Xitsonga 1989 (TSO89)
5

Ta vana va Adamu

(I Tikr. 1:1-4)

51

5:1-2
Gen. 1:27-28
Lowu i nongonoko wa va ka Adamu. Loko Xikwembu xi tumbuluxa munhu, xi n'wi endlile a fana na xona. 2
5:2
Mt. 19:4
Mk. 10:6
Xikwembu xi tumbuluxile munhu wa xinuna ni wa xisati, kutani xi va katekisa. Siku xi va tumbuluxeke, xi va thyile vito ra “Munhu”. 3Loko Adamu a ri ni malembe ya 130, a veleka n'wana wa mufana loyi a a fana na yena hi xivumbeko, kutani a n'wi thya vito ra Seta. 4Endzhaku ka loko Adamu a velekile Seta, ú hanyile malembe ya 800. Ú vile ni van'wana vana va xinuna ni va xisati. 5Kutani a lova a ri ni malembe ya 930.

6Loko Seta a ri ni malembe ya 105, a veleka Enosi. 7Endzhaku ka loko Seta a velekile Enosi, ú hanyile malembe ya 807. Ú vile ni van'wana vana va xinuna ni va xisati, 8kutani a lova a ri ni malembe ya 912.

9Loko Enosi a ri ni malembe ya 90, a veleka Kenani. 10Endzhaku ka loko Enosi a velekile Kenani, ú hanyile malembe ya 815. Ú vile ni van'wana vana va xinuna ni va xisati, 11kutani a lova a ri ni malembe ya 905.

12Loko Kenani a ri ni malembe ya 70, a veleka Mahalalele. 13Endzhaku ka loko Kenani a velekile Mahalalele, ú hanyile malembe ya 840. Ú vile ni van'wana vana va xinuna ni va xisati, 14kutani a lova a ri ni malembe ya 910.

15Loko Mahalalele a ri ni malembe ya 65, a veleka Yarede. 16Endzhaku ka loko Mahalalele a velekile Yarede, ú hanyile malembe ya 830. Ú vile ni van'wana vana va xinuna ni va xisati, 17kutani a lova a ri ni malembe ya 895.

18Loko Yarede a ri ni malembe ya 162, a veleka Enoko. 19Endzhaku ka loko Yarede a velekile Enoko, ú hanyile malembe ya 800. Ú vile ni van'wana vana va xinuna ni va xisati, 20kutani a lova a ri ni malembe ya 962.

21Loko Enoko a ri ni malembe ya 65, a veleka Metuxela. 22Endzhaku ka loko Enoko a velekile Metuxela, ú hanyile malembe ya 300 a ri ni xinakulobye na Xikwembu. Ú vile ni van'wana vana va xinuna ni va xisati. 23Malembe ya Enoko hinkwawo ma vile 365. 24

5:24
Hev. 11:5
Yud. 14
Enoko ú hanyile a ri ni xinakulobye na Xikwembu, kutani a nyamalala, hikuva Xikwembu a xi n'wi tekile.

25Loko Metuxela a ri ni malembe ya 187, a veleka Lameke. 26Endzhaku ka loko Metuxela a velekile Lameke, ú hanyile malembe ya 782. Ú vile ni van'wana vana va xinuna ni va xisati, 27kutani a lova a ri ni malembe ya 969.

28Loko Lameke a ri ni malembe ya 182, a veleka n'wana wa mufana, 29kutani a n'wi thya vito ra Nowa, hikuva a a ku: “N'wana loyi ú ta hi tiyisa,Hi Xiheveru, rito leri “Nowa” ri yelana ni rito leri vulaka “ku tiyisa” emintirhweni ya hina leyo karhata leyi hi vangeriweke yona hileswi misava yi rhuketeriweke hi HOSI.” 30Endzhaku ka loko Lameke a velekile Nowa, ú hanyile malembe ya 595. Ú vile ni van'wana vana va xinuna ni va xisati, 31kutani a lova a ri ni malembe ya 777.

32Endzhaku ka loko Nowa a ri ni malembe ya 500, a veleka Xeme, na Hamu, na Yafeta.

