Xitsonga 1989 (TSO89)
10

Lava xanisaka swisiwana va ta biwa

101Va ni khombo lava vekaka ni ku humesa

milawu yo homboloka leyi xanisaka vanhu:

2Va ala ku lwela vapfumari ehubyeni,

va tekela swisiwana swa tiko ra mina leswi nga swa swona;

hi ndlela leyi, va phangha swa tinoni,

ni swa lava pfumalaka vatswari.

3Xana mi ta endla yini siku mi nga ta biwa,

loko xihuhuri xo huma kule xi mi tela xana?

Xana mi ta tsutsumela kwihi,

rifuwo ra n'wina mi ta ri siya na mani ke?

4Ku to sala ntsena ku bvutama-bvutama exikarhi ka lava khomiweke,

kumbe ku dlayiwa ni van'wana.

Hambiswiritano, vukari bya HOSI Xikwembu a byi nga tlheli,

xa ha ta tlakusa voko ra xona, xi mi ba.

5

10:5-34
Es. 14:24-27Sof. 2:13-15
Rho. 9:27
HOSI Xikwembu xi ri: “Vaasiriya i nhonga leyi ndzi yi tirhisaka loko ndzi karihile,

loko ndzi hlundzukile, hi wona nkhavi wa mina!Van'wana va ri: ku hlundzuka ka mina, hi wona nkhavi lowu va wu tameleke

6Ndzi va rhumile ku ya ba vanhu lava nga riki na mhaka na mina,

ndzi va lerisa ku ya lwa ni lava va ndzi hlundzukiseke,

va va hlasela, va phangha swa vona,

va va kandziyela kukota ndzhope emagondzweni.”

7Kambe hosi ya Asiriya a yi lavi swona ntsena,

makungu ya yona ma tlula leswi:

Yi ni makungu ya ku hlasela ni ku herisa

vanhu va matiko layo tala.

8Yi tidzunisa, yi ku:

“Vafambisi hinkwavo va mavuthu ya mina i tihosi!

9Ndzi hlurile muti wa Kalino ni wa Karkemixi,

ndzi hlula ni wa Hamata ni wa Aripadi,

hambi yi ri miti ya Samariya na Damaska

na yona ndzi yi hlurile.

10Ndzi humile ndzi ya hlasela matiko lama nga ni swikwembu

leswi swifaniso swa swona swi tlulaka swa le Yerusalema na Samariya.

11Leswi ndzi swi endleke ehenhla ka muti wa Samariya ni swifaniso swa wona swa swikwembu,

xana ndzi nga tsandza ha yini ku swi endla muti wa Yerusalema ni swikwembu swa wona ke?”

Hosi ya Asiriya yi ta biwa

12Loko N'wini wa hinkwaswo a heta hinkwaswo leswi a swi endlaka entshaveni ya Siyoni ni le mutini wa Yerusalema, ú ta ba hosi ya Asiriya, hikuva yi titshemba ngopfu ni ku tikurisa ku tlula mpimo. 13Yi tidzunisa yi ku:

“Matimba ya mina, hi wona ma tirheke swilo leswi,

ndzi swi endlile hi vutlhari bya mina, hikuva ndzi kota ku twisisa;

mindzilekana ya matiko ndzi yi herisile,

kutani ndzi phangha xuma xa wona;

ndzi nghenile ku fana ni nkuzi,

ndzi susa tihosi eswiluvelweni swa tona.Van'wana va ri: ndzi nghenile ndzi kandziyela vaaki va tiko

14Rifuwo ra matiko, ndzi ri kumile

ku fana ni loko munhu a thumbha xisaka xa xinyanyana;

ndzi teketerile matiko hinkwawo,

wonge mo va matandza lama siyiweke hi xinyanyana;

a ku ri hava xo tlakusa rimpapa,

kumbe ku pfula nomo; ni xo cema a xi nga ri kona.”

15Xana xihloka xi nga kulela loyi a tsemaka ha xona,

kumbe saha yi tivona yi ri ni matimba ku tlula loyi a tirhaka ha yona, xana?

Leswi swi nga fana ni loko nkhavi wu ndzuluta loyi a wu khomeke,

kumbe nhonga yi tlakula n'wini wa yona, loyi a nga riki mhandze!

16Hikokwalaho HOSI ya matimba hinkwawo, N'wini wa hinkwaswo

ú ta rhumela ntungu lowu nga ta ondzisa tinhenha ta Asiriya leto nyuhela,leto nyuhela, kumbe: leto kuluka

swirho swa tona swi ta hisa ngopfu

ku fana ni ndzilo lowu pfurhaka.

17Loyi a nga ku vonakala ka Vaisraele ú ta hundzuka ndzilo,

Muhlawuleki wa vona ú ta va langavi

leri nga ta hisa mitwa ni swigatlu swa Vaasiriya,

swi hela hi siku rin'we.

18Masimu layo nona ni swihlahla leswi Vaasiriya va tidzunisaka ha swona,

HOSI Xikwembu xi ta swi herisela makumu,

swi fana ni munhu loyi a hetaka hi vuvabyi.

