Xitsonga 1989 (TSO89)
9

91

9:1
Mt. 4:15
Vanhu lava rhendzeriweke hi makhombo layo tano, va nga ka va nga baleki.

Ta hosi leyi tisaka ku rhula

Eminkarhini leyi hundzeke, HOSI Xikwembu xi tsongahatile matiko ya va ka Zebuloni ni va ka Neftali; kambe eminkarhini leyi taka, tiko ra Galeliya leri vamatiko va tshameke eka rona, leri nga ntsungeni wa nambu wa Yordani endleleni leyi yaka elwandle, HOSI Xikwembu xi ta endla leswaku ri dzunisiwa.Hi Xiheveru, kavanyisa 9 ku sungula kwala

2

9:2
Mt. 4:16
Lk. 1:79
Vanhu lava a va gugurhuteka emunyameni,

sweswi va vona ku vonakala lokukulu;

lava a va tshama exinyamini lexo chavisa

va fikeriwe hi ku vonakala.

3We HOSI, u andzisile ntsako wa vona,Van'wana va ri: We HOSI, u andzisile ntsengo wa vona

u wu kurisa,

va tsaka emahlweni ka wena va ba minkulungwana,

wonge va le ku tshoveleni,

kumbe eku avelaneni ka leswi va swi phangheke;

4hikuva joko leri a va rhwexiwile rona,

ni nhonga leyi vaxanisi va vona a va va ba ha yona,

wena HOSI u swi tshovelerile

kukota loko u tshovile matimba ya Vamidiyani.

5Tintanghu hinkwato leti masocha ma nga ya enyimpini ha tona,

ni swiambalo hinkwaswo leswi tlhambukeleke hi ngati,

swi ta hoxiwa endzilweni swi tshwa.

6Hi velekeriwile n'wana,

hi nyikiwile n'wana wa mufana,

vuhosi i bya yena; vito ra yena

i “Mutsundzuxi, munhu wo hlamarisa, Xikwembu xa matimba,

Tatana la nga riki na ku hela, Hosi ya ku rhula”.

7

9:7
Lk. 1:32-33
Ku ndlandlamuka ka mfumo wa yena,

ni ku rhula loku nga ta va kona etikweni, a swi nga vi na makumu;

ú ta tshama exiluvelweni xa Davhida,

a fuma tiko ra yena, a ri hlayisa ni ku ri lwela,

a avanyisa timhaka hi ku lulama;

ú ta sungula sweswi, a fuma hilaha ku nga heriki.

Hinkwaswo leswi, HOSI Xikwembu xi tiyimiserile ku swi endla.

Xikwembu xi ta ba tiko ra Israele

8N'wini wa hinkwaswo ú rhumerile rito hi tlhelo ra ku biwa ka va ka Yakobo,

rito ra kona ri ta fika etindleveni ta vona Vaisraele.

9Hinkwavo va ka Efrayimi, ku katsa ni vaaki va muti wa Samariya,

va ta swi twa, vona lava tikurisaka ni ku tiarisa, va ku:

10“Switina swi mbundzumukile,

kambe sweswi hi ta aka hi maribye lama vatliweke;

timhandze ta nkuwa ti tsemeleriwile,

kambe hi ta aka hi timhandze ta kedari.”

11Hikokwalaho, HOSI Xikwembu xi rhumela vanhu va ya lwa na vona,Van'wana va ri: xi rhumela valala va Resini va ya lwa na vona

xi va pfuxela valala.

12Vasiriya va ta hi le vuxeni,

Vafilista va ta hi le vupeladyambu,

hinkwavo va nghena va mita tiko ra Israele;

hambiswiritano, vukari bya HOSI Xikwembu a byi tlheli,

xa ha ta tlakusa voko ra xona, xi va ba.

13Vaisraele a va tlhelelanga eka HOSI Xikwembu xa matimba hinkwawo lexi xi nga va ba,

a va vutisanga leswaku xi tsakela yini.