6

Ta ku andza ka vudyoho emisaveni

61Kuteloko vanhu va sungurile ku andza laha misaveni, va veleka ni vana va vanhwanyana. 2Kutani swivumbiwa swa le tilweniVan'wana va ri: vana va Xikwembu swi vona leswaku vanhwanyana lava va sasekile, kutani swi tihlawulela vasati exikarhi ka vona. 3Kutani HOSI Xikwembu xi ku: “Moya wa mina a wu nga ha tshami hilaha ku nga heriki eka munhu, hikuva munhu ú tsanile,Van'wana va ri: munhu i wa nyama kutani ú ta hanya ntsena malembe ya 120.” 4

6:4
Tinhl. 13:33
Enkarhini wolowo, ni le minkarhini leyi landzeleke, ku vile ni swihontlovila leswi velekiweke loko tintsumi ta le tilweni ti hlanganile ni vanhwanyana va laha misaveni. Swihontlovila leswi, hi tona tinhenha ta khale to tiveka ngopfu.

5

6:5-8
Mt. 24:37
Lk. 17:26
I Pet. 3:20
Loko HOSI Xikwembu xi vona leswaku ku dyoha ka munhu i kukulu laha misaveni, ni leswaku makungu hinkwawo ya mbilu ya yena ma bihile minkarhi hinkwayo, 6xi vaviseka embilwini, xi tilaya leswi xi endleke munhu emisaveni, 7kutani xi ku: “Ndzi ta herisa vanhu lava ndzi va tumbuluxeke laha misaveni, ni swiharhi, ni swikokovi, ni tinyanyana. Ndza tilaya, leswi ndzi vumbeke swilo leswi.” 8Kambe Nowa yena a a tsakeriwa hi HOSI Xikwembu.

Ta Nowa loko a endla ngalava

9

6:9
II Pet. 2:5
Leti i timhaka ta va ka Nowa. Nowa a a ri munhu wo lulama, loyi a a tsakisa Xikwembu ku tlula vanhu hinkwavo lava a va ri kona emisaveni; naswona a a ri ni xinakulobye ni Xikwembu. 10Nowa a a ri ni vana vanharhu, Xeme na Hamu na Yafeta.

11Enkarhini lowu, Xikwembu xi vona leswaku misava yi onhakile, yi tele hi vanhu va tihanyi. 12Loko xi yi languta, xi vona leswaku yi onhakile, hikuva vanhu hinkwavo emisaveni a va endla leswo biha. 13Kutani Xikwembu xi ku ka Nowa: “Ndzi ni makungu ya ku herisa vanhu hinkwavo, hikuva misava yi tele tihanyi hikwalaho ka vona. Kutani ndzi ta va herisa swin'we ni misava. 14Tiendlele ngalava hi timhandze ta murhi wa gofere. Endzeni ka ngalava ya kona, u endla makamari;makamari, kumbe: makwarutu u tota ni ntita endzeni ni le handle ka yona. 15Ngalava yi fanele ku va ni mimpimo leyi: 150 m ku leha, 25 m ku anama, ni 15 m ku ya ehenhla. 16Endla lwangu ra yona,lwangu ra yona; van'wana va ri: fasitere, jinela u siya 50 cm exikarhi ka lwangu na khumbi, u vekela ni rivanti hala tlhelo ka yona; ngalava ya kona u yi endla yi va ni tindlu ta le hansi, ni ta le xikarhi, ni ta le henhla. 17Sweswi ndzi lava ku rhumela ndhambi ya mati, yi ta herisa swivumbiwa hinkwaswo leswi hanyaka emisaveni. Swilo hinkwaswo leswi nga laha misaveni swi ta fa. 18Kambe ndzi ta endla ntwanano na wena; kutani u ta nghena engalaveni wena, ni nsati wa wena, ni vana va wena, ni vasati va vona. 19Kutani exikarhi ka swivumbiwa hinkwaswo swa tinxaka-xaka leswi hanyaka, u ta teka swimbirhi-mbirhi, xa xinuna ni xa xisati, u nghena na swona engalaveni, leswaku na swona swi ta pona. 20Exikarhi ka tinyanyana hinkwato, ni swiharhi hinkwaswo, ni swikokovi hinkwaswo, u ta nghena ni swimbirhi swa rixaka rin'wana ni rin'wana, leswaku na swona swi ta pona. 21U fanele ku teka ni swakudya hi tinxaka-xaka ta swona, u swi hlayisa, swi ta dyiwa hi wena ni swivumbiwa leswin'wana.” 22

6:22
Hev. 11:7
Hiloko Nowa a endla swilo leswi hinkwaswo, hilaha Xikwembu xi n'wi leriseke hakona.

