Xitsonga 1989 (TSO89)
11

Ta hosi leyi tisaka ku rhula

111

11:1
Nhlav. 5:5
22:16
Xihluke xi ta huma exikundzwini xa Yese,

erimitswini ra yena, ku ta mila rhavi.

2Moya wa HOSI Xikwembu wu ta tshama eka yena,

wu nga Moya lowu nyikaka vutlhari ni ku twisisa,

Moya wo tsundzuxa, wo susa vutoya,

Moya lowu pfunaka ku tiva HOSI Xikwembu ni ku xi chava.

3Ú ta tsakela ku chava HOSI Xikwembu.

Loko a avanyisa timhaka, a nge yi hi nghohe,

a nge tsemi mhaka hi mahungu-ndlela;

4

11:4
II Tes. 2:8
ú ta avanyisa timhaka ta swisiwana hi ku lulama,

ni ta swikamba, ú ta ti tsema hi ndlela leyinene;

nomo wa yena wu ta va nhonga yo ba vanhu va misava,Van'wana va ri: nhonga yo ba vanhu va tihanyi

loko a hefemula, lavo homboloka va ta fa.

5

11:5
Ef. 6:14
Ku lulama ni ku tshembeka,

swi ta va banti leri a tibohaka ha rona.

6

11:6-9
Es. 65:25
Hlolwa ni xinyimpfana swi ta tshama swin'we,

yingwe yi ta vundza ni ximbutana,

rhole ni nghala swi ta famba-famba swin'we,

murisi wa swona ú ta va n'wananyana lontsongo.

7Homu ya ntswele ni xinkankankaxinkankanka, kumbe: bere swi ta dya swin'we,

kutani vana va kona va ta vundza swin'we;

nghala yi ta dya byanyi ku fana ni homu.

8Loyi a ha mamaka, ú ta huhela enceleni wa xivatlankombe;

ndzumulo yi ta nghenisa voko ebakweni ra mhiri.

9

11:9
Hab. 2:14
Hinkwako entshaveni leyo hlawuleka ya HOSI Xikwembu,

a ku nga vi na ku vavisana kumbe ku dlayana,

hikuva vanhu lava tivaka HOSI Xikwembu va ta va va tatile tiko,

ku fana ni mati lama funengetaka hinkwako elwandle.

10

11:10
Rho. 15:12
Eminkarhini yoleyo, loyi a humaka erimitswini ra Yese,

ú ta fana ni mujeko lowu dzimeriweke matiko hinkwawo;

vanhu hinkwavo va ta ya vutisa timhaka eka yena;

hinkwako laha a nga ta va a tshama kona, ku ta va ku sasekile.

Lava yeke evukhumbini va ta vuya

11Eminkarhini yoleyo, N'wini wa hinkwaswo ú ta tlhela a tlakusa voko ra yena, a vuyisa masalela ya vanhu va yena lava nga ta va va ha ri le Asiriya, ni le Egipta, ni le Patroso, ni le Etiyopiya, ni le Elamu, ni le Xinara,Xinara, kumbe: Babilona ni le Hamata, ni le swihlaleni.

12Ú ta yimisela matiko emujeko,

a hlengeleta hinkwavo lava susiweke etikweni ra Israele,

a vuyisa vaaki va tiko ra Yuda,

lava hangalakeke ematlhelweni hinkwawo ya misava.

13Mavondzo ya va ka Efrayimi ma ta nyamalala,

ni rivengo ra va ka Yuda ri ta hela;

va ka Efrayimi a va nga ha vondzoki va ka Yuda,

na vona va ka Yuda a va nga ha vengi va ka Efrayimi.

14Matiko lawa mambirhi ma ta ya nghenela Vafilista evupeladyambu ma va hlasela,

ma ta famba swin'we ma ya phanghetela swilo swa vanhu va le vuxeni.

Ma ta hlula Vaedomu ni Vamowabu,

Vaamoni va ta va malandza ya matiko lawa.