14Hikokwalaho HOSI Xikwembu xi ta tsema tiko ra Israele enhloko ni ncila,

xi tsema matluka ya ncindzu ni tinhlanga hi siku rin'we.

15Nhloko, i nkulukumba kumbe munhu wo chaviseka;

muprofeta loyi a dyondzisaka mavunwa, hi yena ncila;

16Varhangeri va tiko leri, va lahlekisa vanhu,

kutani vaaki va rona va mitiwa.

17Hikokwalaho majaha ya tiko leri, N'wini wa hinkwaswo a nga ha ma tsetseleli;Van'wana va ri: a nga ha ma tsakeli

lava pfumalaka vatswari, ni tinoni, a nga ha va tweli vusiwana,

hikuva hinkwavo a va na mhaka na Xikwembu,

hinkwavo va endla leswo biha, va vulavula leswo ka swi nga pfuni nchumu;

hikokwalaho vukari bya HOSI Xikwembu a byi nga tlheli,

xa ha ta tlakusa voko ra xona, xi va ba.

18Lavo homboloka va le ku pfurheni,

ku fana ni mitwa ni swigatlu leswi herisiwaka hi ndzilo;

va kota xihlahla xo tlhuma lexi tshwaka,

musi wu tuvika wu ya henhla.

19Vukari bya HOSI ya matimba hinkwawo

byi le ku hiseni ka tiko,

vanhu va fana ni tihunyi leti hlanganyetiwaka!

A ku na munhu la tsetselelaka makwavo,

20va lava swakudya matlhelo hinkwawo,

kambe a va kumi xo va xurhisa,

kutani un'wana ni un'wana ú dya munhu-kulobye.

21Va ka Manase va hlasela va ka Efrayimi,

ni va ka Efrayimi va hlasela va ka Manase,

kutani va tlhela va yima swin'we va hlasela va le Yuda;

hikokwalaho, vukari bya Hosi Xikwembu a byi nga tlheli,

xa ha ta tlakusa voko ra xona, xi va ba.

10

Lava xanisaka swisiwana va ta biwa

101Va ni khombo lava vekaka ni ku humesa

milawu yo homboloka leyi xanisaka vanhu:

2Va ala ku lwela vapfumari ehubyeni,

va tekela swisiwana swa tiko ra mina leswi nga swa swona;

hi ndlela leyi, va phangha swa tinoni,

ni swa lava pfumalaka vatswari.

3Xana mi ta endla yini siku mi nga ta biwa,

loko xihuhuri xo huma kule xi mi tela xana?

Xana mi ta tsutsumela kwihi,

rifuwo ra n'wina mi ta ri siya na mani ke?

4Ku to sala ntsena ku bvutama-bvutama exikarhi ka lava khomiweke,

kumbe ku dlayiwa ni van'wana.

Hambiswiritano, vukari bya HOSI Xikwembu a byi nga tlheli,

xa ha ta tlakusa voko ra xona, xi mi ba.

5

10:5-34
Es. 14:24-27Sof. 2:13-15
Rho. 9:27
HOSI Xikwembu xi ri: “Vaasiriya i nhonga leyi ndzi yi tirhisaka loko ndzi karihile,

loko ndzi hlundzukile, hi wona nkhavi wa mina!Van'wana va ri: ku hlundzuka ka mina, hi wona nkhavi lowu va wu tameleke

6Ndzi va rhumile ku ya ba vanhu lava nga riki na mhaka na mina,

ndzi va lerisa ku ya lwa ni lava va ndzi hlundzukiseke,

va va hlasela, va phangha swa vona,

va va kandziyela kukota ndzhope emagondzweni.”

7Kambe hosi ya Asiriya a yi lavi swona ntsena,

makungu ya yona ma tlula leswi:

Yi ni makungu ya ku hlasela ni ku herisa

vanhu va matiko layo tala.