7

Ta ndhambi ya mati

71Kutani HOSI Xikwembu xi ku ka Nowa: “Teka va ndyangu wa wena hinkwavo, u nghena na vona engalaveni, hikuva ndzi swi vonile leswaku exikarhi ka vanhu hinkwavo lava nga laha misaveni, hi wena ntsena u lulameke emahlweni ka mina. 2Exikarhi ka rixaka rin'wana ni rin'wana ra swiharhi leswi tengeke, u ta pambula swiharhi swa 14, swa xinuna swa 7 ni swa xisati swa 7, kasi exikarhi ka rixaka rin'wana ni rin'wana ra swiharhi leswi nga tengangiki, u ta pambula swiharhi swimbirhi, xin'we xa xinuna ni xin'we xa xisati. 3Eka tinyanyana, u ta pambula ta 14 exikarhi ka rixaka rin'wana na rin'wana, ta xinuna ta 7 ni ta xisati ta 7, leswaku rixaka ra kona ri ta ka ri nga nyamalali, 4hikuva loko ku nga si hundza masiku ya 7, ndzi ta rhumela mpfula emisaveni, leyi nga ta na masiku ya 40 ni vusiku bya kona. Swilo hinkwaswo leswi hanyaka leswi ndzi swi endleke emisaveni ndzi ta swi herisela makumu.” 5Kutani Nowa a endla hinkwaswo leswi HOSI Xikwembu xi n'wi leriseke swona.

6Loko ku va ni ndhambi ya mati emisaveni, Nowa a a ri ni malembe ya 600. 7

7:7
Mt. 24:38-39
Lk. 17:27
Nowa, ni nsati wa yena, ni vana va yena, ni vasati va vona, va nghena endzeni ka ngalava, hi ku chava ndhambi ya mati. 8Exikarhi ka swiharhi leswi tengeke, ni ka leswi nga tengangiki, ni ka tinyanyana, ni ka swikokovi hinkwaswo, 9ku vile ni swimbirhi-mbirhi, xa xinuna ni xa xisati, leswi ngheneke na Nowa engalaveni hilaha Xikwembu xi n'wi leriseke hakona. 10Kutani endzhaku ka masiku ya 7, ku sungula ndhambi ya mati emisaveni.

11

7:11
II Pet. 3:6
Elembeni leri Nowa a veke ni malembe ya 600 ha rona, hi siku ra vu-17 ra n'hweti ya vumbirhi, swidziva hinkwaswo swa mati swi khapa, ni tinyangwa ta mati ya le tilweni ti pfuleka. 12Kutani ku na mpfula emisaveni ku ringana masiku ya 40 ni vusiku bya kona. 13Hi siku rero, Nowa a teka nsati wa yena, ni vana va yena Xeme, na Hamu, na Yafeta, ni vasati va vona vanharhu, a nghena na vona engalaveni. 14Va nghenile ni tinxaka to hambana-hambana ta swiharhi, ni ta swifuwo, ni ta swikokovi, ni ta tinyanyana hinkwato ta muhlovu-hlovu. 15Nowa ú nghenile engalaveni a ri ni swivumbiwa swimbirhi-mbirhi, exikarhi ka swivumbiwa hinkwaswo leswi hanyaka. 16Swivumbiwa hinkwaswo swa xinuna ni swa xisati leswi ngheneke engalaveni, swi nghenile hilaha Xikwembu xi leriseke Nowa hakona. Kutani HOSI Xikwembu xi pfalela Nowa engalaveni.

17Ndhambi ya mati yi va kona emisaveni ku ringana masiku ya 40, mati ma ri karhi ma ndlandlamuka, ma tlakula ngalava yi suka ehansi. 18Kutani mati ma ya ma ndlandlamuka swinene, ngalava yi kondza yi papama ehenhla ka wona. 19Loko mati ma ndlandlamukile hi matimba swinene, ma funengetile ni tintshava hinkwato leto leha emisaveni, 20ma tlhela ma ti hundza hi 7,5 m. 21Kutani swivumbiwa hinkwaswo leswi hanyaka emisaveni swi fetetela. Ku file tinyanyana, ni swifuwo, ni swiharhi, ni swihadyana hinkwaswo leswi tateke misava, ni vanhu hinkwavo. 22Xilo xin'wana ni xin'wana laha misaveni lexi xi hefemulaka, xi file. 23HOSI yi herisile swivumbiwa hinkwaswo leswi hanyaka emisaveni: Vanhu, ni swiharhi, ni swikokovi, ni tinyanyana, swi herisiwa hinkwaswo, ku pona ntsena Nowa ni lava a a ri na vona engalaveni. 24Mati ma ndlandlamukile ma ya ehenhla ku ringana masiku ya 150.