15

11:15
Nhlav. 16:12
HOSI Xikwembu xi ta phyisa mati

ya nsonga wa lwandle ra Egipta;Van'wana va ri: Nsonga wa lwandle ra Egipta, HOSI Xikwembu xi ta wu seletelela makumu

xi ta ndzuluta voko ra xona ehenhla ka nambu wa Yufrata,

kutani moya wa xona lowo hisa wu ta ta,

wu avanyisa nambu, ku huma swinambyana swa 7,

leswi munhu a nga swi tsemakanyaka a nga susanga ni tintanghu.

16Ku sukela le Asiriya, ku ta va ni gondzo lerikulu,

leri masalela ya vanhu va HOSI Xikwembu ma nga ta famba ha rona;

ri ta fana ni leri Vaisraele va fambeke ha rona,

loko va huma etikweni ra Egipta.

12

Tinsimu to tlangela Xikwembu

121Eminkarhini yoleyo, munhu ú ta yimbelela a ku:

“Ndza ku tlangela, we HOSI,

hikuva hambileswi a wu ndzi hlundzukerile,

sweswi vukari bya wena byi rhelerile,

u tlhela u ndzi khongotela.

2

12:2
Eks. 15:2
Ps. 118:14
“Xikwembu i muponisi wa mina wa xiviri,

ndzi ta xi tshemba, a ndzi nga ha chavi nchumu;

HOSI Xikwembu i ntamu wa mina,

ndzi ta yimbelela ndzi dzunisa xona,

hikuva hi xona xi ndzi ponisaka.”

3Mi ta hamba mi ka mati mi tsakile,

exihlobyeni lexi mi kumaka ku ponisiwa eka xona,

4kutani eminkarhini yoleyo, mi ta ku:

“Tlangelani HOSI, mi khongela yona.

Byelani matiko leswi yi swi endleke,

ma tiviseni vukulu bya vito ra yona.

5“Yimbelelani mi dzunisa HOSI,

hikuva yi tirhile leswikulu ngopfu,

vanhu hinkwavo va misava a va tivisiwe swona.Kumbe: vanhu hinkwavo va misava va tivisiwa swona

6Banani minkulungwana, mi tsaka,

n'wina vaaki va Siyoni,

hikuva Xikwembu lexikulu, xona Muhlawuleki wa Israele,

xi tshama exikarhi ka n'wina.”

13

Xikwembu xi ta ba muti wa Babilona

131

13:1 – 14:23
Es. 47:1-15
Mahungu lawa Esaya n'wana Amotsi a rhwexiweke wona, hi tlhelo ra muti wa Babilona, hi lawa:

2HOSI Xikwembu xi ri:

“Yimisani mujeko exintshabyanini xo pfumala mirhi,

huwelelani, mi rhamba mavuthu,

tlakusani mavoko mi va vitana,

va ta nghena etinyangweni ta muti wa lavo chaviseka.

3Ndzi lerisile masocha ya mina lama tilulamiseke swinene,

ndzi vitanile tinhenha ta mina leti lwelaka vukulukumba bya mina,

leswaku ti hlasela lava va ndzi karihelaka.”

4Rhiyani ndleve mi twa mpfumawulo

wa mintshungu leyikulu leyi nga tintshaveni;

twanani huwa ya tihosi

ni vanhu va tona lava hlengeletaneke!

HOSI ya matimba hinkwawo yi le ku vitaneni

ka mavuthu lama nga ta ya enyimpini.

5Va ta hi le matikweni ya le kule,

va huma evugimamusi.

HOSI Xikwembu xi tirhisa vona ku hlasela lava xi va hlundzukeleke,

xi herisa tiko hinkwaro.Kumbe: xi herisa misava hinkwayo

6

13:6
Yuw. 1:15
Banani nkalanga, hikuva siku ra HOSI ri le kusuhi,

ra ta siku leri HOSI, Xikwembu xa matimba hinkwawo, xi nga ta herisa swilo ha rona.

