Xitsonga 1989 (TSO89)
1

Manghenelo

11Mahungu lawa Xikwembu xi ma rhwexeke muprofeta Habakuku hi xivono, hi lawa:

Habakuku a rila eka Xikwembu

2Xana ndza ha ta rila eka wena ku fikela rini,

u nga yingisi, we HOSI,

ni ku huwelela eka wena, ndzi ku: “Ha xaniseka!”

kambe u nga hi lamuleli, ke?

3Hikwalaho ka yini u ndzi komba mahlori layo tano ke?

Xana maxangu ya kona u nga ma languta ntsena xana?

Vanhu va onhaka ni ku xanisana emahlweni ka mina;

va tengisana etihubyeni, va pfuxa timholovo.

4Kutani nawu a wa ha tirhi,

timhaka a ta ha avanyisiwi hi ku lulama, ni siku ni rin'we.

Lavo biha va tlharihelaVan'wana va ri: va rhendzela lavo lulama,

kutani timhaka ti avanyisiwa hi ndlela yo homboloka.

Nhlamulo ya Xikwembu eka tiko

5

1:5
Mint. 13:41
“Langutani swa le matikweni man'wana, mi swi xiyisisa;

hlamalani, mi hlamarisisa,

hikuva ndzi le ku tirheniVan'wana va ri: ka tirhiwa eminkarhini ya n'wina,

ntirho wa kona a mi nga wu kholwi loko va mi tivisa wona.

6

1:6
II Tih. 24:2
Ndzi yingiseni ke: Ndzi karhi ndza pfuxa Vakalediya,

rixaka leri ro leva, ra xihatla.

Va handzula mananga ma sala ma hlangana,

va ya phangha matiko lama nga riki ya vona.

7Vanhu lava va chavisa hakunene, va tshukisa ngopfu.

Va avanyisa timhaka ni ku fambisa vuhosi bya vona va nga vutisanga munhu.

8Tihanci ta vona ti tlula tiyingwe hi ku tsutsuma,

ti hisekela ku lwa ku tlula mahlolwa lama hlotaka nivusiku;

eku tsutsumeni ka tona ti paletela ni misava!

Vagadi va tona va pfa hi le matikweni ya le kule,

va haha ku fana ni makoti lama bvungaka swakudya.

9Hinkwavo va tela ku ta xanisa vanhu,

tinghohe ta vona ti kongoma emahlweni,Van'wana va ri: va va rhurhumerisa va ha ri kule

va vuya ni mahlonga

yo ringana sava ra lwandle hi ku tala.

10Va sola tihosi;

tindhuna, va tlanga ha tona.

Makhokholo hinkwawo a hi nchumu eka vona,

hikuva va fumbetela tinhulu ta misava, va khandziya ha tona ekhokholweni va ri phangha.

11Kutani va hundzela emahlweni ku fana ni xihuhuri,

va nyamalala.

Va ni nandzu vanhu lava;

matimba ya vona, va ma endla xikwembu xa vona.”

Habakuku a engeta a rila eka Xikwembu

12Xana a hi wena la nga HOSI ku sukela emasungulweni ya hinkwaswo xana,

wena Xikwembu xanga ni Muhlawuleki wanga, wena la nga riki na ku fa,Van'wana va ri: hi nga ka hi nga fi xana?

Wena HOSI, u hlawurile Vakalediya ku hi avanyisa;

wena Ribye ra masungulo, u va vekile ku hi tshinya.

13Mahlo ya wena a ma tsakeli ku hlalela leswo biha, hikuva ma tengile ngopfu;

a wu languti leswo biha, u nga endli nchumu.

Kutani ke, hikwalaho ka yini u languta ntsena vaxisi,

u miyelela yini loko lavo biha va mita vanhu-kulobye lava lulameke ku tlula vona ke?

14U vumba vanhu va fana ni tinhlampfi ta lwandle,

kumbe swikokovi swo pfumala mufambisi.

15Vakalediya va ringela vanhu hinkwavo hi swinjovo tanihi tinhlampfi;

va va tsavula hi tinkoka ta vona,

va va hlengeleta hi masole ya vona,

kutani va cina hi ku tsaka.

16Hikokwalaho, va humesela tinkoka ta vona emagandzelo,

va hisela masole ya vona emirhi ya risuna;

hikuva ha swona Vakalediya va hanya emafurheni,

eswakudyeni leswo xawula.

17Xana Vakalediya va ta tshamela ku hlengeleta leswi phasiweke hi tinkoka ta vona ke?

Xana va ta dlaya vanhu va matiko hi tihanyi hilaha ku nga heriki xana?