Xitsonga 1989 (TSO89)
2

21Hikokwalaho, loko mi vula vamakwenu va xinuna, mi ta ku: “Ami” (hileswaku: “Mi vanhu va Xikwembu”), kasi vamakwenu va xisati mi ta ku ka vona: “Ruhama” (hileswaku: “Xikwembu xi mi tsetselerile”).

Gomere, wansati wo ka a nga tshembekanga

2“Khongotelani mana wa n'wina,

hikuva a nga ha ri nsati wa mina,

na mina a ndza ha ri nuna wa yena;

n'wi khongoteleni leswaku a hambana ni vunghwavava,

a tshika ni timhaka ta vugangu;

3loko a nga swi tshiki, ndzi ta n'wi hluvula swiambalo,

ndzi n'wi siya a fana ni siku leri a nga velekiwa ha rona;

ú ta sala a fana ni mananga,

a hundzuka misava leyi omeke,

torha ri to tlanga hi yena.

4“Na vona vana va yena, a ndzi nga va tsetseleli,

hikuva ú va kumile evunghwavaveni bya yena.

5Mana wa vona ú endlile vunghwavava,

yena loyi a va velekeke, ú hanyile hi ndlela yo khomisa tingana.

Ú vurile a ku: ‘Ndzi ta famba ni swigangu swa mina,

leswi swi ndzi nyikaka vuswa ni mati,

swi ndzi nyika ni swiambalo swa xixika ni swa ximumu,

ni mafurha yo tola, ni byalwa.’

6“Hikokwalaho, ndzi ta pfala hi mitwa lomu a taka hi kona,

ndzi fumbetela maribye endleleni ya yena,

leswaku a nga ha kumi ko hundza ha kona.

7Ú ta famba a hlota swigangu swa yena,

kambe a nga ka a nga fiki eka swona;

ú ta famba a swi lava hinkwako,

kambe a nge heli a swi kumile.

Kutani ú ta ku: ‘Ndzi ta tlhelela eka nuna wa mina wo sungula,

hikuva eka yena, a ndzi tiphina ku tlula sweswi.’

8“A a nga swi tivi

leswaku hi mina ndzi nyikaka mavele,

ni vhinyo ni mafurha;

ndzi n'wi nyikile ni silivhere leyo tala ni nsuku,

swi nga leswi va gandzelaka BaaliBaali: Vonani Nhlamuselo ya Marito ha swona.

9Hikokwalaho hi nkarhi wa ntshovelo, ndzi ta teka mavele ya mina,

ni vhinyo ya mina ndzi ta yi teka hi nguva ya yona;

ndzi ta n'wi tekela ni swiambalo swa mina swa xixika ni ximumu,

swi nga leswi a a fanele ku funengela swona.

10Ndzi ta n'wi khomisa tingana emahlweni ka swigangu swa yena,

loko ndzi n'wi khomile, ku hava loyi a nga ta n'wi lamulela.

11Ku tiphina ka yena hinkwako ndzi ta ku herisa,

ndzi herisa ni minkhuvo ya yena hinkwayo:

Ya ku tshama ka n'weti, ni ya Savata, ni yin'wana ya vukhongeri.

12Ndzi ta herisa mirhi ya yena ya vhinya ni ya makuwa,

yi nga leyi a nga te: ‘Leyi i hakelo ya mina,

ndzi nyikiwile yona hi swigangu swa mina.’

Ndzi ta yi hundzula xihlahla,

swiharhi swa nhova swi ta yi dya swi heta.

13Ndzi ta n'wi ba, ndzi n'wi bela masiku ya minkhuvo ya swikwembu swa Baali,

ma nga masiku lawa a hiseleke va Baali emirhi ya risuna,

a hlova hi swingwavila ni vuhlalu,

a famba a hlota swigangu swa yena,

kambe mina, a a ndzi rivala!

Ndzi vula sweswo, mina HOSI.”

Rirhandzu ra Xikwembu eka vanhu va xona

14“Sweswi ndzi ta ya bula na yena,

ndzi n'wi teka ndzi ya na yena emananga,

ndzi ya n'wi byela leswi swi nga ta n'wi tsakisa.