19Exikarhi ka mirhi ya vona, ku ta sala yi nga ri yingani ntsena,

hambi a ri n'wana ú ta kota ku yi hlaya.

Masalela ya Vaisraele

20Enkarhini wolowo, masalela ya Vaisraele, va nga lava poneke va yindlu ya ka Yakobo, a va nga ha namarheli lava va va beke, kambe va ta namarhela HOSI Xikwembu, xona Muhlawuleki wa xiviri wa Israele. 21Lava poneke, ma nga masalela ya va ka Yakobo, va ta tlhelela eka Xikwembu xa matimba. 22Hambileswi vanhu va wena Israele va nga ta tala kukota sava ra lwandle, ku ta vuya ntsena va nga ri vangani. Mhaka ya ku biwa ka vona yi tsemiwile, leswi va avanyisisiweke xiswona, swi lulamile ngopfu. 23HOSI ya matimba hinkwawo, N'wini wa hinkwaswo, ú ta va herisa hilaha a boheke hakona, matiko hinkwawo ma ri karhi ma swi vona.

24HOSI ya matimba hinkwawo, N'wini wa hinkwaswo, ú ri: “N'we vanhu va mina, n'wina mi akeke eSiyoni, Vaasiriya mi nga va chavi loko va mi ba hi nkhavi kumbe hi nhonga, kukota leswi Vaegipta va mi endleke swona. 25Ndzi le kusuhi swinene ni ku tshika ku mi hlundzukela, kutani ndzi ta hlundzukela Vaasiriya, ndzi va herisela makumu. 26Mina HOSI ya matimba hinwawo, ndzi ta va ba hi ximoko, ku fana ni leswi ndzi biseke xiswona Vamidiyani le ribyeni ra Orebe; nhonga ya mina yi ta va ehenhla ka vona,Van'wana va ri: nhonga ya mina yi ta va ehenhla ka lwandle ndzi ta yi tlakusa ku fana ni leswi ndzi swi endleke le Egipta. 27Enkarhini wolowo, ndzhwalo lowu Vaasiriya va mi rhwexeke wona emakatleni ni joko leri va mi tlhandlekeke rona enhan'wini, swi ta suka. Joko ri ta tshoveka, hikuva mi ta va mi nyuherile.”Van'wana va ri: Joko ri ta tshoveleriwa. Valala va sukile eRimoni

Valala va hlasela tiko

28Valala va fikile emutini wa Ayata,

va tsemakanyile hi le Migirono,

va fike va rhula mindzhwalo eMikamaxa;

29va tsemakanyile hi le xiphandzeni,

va fika va xwa vusiku eGeba;

vaaki va muti wa Rhama va rhurhumela,

va le Gibeya wa Sawulo, va suka va tsutsuma.

30N'we vanhu va Galimi, tlhavani mukhosi!

Rhiyani ndleve, n'we va le Layixa!

N'wina va le Anatoto, hlamulani!

31Va le Madimena va baleka,

vaaki va Gebimi va lava ko tumbela kona.

32Namuntlha valala va yimile eNobo,

va konge swibakela va kombetela ntshava ya Siyoni,

emutini wa Yerusalema.

33Vonani, HOSI ya matimba hinkwawo, N'wini wa hinkwaswo,

ú ta phatlulela marhavi hi ntamu lowukulu,

a tsema mirhi leyo leha ngopfu,

a yi wisela hansi.

34Ú ta tshetsha xihlahla lexo tlhuma hi xihloka,

ntshava ya Lebanoni yi ta wa swin'we ni mirhi ya yona leyo hlamarisa.Kumbe: ntshava ya Lebanoni yi ta wa ni ku dzuneka ka yona

11

Ta hosi leyi tisaka ku rhula

111

11:1
Nhlav. 5:5
22:16
Xihluke xi ta huma exikundzwini xa Yese,

erimitswini ra yena, ku ta mila rhavi.

2Moya wa HOSI Xikwembu wu ta tshama eka yena,

wu nga Moya lowu nyikaka vutlhari ni ku twisisa,

Moya wo tsundzuxa, wo susa vutoya,

Moya lowu pfunaka ku tiva HOSI Xikwembu ni ku xi chava.

3Ú ta tsakela ku chava HOSI Xikwembu.

Loko a avanyisa timhaka, a nge yi hi nghohe,

a nge tsemi mhaka hi mahungu-ndlela;

4

11:4
II Tes. 2:8
ú ta avanyisa timhaka ta swisiwana hi ku lulama,

ni ta swikamba, ú ta ti tsema hi ndlela leyinene;

nomo wa yena wu ta va nhonga yo ba vanhu va misava,Van'wana va ri: nhonga yo ba vanhu va tihanyi

loko a hefemula, lavo homboloka va ta fa.

5

11:5
Ef. 6:14
Ku lulama ni ku tshembeka,

swi ta va banti leri a tibohaka ha rona.