8Yi tidzunisa, yi ku:

“Vafambisi hinkwavo va mavuthu ya mina i tihosi!

9Ndzi hlurile muti wa Kalino ni wa Karkemixi,

ndzi hlula ni wa Hamata ni wa Aripadi,

hambi yi ri miti ya Samariya na Damaska

na yona ndzi yi hlurile.

10Ndzi humile ndzi ya hlasela matiko lama nga ni swikwembu

leswi swifaniso swa swona swi tlulaka swa le Yerusalema na Samariya.

11Leswi ndzi swi endleke ehenhla ka muti wa Samariya ni swifaniso swa wona swa swikwembu,

xana ndzi nga tsandza ha yini ku swi endla muti wa Yerusalema ni swikwembu swa wona ke?”

Hosi ya Asiriya yi ta biwa

12Loko N'wini wa hinkwaswo a heta hinkwaswo leswi a swi endlaka entshaveni ya Siyoni ni le mutini wa Yerusalema, ú ta ba hosi ya Asiriya, hikuva yi titshemba ngopfu ni ku tikurisa ku tlula mpimo. 13Yi tidzunisa yi ku:

“Matimba ya mina, hi wona ma tirheke swilo leswi,

ndzi swi endlile hi vutlhari bya mina, hikuva ndzi kota ku twisisa;

mindzilekana ya matiko ndzi yi herisile,

kutani ndzi phangha xuma xa wona;

ndzi nghenile ku fana ni nkuzi,

ndzi susa tihosi eswiluvelweni swa tona.Van'wana va ri: ndzi nghenile ndzi kandziyela vaaki va tiko

14Rifuwo ra matiko, ndzi ri kumile

ku fana ni loko munhu a thumbha xisaka xa xinyanyana;

ndzi teketerile matiko hinkwawo,

wonge mo va matandza lama siyiweke hi xinyanyana;

a ku ri hava xo tlakusa rimpapa,

kumbe ku pfula nomo; ni xo cema a xi nga ri kona.”

15Xana xihloka xi nga kulela loyi a tsemaka ha xona,

kumbe saha yi tivona yi ri ni matimba ku tlula loyi a tirhaka ha yona, xana?

Leswi swi nga fana ni loko nkhavi wu ndzuluta loyi a wu khomeke,

kumbe nhonga yi tlakula n'wini wa yona, loyi a nga riki mhandze!

16Hikokwalaho HOSI ya matimba hinkwawo, N'wini wa hinkwaswo

ú ta rhumela ntungu lowu nga ta ondzisa tinhenha ta Asiriya leto nyuhela,leto nyuhela, kumbe: leto kuluka

swirho swa tona swi ta hisa ngopfu

ku fana ni ndzilo lowu pfurhaka.

17Loyi a nga ku vonakala ka Vaisraele ú ta hundzuka ndzilo,

Muhlawuleki wa vona ú ta va langavi

leri nga ta hisa mitwa ni swigatlu swa Vaasiriya,

swi hela hi siku rin'we.

18Masimu layo nona ni swihlahla leswi Vaasiriya va tidzunisaka ha swona,

HOSI Xikwembu xi ta swi herisela makumu,

swi fana ni munhu loyi a hetaka hi vuvabyi.

19Exikarhi ka mirhi ya vona, ku ta sala yi nga ri yingani ntsena,

hambi a ri n'wana ú ta kota ku yi hlaya.

Masalela ya Vaisraele

20Enkarhini wolowo, masalela ya Vaisraele, va nga lava poneke va yindlu ya ka Yakobo, a va nga ha namarheli lava va va beke, kambe va ta namarhela HOSI Xikwembu, xona Muhlawuleki wa xiviri wa Israele. 21Lava poneke, ma nga masalela ya va ka Yakobo, va ta tlhelela eka Xikwembu xa matimba. 22Hambileswi vanhu va wena Israele va nga ta tala kukota sava ra lwandle, ku ta vuya ntsena va nga ri vangani. Mhaka ya ku biwa ka vona yi tsemiwile, leswi va avanyisisiweke xiswona, swi lulamile ngopfu. 23HOSI ya matimba hinkwawo, N'wini wa hinkwaswo, ú ta va herisa hilaha a boheke hakona, matiko hinkwawo ma ri karhi ma swi vona.