15

2:15
Yox. 7:24-26
Ndzi ta n'wi tlherisela mitanga ya yena ya vhinyo kwale mananga,

ndzi hundzula ni Nkova wa AkoraNkova wa Akora, hileswaku “Nkova-wa-Khombo” wu va ‘Nyangwa-ya-ku-Tshemba’.

Ú ta vulavula na mina ku fana ni loko a ha bomba xinhwana,

eminkarhini leyi a humeke ha yona etikweni ra Egipta.

16“Mina HOSI ndza ku byela ndzi ri: Hi siku rero, u ta ndzi vula ‘Nuna wa mina’, u nga ka u nga ha ndzi vuli ‘Baali wa mina’. 17Ndzi ta susa mavito ya va Baali enon'weni wa wena, naswona u nge he pfuki u ma vurile. 18Hi siku rero, ndzi ta endla ntwanano exikarhi ka wena ni swiharhi swa nhova, ni tinyanyana, ni swikokovi; ndzi ta herisa tinyimpi etikweni hi ku tekela tinhenha evurha ni fumu, kutani u ta etlela u nga ha chavi nchumu!

19“Ndzi ta ku teka u va nsati wa mina hilaha ku nga heriki,

ndzi ta tshembeka, ndzi va ni ntiyiso eka wena;

ndzi ta ku rhandza minkarhi hinkwayo, ndzi ku tsetselela.

20Ndzi ta ku teka u va nsati wa mina hi vutshembeki,

kutani u ta swi tiva leswaku hi mina HOSI.

21“Mina HOSI ndzi ri, eminkarhini yoleyo,

ndzi ta hlamula!

Ndzi ta vulavula ni matilo,

matilo ma vulavula ni misava;

22misava yi ta vulavula ni mavele ni vhinyo ni mafurha,

swona swi hlamula va le Yizriele.Yizriele, hileswaku: “Xikwembu-xa-byala”

23

2:23
Rho. 9:25
I Pet. 2:10
Ndzi ta tisimekela vanhu va mina etikweni;

ndzi ta tsetselela Lo-Ruhama,

kutani eka Lo-Ami, ndzi ta ku: ‘Mi vanhu va mina’,

vona va ta hlamula va ku: ‘Hi wena Xikwembu xa hina!’ ”

3

Ta Hosiya loko a rivalela nsati wa yena

31Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka mina: “Tlhela u ya rhandzana ni wansati wa muoswi loyi a tsakeriwaka hi xigangu xa yena. Leri hi rona rirhandzu leri mina HOSI ndzi rhandzaka vanhu va tiko ra Israele ha rona, hambileswi vona va ndzi dyohelaka hi ku landza swikwembu swin'wana, va tsakela ni swimbhundzwa swa mihandzu ya vhinya leyi omisiweke.” 2Hiloko ndzi ya n'wi kutsula hi mali ya tisilivhere ta 15 ni masaka ya 15 ya mavele ya maxalana.maxalana, kumbe: maphila, xikombe 3Kutani ndzi ku ka yena: “U ta tshama nkarhi wo leha u ri wa mina ntsena, u nga ha endli vunghwavava hi ku etlela ni vavanuna van'wana; hambi ku ri mina, a ndzi nga etleri na wena.” 4Va tiko ra Israele na vona va ta tshama nkarhi wo leha va nga ri na hosi kumbe murhangeri, va ta pfumala ni swo humesa magandzelo, hambi ma ri maribye ya vugandzeri a va nga vi na wona, va ta pfumala na “efodi” kumbe “terafi”.“efodi” ni “terafi”: Vonani Nhlamuselo ya Marito 5Kambe nkarhi wu ta fika, lowu vanhu va tiko ra Israele va nga ta hundzuka va lava HOSI Xikwembu xa vona, na Davhida hosi ya vona. Kutani va ta ta eka HOSI Xikwembu hi ku rhurhumela, va amukela tinyiko ta xona letinene.

4

Xikwembu xi boxa milandzu ya tiko ra Israele

41Yingisani rito ra HOSI Xikwembu, n'wina vanhu va tiko ra Israele:

HOSI Xikwembu xi lava ku boxa milandzu ya vaaki va tiko,

hikuva etikweni ku hava ku tshembeka kumbe tintswalo,

naswona vanhu a va ha vuli nchumu hi Xikwembu.