6

11:6-9
Es. 65:25
Hlolwa ni xinyimpfana swi ta tshama swin'we,

yingwe yi ta vundza ni ximbutana,

rhole ni nghala swi ta famba-famba swin'we,

murisi wa swona ú ta va n'wananyana lontsongo.

7Homu ya ntswele ni xinkankankaxinkankanka, kumbe: bere swi ta dya swin'we,

kutani vana va kona va ta vundza swin'we;

nghala yi ta dya byanyi ku fana ni homu.

8Loyi a ha mamaka, ú ta huhela enceleni wa xivatlankombe;

ndzumulo yi ta nghenisa voko ebakweni ra mhiri.

9

11:9
Hab. 2:14
Hinkwako entshaveni leyo hlawuleka ya HOSI Xikwembu,

a ku nga vi na ku vavisana kumbe ku dlayana,

hikuva vanhu lava tivaka HOSI Xikwembu va ta va va tatile tiko,

ku fana ni mati lama funengetaka hinkwako elwandle.

10

11:10
Rho. 15:12
Eminkarhini yoleyo, loyi a humaka erimitswini ra Yese,

ú ta fana ni mujeko lowu dzimeriweke matiko hinkwawo;

vanhu hinkwavo va ta ya vutisa timhaka eka yena;

hinkwako laha a nga ta va a tshama kona, ku ta va ku sasekile.

Lava yeke evukhumbini va ta vuya

11Eminkarhini yoleyo, N'wini wa hinkwaswo ú ta tlhela a tlakusa voko ra yena, a vuyisa masalela ya vanhu va yena lava nga ta va va ha ri le Asiriya, ni le Egipta, ni le Patroso, ni le Etiyopiya, ni le Elamu, ni le Xinara,Xinara, kumbe: Babilona ni le Hamata, ni le swihlaleni.

12Ú ta yimisela matiko emujeko,

a hlengeleta hinkwavo lava susiweke etikweni ra Israele,

a vuyisa vaaki va tiko ra Yuda,

lava hangalakeke ematlhelweni hinkwawo ya misava.

13Mavondzo ya va ka Efrayimi ma ta nyamalala,

ni rivengo ra va ka Yuda ri ta hela;

va ka Efrayimi a va nga ha vondzoki va ka Yuda,

na vona va ka Yuda a va nga ha vengi va ka Efrayimi.

14Matiko lawa mambirhi ma ta ya nghenela Vafilista evupeladyambu ma va hlasela,

ma ta famba swin'we ma ya phanghetela swilo swa vanhu va le vuxeni.

Ma ta hlula Vaedomu ni Vamowabu,

Vaamoni va ta va malandza ya matiko lawa.

15

11:15
Nhlav. 16:12
HOSI Xikwembu xi ta phyisa mati

ya nsonga wa lwandle ra Egipta;Van'wana va ri: Nsonga wa lwandle ra Egipta, HOSI Xikwembu xi ta wu seletelela makumu

xi ta ndzuluta voko ra xona ehenhla ka nambu wa Yufrata,

kutani moya wa xona lowo hisa wu ta ta,

wu avanyisa nambu, ku huma swinambyana swa 7,

leswi munhu a nga swi tsemakanyaka a nga susanga ni tintanghu.

16Ku sukela le Asiriya, ku ta va ni gondzo lerikulu,

leri masalela ya vanhu va HOSI Xikwembu ma nga ta famba ha rona;

ri ta fana ni leri Vaisraele va fambeke ha rona,

loko va huma etikweni ra Egipta.

12

Tinsimu to tlangela Xikwembu

121Eminkarhini yoleyo, munhu ú ta yimbelela a ku:

“Ndza ku tlangela, we HOSI,

hikuva hambileswi a wu ndzi hlundzukerile,

sweswi vukari bya wena byi rhelerile,

u tlhela u ndzi khongotela.

2

12:2
Eks. 15:2
Ps. 118:14
“Xikwembu i muponisi wa mina wa xiviri,

ndzi ta xi tshemba, a ndzi nga ha chavi nchumu;

HOSI Xikwembu i ntamu wa mina,

ndzi ta yimbelela ndzi dzunisa xona,

hikuva hi xona xi ndzi ponisaka.”

3Mi ta hamba mi ka mati mi tsakile,

exihlobyeni lexi mi kumaka ku ponisiwa eka xona,

4kutani eminkarhini yoleyo, mi ta ku:

“Tlangelani HOSI, mi khongela yona.

Byelani matiko leswi yi swi endleke,

ma tiviseni vukulu bya vito ra yona.

5“Yimbelelani mi dzunisa HOSI,

hikuva yi tirhile leswikulu ngopfu,

vanhu hinkwavo va misava a va tivisiwe swona.Kumbe: vanhu hinkwavo va misava va tivisiwa swona

6Banani minkulungwana, mi tsaka,

n'wina vaaki va Siyoni,

hikuva Xikwembu lexikulu, xona Muhlawuleki wa Israele,

xi tshama exikarhi ka n'wina.”