7Hikokwalaho, vanhu hinkwavo va ta hela ntamu,

hinkwavo va ta tsemeka nhlana;

8va ta tshukisiwa ngopfu, va khomiwa hi switlhavi,

va xaniseka kukota wansati loko a ri kusuhi ni ku tintshunxa;

va ta langutana, va hlamala,

va dzuka nyuku hi ku chava.

9Vonani, siku ra HOSI ra ta ni tihanyi ta rona,

ri ta ni vukari, ni ku hlundzuka loku pfurhaka;

misava yi ta sala yi ri marhumbi ntsena,

vadyohi lava hanyaka eka yona va ta herisiwa.

10

13:10
Ez. 32:7
Mt. 24:29
Mk. 13:24-25
Lk. 21:25
Nhlav. 6:12-13
8:12
Mahlahle ni tinyeleti letin'wana swi ta timeka,

dyambu ri ta huma ri ri ra ntima,

ni n'weti a wu nga ha voningi.

11HOSI Xikwembu xi ri:

“Ndzi ta ba misava hikwalaho ka vudyoho lebyi nga ka yona,

lavo homboloka ndzi ta va bela milandzu ya vona;

ndzi ta herisa lava tikurisaka ni ku tiarisa,

lava manyunyu ni tihanyi, ndzi ta va tsongahata.

12Vanhu lava ndzi nga ta va tshika va hanya,

va ta kala ku fana ni nsuku lowo tenga,

va ta pfumaleka kukota nsuku wa le Ofiri.

13Siku mina HOSI ya matimba hinkwawo

ndzi nga ta pfurha hi ku hlundzuka,

vukari bya mina byi ta ninginisa matilo,

ni misava yi ta tsekatseka yi suka evutshan'wini bya yona.

14Vanhu va ta hangalaka ku fana ni timbavala leti nga ku hlongorisiweni,

kumbe tinyimpfu leti pfumalaka murisi,

un'wana ni un'wana ú ta ya eka va ka vona,

hinkwavo va ta tsutsumela eka rikwavo.

15Hinkwavo lava kumiwaka, va ta tlhaviwa hi tlhari,

lava khomiwaka, va ta dlayiwa hi fumu.

16Swihlangi swa vona swi ta phyandlaseriwa va ri karhi va swi vona,

leswi nga tindlwini ta vona swi ta phangheteriwa,

vasati va vona va ta pfinyeteriwa.”

17HOSI Xikwembu xi ri:

“Ndzi le ku vitaneni ka Vameda, leswaku va ya hlasela Babilona;

vona a va na mhaka na silivhere,

ni nsuku a va wu tsakeli.

18Va ta dlayetela majaha hi miseve ya vona,Van'wana va ri: Mavurha ya majaha ma ta tshoviwa. Kumbe: Majaha ma ta tshova mavurha

ni vana va le makatleni a va nga va tsetseleli,

hambi tindzumulo, a va nga ti tweli vusiwana.

19

13:19
Gen. 19:24
Babilona i tiko ro saseka ku tlula matiko hinkwawo,

leri Vakalediya va tinyungubyisaka ha rona,

kambe mina Xikwembu ndzi ta ri herisa,

ku fana ni miti ya Sodoma na Gomora.

20A ku nga ha tshami munhu eka rona,

ri ta va mananga hilaha ku nga heriki,

ni Maarabu a ma nga ha yi ma ya gova kona,

hambi va ri varisi a va nga ha yisi mintlhambi ya vona yi ya vundza kona;

21

13:21
Nhlav. 18:2
kambe ku ta vundza ntsena swiharhi swa nhova,

tindlu ta kona ti ta tala hi swinkhovha,

tiyimbhutiyimbhu, kumbe: tiyinca ti ta tshama eka tona,

swiphongho swi ta tlalamba-tlalamba kona.

22Eswihondzweni swa kona ku ta twala timhungubye;

etindlwini to saseka ta le ntsindza, ku ta rila mahlolwa ntsena.

Tiko leri a ra ha salelanga hi masiku yo tala,

ri ta herisiwa ku nga ri khale.”