2Va rhuketelana ni ku xisana ni ku dlayana,

va yivelana ni ku hahlulelana mindyangu;

va tlula milawu hinkwayo;

minkarhi hinkwayo va le ku halateni ka ngati.

3Hikokwalaho, tiko ra rila,

vaaki va rona hinkwavo va hela ntamu;

swiharhi swa nhova ni tinyanyana swi tsanile,

hambi ti ri tinhlampfi ta lwandle ta nyamalala.

Xikwembu xi boxa milandzu ya vaprista

4Ku nga vi na munhu loyi a boxaka milandzu,

ku nga vi na loyi a tshinyaka van'wana,

hikuva milandzu ya n'wina vaprista

yi ta boxiwa hi mina HOSI.

5Ninhlekanhi mi ta khuguka,

nivusiku mi ta khuguka swin'we ni vaprofeta,

naswona ndzi ta lovisa mana wa n'wina.

6Vanhu va mina va ta lovisiwa hi ku pfumala vutivi;

leswi n'wina mi aleke vutivi,

na mina ndzi ta mi alela ku va vaprista va mina.

Leswi mi rivaleke nawu wa mina Xikwembu xa n'wina,

na mina ndzi ta rivala vana va n'wina.

7Ku andza ka vaprista,

ku andzisa ni swidyoho swa vona eka mina;

hikokwalaho, ku dzuneka ka vona,

ndzi ta ku hundzula tingana.

8Va kuma vuswa bya vona hi ku dyoha ka vanhu va mina,

va navela ngopfu ku va languta va endla leswo homboloka.

9Hikokwalaho, vaprista ni vanhu va tiko ndzi ta va ba ku fana,

ndzi va bela mahanyelo ya vona,

ndzi va avanyisa hikwalaho ka mintirho ya vona.

10Va ta dya, kambe va nge xurhi,

va ta endla vunghwavava, kambe va nge andzi,

hikuva va ndzi tshikile mina HOSI, va tinyiketa evunghwavaveni.

Vukhongeri bya hava a byi pfuni nchumu

11Vhinyo ya khale ni leyintshwa

yi va dlayile mano:

12Vanhu va mina va vutisa timhaka emhandzeni,

nhonga ya vona i mutsundzuxi wa vona!

Moya wa vunghwavava wu va lahlekisile ndlela,

va ndzi tshikile mina Xikwembu xa vona va landza swikwembu swin'wana.

13Va tolovele ku humesa magandzelo etinhlohlorhini ta tintshava,

va hisa timhamba eswitshabyaneni,

ehansi ka mirhi ya tinxaka-xaka leyi tlhumeke,

hikuva mindzhuti ya yona ya nandziha.

Hikokwalaho, vana va n'wina va xisati va hundzuke tinghwavava,

vingi va n'wina va tinyiketa evugangwini.

14Vana lava va n'wina a ndzi nga va bi loko va endla vunghwavava,

hambi va ri vingi va n'wina, loko va endla vugangu,

hikuva vavanuna, hi vona lava yenganaka ni tinghwavava,

va ya humesa na tona magandzelo ya swikwembu swa hava.

Vanhu vo pfumala mano ku fana na vona

va ta lova!

15Hambileswi mi endlaka vunghwavava n'wina vanhu va Israele,

vanhu va Yuda va nga tshuki va wela enandzwini wolowo.

Mi nga tshuki mi ya eGiligala,

mi nga tlhandlukeli eBeta-Avene;

mi nga tshuki mi ku: “Ndza hlambanya

emahlweni ka HOSI, Xikwembu lexi hanyaka!”

16Hakunene vanhu va Israele va tinonon'hwisa,

va fana ni thokazi ro karhata;

xana HOSI Xikwembu xi nga va yisa emadyelweni lamanene

wonge hiloko va ri swinyimpfana, ke?

17Va ka Efrayimi va twanana ngopfu ni swikwembu swa hava,

va tshikiseni sweswo!

18I ntlawa wa swidakwa leswi tinyiketeke ku endla vunghwavava,

varhangeri va vona va tsakela ngopfu swa manyala.Van'wana va ri: va tsakela tingana ku tlula ku dzuneka ka vona

19Va ta khumbumetiwa hi xihuhuri,

magandzelo ya vona ma ta va khomisa tingana.