Xitsonga 1989 (TSO89)
7

Ta ndhambi ya mati

71Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Nowa: “Teka va ndyangu wa wena hinkwavo, u nghena na vona engalaveni, hikuva ndzi swi vonile leswaku exikarhi ka vanhu hinkwavo lava nga laha misaveni, hi wena ntsena u lulameke emahlweni ka mina. 2Exikarhi ka rixaka rin'wana ni rin'wana ra swiharhi leswi tengeke, u ta pambula swiharhi swa 14, swa xinuna swa 7 ni swa xisati swa 7, kasi exikarhi ka rixaka rin'wana ni rin'wana ra swiharhi leswi nga tengangiki, u ta pambula swiharhi swimbirhi, xin'we xa xinuna ni xin'we xa xisati. 3Eka tinyanyana, u ta pambula ta 14 exikarhi ka rixaka rin'wana na rin'wana, ta xinuna ta 7 ni ta xisati ta 7, leswaku rixaka ra kona ri ta ka ri nga nyamalali, 4hikuva loko ku nga si hundza masiku ya 7, ndzi ta rhumela mpfula emisaveni, leyi nga ta na masiku ya 40 ni vusiku bya kona. Swilo hinkwaswo leswi hanyaka leswi ndzi swi endleke emisaveni ndzi ta swi herisela makumu.” 5Kutani Nowa a endla hinkwaswo leswi HOSI Xikwembu xi n'wi leriseke swona.

6Loko ku va ni ndhambi ya mati emisaveni, Nowa a a ri ni malembe ya 600. 7

7:7
Mt. 24:38-39
Lk. 17:27
Nowa, ni nsati wa yena, ni vana va yena, ni vasati va vona, va nghena endzeni ka ngalava, hi ku chava ndhambi ya mati. 8Exikarhi ka swiharhi leswi tengeke, ni ka leswi nga tengangiki, ni ka tinyanyana, ni ka swikokovi hinkwaswo, 9ku vile ni swimbirhi-mbirhi, xa xinuna ni xa xisati, leswi ngheneke na Nowa engalaveni hilaha Xikwembu xi n'wi leriseke hakona. 10Kutani endzhaku ka masiku ya 7, ku sungula ndhambi ya mati emisaveni.

11

7:11
II Pet. 3:6
Elembeni leri Nowa a veke ni malembe ya 600 ha rona, hi siku ra vu-17 ra n'hweti ya vumbirhi, swidziva hinkwaswo swa mati swi khapa, ni tinyangwa ta mati ya le tilweni ti pfuleka. 12Kutani ku na mpfula emisaveni ku ringana masiku ya 40 ni vusiku bya kona. 13Hi siku rero, Nowa a teka nsati wa yena, ni vana va yena Xeme, na Hamu, na Yafeta, ni vasati va vona vanharhu, a nghena na vona engalaveni. 14Va nghenile ni tinxaka to hambana-hambana ta swiharhi, ni ta swifuwo, ni ta swikokovi, ni ta tinyanyana hinkwato ta muhlovu-hlovu. 15Nowa ú nghenile engalaveni a ri ni swivumbiwa swimbirhi-mbirhi, exikarhi ka swivumbiwa hinkwaswo leswi hanyaka. 16Swivumbiwa hinkwaswo swa xinuna ni swa xisati leswi ngheneke engalaveni, swi nghenile hilaha Xikwembu xi leriseke Nowa hakona. Kutani HOSI Xikwembu xi pfalela Nowa engalaveni.

17Ndhambi ya mati yi va kona emisaveni ku ringana masiku ya 40, mati ma ri karhi ma ndlandlamuka, ma tlakula ngalava yi suka ehansi. 18Kutani mati ma ya ma ndlandlamuka swinene, ngalava yi kondza yi papama ehenhla ka wona. 19Loko mati ma ndlandlamukile hi matimba swinene, ma funengetile ni tintshava hinkwato leto leha emisaveni, 20ma tlhela ma ti hundza hi 7,5 m. 21Kutani swivumbiwa hinkwaswo leswi hanyaka emisaveni swi fetetela. Ku file tinyanyana, ni swifuwo, ni swiharhi, ni swihadyana hinkwaswo leswi tateke misava, ni vanhu hinkwavo. 22Xilo xin'wana ni xin'wana laha misaveni lexi xi hefemulaka, xi file. 23HOSI yi herisile swivumbiwa hinkwaswo leswi hanyaka emisaveni: Vanhu, ni swiharhi, ni swikokovi, ni tinyanyana, swi herisiwa hinkwaswo, ku pona ntsena Nowa ni lava a a ri na vona engalaveni. 24Mati ma ndlandlamukile ma ya ehenhla ku ringana masiku ya 150.