Xitsonga 1989 (TSO89)
5

51Muprista un'wana ni un'wana Lonkulu, leswi a hlawuriweke exikarhi ka vanhu, ú vekiwile leswaku a ta yimela vanhu eku hlanganeni ka vona ni Xikwembu, ni leswaku a humesa tinyiko ni magandzelo hikwalaho ka swidyoho swa vona. 2A nga kota ku tirha hi vukhwatsi eka lava nga tiviki nchumu ni ka lava hambukaka endleleni, leswi na yena a rhendzeriweke hi minkarhalo. 3

5:3
Levh. 9:7
Hi mhaka ya sweswo wa boheka ku tihumesela magandzelo hikwalaho ka swidyoho swa yena, swin'we ni ku humesela vanhu. 4
5:4
Eks. 28:1
Naswona, munhu a nga tihlawuleli ntirho lowu wo dzuneka, kambe ú vitaniwa hi Xikwembu, kukota leswi swi nga endliwa eka Aroni.

5

5:5
Ps. 2:7
Swi ve tano na yena Kriste: A nga titlakusanga ku endliwa Muprista Lonkulu, kambe ú lo vekiwa hi Xikwembu, lexi nga te eka yena:

“U n'wananga,

namuntlha ndzi ku tswarile.”

6

5:6
Ps. 110:4
Kun'wana xi vurile nakambe xi ku:

“U muprista hilaha ku nga heriki,

hileswi u nga wa rixaka rin'we na Melkisedeke.”

7

5:7
Mt. 26:36-46
Mk. 14:32-42
Lk. 22:39-46
Emasikwini ya yena ya ku hanya la misaveni, Yesu ú khongerile ni ku kombela hi ku titsongahata, a huwelela hi matimba ni ku rila hi mihloti, eka Xikwembu lexi a xi ri ni matimba ya ku n'wi ponisa eku feni, kutani ú yingisiwile hikwalaho ka xichavo xa yena. 8Hambileswi a a ri N'wana wa Xikwembu, ú dyondzile ku yingisa hi mhaka ya ku xaniseka ka yena. 9Kutani loko a endliwile la hetisekeke, ú hundzukile xihlovo xa ku ponisiwa loku nga heriki eka hinkwavo lava va n'wi yingisaka, 10hikuva ú vekiwile Muprista Lonkulu hi Xikwembu, hileswi a nga wa rixaka rin'we na Melkisedeke.

Hi nga tshuki hi tlhelela endzhaku!

11Eka mhaka leyi, hi ni leswo tala leswi hi nga swi vulaka, leswi swi nonon'hwaka ku swi hlamusela, hikuva tindleve ta n'wina a ta ha twi. 12

5:12-13
I Kor. 3:2
Hikuva hambileswi sweswi a mi fanele ku va vadyondzisi, ma ha lava ku dyondzisiwa na kambe tidyondzo to sungula ta Rito ra Xikwembu, hi munhu un'wana. Ma ha lava ntswamba, ku nga ri swakudya leswi tiyeke. 13Un'wana ni un'wana loyi a hanyaka hi ntswamba, a nga si kuma dyondzo ya leswo lulama, hikuva i xihlangi. 14Kambe swakudya leswi tiyeke i swa lava kuleke, i swa lava miehleketo ya vona yi vupfeke, lava toloveleke ku hlawula leswinene eka leswo biha.