Xitsonga 1989 (TSO89)
9

Ku gandzela ka la misaveni ni ka le tilweni

91Sweswi ke, hambi wu ri ntwanano lowo sungula a wu ri ni milawu ya magandzelele ni xivandla lexi hlawulekeke xo endliwa hi vanhu. 2

9:2
Eks. 26:1-30
25:23-30,31-40
Hikuva a ku lunghisiwile ntsonga wa le handle, lowu a wu ri ni xitlhoma-timboni endzeni ka wona, ni tafula, ni swinkwa swo humesela Xikwembu; vito ra wona i “Xivandla xo Hlawuleka”. 3
9:3
Eks. 26:31-33
Le ndzhaku ka nguvu leya vumbirhi ya xisirhelelo, a ku ri ni ntsonga lowu vuriwaka “Xivandla xo Hlawuleka ngopfu”. 4
9:4
Eks. 30:1-6
25:10-16
16:33
Tinhl. 17:8-10
Eks. 25:16
Dut. 10:3-5
A wu ri ni alitari ya nsuku ya mirhi ya risuna, ni areka ya ntwanano leyi namekiweke hinkwako hi nsuku; endzeni ka areka a ku ri ni nkambana wa nsuku wo hlayisa manna, ni nhonga ya Aroni leyi hlukeke matluka, ni maribye ya ntwanano. 5
9:5
Eks. 25:18-22
Ehenhla ka areka ya ntwanano a ku ri ni tikerubu leto vangama leti a ti ungamerile xitshamu xa ndzivalelo. Kambe hi nga ka hi nga hlayi swilo leswi ha xin'we-xin'we.

6

9:6
Tinhl. 18:2-6
Leswi swilo swa kona swi lunghisiweke hi ndlela yoleyo, vaprista va nghena kambe na kambe entsongeni wo rhanga wa le handle, va endla ntirho wa vona wa magandzelo. 7
9:7
Levh. 16:2-34
Kasi eka ntsonga wa vumbirhi wa le mpfungwe, ku nghena ntsena Muprista Lonkulu, a nghena kan'we ntsena hi lembe, a nga siyi ngati leyi a tihumeselaka magandzelo ha yona, ni ku humesela swidyoho leswi tiko ri swi endleke ku nga ri ha vomu. 8Hi mukhuva lowu, Moya lowo Kwetsima wu komba leswaku ndlela yo ya nghena exivandleni lexi hlawulekeke a yi si pfuleka, loko ntsonga wa le handle wa ha yimile. 9Wona wu fanisa swa nguva leyi, kutani hi maendlele ya wona, ku humesiwa tinyiko ni magandzelo; swona a swi koti ku miyeta ripfalo ra loyi a gandzelaka, 10kambe swo tirha eka swakudya, ni swakunwa, ni mikhuva leyo tala ya ku tibasisa, ni milawu ya swa miri leyi vekiweke, ku ko ku fika nkarhi wa ku ololoxa hinkwaswo.

11Kambe Kriste ú tile a ri Muprista Lonkulu wa swilo leswinene leswi humeleleke,Van'wana va ri: Muprista Lonkulu wa swilo leswinene leswi nga ta humelela kutani ú tirha swa vuprista entsongeni lowu tlulaka mintsonga yin'wana hi vukulu ni ku hetiseka, lowu nga akiwangiki hi mavoko, hileswaku lowu nga riki wa laha misaveni leyi. 12Ú nghenile kan'we ntsena exivandleni lexo hlawuleka ngopfu, kutani a nga tekanga ngati ya timbuti ni ya marhole ku ya gandzela hi yona, kambe ú lo gandzela hi ngati ya yena, a hi kumela ha yona ku kutsuriwa loku nga heriki. 13

9:13
Levh. 16:15-16
Tinhl. 19:9,17-19
Hikuva, leswi vanhu lavo ka va nga tenganga va hlawulekisiwaka hi ku kuma ku basisiwa emirini wa vona, loko va xuviwa hi ngati ya timbuti, ni ya tinkuzi, kumbe hi nkuma wa thokazi leri hisiweke, 14ngati ya Kriste yona yi ta va leyi tlurisaka ngopfu hi matimba; hikuva Kriste ú tinyiketile hi yexe, hi moya lowu nga heriki, a nga ri na xivati emahlweni ka Xikwembu, kutani ngati ya yena yi basisa mapfalo ya hina emintirhweni leyi nga pfuniki nchumu, leswaku hi tirhela Xikwembu lexi hanyaka.