24HOSI ya matimba hinkwawo, N'wini wa hinkwaswo, ú ri: “N'we vanhu va mina, n'wina mi akeke eSiyoni, Vaasiriya mi nga va chavi loko va mi ba hi nkhavi kumbe hi nhonga, kukota leswi Vaegipta va mi endleke swona. 25Ndzi le kusuhi swinene ni ku tshika ku mi hlundzukela, kutani ndzi ta hlundzukela Vaasiriya, ndzi va herisela makumu. 26Mina HOSI ya matimba hinwawo, ndzi ta va ba hi ximoko, ku fana ni leswi ndzi biseke xiswona Vamidiyani le ribyeni ra Orebe; nhonga ya mina yi ta va ehenhla ka vona,Van'wana va ri: nhonga ya mina yi ta va ehenhla ka lwandle ndzi ta yi tlakusa ku fana ni leswi ndzi swi endleke le Egipta. 27Enkarhini wolowo, ndzhwalo lowu Vaasiriya va mi rhwexeke wona emakatleni ni joko leri va mi tlhandlekeke rona enhan'wini, swi ta suka. Joko ri ta tshoveka, hikuva mi ta va mi nyuherile.”Van'wana va ri: Joko ri ta tshoveleriwa. Valala va sukile eRimoni

Valala va hlasela tiko

28Valala va fikile emutini wa Ayata,

va tsemakanyile hi le Migirono,

va fike va rhula mindzhwalo eMikamaxa;

29va tsemakanyile hi le xiphandzeni,

va fika va xwa vusiku eGeba;

vaaki va muti wa Rhama va rhurhumela,

va le Gibeya wa Sawulo, va suka va tsutsuma.

30N'we vanhu va Galimi, tlhavani mukhosi!

Rhiyani ndleve, n'we va le Layixa!

N'wina va le Anatoto, hlamulani!

31Va le Madimena va baleka,

vaaki va Gebimi va lava ko tumbela kona.

32Namuntlha valala va yimile eNobo,

va konge swibakela va kombetela ntshava ya Siyoni,

emutini wa Yerusalema.

33Vonani, HOSI ya matimba hinkwawo, N'wini wa hinkwaswo,

ú ta phatlulela marhavi hi ntamu lowukulu,

a tsema mirhi leyo leha ngopfu,

a yi wisela hansi.

34Ú ta tshetsha xihlahla lexo tlhuma hi xihloka,

ntshava ya Lebanoni yi ta wa swin'we ni mirhi ya yona leyo hlamarisa.Kumbe: ntshava ya Lebanoni yi ta wa ni ku dzuneka ka yona

11

Ta hosi leyi tisaka ku rhula

111

11:1
Nhlav. 5:5
22:16
Xihluke xi ta huma exikundzwini xa Yese,

erimitswini ra yena, ku ta mila rhavi.

2Moya wa HOSI Xikwembu wu ta tshama eka yena,

wu nga Moya lowu nyikaka vutlhari ni ku twisisa,

Moya wo tsundzuxa, wo susa vutoya,

Moya lowu pfunaka ku tiva HOSI Xikwembu ni ku xi chava.

3Ú ta tsakela ku chava HOSI Xikwembu.

Loko a avanyisa timhaka, a nge yi hi nghohe,

a nge tsemi mhaka hi mahungu-ndlela;

4

11:4
II Tes. 2:8
ú ta avanyisa timhaka ta swisiwana hi ku lulama,

ni ta swikamba, ú ta ti tsema hi ndlela leyinene;

nomo wa yena wu ta va nhonga yo ba vanhu va misava,Van'wana va ri: nhonga yo ba vanhu va tihanyi

loko a hefemula, lavo homboloka va ta fa.

