Xitsonga 1989 (TSO89)
1

Xikwembu xi vulavurile hi N'wana

11Hi minkarhi leyo tala ni tindlela leto tala, Xikwembu xi vulavurile khale na vatatana, hi milomo ya vaprofeta. 2Kambe emasikwini lawa yo hetelela, xi vulavurile na hina hi N'wana,Kumbe: hi N'wana wa xona loyi xi n'wi vekeke ku va mudyandzhaka wa swilo hinkwaswo, loyi naswona xi tumbuluxeke tilo ni misava ha yena. 3Hi yena loyi ku kwetsima ka Xikwembu ku tikombaka eka yena, kutani ú tekelele leswi Xikwembu xi nga swona hi xiviri xa xona; naswona ú tamele ntumbuluko hinkwawo hi rito ra yena ra matimba. Loko a hlantswile swidyoho swa vanhu, ú tshamile evokweni ra xinene ra Loyi a nga ni vukulu hinkwabyo, ehenhla matilweni, 4a va la tlulaka ngopfu tintsumi hi vukulu, tanihi leswi a kumeke vito leri tlulaka hi vukulu mavito ya tona.

N'wana ú tlula tintsumi

5

1:5
Ps. 2:7
II Sam. 7:14
I Tikr. 17:13
Xana hi yihi ntsumi leyi Xikwembu xi tshamaka xi ku eka yona:

“U n'wananga,

namuntlha ndzi ku tswarile”;

kumbe ku engeta xi ku:

“Ndzi ta va tatana eka yena,

yena a va n'wana eka mina” xana?

6

1:6
Dut. 32:43
Nakambe, loko xi tisa N'wana wa xona wa mativula emisaveni, xi te:

“Hinkwato tintsumi ta Xikwembu

a ti n'wi nkhinsamele!”

7

1:7
Ps. 104:4
Hi tlhelo ra tintsumi, xi te:

“Xikwembu xi endla tintsumi ta xona emimoya,

na malandza ya xona emalangavi ya ndzilo.”

8

1:8-9
Ps. 45:6-7
Kambe hi tlhelo ra N'wana, xi te:

“Xiluvelo xa wena, we Xikwembu, i xa minkarhi ni minkarhi,Van'wana va ri: Xikwembu i xiluvelo xa wena hi minkarhi ni minkarhi

nhonga ya wena ya vuhosi i nhonga ya ku lulama.

9U rhandzile ku lulama, u vengile ku homboloka.

Hikokwalaho Xikwembu, Xikwembu xa wena,

xi ku cherile mafurha ya ntsako lowukulu ku tlula vanakuloni.”

10

1:10-12
Ps. 102:25-27
Naswona xi te:

“Wena Hosi, u vekile masungulo ya misava eku sunguleni,

ni matilo i ntirho wa mavoko ya wena;

11swi ta lova, kambe wena u kona hi masiku hinkwawo;

swi ta hlakala hinkwaswo ku fana ni xiambalo,

12u ta swi petsa ku fana ni xifunengelo,

kutani swi ta hundzuka swi va swin'wana;Van'wana va ri: swi ta hluvuriwa ku fana ni nguvu

kambe wena wa ha ri leswi u nga swona,

ni malembe ya wena a ma nga heli.”

13

1:13
Ps. 110:1
Xana Xikwembu xi tshama xi byela yihi ntsumi xi ku:

“Tshama evokweni ra mina ra xinene,

ndzi kondza ndzi veka valala va wena ehansi ka minkondzo ya wena” xana?

14Xana tintsumi hinkwato a hi mimoya leyi tirhelaka Xikwembu, leyi rhumiweke ku pfuna vanhu lava fanelaka ku kuma ku ponisiwa xana?