15Hikokwalaho, hi yena muyimeri wa papila lerintshwa ra ndzhaka, leswaku lava vitaniweke, va ta kota ku amukela ndzhaka leyi nga heriki leyi va tshembisiweke yona; hikuva ku humelele rifu leri ri va kutsulaka emilandzwini leyi a va ri na yona, ehansi ka papila lero rhanga.

16Laha ku nga na papila ra ndzhaka, swi fanele ku kombisiwa swinene leswaku mutsari wa rona ú file. 17Hikuva papila ra ndzhaka ri tirha ntsena loko mutsari wa rona a nga ha ri kona, hikuva loko a ha hanya, papila a ri koti ku tirha. 18Hikokwalaho, hambi ri ri papila lero rhanga ra ndzhaka, a ri sungulanga ku tirha ehandle ka ngati: 19

9:19-20
Eks. 24:6-8
Hikuva loko xileriso xin'wana ni xin'wana xa Nawu xi tivisiwile hi Muxe eka vanhu hinkwavo, ú tekile ngati ya marhole ni mati, a teka ni voya byo tshwuka ni matluka ya hisopa, a xuva ha swona buku ya Nawu ni vanhu hinkwavo, 20a ku: “Leyi i ngati ya ntwanano lowu Xikwembu xi mi leriseke ta wona.” 21
9:21
Levh. 8:15
Hi mukhuva wolowo, ú xuvile hi ngati ya kona entsonga ni swibya hinkwaswo leswi tirhisiwaka eku gandzeleni. 22
9:22
Levh. 17:11
Hikuva hakunene, ehansi ka Nawu, hi nga ku hinkwaswo swi basisiwa hi ku cheriwa ngati, kutani ehandle ka ku halatiwa ka ngati ku hava ku rivaleriwa ka swidyoho.

Ku tinyiketa ka Kriste, ku susa swidyoho

23Loko swi ri tano, a swi fanerile leswaku swilo leswi swi fanisaka kunene swa le tilweni, swi basisiwa hi ndlela leyi; kambe swilo swa le tilweni hi swoxe, a swi fanele ku basisiwa hi magandzelo lama tlulaka walawo. 24Hikuva Kriste a nga nghenanga exivandleni lexo hlawuleka xo endliwa hi mavoko, lexi ngo va xifaniso ntsena xa lexa xiviri, kambe ú nghenile etilweni hi koxe, a ta humelela sweswi emahlweni ka Xikwembu ku hi yimela. 25Naswona, a nga nghenanga kona ku ta tinyiketa kambe na kambe a va mhamba, kukota Muprista Lonkulu loko a nghena exivandleni lexi hlawulekeke lembe ni lembe, a ri ni ngati leyi yi nga riki ya yena. 26Hikuva loko swi ri tano, Kriste a a ta va a fanele ku twisiwa ku vaviseka kambe na kambe, ku sukela loko misava yi tumbuluka. Kasi, hilaha swi nga hakona, ú humelele kan'we swi hela kwalaho, sweswi ku nga fika minkarhi ya makumu, a endlela ku susa xidyoho hi ku tinyiketa ka yena a va mhamba. 27Tanihi leswi ku lulamisiweke leswaku vanhu va fa kan'we, kutani endzhaku ka swona ku ta ku avanyisiwa, 28

9:28
Es. 53:12
swi tano na Kriste: Ú nyiketiwile kan'we ku rhwala swidyoho swa lavo tala; hikokwalaho, ú ta humelela ra vumbirhi, ku nga ri ku ta susa swidyoho, kambe ku ta ponisa lava va n'wi languteleke hi ku hiteka.