikwembu xi ta ba Vaasiriya

24

14:24-27
Es. 10:5-34Sof. 2:13-15
HOSI ya matimba hinkwawo yi tiyisile hi ku hlambanya, yi ku:

“Makungu lawa ndzi ma endleke,

ma nge tlheleli ndzhaku,

ni leswi ndzi swi boheke,

a swi nga ha hundzuki:

25Vaasiriya lava nga tikweni ra mina, ndzi ta va tshovelela;

ndzi ta va kandziyela, etintshaveni ta mina;

joko leri va ri tlhandlekeke Vaisraele,

ni ndzhwalo lowu va va rhwexeke emakatleni, swi ta susiwa.”

26Makungu lama bohiweke lawa, ma khumba misava hinkwayo;

HOSI Xikwembu xi tlakusile voko ra xona ehenhla ka matiko hinkwawo.

27HOSI ya matimba hinkwawo yi bohile mhaka,

xana ú kona la nga kanetaka?

Yi tlakusile voko ra yona,

xana ú kona la nga ri tlherisaka?

Xikwembu xi ta ba Vafilista

28

14:28
II Tih. 16:20
II Tikr. 28:27
Elembeni leri hosi Akazi a nga fa ha rona, ku tivisiwile mahungu lawa:

29

14:29-31
Yer. 47:1-7
Ez. 25:15-17
Yuw. 3:4-8
Am. 1:6-8
Sof. 2:4-7
Zak. 9:5-7
“Nhonga leyi a mi gembeteriwa ha yona, n'wina Vafilista, yi tshoveleriwile,

kambe sweswo swi nga tshuki swi mi tsakisa,

hikuva loko nyoka yi fa, ku ta huma mhiri;

eka mandza ya nyoka leyi, ku ta tlhotlhorhiwa ximememe!

30Kambe Vaisraele, hambi lava nga swisiwana ngopfu, va ta kuma swakudya,

ni lava pfumalaka swa le mandleni va ta etlela va hlayisekile.

Loko mi ri n'wina Vafilista, ndzi ta mi herisa hi ndlala;

lava nga ta pona, va ta dlaya hi vanhu.Van'wana va ri: ndzi ta va dlaya kunene

31N'wina mi nga tinyangweni, banani nkalanga,

kalakalani, n'wina mi nga mitini.

Vafilista, rhurhumelani hinkwenu,

hikuva lava taka va le ku tuvikiseni ka musi en'walungwini,

exikarhi ka vona a ku na toya.”

32Lava nga ta rhumiwa hi Vafilista,Van'wana va ri: Lava nga ta rhumiwa hi vamatiko va ta hlamuriwa yini xana.

“HOSI Xikwembu hi xona xi simekeke muti wa Siyoni,

vanhu va xona lava xanisekaka, va ta tsutsuma va ya tumbela eka wona.”