5

11:5
Ef. 6:14
Ku lulama ni ku tshembeka,

swi ta va banti leri a tibohaka ha rona.

6

11:6-9
Es. 65:25
Hlolwa ni xinyimpfana swi ta tshama swin'we,

yingwe yi ta vundza ni ximbutana,

rhole ni nghala swi ta famba-famba swin'we,

murisi wa swona ú ta va n'wananyana lontsongo.

7Homu ya ntswele ni xinkankankaxinkankanka, kumbe: bere swi ta dya swin'we,

kutani vana va kona va ta vundza swin'we;

nghala yi ta dya byanyi ku fana ni homu.

8Loyi a ha mamaka, ú ta huhela enceleni wa xivatlankombe;

ndzumulo yi ta nghenisa voko ebakweni ra mhiri.

9

11:9
Hab. 2:14
Hinkwako entshaveni leyo hlawuleka ya HOSI Xikwembu,

a ku nga vi na ku vavisana kumbe ku dlayana,

hikuva vanhu lava tivaka HOSI Xikwembu va ta va va tatile tiko,

ku fana ni mati lama funengetaka hinkwako elwandle.

10

11:10
Rho. 15:12
Eminkarhini yoleyo, loyi a humaka erimitswini ra Yese,

ú ta fana ni mujeko lowu dzimeriweke matiko hinkwawo;

vanhu hinkwavo va ta ya vutisa timhaka eka yena;

hinkwako laha a nga ta va a tshama kona, ku ta va ku sasekile.

Lava yeke evukhumbini va ta vuya

11Eminkarhini yoleyo, N'wini wa hinkwaswo ú ta tlhela a tlakusa voko ra yena, a vuyisa masalela ya vanhu va yena lava nga ta va va ha ri le Asiriya, ni le Egipta, ni le Patroso, ni le Etiyopiya, ni le Elamu, ni le Xinara,Xinara, kumbe: Babilona ni le Hamata, ni le swihlaleni.

12Ú ta yimisela matiko emujeko,

a hlengeleta hinkwavo lava susiweke etikweni ra Israele,

a vuyisa vaaki va tiko ra Yuda,

lava hangalakeke ematlhelweni hinkwawo ya misava.

13Mavondzo ya va ka Efrayimi ma ta nyamalala,

ni rivengo ra va ka Yuda ri ta hela;

va ka Efrayimi a va nga ha vondzoki va ka Yuda,

na vona va ka Yuda a va nga ha vengi va ka Efrayimi.

14Matiko lawa mambirhi ma ta ya nghenela Vafilista evupeladyambu ma va hlasela,

ma ta famba swin'we ma ya phanghetela swilo swa vanhu va le vuxeni.

Ma ta hlula Vaedomu ni Vamowabu,

Vaamoni va ta va malandza ya matiko lawa.

15

11:15
Nhlav. 16:12
HOSI Xikwembu xi ta phyisa mati

ya nsonga wa lwandle ra Egipta;Van'wana va ri: Nsonga wa lwandle ra Egipta, HOSI Xikwembu xi ta wu seletelela makumu

xi ta ndzuluta voko ra xona ehenhla ka nambu wa Yufrata,

kutani moya wa xona lowo hisa wu ta ta,

wu avanyisa nambu, ku huma swinambyana swa 7,

leswi munhu a nga swi tsemakanyaka a nga susanga ni tintanghu.

16Ku sukela le Asiriya, ku ta va ni gondzo lerikulu,

leri masalela ya vanhu va HOSI Xikwembu ma nga ta famba ha rona;

ri ta fana ni leri Vaisraele va fambeke ha rona,

loko va huma etikweni ra Egipta.