Xitsonga 1989 (TSO89)
10

Rhole ra Beta-Avene ri dyohisa vanhu va tiko ra Israele

101Vanhu va tiko ra Israele i murhi wa vhinya

lowu tswalaka ngopfu.

Kambe loko ntshovelo wa vona wu andza,

na tona tialitari, va aka ti andza;

loko tiko ra vona ri ya ri saseka,

na wona maribye ya vona ya vukhongeri bya hava va ma sasekisa.

2Timbilu ta vona ti tele vukanganyisi,

kutani va ta dlawela milandzu ya vona.

Xikwembu xi ta mbindzimuxa tialitari ta vona,

xi fayetela ni maribye ya vona ya vukhongeri bya hava.

3Sweswi vanhu lava va ri:

“A hi na hosi,

hikuva a hi yingisanga Xikwembu;

hambi a ho va na yona, a yi ta hi pfuna yini xana?”

4Leswi va swi vulaka a swi humi etimbilwini ta vona;

loko va endla mintwanano, va tshembisa swilo leswi va nga ta ka va nga swi endli.

Hikokwalaho, maavanyisele ya vona ya timhaka ma bihile,

ma fana ni nhova leyi dlayaka swimilana emasin'wini.

5Vaaki va Samariya va khomile hi gome,

va vilelela rhole ra le Beta-Avene;

va le ku rileni ka nkosi wa rona,

ni swiphukuphuku leswa vaprista va rona swi le ku kalakaleni,

hikuva ku dzuneka ka rona ku dzudzekile.

6Rhole ra kona ri ta rhwariwa ri ya le Asiriya,

ri ta ya va ndzuvo eka hosi leyikulu.Van'wana va ri: eka hosi ya timholovo. Vonani 5:13

Va ka Efrayimi va ta khomisiwa tingana,

vanhu va tiko ra Israele va ta nyuma hikwalaho ka xifaniso lexi xa vona.Van'wana va ri: hikwalaho ka makungu lawa ya vona

7Hosi ya Samariya yi ta lova,

yi fana ni makhukhuri ematini.

8

10:8
Lk. 23:30
Nhlav. 6:16
Switsunga leswo hlawuleka swa le Avene swi ta herisiwa,

kona exivindzini xa vudyoho bya Israele.

Etialitarini ta vona

ku ta mila mitwa ni mahlwehlwe.

Va ta byela tintshava va ku: “Hi funengeteni!”

ni le ka swintshabyana va ta ku: “Hi weleni henhla!”

Nkarhi wa ku tlhelela eka Xikwembu

9

10:9
Vaav. 19:1-30
N'wina vanhu va tiko ra Israele, mi dyohile, ku sukela enkarhini wa timhaka ta le Gibeya;

ni sweswi ma ha ya emahlweni na swona.

Xana nyimpi a yi nga mi teli

kwale mutini wa Gibeya xana?

10Ndzi ta ta ndzi ta tshinya vanhu lava vo kala tindleve,

matiko ma ta hlengeletana ma lwa na vona

enkarhini lowu va nga ta tshinyeriwa milandzu ya vona mimbirhi.

11Va ka Efrayimi a va fana ni mathokazi

lama thambisiweke, lama tsakelaka ku rima,

kutani a ndzi tsetselela tinhamu ta vona leto saseka;

kambe sweswi ndzi ta va tlhandleka joko,

va ka Yuda va ta fanela ku rima,

va ka Yakobo va ta tihlakulela.

12

10:12
Yer. 4:3
Tibyaleleni ku lulama hi n'wexe,

kutani mi ta tshovela mihandzu ya tintswalo ta n'wina;

rimani masimu lawa mi ma tshetsheke,

hikuva hi wona nkarhi wa ku lava HOSI Xikwembu

leswaku xi ta ta xi ta mi nisela minkateko.

13Manyala wona mi byarile,

ntshovelo wa n'wina i ku homboloka,

swakudya swa n'wina i mihandzu ya mavunwa,

hikuva mi tshemba makalichi ya n'wina ya nyimpi,Van'wana va ri: hikuva mi tshemba matimba ya n'wina

ni mavuthu ya n'wina layo tala.

14Hikokwalaho ku ta humelela nyimpi exikarhi ka n'wina,

makhokholo ya n'wina hinkwawo ma ta mbundzumuxiwa,

ku fana ni loko Xalimani a mbundzumuxa muti wa Beta-Arabele

lowu vavasati ni vana va vona va phyandlaseriweke eka wona, hi siku leriya ra nyimpi.

15Ni le ka n'wina va le Betele, swi ta endlisa sweswo,

hikuva vubihi bya n'wina bya chavisa.

Loko nyimpi ya ha ku sungula,Van'wana va ri: Loko xidzedze xi humelela. Kumbe: Loko vurhonga bya ha ku tsuvuka

hosi ya tiko ra Israele yi ta dlayiwa.

11

Rirhandzu ra Xikwembu eka vanhu va xona

111

11:1
Eks. 4:22
Mt. 2:15
Israele ndzi n'wi rhandzile loko a ha ri n'wana,

ndzi vitanile n'wananga a huma Egipta.

2Loko ndzi va vitana, vona vo ala, va ndzi fularhela;

va ya emahlweni va humesela Baali emagandzelo,

va hisela swikwembu swa hava emirhi ya risuna.

3Va ka Efrayimi va dyondzisiwile hi mina ku famba,

hi mina a ndzi va tlakula;

kambe sweswi a va ha tsundzuki

leswaku va hanyisiwile hi mina.

4Ndzi va fambisile hi moya wa ntwelavusiwana ni tintswalo,

kutani eka vona ndzi hundzukile mupfuni

loyi a va vevukiselaka mpingu;

ndzi titsongahatile ndzi ta eka vona,

ndzi ta va phamela swakudya.

5Va ta tlhelela etikweni ra Egipta,

kutani va ta fumiwa hi hosi ya Vaasiriya,

hikuva va arile ku vuyela eka mina.

6Banga ri ta rhendzeleka ni miti ya vona,

ri ta pulukanya timhandze etinyangweni ta miti ya vona,

ri va dungadunga emakhokholweni ya vona.

7Vanhu va mina va ni ntolovelo wa ku ndzi fularhela,

hikokwalaho va rhwexiwile mpingu,

ku hava loyi a nga ta va rhula wona.

8

11:8
Dut. 29:23
Xana ndzi nga swi kotisa ku yini ku mi tshika n'wina va ka Efrayimi xana?

Xana ndzi nga mi nyiketa eka van'wana n'wina Vaisraele xana?

Xana ndzi nga mi tshika ku fana ni muti wa Adama,

kumbe ku mi endla leswi ndzi swi endleke va le Seboyimi, xana?

Sweswi mbilu ya mina yi wile,

ndzi tele tintswalo ni rirhandzu.

9Ndzi ta hambana ni ku hlundzuka ka mina lokukulu,

a ndzi nga ha engeti ndzi herisa va ka Efrayimi,

hikuva mina ndzi Xikwembu, a ndzi munhu;

mina la kwetsimeke, ndzi le xikarhi ka n'wina,

a ndzi nga ti ndzi ta mi herisa.

10Va ta landzelela HOSI Xikwembu,

xi ri karhi xi bonga ku fana ni nghala;

kutani loko vanhu va xona va twa ku bonga ka xona,

va ta vuya hi ku rhurhumela va huma evupeladyambu;

11va ta vuya hi ku rhurhumela ku fana ni tinyanyana, va huma etikweni ra Egipta,

va ta vuya hi le tikweni ra Asiriya, va fana ni matuva.

HOSI Xikwembu xi vula sweswo xi ri:

“Mina ndzi ta va tlherisela emitini ya vona.”Hi Xiheveru, kavanyisa 12 ku sungula kwala

Mavunwa ya va ka Efrayimi

12Va ka Efrayimi va ndzi rhendzerile hi mavunwa,

vanhu va tiko ra Israele va ndzi rhendzerile hi vumbabva;

kambe vanhu va Yuda vona va ha famba etindleleni ta Xikwembu,

va ha tshembekile eka Lowo kwetsima.

12

121Va ka Efrayimi va hlongorisa moya,

loko ri xile va landzelela moya wa le vuxeni;

vuxisi ni tihanyi swa andza exikarhi ka vona;

va endla xinakulobye ni tiko ra Asiriya,

va rhwala ni mafurha va ma yisa etikweni ra Egipta.

2HOSI Xikwembu xi lava ku boxa milandzu ya vanhu va tiko ra Yuda,

xi ta ba va ka Yakobo hikwalaho ka mahanyelo ya vona,

xi va avanyisa hikwalaho ka mintirho ya vona.

3

12:3-4
Gen. 25:26
32:24-26
Yakobo ú lwetanile ni makwavo va ha ri ekhwirini ra mana wa vona,

loko a kurile, ú sungule ku kamana na Xikwembu.

4

12:4
Gen. 28:10-22
Ú pfinyanile ni ntsumi a yi hlula,

a rila a kombela ku katekisiwa.

Ú hlanganile ni Xikwembu eBetele,

kutani Xikwembu xi vulavula na yena kona.

5Hi yona HOSI, Xikwembu xa matimba hinkwawo,

vito ra xona i HOSI.

6Hi sweswo ke na n'wina, Xikwembu xa n'wina xi ta mi pfuna ku tlhelela eka xona;

tinyiketeleni ku rhandza van'wana ni ku avanyisa hi ku lulama,

mi nga karhali ku langutela Xikwembu xa n'wina.

7Muxavisi loyi a tirhisaka mimpimo leyi nga riki yona,

ú tsakela ku xisa vanhu.

8Va ka Efrayimi va ri: “Hina hi fumile,

rifuwo leri, hi tihlengeleterile rona hi hexe!”

Kambe rifuwo ra vona hinkwaro ri nge swi koti

ku siva nandzu lowu va wu endleke.

9

12:9
Levh. 23:42-43
Ku sukela kwale tikweni ra Egipta,

mina HOSI ndzi vile Xikwembu xa n'wina;

ndzi ta tlhela ndzi mi tshamisa emixaxeni,

ku fana ni le nkarhini wa nkhuvo lowu vekiweke.

10Ndzi vulavurile ni vaprofeta;

hi mina ndzi andziseke swivono,

ndzi kombisile swifaniso hi ku tirhisa vaprofeta.

11Loko ku ri ni manyala eGiliyadi,

ndzi tiyisile, ma ta hela.

Loko va tlhavela tinkuzi ta magandzelo eGiligala,

tialitari ta vona ti ta mbundzumuxiwa,

ti sala ti fana ni nhulu ya maribye emasin'wini.

12

12:12
Gen. 29:1-20
Yakobo ú balekerile etikweni ra Aramu,

kona kwale ú tirherile ku kuma nsati;

ku kuma nsati, a a fanele ku risa tinyimpfu.

13

12:13
Eks. 12:50-51
HOSI Xikwembu xi tirhisile muprofeta ku humesa Vaisraele etikweni ra Egipta,

xi tlhele xi tirhisa yena ku va biyelela.

14Kambe va ka Efrayimi va pfukile N'wini wa vona,

kutani ngati ya ku riha swidyoho, ú ta yi lava eka vona.

Manyala lawa va ma endleke, va fanele ku ma riha.